Blogi: Juha Ahvio, su 24.09.2017 11:31

Saksan liittopäivävaaleissa 24.9.2017 on tarjolla Vaihtoehto Saksalle

Nyt sunnuntaina, 24.9.2017, Saksassa käydään liittopäivävaalit, joissa mitataan Angela Merkelin hallinnon harjoittaman EU-globalistisen avointen rajojen politiikan kannatus ja ennen kaikkea se, kuinka vahvasti saksalaiset äänestäjät reagoivat tätä Merkelin ajamaa politiikkaa vastaan. Tämän vastustuksen tämänhetkinen suuruus tullaan näkemään siinä, kuinka suuren kannatusprosentin ja kuinka monta edustajapaikkaa Alternative für Deutschland eli AfD, Vaihtoehto Saksalle -puolue, saa osakseen.

Saksan vaalien asetelma on selkeä. Merkel ja hänen CDU-puolueensa edustavat Saksassa ja EU:ssa valtaa pitävää eliittiä, joka vannoo EU:n liittovaltioksi tiivistämisen, avointen rajojen maahanmuuttopolitiikan, islamia positiivisesti suosivan monikulttuurisuusideologian ja kaiken näihin kohdistuvan arvostelun murskaamisen ja hiljentämisen nimiin. Täysin samaan politiikkaan on sitoutunut Saksan demaripuolue SPD Martin Schulzin johdolla.

Jokainen ääni CDU:lle ja SPD:lle ensi sunnuntaina Saksassa tulee osaltaan varmistamaan, että kaikki ne Saksan ja Euroopan kannalta tuhoisan vakavat ongelmat, jotka avoimet rajat -henkinen EU-multikultipolitiikka on jo saanut aikaan, tulevat entisestään pahenemaan Merkelin – tai Schulzinkin – ja Ranskan presidentin Emmanuel Macronin johdolla, kuten valaisee esimerkiksi Soeren Kernin 8.9.2017 päivätty Gatestone-artikkeli ”Germany Heading for Four More Years of Pro-EU, Open-Door Migration Policies”.

Tulevasta EU-federalistisesta multikulti- ja vastarinnanmurskaamispolitiikasta olemme Suomessakin jo nähneet esimerkin siinä tavassa, jolla ministerimme Juha Sipilä, Petteri Orpo ja Timo Soini yksissä tuumin pyrkivät kesällä tuhoamaan suomalaiskansallisen EU-liittovaltiovastustuksen eli perussuomalaisen puolueen, joka pyrittiin hajottamaan ja tekemään voimattomaksi kummallisen uuvattiteatterin myötä ja rangaistukseksi siitä, että puolue demokraattisesti valitsi puheenjohtajakseen perussuomalaisten keskuudessa vankkaa kannatusta nauttivan tohtori Jussi Halla-ahon.

Esimerkistä käy sekin tuore ilmoitus, jonka mukaan tuntuvasti pakolaisten määrän kasvattamista Suomessa ajava pääministeri Sipilä on jo henkilökohtaisesti sopinut presidentti Macronin kanssa Suomen liittoutuvan Ranskan kanssa EU-puolustuksessa. Tässä on siis kyse täysimittaisesta EU:n yhteisen armeijan rakentamisesta sekä luonnollisesti myös EU-liittovaltioistumisen edistämisestä.   

Kohta täysimittaisesti alkavan Suomen presidentinvaalikampanjoinnin yhteydessä tulemme myös näkemään, miten Merkelin ja Macronin linjalle uskolliset vaikuttajatahot Suomessa pyrkivät kaikin tavoin tekemään tyhjäksi ja murskaamaan sen kansallismielisen vaihtoehdon, joka henkilöityy isänmaalliseen ja kristittyyn kansanedustaja Laura Huhtasaareen, joka esimerkiksi Oulussa 11.9.2017 tiivisti linjansa ytimekkäästi seuraavaan:

”Haluan nostaa suomalaisuuden ja isänmaallisuuden hyveeksi”,

ja joka eduskunnan kyselytunnilla 7.9.2017 aivan oikein ja realistisesti kyseli, miten hallitus aikoo suojella Suomea ja Suomen kansalaisia Euroopan ja Suomen islamisoitumisen aiheuttamilta turvallisuusuhilta ja miten hallitus aikoo puolustaa suomalaista identiteettiä?   

Mutta Saksalla on myös kansalliskonservatiivinen ja isänmaallinen vaihtoehtonsa, Vaihtoehto Saksalle -puolue, jonka kannatus on joka tapauksessa ollut merkittävässä nousussa. AfD:n kannatus vaaleissa tulee osoittamaan, että monetkin saksalaiset ovat täysin kyllästyneet Merkel-globalismiin ja haluavat palauttaa arvokonservatiiviset ja taloudellisesti realistiset yhteiskunnalliset näkemykset politiikanteon ytimiin.  

Alternative für Deutschland on lähtökohtaisesti niin sanotusti Partei der Professoren, puolue, jonka riveissä professoreilla ja muulla akateemisesti korkeakoulutetulla väellä on merkittävä edustus. AfD:n ensimmäisestä liittopäiväryhmästä tulee sunnuntaina mitä todennäköisimmin Saksan liittopäivien korkeakoulutetuin. Vaalilistoilla on runsaasti professoreita ja tohtoreita kautta Saksan. Varsinkin taloustieteellistä ymmärrystä ja osaamista löytyy AfD:n riveissä.    

AfD:n näkemykset ovat esillä Vaihtoehto Saksalle -puolueen keväällä 2017 hyväksytyssä periaateohjelmassa Programm für Deutschland: Das Grundsatzprogramm der Alternative für Deutschland sekä puolueen huhtikuussa 2017 hyväksytyssä ja syyskuun liittopäivävaaleja varten laaditussa vaaliohjelmassa Programm für Deutschland: Wahlprogramm der Alternative für Deutschland für die Wahl zum Deutschen Bundestag am 24. September 2017. Beschlossen auf dem Bundesparteitag in Köln am 22./23. April 2017.

Periaateohjelman johdannossa todetaan, että:

”Wir sind Liberale und Konservative. Wir sind freie Bürger unseres Landes. Wir sind überzeugte Demokraten” eli ”Me olemme liberaaleja – sanan perinteisessä saksalaisessa kansallisliberaalissa merkityksessä – ja konservatiiveja, olemme maamme vapaita kansalaisia, olemme vankkoja demokratian puolustajia”.

Johdannossa lausutaan näinkin:

”Vapaina kansalaisina me uskomme suoraan demokratiaan, vallanjako-oppiin, oikeusvaltioon, sosiaaliseen markkinatalouteen, subsidiariteettiin, saksalaiseen liittohallintoon, perhearvoihin ja saksalaisen kulttuurin perinteeseen. Demokratia ja vapaus kumpuavat yhteisistä kulttuurillisista arvoistamme ja historiallisesta perinteestämme. Vuosien 1848 ja 1989 vallankumousten edustaman perinteen mukaisesti ilmaisemamme kansalaisprotestin myötä tahdomme saattaa täytäntöön vapaasti toteutuvan kansallisen yhtenäisyytemme ja tahdomme luoda Euroopan, joka muodostuu suvereeneista kansallisvaltioista ja jotka ovat liittyneet toisiinsa rauhassa, itse itseään määräten ja hyvässä naapuruudessa.”

”Sitoudumme kaikella energiallamme palauttamaan voimaan nämä periaatteet ja uudistamaan perusteellisesti maamme vapauden ja demokratian hengessä. Suhtaudumme muihin kansakuntiin ja kulttuureihin avoimella mielellä, mutta me haluamme olla ja pysyä sydämissämme saksalaisina. Näin ollen pyrimme jatkuvasti pitämään yllä ja puolustamaan ihmisarvoa, lapsiperheitä, länsimaista kristillistä kulttuuriamme ja kieltämme sekä perinteitämme rauhanomaisessa, demokraattisessa ja suvereenissa saksalaisessa kansallisvaltiossamme.”

AfD:n ohjelmiin kannattaa tutustua, jotta tietää oikeasti, mitä AfD ajaa ja mille kansallismielinen ja isänmaallinen ja länsimaisesta kulttuuriperinteestä kiinni pitävä Saksa sunnuntaina antaa kannatuksensa.

Ohjelmiensa perusteella Vaihtoehto Saksalle -puolueen linjauksiin sisältyvät esimerkiksi seuraavat ohjelmakohdat:

AfD vastustaa Euroopan unionin tiivistämistä keskusjohtoiseksi liittovaltioksi ja puolustaa kansallisvaltioiden ja kansallisten rajojen oikeutusta. Euroopan unionin tulisi olla itsenäisten isänmaiden muodostama taloudellinen vapaakauppa-alue. AfD:n mielestä Euroopan unionin yhtenäinen rahayksikkö Euro oli ja on virhe, jonka jatkaminen pitäisi lopettaa ja Saksan tulisi poistua Euroopan valuuttaunionista.

Lakien valvontaa tulee tehostaa ja rikoksista koituvia rangaistuksia tulee koventaa. Lainkuuliaisilla ja vapailla kansalaisilla tulee olla aseenhankinta- ja kanto-oikeus. Saksan kansallisia rajoja tulee valvoa ja vartioida, tarvittaessa uuden rajavartioston ja asevoimien avulla sekä muurienkin avulla.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa Saksan kansallinen etu ja saksalaisten hyvinvointi tulee asettaa etusijalle. Sikäli mikäli NATO pysyy puolustusliittona, vastaa siihen kuuluminen Saksan ulko- ja turvallisuuspolitiikan etua. Joka tapauksessa Saksan omien asevoimien, Bundeswehrin, isku- ja toimintakykyä on kasvatettava. Saksan maaperällä ei kuitenkaan tarvita muita NATO-liittolaisjoukkoja. AfD hylkää ajatuksen yhtenäisestä Euro-armeijasta. Saksa tarvitsee vahvat kansalliset puolustusvoimat. 18–25-vuotiaita saksalaisia miehiä koskeva kansallinen asevelvollisuus on palautettava.

Sosiaaliturvan tarjoamat edut tulee kohdistaa etenkin lapsiperheille kannustamaan perheiden perustamista ja lapsien hankkimista. Lasten kotihoitoa ja kotiäitiyttä tulee tukea vahvasti. Hyvinvoiva ja lapsirikas saksalainen perhe edistää koko kansan yhteistä hyvää. Ulkomainen maahanmuutto ei ole oikea vastaus Saksan demografisiin ja siitä seuraaviin tulevaisuuden taloudellisiin ongelmiin, vaan perinteisen perheen, isän ja äidin, miehen ja naisen muodostaman perheen aseman vahvistaminen yhteiskunnallisesti, sosiaalipoliittisesti ja taloudellisesti. Perinteisten sukupuoliroolien halventamisen ja gender-ideologian propagoimisen on loputtava kouluissa ja julkisessa keskustelussa.

AfD on vankasti elämän puolesta. AfD toivottaa tervetulleiksi kaikki syntymättömät ja vastasyntyneet lapset. Etenkin syntymätöntä elämää täytyy suojella jo sikiövaiheessa. AfD ei kannata abortteja eikä aborttioikeuden julistamista ihmisoikeudeksi.

AfD puolustaa Saksan kieltä, sen julkista asemaa, ja saksalaista kulttuuria ja saksalaisia perinteitä. Saksan kieltä ei tule pakottaa muuttumaan niin sanotusti sukupuolineutraaliksi. Maahanmuuttorealistinen AfD vastustaa kaikkia sellaisia islamilaisia käytäntöjä, jotka ovat ristiriidassa saksalaisen liberaalidemokraattisen perustuslaillisuuden, muiden lakien ja kulttuurimme juutalaiskristillisten ja humanististen perusarvojen kanssa. Sharia-laki on ristiriidassa länsimaisen laillisuuden ja arvojen kanssa. Tästä syystä AfD:n mielestä islam ei kuulu Saksaan. Saksassa on saatava vapaasti arvostella islamia. Myös ulkomailta tulevan moskeijoiden rahoituksen on loputtava.

Talousnäkemyksissään AfD hylkää valtiojohtoiset talousratkaisut ja sitoutuu niihin konservatiivisiin sosiaalisen markkinatalouden linjauksiin, joita edustivat Walter Eucken (1891–1950), Alfred Müller-Armack (1901–1978) ja Wilhelm Röpke (1899–1966) ja joiden avulla Ludwig Erhard (1897–1977) aikanaan toteutti niin kutsutun Länsi-Saksan talousihmeen eli nosti Saksan talouden kukoistukseen toisen maailmansodan tuhojen jälkeen. Avainkohtia tässä ovat yksityisomistuksen turvaaminen, henkilökohtaisen vastuun korostaminen ja vapaa hinnanmuodostus. Markkinoiden on voitava toimia vapaasti, ilman hyvävelikapitalistisia monopoleja ja poliittisesti masinoituja etuisuuksia, ja vahvan sosiaalis-kulttuurillisen instituutioverkoston ja eettisen arvomaailman tukemana.   

Sunnuntaina on mielenkiintoista seurata, kuinka laajalti saksalaiset äänestäjät AfD:n tarjoamaan vaihtoehtoon tarttuvat.

 

Juha Ahvio su 24.09. 11:31

Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja

tuoreimmat

Vaatiiko evankeliumi tukemaan marxilaista vallankumousta?

ke 01.07. 23:05

Black Lives Matter ja orjuuden historia

la 13.06. 00:05

Se on salaliittoteoria!

to 21.05. 23:17

Koronavirus pääsi irti Wuhanin laboratoriosta

su 03.05. 22:26

Koronavirus ei kohtele ihmisiä tasa-arvoisesti

ke 15.04. 21:59

Klassisen kristillisiä näkökulmia hyvyyteen, pahuuteen ja kärsimykseen

la 11.04. 20:24

Kristus on ajallisen historian voittoisa Herra

to 02.04. 22:56

Koronavirus horjuttaa utopioita ja palauttaa todellisuuteen

ma 23.03. 23:21

Sorosin rahoitus vaikuttaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomareihin

ke 18.03. 22:27

Valtakunnansyyttäjän oikeusfilosofia ja Räsäs-tapaus

ke 11.03. 22:11

blogit

Vieraskynä

Suomen vaiennettu raiskausepidemia: Miten suomalaiset valjastettiin rakastamaan hyväksikäyttäjiään

la 13.06.2020 00:30

Juha Ahvio

Vaatiiko evankeliumi tukemaan marxilaista vallankumousta?

ke 01.07.2020 23:05

Professorin Ajatuksia

Suru-uutisia maailmalta

ke 08.07.2020 23:38

Marko Hamilo

Kansalaiset vaarassa! Nyt tarvitaan hätätilahallitus!

su 19.04.2020 22:47

Jukka Hankamäki

Valtamedia todisti kirjani väitteet oikeiksi reaktioillaan

ke 01.07.2020 22:51

Petteri Hiienkoski

Koronavirustaudin maailmanlaajuinen tuhovoima pandemiavertailussa

la 09.05.2020 16:34

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Keskusjohtoisuus ei ole ratkaisu

ti 07.07.2020 20:43

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Rasismiin auttaa ainoastaan tiukka maahanmuuttopolitiikka

pe 03.07.2020 18:41

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

"R-idioottien" riemukinkerit

ke 01.07.2020 22:54

Mika Niikko

Liittyen Suomen Kuvalehden uutisointiin (20. ja 21.1.2020)

ke 22.01.2020 22:20

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Mikä ihmeen Woke?

pe 21.02.2020 00:16

Heikki Porkka

Älä koskaan luota Ylen uutisointiin tarkistamatta faktoja

ti 28.04.2020 09:51

Tapio Puolimatka

Hermostuiko Seta uuden kirjani paljastuksista?

ke 01.07.2020 23:07

Olli Pusa

Valheiden verkko

ke 08.07.2020 10:04

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Rakenteellinen rasismi

ke 01.07.2020 13:05

Reijo Tossavainen

Auta avun tarpeessa

to 19.03.2020 07:33

Jessica Vahtera

Kuuden euron kohtuus missä palkkatasa-arvo?

ma 11.05.2020 17:17

Pauli Vahtera

Jos Suomessa olisi 3 miljoonaa asukasta

la 13.06.2020 00:01

Timo Vihavainen

Patsaiden kohtaloita

ke 08.07.2020 23:39

Matti Viren

Paljonko Suomi maksaa?

ke 01.07.2020 22:52