Blogi: Juha Ahvio, la 19.06.2021 09:03

Bidenin USA radikaalin kumouksen kourissa

USA on radikaalin yhteiskunnallisen ja taloudellisen muutosprosessin kourissa. Kyse on siitä prosessista, jonka itsekin puheissani ja kirjoituksissani viime vuoden lopulla ennen USA:n presidentinvaaleja ennakoin alkavaksi siinä tapauksessa, jos Joe Biden demokraattipuolueen vaaliohjelmineen päätyy presidentin virkaa hoitamaan. Tämän radikaalin todellisuuden on nyt noteerannut myös Helsingin Sanomat.

Tämä käy ilmi esimerkiksi Tuomas Niskakankaan artikkelista ”Radikaali” Helsingin Sanomien Visiossa, 15.5.2021 päivätysti. Niskakankaan artikkelin ingressi kysyy osuvasti:

”Yrittääkö Joe Biden murskata Ronald Reaganin 40-vuotisen perinnön? Tuoreiden nimitysten perusteella Valkoisen talon kunnianhimoinen tavoite on muuttaa koko talousajattelun paradigma.”

Lue Niskakankaan artikkeli huolella ja ajatuksella. Kun olet artikkelin lukenut, voit todeta, että no niin, Hesarikin siis toteaa nyt, että vasemmistointellektuellien ja -talousajattelijoiden vaikutus on tuntuva Biden-hallinnossa. Senkin artikkelista havaitset, että ei ole kyse vain taloudesta, vaan USA:n koko turvallisuuspolitiikan uudesta suuntaamisesta. Biden ei ollutkaan sellainen ”keskitien kulkija” kuin mitä poliittisesti korrektisti ennen vaaleja vakuutettiin. Nyt on todellisuus tullut tässäkin esiin.

Huomaat senkin, että, jälleen kerran, vahva säätiövaikutus mainitaan keskeisenä tekijänä siinä, mitä juuri nyt tapahtuu. Kyse on todellisen murroksen tapahtumisesta, joka nojaa koko talousfilosofian perustuksen murtamiseen ja muuttamiseen. Ideologisilla, filosofisilla ja aatteellisilla tekijöillä on kuin onkin vaikutuksensa. Niskakankaan Hesari-artikkelin pohjalta voidaan tehdä seuraaviakin johtopäätöksiä.

Bidenin politiikka edustaa vahvasti liittohallitukselle ja suuryrityksille valtaa keskittävää versiota New Deal -sosialismista. On pidettävä mielessä, että ne teknojätit, joiden perinteistä asemaa on nyt arvosteltukin, ovat itse mukana tässä Bidenin uudessa liittovaltiokeskeisessä Big Government -hankkeessa ja vallankumouksessa.

Biden ajaa sosialismiaan ison rahan suosiollisella tuella. Ison rahan korporaatiot ja muut rahoittajavaikuttajat olivat toki myös nyt väistyvän ja aiemmin valtavirtaa edustaneen neoliberalismin takana, mutta nyt iso raha on ottanut tehtäväkseen, yhdessä liittohallituksen kanssa, koko yhteiskunnan perusteiden muuttamisen. Nyt ei siis pysytä enää vain talouden sektorilla.

Merkittävää on, että Hesarin artikkeli toteaa avoimesti, että meneillään on todellakin filosofioiden ja maailmankatsomusten välinen taistelu, jota käydään kulttuurin ja yhteiskunnan eri kentillä. Sekin on osuva havainto, että Bidenin hallinto tarkoitushakuisesti luo uutta tarinaa, jonka on määrä vakiintuessaan ehdollistaa kaikkea politiikkaa. Ja, ennen kaikkea: Pane merkille, että Hesarin artikkeli esittää uskottavan toteamuksen siitä, että koronapandemia on nyt ollut se, mikä on mahdollistanut puheena olevan Biden-murroskumouksen käynnistämisen.

Tämä USA:ssa nyt tapahtuva on juuri sitä, mitä itsekin ennen vaaleja ennakoin seurauksista siinä tapauksessa, että Biden ja demokraatit päätyvät vallankahvaan. Mutta tällaistakin ennakointia jotkut paheksuivat ja totesivat, että Biden on maltillinen keskitien kulkija, ei hän järjestä mitään vallankumouksellisia muutoksia ja että mistään vasemmistolaisuudesta ei hänen kohdallaan voida puhuakaan. Jotkut kommentoijat elivät 1960-luvun tunnelmissa ja katsoivat, että demokraatithan ovat kovasti oikeistolainen puolue ja että puhe jostain vasemmistovyörytyksestä, rakenteellisista vallankumouksista puhumattakaan, on täysin harhaanjohtavan tietämätöntä ja fanaattista Trump-henkistä ääriajattelua, joka on täysin mieletöntä.

No, nyt Bidenin hallinto toteuttaa juuri tällaista rakenteellista vasemmistovyörytystä ja on osoittautunut kaikkea muuta kuin keskitien kulkijaksi. Ja nyt vieläpä Hesari analyyttisesti uutisoi tällaisesta selostaen, että kyse on todellakin maailmankatsomuksellisesta murroksesta ja radikaalista muutoksesta, jonka on mahdollistanut nimenomaan pandemiakriisi. Tällaistakaan asioiden toisiinsa liittämistä ei saanut vielä vähän aikaa sitten lainkaan tehdä. Jos teki, sai oitis syytteet salaliittoteoretisoinnista.

Käsittelin tätä teemaa Patmos-blogi-kirjoituksessani ”Se on salaliittoteoria!” 20.5.2020. Siinä dokumentoin, miten esimerkiksi George Soros on suoraan todennut, että nimenomaan koronapandemia on luonut niin sanotut kerran elämässä -mahdollisuudet hänenkin suunnitelmiensa toteuttamiselle. Ja esitin, että tällainen toteaminen toki heti välittömästi herjaleimataan somessa vaaralliseksi salaliittoväitteiden levittämiseksi ja disinfon viljelyksi.

Mutta erikoista on, että nyt tätäkin näkemystä, siis sitä, että kriisi, kriisit, etenkin pandemia ja ilmastokriisi, ovat mahdollistaneet kaiken sen radikaalin kumouksellisen ja syviä rakenteita muuttavan, jota Bidenin hallinto nyt ajaa, julistaa valtavirtaisen vastuullinen Helsingin Sanomat, täytenä totena. Kriisiä ei saa päästää hukkaan…Näin on todennut Soros ja muutama muukin ja tuon mukaisesti nyt joka tapauksessa USA:ssa on Bidenin johdolla toimittu, kuten Hesarikin todistaa.

Levittääkö siis Hesarikin vaarallista salaliittodisinfoa ja äärioikeistolaista QAnon-henkistä Trump-propagandaa? Tämä kysymys on ihan pakko esittää, kun lukee edellä viitatun kaltaista Helsingin Sanomien Visio-analyysiä Bidenin ajamista radikaaleista muutoksista ja varsinkin, kun lukee seuraavan kaltaista tekstiä Hesarin kolumnista. Pidä mielessä kaikki edellä esitetty ja pohdi sen valossa seuraavaa, mitä lainaan Anu Partasen 15.6.2021 päivätystä Hesari-kolumnista, jonka otsikko on ”Poliittisesti mahdottomasta voi tulla vääjäämätöntä Yhdysvalloissa”.

Artikkelin ingressi kuuluu seuraavasti: ”Yhdysvalloissa on kriisien hetkellä pääasiassa purettu sääntelyä ja julkisia palveluja. Nyt presidentti Biden ehdottaa muun muassa yleistä lapsilisää ja kaikille kuuluvia vanhempainvapaita – ja enemmistö amerikkalaisista kannattaa ehdotuksia.” Artikkelissa katsotaan seuraavasti:

”Yhdysvalloissa toistellaan usein lausahdusta, jota yleensä väitetään Winston Churchillin sanomaksi: Älä koskaan anna hyvän kriisin mennä hukkaan. Ajatus on yksinkertainen. Kriisi on taitekohta, jolloin rakenteet murtuvat, ihmiset kaipaavat muutosta ja savuaville raunioille on joka tapauksessa rakennettava uutta. Kyse on vain siitä, kuka tarttuu tilaisuuteen. Yhdysvaltain markkinauskovaisten guru, taloustieteilijä Milton Friedman kirjoitti jo vuonna 1982 näin: ’Vain kriisi – todellinen tai kuviteltu – luo todellista muutosta. Ja kun se kriisi saapuu, toimet, joilla siihen vastataan, riippuvat siitä, millaisia ideoita meillä lojuu valmiina. Tässä piilee perustehtävämme: kehittää vaihtoehtoja vallitseville käytännöille ja pitää ne elossa ja saatavilla, kunnes poliittisesti mahdottomasta tulee poliittisesti vääjäämätöntä.’”

”Yhdysvaltojen talouspolitiikan oikea laita noudatti pitkään Friedmanin neuvoa menestyksekkäästi. Reaganin ajoista saakka maassa on kriisien hetkellä pääasiassa purettu sääntelyä ja julkisia palveluja sekä alennettu veroja. Demokraattipresidenttien kausilla on yritetty muutakin, mutta tehokkaimmin suunnitelmat ovat olleet valmiina talouslibertaareilla ja konservatiivioikeistolla. Siksi onkin niin vallankumouksellista, että tämän päivän kriiseissä suuret ideat ovat olleet valmiina vasemmistolla. Ja siksi on ollut niin pökerryttävää seurata, miten poliittisesti mahdottomasta on tullut poliittisesti (liki) vääjäämätöntä aivan toiseen suuntaan.”

”Kymmenisen vuotta sitten aloin kirjoittaa amerikkalaiselle yleisölle kirjaa Pohjoismaiden ja Yhdysvaltojen yhteiskuntajärjestelmien eroista. Yhdysvaltain vasemmisto janosi lisätietoa julkisesta päivä- ja terveydenhoidosta, yhteiskunnan rahoittamista perhevapaista ja lukukausimaksuttomista yliopistoista. Kiinnostuksesta huolimatta harva uskoi Yhdysvaltojen koskaan oikeasti edistävän julkisia palveluja. Sain kuulla Yhdysvalloissa aina samat väitteet: Yhdysvallat ei koskaan omaksuisi…Ei tule tapahtumaan. Samaa lannistumista kuuli ilmasto- ja ympäristökysymyksissä…Ei tule tapahtumaan.”

”Nyt luen Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin ehdotuksia uusiksi infrastruktuuri- ja perhe-etuusohjelmiksi, ja siellä ne ovat: valtavat panostukset uusiutuvaan energiaan ja vihreisiin teknologioihin, yleinen lapsilisä, kaikille kuuluvat vanhempainvapaat ja -rahat, julkisista varoista tuettu päivähoito ja niin edelleen…Mutta se, että ehdotukset ovat olemassa tällä tasolla ja että kyselyiden perusteella amerikkalaisten enemmistö kannattaa niitä, on jo itsessään huikea esimerkki siitä, miten poliittisesti mahdottomasta voi tulla poliittisesti vääjäämätöntä verrattain lyhyessä ajassa.”

”Toteutuessaan muutokset olisivat valtavia…Bidenin ajamat ideat perustuvat amerikkalaisen vasemmiston työhön. Kun koronaviruskriisi, ilmastokriisi ja keskiluokan kriisi yhdistyivät, suunnitelmat olivat elossa ja saatavilla.”

Näin Anu Partanen Hesari-artikkelissaan.

Pane erityisesti merkille: Keskiluokan kriisi, jota puolestaan Barack Obama hallituskausillaan vahvasti kärjisti, ilmastokriisi ja koronakriisi liittyvät toisiinsa ja ne yhdessä ovat luoneet tilanteen, jossa tapahtuu ”väistämätön”, eli USA:n rakenteellinen muuttuminen ja siirtyminen radikaalisti vasemmalle. Huomaa sekin – vaikka Anu Partanen ei itse tätä toteakaan – että Bidenin takana ovat juuri ne ”rikkaat ja korporaatiot”, jotka aiemmin ovat olleet vastustavinaan nyt koettavan kaltaisia hankkeita.

Nyt iso raha ajaa punavihreää ilmasto- ja koronasosialismia ja liittohallituksen sekä globaalien jättikorporaatioiden talouden yhdistämistä ja keskittämistä, globalistisen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden varjolla. Kaikki tämä on nyt tehty USA:ssa velkaelvytyksellä, velkarahoituksella, käsittämättömät dollarimiljardimäärät tyhjästä luomalla, tuhoisan inflatorisesti, tietenkin. Yksikään Bidenin hanke ei ole armollisen ilmainen, vaan perustuu The Fed -keskuspankin rahavaltaan ja sen ylläpitämään velkaorjuuteen.

Kaikkea tätä edellä kuultua on juuri se Davosin Great Reset, Suuri uudelleenasettaminen, joka tähtää niin sanotusti kapitalismin uudelleenmuotoiluun ja perinteisen keskiluokan yksityisen omaisuuden sosialisoimiseen sekä valtiolle – eli oikeastaan liittovaltiolle ja ylikansallisille poliittisille rakenteille – että globaaleille suuryrityksille ja rahaparoneille, joiden yksityinen omaisuus ei tietenkään ole edelleenkään mitenkään uhattuna. Mutta pane merkille, että juuri tästä kehityskulusta voit lukea nyt myös Hesarin sivuilta. Ei myöskään Great Reset ole mitään hysteeristä salaliittoteoretisointia. Great Reset on totisinta totta sekä USA:ssa että EU-Euroopassa.

Muista, mitä puhuin vuosi sitten, kesällä 2020Kesä-Ahvio-ohjelman jaksossa nimeltä ”Mitä globalismilla tarkoitetaan?” Tuossa jaksossa puhuin koronapandemian ja Gates-henkisten väestökontrollitoimien yhteenkuuluvuudesta kuten myös ilmastonmuutoshysterian yhteenkuuluvuudesta tähän kokonaisuuteen. Viittasin vuosi sitten 29.3.2020 päivättyyn Patrick Woodin artikkeliin ”The Common Roots Of Climate Change And COVID-19 Hysteria” TechnocracyNews -sivustolla. Wood nostaa artikkelissaan esiin Lontoon Imperial Collegen professorin Neil Fergusonin, joka on se ”professori sulkutila”, jonka koronanleviämislaskelmiin ovat perustuneet Britannian, EU:n ja USA:n kansanterveyseliittien vaatimat ja poliitikkojen toimeenpanemat yhteiskuntien koronasulkutilat.

Fergusonin Imperial College kutsuu itseään globaaliksi yliopistoksi ja on erikoistunut lobbaamaan sekä ilmasto- että pandemia-alarmismia. Kuten Bill Bostockin artikkeli “How ‘Professor Lockdown’ helped save tens of thousands of lives worldwide — and carried COVID-19 into Downing Street” BusinessInsider-sivustolla 25.4.2020 päivätysti kertoo, Fergusonin tutkimusta on rahoittanut, vuosittain kymmenillä miljoonilla dollareilla, Bill ja Melinda Gatesin säätiö.

Connor Perrettin 6.5.2020 päivätty BusinessInsider-artikkeli ”UK epidemiologist Neil Ferguson resigns as a government adviser after admitting he broke coronavirus lockdown to meet his married lover” puolestaan kertoo, miten Ferguson joutui eroamaan Britannian hallituksen koronaneuvonantajan tehtävästään, koska oli rikkonut omiin laskelmiinsa nojanneita lockdown-määräyksiä tavatakseen rakastajatartaan. Fergusonin epäillään myös olevan se henkilö, joka tartutti koronaviruksen Britannian johtoon kuten Boris Johnsoniin.

Suurin ongelma Fergusoniin liittyen on koko ajan ollut kuitenkin se, että hänen epidemiologiset koronanleviämislaskelmansa ovat osoittautuneet täysin virheellisiksi. Ne eivät ole olleet ”riippumattoman laskija-asiantuntijan” harjoittamaa tiedettä, vaan vahvan tarkoitushakuisesti rahoitettua ja lobattua ilmasto-, korona- ja Great Reset -aktivismia, Biden-henkistä Build Back Better -aktivismia.

Pidä mielessä sekin, että tähän Build Back Better -aktivismiin lukeutuu, niin Bidenilla USA:ssa kuin EU-eliitillä kuten myös Boris Johnsonilla Britanniassa, gender-ideologian lobbaaminen, kuten Boris Johnson juuri julisti G7-kokouksessa. Tästä uutisoi Jack Montgomery 12.6.2021 päivätyssä Breitbart-artikkelissa ”Boris to G7: We Must ‘Build Back Better’ in a ‘More Gender-Neutral, More Feminine Way’” .

Mutta entä sitten, jos USA:n vaalivilppitutkinnoissa, jotka ovat koko ajan olleet meneillään, tapahtuukin ”laboratoriot” eli osoittautuu, että vaalivilppisyytökset eivät nekään olleet vaarallista Trump-salaliittoteoretisointia eivätkä demokratiaa uhkaavaa järjetöntä QAnon-disinfoa, vaan ovatkin perusteltuja ja oikeutettuja? Tällaiseenkin tilanteeseen on syytä valmistautua, kuten Andrew W. Coy muistuttaa artikkelissaan ”What Happens if the Election Audits Go Trump’s Way?” American Thinker -julkaisussa 13.6.2021.

Ja merkillisen hyvin liittohallituksen toimijat eli turvallisuusviranomaiset näyttävät jo etukäteen olleen selvillä 6.1.2021 tapahtuneen niin kutsutun kongressivaltauksen suunnittelusta, toteutuksesta ja toteutumisen edellytysten juuri sopivasta vallitsemisesta, kuten selviää lukemalla 14.6.2021 päivätty Revolver News -sivuston artikkeli ”Unindicted Co-Conspirators in 1/6 Cases Raise Disturbing Questions of Federal Foreknowledge” sekä Eric Mackin 17.6.2021 päivätty Newsmax-artikkeli ”Rep. Matt Gaetz to Newsmax: Did FBI ‘Animate’ Storming of Capitol?”

Kyllä totuus tulee nousemaan pintaan kuin korkki myös vaalivilppi- ja kongressivaltausteemojen osalta.

Joka tapauksessa: Great Reset -ja sateenkaarihenkisen Biden-vallankumouksen etenemistä sekä USA:ssa että maailmalla osana USA:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä tähän vallankumoukseen kohdistuvia vastareaktioita on syytä seurata nyt tarkkaan.

Maailman tapahtumien seuraamiseen tarjoavat virikkeitä myös Ajankohtafoorumi-ohjelmat, joita voi kuunnella, maksutta sisään kirjautumalla, Patmosplus-ohjelmakirjastossa. Suosittelen etenkin tuoreita Ajankohtafoorumi-ohjelmasarjan jaksoja eli 10.6.2021 päivättyä ”Anthony Fauci ja sähköpostipaljastukset” sekä 17.6.2021 päivättyä ”UFOt: Suuri paljastus?”

 

 

Juha Ahvio la 19.06. 09:03

Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja

tuoreimmat

USA:n ääretön valtionvelka ja keskuspankkirahoitus

la 11.05. 19:26

Frank Herbertin Dyyni ja tekoälyuhka

la 13.04. 00:17

Onko historialla merkitystä?

su 18.02. 17:41

Suomen presidentinvaalien asetelma

pe 26.01. 22:32

Trump jälleen USA:n presidentiksi?

su 17.12. 11:50

Napoleon Bonaparte

ke 13.12. 23:51

Presidenttiehdokkaiden turvallisuuspolitiikka

pe 22.09. 00:24

Lääketeollisuus, huumeet ja bioaseet

ma 21.08. 11:14

Todisteet: Väitteet Trumpin Venäjä-kytköksistä olivat valheita

la 27.05. 12:08

J. V. Snellman ja suomalaisuusaate

to 11.05. 20:37

blogit

Vieraskynä

Tutkintapyyntö Suomen journalismista

su 28.04.2024 17:57

Juha Ahvio

USA:n ääretön valtionvelka ja keskuspankkirahoitus

la 11.05.2024 19:26

Professorin Ajatuksia

Yle teki diasarjan, mutta miksi niin moni seikka unohtui?

to 13.05.2021 20:23

Marko Hamilo

Ydinvoimaa, talouskasvua ja teollisia työpaikkoja

ti 28.03.2023 20:22

Jukka Hankamäki

Sähköistävä klikinvastainen uutinen

su 07.01.2024 18:08

Petteri Hiienkoski

Puhkeaako globalismin kupla Ukrainaan?

pe 15.03.2024 23:04

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Jolla on korvat, se kuulkoon

ke 23.08.2023 20:50

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Valtuustoaloitteeni mamujen 43 äidinkielen opetuksen lopettamiseksi verovaroilla Espoossa

su 15.01.2023 14:49

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Punavihreä hallitus komentaa! Maakuoppaan mars!

la 25.02.2023 13:58

Mika Niikko

Suvaitsevaisuuden kirjavat käsitteet

su 13.09.2020 23:07

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Koronapandemialla pieni vaikutus kuolleisuuteen huolimatta mediahypetyksestä

su 21.04.2024 15:30

Heikki Porkka

Suomi sanojen vankina - manipulointia Ylen tapaan

to 28.03.2024 13:04

Tapio Puolimatka

Sota Venäjää vastaan ei ole shakkipeliä vaan kansan tuho

la 25.05.2024 08:02

Olli Pusa

Kompassi hukassa?

su 05.05.2024 00:58

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Rikkaat rikastuvat ja köyhät kituuttavat

ti 18.08.2020 10:15

Reijo Tossavainen

Auta avun tarpeessa

to 19.03.2020 07:33

Pauli Vahtera

Olisinko yrittäjä, enkä palkansaaja

su 25.10.2020 22:57

Timo Vihavainen

Häpeänsä kullakin

ke 19.07.2023 21:26

Matti Viren

Odotellaan vuotta 2023

la 14.08.2021 23:44