Blogi: Petteri Hiienkoski, ma 10.07.2017 18:54

Taistelu läntisten arvojen puolustamiseksi

Hallituspuolueiden johtajat esittivät tunnetut ”arvopuheensa”syrjäyttäessään Jussi Halla-ahon (ps.) hallitusyhteistyön ulkopuolelle. Suomen valtaeliitti ei ole ainoa, joka on puhunut arvojen ja yhteisen arvopohjan merkityksestä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump piti torstaina 6.7.2017 Puolassa puheen, jossa hän korosti läntisten arvojen ja niiden puolustamisen tärkeyttä.

Linjapuhe jota valtaeliitti ei olisi halunnut kuulla

Yhdysvalloissa puhetta on merkittävyydessään verrattu muun muassa presidentti Reaganin puheeseen, jossa tämä kehotti Gorbatsovia purkamaan Berliinin muurin. – Arvio lienee liioitteleva. Aika näyttää. Reaganin puheita ei Suomessa silloin arvostettu. Sama taitaa toistua Trumpin puheen kohdalla.

The Wall Street Journal kutsui pääkirjoituksessaan sitä "määritteleväksi puheeksi" (defining speech) sekä "määrätietoiseksi ja vakuuttavaksi länsimaisen kulttuurin (tradition) puolustukseksi". Jopa Trumpin jyrkimpiin vastustajiin luettava uutiskanava CNN joutui myöntämään, että puhe oli ”hyvin muotoiltu ja hyvin esitetty" (well-crafted and well-delivered), "vakuuttava” (eloquent) ja presidentin parhaita.

Suomessa puheen viestiä on vääristelty ja merkitystä vähätelty. Eduskunnan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhasen (kesk.) mukaan puhe oli suunnattu ”selkeästi puolalaisille”. Hänen mielestään ei pidä liikaa katsoa sitä Euroopalle suunnattuna puheena.

Syy merkityksen vähättelyyn liittynee siihen, että Puheessa ei oikein käsitelty Euroopan unionia juurikaanAamulehdenmukaan Kepun presidenttiehdokas olisi näet halunnut Trumpin korostavan, että heille on tärkeää, että on olemassa toimintakykyinen ja vahva Euroopan unioni. Toiveen esittäneeltä ulkoaisiainvaliokunnan vetäjältä lienee jääneet aika monet kotiläksyt Yhdysvaltain presidentin osalta tekemättä.

Ei liene yllätys, että vielä penseämmin puheeseen suhtautui entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd.). Hän ei pitänyt puhetta poliittisesti niin merkittävänä, että sen pohjalta kannattaisi tehdä laajoja johtopäätöksiä. Vähättelevä suhtautuminen kohdistui presidenttiin henkilönä.

– Tämä on tällaista sekavaa, osittain avustajien valmistelemaa tekstiä, jossa hehkutetaan Puola-suhdetta ilman mitään erityistä konkreettista sisältöä. Sitten on aina välillä tätä Trumpin tajunnanvirtaa, totesi entinen ulkoministeri vähemmän diplomaattisesti Lännen Median mukaan.

Arviossaan, jonka mukaan puheessa oli ”sodanjulistusuhoa”, pasifistipoliitikko oli oikeilla jäljillä. ”Sodan” luonnetta hän ei kuitenkaan näytä käsittävän. Mistään sodan aloittamisesta eli sodanjulistuksestahan puheessa ei myöskään ollut kysymys.

NATO ja Venäjän arvostelu eivät pääsisältöä

Trump ei puheessaan ainoastaan toistanut niitä ulkopoliittisia suuntaviivoja, joiden ymmärtäminen tuntuu edelleen olevan joillekin vaikeaa. Hän myös määritteli maailmanpoliittisen agendan ja sen kulttuurisen ja stategisen viitekehyksen, mihin hän Yhdysvallat ja Euroopan siinä sijoittaa. Yhtymäkohdat huntingtonilaiseen kulttuurien väliseen kamppailuun (clash of civilizations) ovat ilmeiset.

Suomessa huomio on kiinnitetty lähinnä siihen, että Trump toisti sitoutumisen NATO:n yhteiseen puolustukseen ja kritisoi Venäjää. Valikoivuus johtunee valtamedian levittämistä valeuutisista, joiden mukaan Trumpin pitäisi olla Kremlin agentti ja presidentti Putinin ”sätkynukke”. 

Trump arvosteli kovasanaisesti Venäjän toimia, jotka lisäävät epävakautta Ukrainassa, ja sentukea vihamielisille hallituksille etenkin Syyriassa ja Iranissa. Viittaus Ukrainaan sai yleisön osoittamaan suosiotaan. Suorasukaiseen tyyliinsä Trump kehotti Venäjää liittymään vastuullisten kansakuntien joukkoon taistelemaan yhteisiä vihollisia vastaan ja puolustamaan sivistystä.

Kehotettuaan Venäjää muuttamaan toimintaansa Trump varoitti vaarasta, jonka voi halutessaan nähdä viestinä Euroopan unionille. Viestejä oli epäilemättä muitakin, jos suostuu niitä ymmärtämään.

– …molemmin puolin Atlanttia kansalaisemme kohtaavat toisenkin vaaran, joka kuitenkin on lujasti valvonnassamme. Tämä vaara on joillekin näkymätön, mutta puolalaisille tuttu: hallintobyrokratian jatkuva kyttääjä (steady creep), joka kuihduttaa ihmisten elinvoiman ja hyvinvoinnin.

35-minuuttisessa puheessaan Trump ylisti Puolan saavutuksia natsismin ja kommunismin vastaisessa taistelussa, vakuutti Yhdysvaltain tukea ja kiitti Puolaa siitä, että se on yhtenä harvoista NATO-maista täysimääräisesti maksanut oman rahoitusosuutensa.

– Puola on yhtenä sitoutuneimmista NATO-jäsenistä ansainnut paikkansa Euroopan johtavana kansakuntana, joka on vahva, eheä ja vapaa. Vahva Puola on siunaus Euroopan kansoille ja he tietävät sen. Vahva Eurooppa on siunaus Lännelle ja koko maailmalle.

Niille, jotka ovat kritisoineet Trumpin hallinnon kovia kannanottoja kustannustaakan jakamiseksi reilummin (fair share), presidentti muistutti, että Yhdysvallat on osoittanut, ei vain sanoissa, vaan myös toiminnassa, sitoutuneensa 5. artiklan keskinäiseen puolustusvelvoitteeseen.

– Niin kauan kuin tunnemme historiamme, tiedämme miten rakentaa tulevaisuutta. Amerikkalaiset tietävät, että vapaiden, suvereenien ja itsenäisten kansakuntien vahva liittoutuma on vapautemme ja etujemme paras puolustus, Trump tiivisti näkemyksensä NATO:sta – ja ehkä vähän muustakin.

Nämä asiat eivät suinkaan olleet puheen pääsisältö vaikka valtamediasta sen kuvan saattoi saada. Puheen merkityksen ja Yhdysvaltain presidentin vähättely johtuvat yksinkertaisesti puheen poliittisesta sisällöstä. Se ei miellytä vääristyneen suvaitsevaisuusideologian omaksunutta valtaeliittiä ja siihen samastuvaa valtamediaa.

”Onko Lännellä tahto selviytyä?”

Presidentin puhe sai filosofisen käänteen, kun hän arvioi rauhaa ja vakautta uhkaavia vaaroja, jotka eivät kohtaa vain Yhdysvaltoja ja Puolaa, vaan monia muitakin maita ympäri maailmaa.

Trump julisti, että meidän on Lännessä ensiarvoisen tärkeää puolustaa arvojamme, suojella rajojamme, varjella vahvoja perheitä ja turvata läntinen sivistys (civilization). Hän varoitti siitä, ettei läntistä kulttuuria voi puolustaa vain rahalla ja aseilla. Trump korosti puolustahdon merkitystä: puolustaminen edellyttää tahtoa säilyttää ne arvot, jotka yhdistävät länsimaita.

– Meidän aikamme perustava kysymys on se: onko Lännellä tahto selviytyä? Onko meillä luottamus arvoihimme puolustaaksemme niitä hinnalla millä hyvänsä? Onko meillä tarpeeksi kunnioitusta kansalaisiamme kohtaan suojellaksemme rajojamme? Onko meillä on halu ja rohkeus suojella sivistystämme niiltä, jotka haluavat horjuttaa sitä ja tuhota sen?, Trump kysyi.

Hän viittasi läntisen sivistyksen avainasiana perheeseen ja arvoihin, joihin juurrutaan kodeissa.

– Meillä voi olla suurimmat kansantaloudet ja tappavimmat aseet maailmassa, mutta ellei meillä ole vahvoja perheitä ja vahvoja arvoja, olemme heikkoja emmekä selviä, Trump varoitti.

Presidentti korosti sitä, että läntiset arvot perustuvat uskontoon – uskontoon, jonka juuret ovat juutalaiskristillisessä kulttuurissa – ja muistutti tukahduttamisyritysten epäonnistumisesta.

– Kun seison tänään tämän hämmästyttävän väen, tämän uskollinen kansan edessä, voimme edelleen kuulla äänet, jotka kaikuvat läpi historian. Heidän viestinsä on yhtä totta tänään kuin koskaan. Puolan kansa, ihmiset Amerikassa ja Euroopassa huutavat yhä: "Haluamme Jumalan."

Jumala kuuluu ”poliittisesti epäkorrekteihin” asioihin, joista maallistunut valtaeliitti etenkin Euroopassa haluaisi visusti vaiettavan – varsinkin, jos se liitetään kristilliseen viitekehykseen. Trump ei kuitenkaan arkaile puhua suoraan.

Läntisten arvojen puolustamisen välttämättömyys

Trump puolusti läntisiä arvoja ja kulttuurin, uskon ja perinteiden siteitä, jotka tekevät meistä sen keitä olemme sekä varotti voimista, jotka uhkaavat heikentää niitä.

– Amerikkalaiset, puolalaisia ​​ja Euroopan kansat arvostavat yksilönvapautta ja itsemääräämisoikeutta (sovereignty). Meidän on toimittava yhdessä kohdatessamme voimia, jotka uhkaavat ajan myötä heikentää näitä arvoja ja poistaa kulttuurin, uskon ja perinteiden siteet, jotka tekevät meistä sen keitä olemme. Näin on tehtävä riippumatta siitä, tulevatko ne [voimat] sisä- tai ulkopuolelta, Etelästä tai Idästä. Ellei niihin puututa, nämä voimat heikentävät rohkeuttamme, uuvuttavat henkemme ja veltostuttavat tahtomme puolustaa itseämme ja yhteiskuntaamme, Trump varoitti ja jatkoi länsimaisen identiteetin merkityksestä.

– Ja ellemme unohda, keitä olemme, emme voi sortua. Amerikkalaiset eivät koskaan unohda. Euroopan kansat eivät koskaan unohda. Olemme nopein ja mahtavin yhteisö. Mikään ei vedä vertoja kansakuntiemme yhteisölle. Maailma ei koskaan ole tuntenut mitään tällaista kuin kansakuntiemme yhteisö on, Trump ylisti länsimaita.

Yhdysvaltainen presidentti ei viitannut epämääräisesti ”yhteiseen arvopohjaan” tai ”ihmisarvon jakamattomuuteen” vaan määritteli arvot, joihin länsimaisen kulttuurin menestys perustuu.

– Arvostamme laillisuutta (rule of law) ja suojelemme sanan- ja ilmaisun vapautta. Voimaannutamme naiset yhteiskuntamme ja menestyksemme tukipilareiksi. Asetamme uskon ja perheen, emme Valtiota ja byrokratiaa, elämämme keskukseksi. … Ja ennen kaikkea, arvostamme jokaisen ihmiselämän arvokkuutta, puolustamme jokaisen oikeuksia ja jaamme jokaisen sielun toiveen elää vapaudessa.

Trump korosti myös kansanvallan tärkeyttä länsimaita yhdistävänä tekijänä.

– Tällä mahtavalla kansakuntien yhteisöllä on jotain muutakin yhteistä: Se on kansa, eivätkä vallanpitäjät, joka niistä jokaisessa on aina muodostanut perustan vapaudelle ja kulmakiven puolustukselle, muistutti Trump demokratian merkityksestä.

Hänen mukaansa koko läntisen kulttuurin olemassaolo riippuu sen arvojen säilyttämisestä.

– Nämä ovat korvaamattomia siteitä, jotka solmivat meidät yhteen kansakuntina, liittolaisina ja sivilisaationa … sitä mitä olemme esivanhemmiltamme perineet, meillä ei ole koskaan aiemmin ollut tässä määrin. Ja ellemme onnistu sitä säilyttämään, ei sitä enää koskaan eikä ikinä ole. Joten meillä ei ole varaa epäonnistua.

Länttä ja sen arvoja uhkaa radikaali islam

Fasismi ja kommunismi ovat hävinneet, mutta Trumpin mukaan tänään turvallisuuteemme ja elämäntapaamme Lännessä kohdistuu uusia uhkia. Presidentti on toistuvasti sanonut, että Yhdysvalloilla on oikeus ottaa maahanmuuttajia, jotka "haluavat rakastaa maatamme". Radikaalin islamin uhka korostaa tarvetta toivottaa tervetulleeksi uudet kansalaiset, jotka jakavat arvomme ja rakastavat kansaamme, mutta sulkemaan rajat kaikenlaiselta terrorismilta ja ekstrimismiltä.

– Tämä maanosa [Eurooppa] ei enää kohtaa kommunismin haamua. … Kohtaamme toisen alistavan ideologian – sellaisen, joka pyrkii viemään terrorismia ja ekstrimismiä ympäri maailmaa. Amerikka ja Eurooppa ovat kärsineet yhden terroristi-iskun toisensa jälkeen. Aiomme saada sen loppumaan!

Edes ne, jotka suvaitsevaisuusideologiansa takia toivovat voivansa olla välittämättä tästä uhkasta, eivät enää voi niin tehdä. Trump muistutti Saudi-Arabiassa pitämästään puheesta, jossa hän pyysi yli 50 muslimimaan johtajaa yhdistymään ajaakseen ulos islamilaisen terrorismin ja ekstrimismin, joka uhkaa koko ihmiskuntaa.

– Meidän on yhtenäisesti vastustettava yhteisiä vihollisia ajaaksemme heidät pois alueelta, poistaaksemme heidän rahoituksensa, heidän verkostonsa ja kaiken ideologisen tuen mitä heillä saattaa olla.

Trump totesi, että näiden vihollisten takia on oltava varovaisia keitä keskuuteemme päästämme.

– Vaikka toivotamme aina tervetulleiksi uudet kansalaiset, joilla on samat arvot ja jotka rakastavat kansaamme, rajamme ovat aina suljettuja kaikenlaiselta terrorismilta ja ekstrimismiltä. Taistelemme ankarasti radikaalia islamilaista terrorismia vastaan ja me voittamme. Emme voi hyväksyä niitä, jotka torjuvat arvomme ja käyttävät vihaa oikeuttaakseen viattomiin kohdistuvan väkivallan, Trump vakuutti.

Presidentti muistutti siitä, että läntisen kulttuurin pelastamisesta on maksettu kallis hinta ja jokaisen sukupolven on tehtävä osansa sen säilymiseksi. Taistelua käydään mielissämme.

– Nuo sankarit [Varsovan kansannousun] muistuttavat meitä siitä, että Länsi on pelastettu patrioottien verellä; että jokaisen sukupolven täytyy nousta ja tehdä osansa sen pelastamiseksi ja että jokainen askel maata ja jokainen viimeinen tuumakin sivilisaatiota on puolustamisen arvoinen aina kuolemaan asti. Oma taistelumme Lännen puolesta ei ala taistelukentällä – se alkaa mielessämme, tahdossamme ja sielussamme, Trump korosti.

Läntisen maailman johtajuus

Spenglerimäisestä kohtalonuskosta tai pessimismistä Trumpia tuskin voi syyttää. Yhdysvaltain presidenttinä hän pyrki luomaan uskoa läntisen valtakulttuurin menestyksen jatkumiseen.

– Niin kuin ei Puolaa voitu nujertaa, julistan tänään maailman kuullen, että Länsi ei koskaan, eikä ikinä nujerru. Arvomme säilyvät. Ihmisemme menestyvät. Ja sivistyksemme voittaa.

Kellekään ei pitäisi olla epäselvää, ettei puhe ollut tarkoitettu vain puolalaisille vaan vähintään yhtä paljon muullekin Euroopalle. Yhdysvaltain presidentti halusi esiintyä siinä ”vapaan maailman johtajana” mikä kenties ärsyttää EU-eliittiä. Hänellä on siihen kuitenkin täysi oikeus, ellei jopa velvollisuus.

Ei olisi ensimmäinen eikä toinen kerta kun eurooppalaiset ovat saaneet maanosansa asiat sekaisen tavalla, joka uhkaa läntistä sivistystä. Ilman amerikkalaisten apua tuskin olisi selvitty.

Puheessaan Trump sanoi sen, minkä suurin osa Euroopan kansoista on todennäköisesti huomannut: olemme sodassa, joka murentaa länsimaisen yhteiskunnan perusteita. Mutta soittaako hän hälytyskelloja Lännelle liian myöhään?

Trumpiin verrattuna useimmat EU-johtajat ovat kuin sinisilmäisiä chamberlaineja, jotka uskottelevat itselleen ja muille, että pahuus voidaan kesyttää heidän suvaitsevaisuuspolitiikallaan. Niin kuin brittipääministeri toisen maailmansodan aattona uhrasi natseille alueita ja viattomia ihmisiä (näiltä kysymättä), EU-johtajat uhraavat alueita ja ihmisiä ideologialle, jonka tuhovoima on vielä hirveämpi.

Yhdysvaltain presidentti osoitti johtajuutta, johon keskeisten EU-maiden johtajat näyttävät olevan täysin kykenemättömiä.

Petteri Hiienkoski

 

Muita lähteitä ja lisätietoja:

"Erkki Tuomioja Trumpin puheesta: avustajien kynä näkyy, terrorismikannassa "sodanjulistusuhoa"." Markku Uhari. Lännen Media 6.7.2017.
"Matti Vanhanen ihmetteli Trumpin puhetta: "Puheessa ei käsitelty Euroopan unionia juurikaan"." Markku Uhari. Aamulehti 06.07.2017.
"Sipilä: Hallitusyhteistyö Halla-ahon kanssa kaatui arvojen eroihin ja johtamistapaan" Kauppalehti12.6.2017.
"Trump gave a good speech. What's next?" By Julian Zelizer, CNN Political Analyst July 6, 2017.
"Trump’s Defining Speech: In Poland, he asks the West to defend its values of faith and freedom." The Wall Street Journal July 6, 2017 7:00 p.m.
"Trump speech in Poland -- Reagan is nodding". By Robert Charles. Fox News Published July 06, 2017.
"Trump's speech in Warsaw (full transcript, video)." CNN. Updated 1348 GMT (2148 HKT) July 6, 2017.

Samasta aihepiiristä:

"Maailma muuttuu eikä puolue olekaan enää 'sama'?" US Puheenvuoro 14.6.2017.
"Kulttuurien yhteentörmäys manchesterilaiseen tapaan" US Puheenvuoro 25.5.2017.
"Muhammedin profetia järkyttää Tanskanmaalla: miksi valtamedia vaikenee" US Puheenvuoro13.5.2017.
"Demokratian nakertajat Helsingin ydinkeskustassa" US Puheenvuoro 12.3.2017.
"Hajoaako EU Trumpin ja Putinin jalkoihin?" US Puheenvuoro 1.3.2017.
"Trumpin paheksunta ja länsimaisen kulttuurin murros" US Puheenvuoro 4.2.2017.
"Länsimaiden perikato lähenee – oletko valmis?" US Puheenvuoro 3.2.2017.
"Demokratian oppitunti amerikkalaiseen tapaan" US Puheenvuoro 10.11.2016.

Petteri Hiienkoski ma 10.07. 18:54

Petteri Hiienkoski

Elokuva- ja tv-ilmaisun ja käsikirjoittamisen vastuuopettaja. VTM, TaK. Lastentarhanopettajavaimon aviomies ja neljän koululaisen isä. Toiminut aiemmin muun muassa vapaana toimittajana ja Ulkopoliittisen instituutin tutkijana. "Sydän taivaassa, jalat tukevasti maassa".

tuoreimmat

Miksi Yhdysvallat haluaa Suomen ja Ruotsin Natoon?

pe 20.05. 17:31

Suurvaltapoliittinen peilikuva Ukrainan kriisille

su 01.05. 17:10

Verbaalimuilutuksista totalitarismiin

pe 18.03. 23:18

Natosta ja suurvaltapolitiikasta inhorealistisesta näkökulmasta

la 05.03. 04:19

Miksi koronarokotetta vastustetaan?

ti 04.01. 00:01

Ilmastopolitiikka systemaattisessa harhassa

su 23.05. 18:06

Äänekkäästi vaiettu väestökato

pe 09.04. 17:23

Facebook bannaa yli kolmen vuoden takaisista päivityksistä?

pe 05.03. 19:50

Antisemitismi III: Seemiläisiä, heprealaisia, israelilaisia vai juutalaisia?

la 23.01. 23:04

Poliittisesti epäkorrekti kansanpresidentti

to 21.01. 16:11

blogit

Vieraskynä

Alistamisemme menetelmät

ma 08.08.2022 23:48

Juha Ahvio

Ruotsin vaalit uranaukaisijana

pe 16.09.2022 19:52

Professorin Ajatuksia

Yle teki diasarjan, mutta miksi niin moni seikka unohtui?

to 13.05.2021 20:23

Marko Hamilo

Kansalaiset vaarassa! Nyt tarvitaan hätätilahallitus!

su 19.04.2020 22:47

Jukka Hankamäki

Kotouttaminen ei tunnu onnistuvan

ke 18.11.2020 16:56

Petteri Hiienkoski

Miksi Yhdysvallat haluaa Suomen ja Ruotsin Natoon?

pe 20.05.2022 17:31

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Suomi on päässyt puulla pitkälle

la 10.09.2022 16:19

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Pakkoruotsi vahvistuu ja karkottaa erityisosaajia

la 24.09.2022 13:42

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Sota-Lintilän horinat - Taivaan lahja Putinille?

su 11.09.2022 13:29

Mika Niikko

Suvaitsevaisuuden kirjavat käsitteet

su 13.09.2020 23:07

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Komissaari Jyrki Katainen, SITRA ja Klaus Schwabin Suuri Reset: EU:n uusi Vihreän Siirtymän neuvostotyylinen suunnitelmatalous

ti 06.09.2022 08:29

Heikki Porkka

Äärioikeistolainen, laitaoikeistolainen

ma 26.09.2022 16:53

Tapio Puolimatka

Abortin laillistaminen murentaa ihmisoikeusjärjestelmän

ti 13.09.2022 13:49

Olli Pusa

Ruotsin hallitusneuvottelut

to 15.09.2022 11:34

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Rikkaat rikastuvat ja köyhät kituuttavat

ti 18.08.2020 10:15

Reijo Tossavainen

Auta avun tarpeessa

to 19.03.2020 07:33

Jessica Vahtera

Kuuden euron kohtuus missä palkkatasa-arvo?

ma 11.05.2020 17:17

Pauli Vahtera

Olisinko yrittäjä, enkä palkansaaja

su 25.10.2020 22:57

Timo Vihavainen

Modernin maailman syntysijoilta

ti 18.01.2022 23:48

Matti Viren

Odotellaan vuotta 2023

la 14.08.2021 23:44