Blogi: Petteri Hiienkoski, pe 05.03.2021 19:50

Facebook bannaa yli kolmen vuoden takaisista päivityksistä?

Vai oliko Naamakirjan kasvottomien inkvisiittoreiden asettaman julkaisukiellon syynä kenties Saksan valtakunnan kansanvalistus- ja propagandaministeri Joseph Goebbelsin "seksikuva"?

Oy Lärviopus Ab näyttää joka tapauksessa käynnistäneen bannauskampanjan. Se on yleensä merkki siitä, että vaalit lähestyvät.

"Maailmanlaajuisesti merkityksellisimpiin" kuuluva sensurointipäätös?

Ainakin aluksi näytti siltä, että päivitys, jonka perusteella Facebookin "valvontalautakunta" on bannannut minut, on tehty elokuussa 2017 (alla). "Lautakunta"– jolla viralliselta kuulostavasta termistä huolimatta ei ole mitään tekemistä kansanvaltaisen ja laillisen oikeusjärjestyksemme kanssa – ilmoittaa arvioivansa uudelleen jotain vanhoja FB-päätöksiä ja keskittyvänsä "yhteisön kannalta haasteellisimpiin ja maailmanlaajuisesti merkityksellisimpiin päätöksiin".

Tällaisena Kasvokirjan tuomiokapituli pitää julkaisuani, jossa kritisoin sitä, miten YLE ja valtamedia uutisoivat Turussa tapahtuneesta terrori-iskusta.  Huolimatta siitä, että päivitys on tehty  noin 3½ vuotta sitten, sosiaalisen median julkaisualusta ilmoitti julkaisueston yhteydessä, että kysymys olisi "viimeaikaisesta" päivityksestä.

"Tuen postilaakosta" löytämäni ilmoituksen (alla) mukaan päätöksensä Naamaraamatun kontrollikomitea olisi tehnyt jo viime joulukuussa. Sen mukaan en valittanut päätöksestä vuoden lopussa umpeutuneen määräajan kuluessa.

En kuitenkaan ollut tietoinen mistään tällaisesta. En ole siitä sen takia voinut myöskään valittaa. Miten "valvontalautakunta" on voinut julkaista 16.12.2020 tiedon siitä, ettei sen päätöksestä ole valitettu 30.12.2020 mennessä?

Olen pyrkinyt noudattamaan julkaisualustan yhteisönormeja. Sen takia olen myös säännönmukaisesti valittanut tehdyistä bannaus- ja sensurointipäätöksistä, jos sellaiseen on ollut mahdollisuus. Aina sitä mahdollisuutta ei ole edes annettu.

Facebook on pyytäessäni tarkistanut päätöksensä ja lähes poikkeuksetta todennut julkaisujeni olevan yhteisönormien mukaisia ja pahoitellut virheellisiä päätöksiään. Se on virheen myönnettyään siitäkin huolimatta saattanut kuitenkin jatkaa bannia.

Julkaisuestoa koskevasta päätöksestä ei nytkään voi valittaa, vaikka pidänkin sitä virheellisenä: "Pyyntöäsi ei voitu käsitellä. Yritä myöhemmin uudestaan." – Tämä ilmoitus on nähty monesti aiemmin!

Johtuiko bannaus propagandaministerin "seksikuvasta"?

Huomasin äsken, että Mister Markku Sokerikukkulan yrityksen juoksutytöt ja -pojat ovat muuttaneet mieltään myös uudemman päivitykseni suhteen. Ehkäpä ilmoitus "viimeaikaisesta" julkaisusta liittyikin siihen? – Sitä emme ehkä koskaan saa tietää.

Päivitykseni, josta on tehty päätös 5.3.2021, koskee natsi-Saksan johtajien häpeällistä loppua. Julkaisin siinä yhteydessä valokuvan, jossa on itsemurhan tehneen Joseph Goebbelsin palanut ruumis sekä hänen murhattujen perheenjäsentensä ruumiit, jotka on lakanoin peitetty.

Kuva on järkyttävä. Se ja useita vastaavia kuvia löytyy Internetistä, josta niitä voi kuka tahansa tutkia. Facebook asetti kuvan päälle järkyttävyyttä koskevan varoituksen, mutta ilmoitti samalla, että kuva ei  riko sen yhteisönormeja.

Nyt nämä Pärstägallerian "järjen-jättiläiset" kuitenkin ilmoittavat, että julkaisu "ei noudata alastomuutta tai seksuaalista toimintaa koskevia yhteisönormejamme".

Facebookissa on alastomuutta ja muualla Internetissä sitä on paljon enemmän. Goebbelsin hiiltynyt ruumis, jossa genitaalialue on peitetty, ei sisällä sitä ainakaan enempää kuin uimapuvuissa olevien naisten kuvat, joita Facebook käsitykseni mukaan ei sensuroi.

Ilman polttamistakin heiveröisen propagandaministerin ruumis on laajassa kuvassa niin pieni, että tarvittaisiin suurennuslasi ja verrattomasti enemmän mielikuvitusta kuin vähäpuheisten naisten kuvien kohdalla, jos olisi kysymys alastomuudesta. Normirikkomus ei sen takia voi kuulua tähän kategoriaan.

Yhä omituisempia seksuaalisia perversioita pidetään nykyään hyväksyttävinä. En kuitenkaan olisi uskonut, että propagandaministeri Goebbelsin karrelle palaneen ruumiin näkeminen voisi herra Sakkaridikasan ja hänen palkollistensa mielestä kiihottaa ketään seksuaalisesti. Kysymys on kuitenkin heidän mielipiteestään ja päätöksestään, ei minun.

Ikivanhan lehtileikkeen julkaiseminen lähes vuosi sitten olikin "vihapuhetta"?

FB-sivuni reunasta löytyy "Rajoituksen yleiskatsaus", jossa ollaan selvittävinään, miksi en voi julkaista tai kommentoida 24 tuntiin. Sen mukaan "useat [sic!] julkaisut viime vuodelta [sic!] eivät noudattaneet normejamme". Turun "tapausta" koskeva päivitykseni ei ole listassa.

(1) Ensimmäisenä listassa on edellä mainittu Goebbelsin "seksikuva", jonka olen julkaissut 28. helmikuuta kello 16.52. Se ei siis ole viime vuodelta, vaikka Kasvokirjan umpisokeat sensorit näin väittävät.

(2) Toinen listassa oleva julkaisu (18.1.2021) ei myöskään ole viime vuodelta. Lisäksi ilmoituksessa todetaan, että se "on palautettu Facebookiin". Julkisivulaitoksen kontrollifriikit ovat aiemmin pahoitelleet virhettään ja palauttaneet päivityksen. Virheestä huolimatta julkaisu, jonka on todettu olevan yhteisönormien mukainen, näyttää kelpaavan perusteeksi käyttörajoitukselle.

(3) Kolmas päivitys on näistä ainoa, joka on "viime vuodelta". Se on 28. toukokuuta 2020 eli lähes vuosi sitten julkaisemani lehtileike vuosikymmeniä vanhasta uutisesta. Siinä kerrotaan maisteri R. Palmgrenin suunnitelmista Korkeasaaren "monipuolistamiseksi". Hän kaavaili sinne vetonaulaksi "somalineekeriä" ja "intiaania". Kommentoin maailman muuttumiseen liittyvää julkaisua toteamalla: "TÄMÄN "UUTISPÄIVÄN" TOTUUS ON HUOMISEN VALHE".

Nyt Facebook ilmoittaa, että julkaisu "ei noudata vihapuhetta koskevia yhteisönormejamme". Ilmoituksen mukaan päätös on tehty "15. kesäkuuta 2020 kello 12.16" ja "17. kesäkuuta 2020 kello 17.51" olin "eri mieltä päätöksestä". 17 minuuttia myöhemmin "Vahvistimme, ettei julkaisusi noudata yhteisönormejamme".

Tulkinta on täysin virheellinen ja suorastaan vainoharhainen. Lähes vuoden takaiseen julkaisuun viittaaminen tuntuu sekin kaukaa haetulta.

Päivitykseni ei sisällä "vihapuhetta". Sitä ei ole edes maisteri Palmgrenin suunnitelmissa eikä niistä uutisoineessa lehdessä, jotka ovat aikansa tuotteita. Kaikkein vähiten sitä on minun kommentissani. Tähtäyspiteeni on siinä, miten uutisimedian käsitys siitä, mikä on oikein, totta ja normaalia on muuttuvainen.

Siinä sen sijaan saattaisi olla "vihapuhetta", jos kirjoittaisin suoraan, mitä herra Sukeroläjän yrityksen toimintatavoista ajattelen. Jos Facebook voi bannaustuomionsa perusteluissa sanoa yhtä useaksi, eikä bannatulla ole mitään mahdollisuuutta kiistää tai kumota järjettömiä väiteitään, organisaatio lienee päässyt siihen asemaan, josta progandaministeri ja hänen organisaationsa haaveilivat.

Länsimaisen demokratian ja oikeusvaltion kannalta kestämätöntä toimintaa

Vaikuttaa sitä kuin Facebookin kasvottoman julkisivun takana häärisi tyyppejä, joiden suhteellisuudentaju pettää ja jotka sen varjolla käyttävät yrityksen hallitsevaa asemaa väärin ajaakseen poliittisia tarkoitusperiä.

Tässäkin tapauksessa näyttää siltä, että ensin bannattiin ja sen jälkeen etsittiin perusteluja ratkaisulle. Vaikka nyt on kysymys vain vuorokauden kestävästä käyttökiellosta, jostain syystä järjettömät bannit tuntuvat yleistyvän ennen vaaleja. Miksi?

Facebookin toiminta on ristiriitaista, mielivaltaista ja salakähmäistä. Tämä ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, kun tällaista tapahtuu. Monen muun kohdalla kokemukset ovat paljon synkemmät.

Jos yhteisönormeja tai niiden soveltamista muutetaan jälkikäteen – kuten alla olevasta ilmoituksesta voi päätellä tapahtuvan – niiden noudattaminen on käytännössä mahdotonta. Kaikki tällainen on yleisten oikeuskäsitysten vastaista.

Eduskunnan asetettava rajat Suomessa toimiville yrityksille

Sekä ihmisten että heidän omistamiensa yritysten tulee toimia laillisen esivallan säätämien normien mukaan. Heidän omat norminsa eivät voi korvata eivätkä ylittää niitä.

Yritykset eivät sen takia voi kohdella sen enempää työntekijöitään kuin asiakkaitaankaan mielivaltaisesti miten huvittaa. Kuluttajat tarvitsevat suojaa. Kansalaisten perusoikeuksia ja sananvapautta tulee kunnioittaa. Julkisen vallan tehtävä on puolestaan suojella näitä oikeuksia.

Emme hyväksy yrityksiltä epäinhimillistä kohtelua emmekä petoksellista ja vilpillistä toimintaa. Emme hyväksy niiltä muutenkaan yhteiskuntaa vahingoittavaa emmekä ympäristöä tuhoavaa toimintaa.

Myös monopolit ja kartellit ovat laittomia. Ne estävät terveen kilpailun, joka on markkinatalouden toiminnalle välttämätöntä.

Sananvapaus on länsimaisen demokratian perusedellytys. Sen rajoittamiseen ei teknologia-alan yrityksillä voi olla oikeutta. Ne eivät ole sisällöntuottajia eivätkä julkaisijoita, kuten kustannus- tai tuotantoyhtiöt, jotka vastaavat julkaisujensa sisällöstä, vaan muiden tuottamien sisältöjen välittäjiä.

Mitä jos esimerkiksi puhelinyhtiöt, joilla ei myöskään ole vastuuta palvelunsa kautta välitetystä sisällöstä, ryhtyisivät toimimaan samalla tavoin kuin Facebook ja eräät muut sosiaalisen median julkaisualustat? – Näin ei voi olla.

Ylikansallisilla suuryrityksillä ei voi olla mitään erivapauksia muihin nähden. Oikeusvaltiossa lakien on oltava kaikille samat.

Suomessa toimiessaan myös Facebook on velvoitettu toimimaan Suomen lakien mukaisesti. Sen takia on Suomen eduskunnan vallassa ja vastuulla määritellä lainsäädännöllä ne rajat, joita senkin on noudatettava. Suomen viranomaisten tehtävänä on puolestaan valvoa, että täällä toimivat yritykset noudattavat Suomen lakia. 

Elleivät nykyiset kansanedustajat hoida tehtäväänsä tämän asian suhteen, heidän tilalleen pitää vaihtaa sellaiset, jotka sen tekevät.

Petteri Hiienkoski

 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 

 

Petteri Hiienkoski pe 05.03. 19:50

Petteri Hiienkoski

Elokuva- ja tv-ilmaisun ja käsikirjoittamisen vastuuopettaja. VTM, TaK. Lastentarhanopettajavaimon aviomies ja neljän koululaisen isä. Toiminut aiemmin muun muassa vapaana toimittajana ja Ulkopoliittisen instituutin tutkijana. "Sydän taivaassa, jalat tukevasti maassa".

tuoreimmat

Puhkeaako globalismin kupla Ukrainaan?

pe 15.03. 23:04

Miksi länsimaat eivät sovi rauhasta Venäjän kanssa?

ke 13.03. 21:05

Miksi ydintuhon riski Euroopassa on kasvanut?

ti 12.03. 15:05

Vaihtoehdot moninapaisessa maailmassa

ti 06.06. 16:58

Länsimaiden harhautumisen logiikka

pe 26.05. 14:00

Korruptio ja sen torjunta 4: Vapaan yhteiskuntajärjestelmän jälleenrakentaminen

ke 17.05. 15:08

Korruptio ja sen torjunta 3: Vapaan kansalaisyhteiskunnan voimaannuttaminen

ti 16.05. 18:43

Bidenin hallinnon tavoite Venäjän tuhoamisesta ja keinot sen saavuttamiseen

la 13.05. 19:33

Korruptio ja sen torjunta 2: Järjestelmällisen korruptoituneisuuden aiheuttaja ja sen poistaminen

pe 12.05. 15:28

Korruptio ja sen torjunta 1: Korruptoitunut yhteiskuntajärjestelmä

pe 12.05. 01:55

blogit

Vieraskynä

Tutkintapyyntö Suomen journalismista

su 28.04.2024 17:57

Juha Ahvio

Konservatiivinen käänne haastaa utopiaglobalismin

la 08.06.2024 22:26

Professorin Ajatuksia

Yle teki diasarjan, mutta miksi niin moni seikka unohtui?

to 13.05.2021 20:23

Marko Hamilo

Ydinvoimaa, talouskasvua ja teollisia työpaikkoja

ti 28.03.2023 20:22

Jukka Hankamäki

Sähköistävä klikinvastainen uutinen

su 07.01.2024 18:08

Petteri Hiienkoski

Puhkeaako globalismin kupla Ukrainaan?

pe 15.03.2024 23:04

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Jolla on korvat, se kuulkoon

ke 23.08.2023 20:50

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Valtuustoaloitteeni mamujen 43 äidinkielen opetuksen lopettamiseksi verovaroilla Espoossa

su 15.01.2023 14:49

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Punavihreä hallitus komentaa! Maakuoppaan mars!

la 25.02.2023 13:58

Mika Niikko

Suvaitsevaisuuden kirjavat käsitteet

su 13.09.2020 23:07

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Koronapandemialla pieni vaikutus kuolleisuuteen huolimatta mediahypetyksestä

su 21.04.2024 15:30

Heikki Porkka

EU-vaaleista Suomessa, Virossa ja vähän muualla

ma 10.06.2024 11:03

Tapio Puolimatka

Sota Venäjää vastaan ei ole shakkipeliä vaan kansan tuho

la 25.05.2024 08:02

Olli Pusa

Käännytyslaki ratkaisevassa vaiheessa

pe 28.06.2024 10:23

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Rikkaat rikastuvat ja köyhät kituuttavat

ti 18.08.2020 10:15

Reijo Tossavainen

Auta avun tarpeessa

to 19.03.2020 07:33

Pauli Vahtera

Olisinko yrittäjä, enkä palkansaaja

su 25.10.2020 22:57

Timo Vihavainen

Häpeänsä kullakin

ke 19.07.2023 21:26

Matti Viren

Odotellaan vuotta 2023

la 14.08.2021 23:44