Blogi: Olli Pusa, la 30.03.2019 13:45

Maahanmuuton kustannukset

KHT-tilintarkastaja Pauli Vahtera teki selvityksen siitä, paljonko maahanmuutto maksaa Suomen julkiselle taloudelle. Hän päätyi summaan 3,2 miljardia euroa vuodessa. Summa on häkellyttävän suuri, esimerkiksi enemmän kuin mitä Suomi käyttää vuosittain maanpuolustukseen.

Ylen ”faktantarkistajat” kommentoivat lukuja ja julistivat ne virheellisiksi. Mitään konkreettista virhettä eivät niistä osoittaneet. Vähättelivät laskelmia, koska ne olivat Pauli Vahteran tekemiä. Viittasivat sosiaali- ja terveysministeriön muistioihin, joissa asian selvittäminen väitettiin mahdottomaksi sekä valtiovarainministeriöiden virkamiesten kommentteihin laskelmien ylimalkaisuudesta ym.

Minua alkoi ihmetyttää tämä suhtautuminen. Jos jonkin ilmiön kustannukset ovat yli 3 miljardia vuodessa, se on äärimäisen tärkeä kysymys. Suomessa on periaate, että lakeihin sisältyy arvio niiden vaikutuksista ja kustannuksista. Siksi tuollaisten laskelmien puuttuminen on suoranainen skandaali. Pauli Vahtera arvioi kustannuksia pimitetyn tahallaan ja menoja piilotellun eri puolille.

Kun mitään uskottavaa selvitystä kustannuksista ei viranomaisten toimesta ole esitetty, tuo tahallinen pimitys vaikuttaa uskottavalta selitykseltä. Samalaiseen törmätään muuallakin. Esimerkiksi kun tilastoidaan rikoksia, Suomen kansalaisuuden saaneiden maahanmuuttajien rikokset tilastoidaan suomalaisten tekemiksi. Kun kauhistellaan esimerkiksi joidenkin maahanmuuttajaryhmien valtavaa yliedustusta seksuaalirikoksissa, noista luvuista on putsattu pois kansalaisuuden saaneet henkilöt. Ilta-Sanomat tilastoi noita rikoksia myös syntymämaan mukaan ja päätyi oletukseen, että ulkomaalaisten osuus seksuaalirikoksissa on tilastojen osoittamaa suurempaa.

Vahtera toteaa selvityksessään, että monia asioita hän joutuu arvioimaan eri lähteiden perusteella. Hän pyrkii arvioimaan kustannuksia alakanttiin, jotta ei liioittelisi kustannuksia. Edelleen hän pyytää esittämään faktoja, jos hän jossakin kohdassa arvioinut väärin. Silloin hän lupaa korjata laskelmaansa. Kun sellaisia merkittäviä korjauksia ei kukaan ole esittänyt, Vahteran luvut ovat yhä voimassa.

 

 

 

Vahteran mukaan maahanmuuton kustannus koostuu seuraavista eristä:
 

Valtion tilinpäätös 864,8

Kuntien menot       261,5

Sosiaalimenot           267

Asuminen                   546
Työmarkkinatuki    352
Työllistämistuet        30

Terveydenhoito       216,8

Avustukset                   33

 Järjestöavustukset   3

Lasten päivähoito 117,1

Peruskoulu              166

Ammatti- ja aikuiskoulutus 141
Poliisi                           80

Oikeuslaitos             55,1

Vankeinhoito               30

Asuntojen arvonalennus 225
Maksetut verot          -121

Yhteensä                      3267,3


Jos laskelmaa haluaa kritisoida, tätä kokonaisuutta pitäisi siis kritisoida. Vahtera ei julista laskelmaansa ainoaksi totuudeksi, toteaa tietojen saannin vaikeuden. Siitä ovat kyllä vastuussa asioita salailevat viranomaiset. Laskelma onkin selvästi tarkoitettu suuntaa antavaksi.

Kritiikkiä voi kohdistaa ainakin kahteen kohtaan. Ensiksikin voi yrittää kritisoida sitä, että samaa kustannusta on useammassa kohdassa. En sellaista huomannut, joten se tuskin on asia, joka voisi vaikuttaa laskelman suuruusluokkaan. Kirjoituksissa on kyllä taulukoitu samoja kustannuksia eri lähteistä, mutta en havainnut pikaisesti tarkastellen päällekkäisyyttä loppunumeroissa.

Toinen kysymys on sitten eri kohtien osalta laskelman realistisuus. Yritän seuraavassa arvioida sitä eri osien osalta.

Suoraan valtion tilinpäätöksestä Vahtera poimii kustannuksia 864,8 miljoonaa euroa 2017
Luvut laskettu 2016 ja 2017 tilinpäätöslukujen keskiarvona. Kustannus on vuosittain

vaihdellut viime vuosina paljonkin tunnetuista syistä. Arvio on niistä aika sopiva kompromissi.Kuntien menoiksi Vahtera laskee 261,5 miljoonaa euroa vuonna 2017.

Kuntien osalta tiedot ovat erityisen puutteelliset. Sitä ei voi selittää muu kuin se, että tietoja on tahallaan piiloteltu kustannusten selvittämisen vaikeuttamiseksi. Kustannukset on arvioitu keskiarvoperiaatteella ja niistä on poistettu erikseen käsiteltyjä koulutusmenoja.Sosiaalitukia maahanmuuttajille maksettiin 267 miljoonaa euroa. Suurin erä oli osuus perustoimeentulotuesta. Määräksi arvioitiin 25% kaikista kustannuksista, mikä on paljon alle ulkomaalaisten osuuden pääkaupunkiseudulla 33,7%. Kohtalaisen realistisen tuntuinen arvio.Asumisen kustannukset Vahtera laskee vuokra-arvioiden ja maahanmuuttajien määrän perusteella. Arviot tuntuvat uskottavilta. Kustannus kaikkiaan oli 546 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisille laskelmille kenttä on auki. Suuruusluokka lienee realistinen.


Työmarkkinatuen määrä 352 miljoonaa on suurehko, mutta ilmeisen realistinen maahanmuuttajien korkean työttömyyden takia.


Terveydenhoidon kustannuksiksi on arvioitu 216,8 miljoonaa. Arvio vaikuttaa suuruusluokaltaan realistiselta. Maahanmuuttajilla on monia sellaisia terveysongelmia, joita kantaväestöllä on paljon vähemmän. Niiden hoito aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Tällä ei laskelmissa ole spekuloitu.

 

Päivähoidon ja koulutuksen osalta arviot vaikuttavat asiallisilta. Tulkkaus ym. aiheuttaa lisäkustannuksia. Esimerkiksi Ruotsissa maahanmuuttajalasten huono sopeutuminen koulutukseen on aiheuttanut ongelmia ja muidenkin opetuksen tason laskua. Tällä ei laskelmassa ole kuitenkaan spekuloitu, vaikka ilmiö sinänsä on merkittävä.


Poliisin, oikeuslaitoksen ja vankeinhoidon kustannukset on arvioitu varovaisesti. Monet merkit voisivat puoltaa suurempiakin kustannuksia. Luvuista ei ole huomautettavaa.


Asuntojen arvon alenemiseksi on arvioitu 225 miljoonaa euroa. Tämä kohta on laskelman eristä spekulatiivisin, koska voi myös kyseenalaistaa sen, että tämä lasketaan julkisen sektorin kustannuksiin. Sinänsä ilmiö on selkeä. Tällä erällä ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta laskelman suuruusluokkaan.


Erilaiset verohyödyt tulijoista on arvioitu n. 120 miljoonaksi. Asia on vaikea arvioida, tällaisia vaikutuksia voi arvioida laajemminkin, mutta arviot muuttuvat hyvin spekulatiivisiksi. Asia on kohtuullisesti otettu huomioon.

Laskelmassa on jätetty pois kokonaan maahanmuuton aiheuttamat investointitarpeet yhteiskunnassa. Ratkaisu on kustannusten suuruuden kannalta varsin varovainen.

Investoinnit eivät ole suoranaista kulutusta vaan pysyvämpää toimintaa. Niistä syntyy lisäkustannuksia, jos tehdään tarpeettomia investointeja tai investoinnit joudutaan maahanmuuton vuoksi toteuttamaan aikaisemmin kuin muuten tarvittaisiin, jolloin niistä syntyy ylimääräisiä pääomakustannuksia.

Suomen väkiluku ei ilman maahanmuuttoa kasva, jolloin investointitarpeet syntyvät paljolti maan sisäisestä muuttoliikkeestä. Ihmiset muuttavat suurempiin kaupunkeihin ja pääkaupunkiseudulle. Kuitenkin pääkaupunkiseudun nykyisestä väestönkasvusta valtava osa muodostuu maahanmuuttajista. Esimerkiksi rakennettua asuntokantaa voi pitää myös tarpeellisena esimerkiksi työvoiman muuton mahdollistamiseksi. Mutta pääkaupunkiseudun uudet asunnot asutetaan suuressa määrin maahanmuuttajilla, joiden keskuudessa työllistyminen on huonoa ja heidän osaltaan asuminen pääkaupunkiseudulla ei ole mitenkään tarpeellista. Tämä estää osaltaan tarpeelliseksi katsotun työvoiman muuttoa pääkaupunkiseudulle.

Tässä suhteessa aika suurikin osa maahanmuuton aiheuttamista investoinneista voi laskea tarpeettomaksi ja se tulisi ottaa huomioon kustannuksissa. Nyt sitä ei ole otettu huomioon, mikä tekee kustannuslaskelmista osaltaan varovaisia.


Siis yhteenvetona tuosta Pauli Vahteran selvityksestä voi todeta, että se on laskettu niin hyvin kuin käytössä olevilla tiedoilla on mahdollista ja eri osien kustannukset on eritelty ja perusteltu. Kustannuksia ei ole yritetty paisutella vaan ne on tehty varovaisilla periaatteilla.

Laskelma arvioi maahanmuuton vuosikustannukset suuruusluokaltaan 3 miljardiksi. Arviota voi pitää suuruusluokaltaan luotettavana. Laskelmien kritisoijien tulisi esittää, missä laskelma on virheellinen.
 

Olli Pusa la 30.03. 13:45

Olli Pusa

Sosiaaliturvapolitiikan dosentti, Yhteiskuntatieteiden tohtori, vakuutusmatemaatikko (SHV) Eläkkeiden ja sosiaaliturvan rahoituksen asiantuntija

tuoreimmat

Käräjäoikeuden virkavirhe?

pe 11.10. 20:00

Valheiden takaa

ma 30.09. 11:01

Ylen aivopesu ja valehtelu

ti 27.08. 04:28

Uusi Eurooppa tuhoon tuomittu?

su 18.08. 11:57

YLE propagandan lähteenä

pe 26.07. 21:53

Taas hyöky Afrikasta Suomeen

ti 23.07. 11:18

Ilaskivi vastaan Rinne

ke 03.07. 11:12

Vappusatasesta juhannuskympiksi?

la 22.06. 10:11

Tuomioistuin poliittisena toimijana?

to 13.06. 22:46

Miksi tuhota onnistunut yhteiskunta?

ti 04.06. 08:02

blogit

Vieraskynä

Mitä vikaa koulushoppailussa?

pe 18.10.2019 00:31

Juha Ahvio

Kristittynä Suomessa: Miten olla, elää ja toimia? -kirja ilmestyy

su 06.10.2019 21:36

Professorin Ajatuksia

Moraaliposerausta vai tietämättömyyttä?

pe 18.10.2019 00:24

Marko Hamilo

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

pe 05.07.2019 00:00

Jukka Hankamäki

Lähi-idästä uhkaava pakolaisaalto torjuttava päättäväisesti

pe 11.10.2019 22:36

Petteri Hiienkoski

Sananvapaus on jakamaton

ti 17.09.2019 01:15

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Haluan provosoida ihmisiä tutkimaan asioita itse

la 12.10.2019 11:17

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Espoon nuorisotiloissa jatkuvia etnisiä konflikteja

la 05.10.2019 23:55

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Saksan mallia koohotetaan Suomeen! Ajojahdit alkavat?

su 06.10.2019 21:34

Mika Niikko

Väärinajattelijoiden oikeudet

ma 08.07.2019 21:55

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

YK:n ilmastopaneeli IPCC tukeutuu pseudotieteeseen

la 07.09.2019 07:11

Heikki Porkka

"Oululainen mies" raiskasi - kertoo Yleisradio ja johtaa kansalaisia harhaan

to 17.10.2019 13:09

Tapio Puolimatka

Voiko mies synnyttää?

ma 07.10.2019 23:31

Olli Pusa

Käräjäoikeuden virkavirhe?

pe 11.10.2019 20:00

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Mikä on muuttunut 30-vuodessa.

pe 11.10.2019 00:57

Reijo Tossavainen

Vihreät nuoret haukkuvat väärää puuta

pe 23.08.2019 09:24

Jessica Vahtera

Työhyvinvointia yhteiskunnan piikkiin

to 22.08.2019 16:17

Pauli Vahtera

Mansikanpoimintaa ja sokerijuurikkaan harvennusta

su 14.07.2019 21:43

Timo Vihavainen

Alas lehmät?

pe 18.10.2019 00:26

Matti Viren

Onneksi meillä on hyvinvointivaltio

su 06.10.2019 21:39