Blogi: Juha Ahvio, to 12.04.2018 10:58

Viktor Orbanin Unkari taistelee Sorosin suunnitelmaa vastaan

Juha Ahvion blogi 6.4.2018:

Unkarissa käydään parlamenttivaalit sunnuntaina 8.4.2018. Suomi-Unkari Seura -sivuston artikkelista ”Unkarin puolueet 2018 parlamenttivaalien alla” voi selvittää itselleen Unkarin tämänhetkisiä puolueasetelmia. Joka tapauksessa on selvää, että vaaleissa on syytä toivoa suurta menestystä pääministeri Viktor Orbanille ja hänen liittolaisilleen.  

Kansalliskonservatiivista ja Unkarin kristillistä perintöä vahvasti puolustavaa Fidesz-puoluetta edustavan Unkarin pääministeri Viktor Orbanin linja käy selkeästi ilmi hänen 18.2.2018 pitämästään väkevästä Unkarin kansakunnan tilaa luotaavasta puheestaan.

Kansallista isänmaiden Eurooppaa puolustaneessa puheessaan Orban totesi yksiselitteisen selkeästi, että vain kristinusko voi pelastaa Euroopan. Eurooppalaisten on pidettävä kiinni omista juuristaan, rajoistaan, kansallisvaltioistaan ja eurooppalaisesta identiteetistään, jonka ytimessä on historiallisesti ollut ja yhä edelleen on kristillinen usko. EU:n vasemmistoeliittien ”uusi uskonto”, globalistinen multikulturalismi ja siihen nojaava avointen rajojen massamaahanmuuttoideologia, on päättäväisesti torjuttava.

Tällä linjauksella on vankka tuki paitsi Unkarissa myös muualla Euroopassa, etenkin niin kutsutuissa Visegrad-maissa, kuten esimerkiksi Tytti Salenius valaisee Oikean Median artikkelissaan 3.4.2018. Vuoden 2018 maaliskuun alussa pidetyt Italian parlamenttivaalit osoittivat nekin konkreettisesti, että kansallismielisillä maahanmuuttokriittisillä vakaumuksilla on laaja kannatus niin sanottujen vanhojenkin EU-maiden väestön keskuudessa. Kansallismielisen Italian vakaumuksia ilmaisee hyvin Italian vaalien voittajiin lukeutuneen Fratelli d’Italia -puolueen ja sen puheenjohtajan Giorgia Melonin lyhyt vaalivideo sekä Unkarin hallituksen sivuston 28.2.2018 päivätty artikkeli, joka käsittelee Giorgia Melonin vierailua Viktor Orbanin luona.

Unkarin pääministeri Orban toi esiin kansakunnan tilaa käsitelleessä puheessaan myös sen tosiasian, että kristillisen ja kansallisvaltioista muodostuvan isänmaiden Euroopan kulttuurilliseen ja demografiseen tuhoutumiseen johtava Open Borders -maahanmuuttoglobalismi ei ole vain jokin satunnainen muoti-ideologia, vaan ohjelmallisesti ajettu uusi maailmankatsomus – uusi uskonto – ja eettinen normi, joka halutaan pakottaa Eurooppaa ja Yhdysvaltojakin sitovaksi. Orban mainitsi puheessaan avoimesti, että keskeinen tällainen pakottaja ja uuden maailmankatsomuksen normatiiviseksi vaatija on globalistimiljardööri George Soros Open Society Foundations -säätiöverkostoineen ja että Sorosilla on ohjelmallinen avointen rajojen maahanmuuttosuunnitelma, jota vastaan on taisteltava.

Kuten Victoria Friedman dokumentoidusti selostaa 4.4.2018 Breitbart-artikkelissaan ”Hungary: George Soros Interferes in Election Campaign Through NGOs, Media”, Soros on pyrkinyt vaikuttamaan Unkarin vaaleihin Orbanin tappion edistämiseksi ja luomaan EU-painetta Unkarin hallitusta vastaan, jotta Unkari muuttaisi radikaalisti maahanmuuttopolitiikkaansa avointen rajojen vaatimusten mukaiseksi.

Orbanin hallinnossa Unkarissa tiedetään täsmälleen sama totuus Sorosista ja hänen kansallisvaltioiden vastaisista hankkeistaan kuin minkä tietää Benjamin Netanjahu, Israelin pääministeri. Aaron Klein selostaa 4.4.2018 artikkelissaan ”Netanyahu: Soros-Backed New Israel Fund Seeking to ’Erase Israel’s Jewish Character”, kuinka Netanjahu kirjoitti 3.4.2018 facebookissa, että Soros-rahoitteinen radikaali New Israel Fund -rahasto, NIF, pyrkii kansainvälisellä vaikutuksellaan estämään Israelin hallituksen päättämät laittomien afrikkalaismaahanmuuttajien palautukset Israelista Afrikkaan, tässä tapauksessa Ruandaan. Netanjahun mukaan Soros-rahoitteinen NIF pyrkii hävittämään Israelin valtion juutalaiskansallisen luonteen. NIF siis vaatii Israelia avaamaan rajansa ja tällä tavalla käytännössä lopettamaan itsensä kansallisvaltiona.

Täsmälleen vastaavalla tavalla Soros haluaa nähdä Unkarin ja kaikkien muidenkin eurooppalaisten valtioiden – jollaisia myös USA, Australia ja buurien Etelä-Afrikka historiallisilta lähtökohdiltaan ovat olleet – avaavan rajansa ja lopettavansa itsensä eurooppalaisina kristittyinä kansallisvaltioina. Keskeinen väline tällaisen päämäärän saavuttamiseksi on laajamittaisen väestönvaihdoksen suorittaminen massamaahanmuuton avulla, eurooppalaisen kristityn väestön korvaamisella ei-eurooppalaisella ja ei-kristillisellä – mieluimmin islamilaisella – väestömassalla.

Tällaiseen päämäärään tähtää se George Sorosin suunnitelma, johon pääministeri Orban on puheissaan viitannut ja jota kansallismielinen Unkari kuten muukin kansallismielinen Eurooppa vahvasti vastustaa.             

On syytä panna painokkaasti merkille, että George Sorosin suunnitelma on todellakin, hänen itsensäkin sanoittamana, tarkoitus- ja päämäärähakuinen ”perusteellinen suunnitelma”, ”a comprehensive plan”, jonka Soros on itse muotoillut kuuden pääkohdan kokonaisuudeksi ja jota hänen miljardi-imperiuminsa eli Open Society -säätiöverkostonsa massiivisella rahoituksella aktiivisesti ajetaan Euroopassa ja USA:ssa.

Sorosin suunnitelma on Sorosin itsensä esittämänä luettavissa 29.9.2015 päivätystä ”Here’s my plan to solve the asylum chaos” -artikelista MarketWatch -julkaisussa. Soros vaatii suunnitelmansa ensimmäisessä kohdassa, että EU:n on otettava vastaan vuosittain vähintään miljoona turvapaikanhakijaa ja että tämä taakka on jaettava kaikkien EU-maiden kesken. EU:n on maksettava turvapaikanhakijoiden kaikenkattava ylöspito riittävillä rahasummilla jokaista yksittäistä maahanmuuttajaa kohden. EU:n on tehtävä turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen entistäkin houkuttelevammaksi jäsenmaille, ”…to make accepting refugees more appealing to member states”.

Oleellisinta Sorosin suunnitelman mukaan on se, että turvapaikanhakijoilla, maahanmuuttajilla, pitää olla oikeus vaeltaa sinne mihin itse tahtovat. EU:n, kuten myös YK:n globaalilla tasolla, pitää yhtenäistää turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkansa ja varmistaa, että ne reitit, joiden kautta maahanmuuttajat tulevat Eurooppaan, ovat turvallisia, jotta kansainvaellukset voivat jatkua häiriöttä. Maahanmuuttajien ihmisoikeuksien – sellaisina kuin Soros vaatii niiden tulevan tulkituiksi – on mentävä eurooppalaisten rajojen ja niiden turvallisuuden edelle.

Maahanmuuton on kirjaimellisesti tallattava alleen Euroopan valtioiden rajat ja näin ollen eurooppalaiset kansallisvaltiot perinteisine kulttuuri-identiteetteineen. Soros vaatii, että eurooppalaisten kansallisvaltioiden on lakattava olemasta.    

YK:n yhteydessä toimiva International Organization for Migration, IOM, twiittasi pääsiäisenä 1.4.2018 aivan avoimesti, että maahanmuuttoväestöliikkeet ovat paitsi välttämättömiä, ”inevitable”, ja tarpeellisia, ”necessary”, myös toivottavia, ”desirable”.

IOM:n pääsiäistwiittauksen sisältö vastaa juuri sitä, mitä Soros ja hänen Open Society Foundations -suunnitelmansa edellyttävätkin. Vaikka Soros-henkiset toimijat toki virkansa puolesta kaiken aikaa kieltävät tämän, de facto, tosiasiallisesti, myös YK ja sen immigraatio-organisaatiot pyrkivät toteuttamaan ohjelmallisen kaikenkattavasti Sorosin suunnitelman mukaisia immigraatiodemografisia päämääriä ja pyrkivät velvoittamaan kaikki YK:n jäsenvaltiot näiden tavoitteiden toteuttamisen edistämiseen.

Maahanmuuttoväestöliikkeet ovat siis myös ”toivottavia”. Tämä tarkoittaa kirjaimellisen loogisesti sitä, että YK ja IOM toivovat ja pitävät hyödyllisinä niitä laajoja kriisejä ja humanitaarisia katastrofeja, joiden on väitetty olevan tämänhetkisten massiivisten maahanmuuttoväestöliikkeiden perimmäinen alkusyy ja joihin vetoamalla on pyritty oikeuttamaan Soros-henkisiä ja seurauksiltaan Euroopan ja USA:n kannalta radikaaleja immigraatiodemografisia muutoksia.

Sorosin ja Soros-henkisten hankkeiden luonnetta, tarkoitusperiä ja laaja-alaisuutta pohdittaessa kannattaa pitää mielessä niitäkin tosiasioita, joita nostan esiin blogissani Miljardööri George Sorosin säätiöverkosto rahoittaa globalistista vallankumousta 28.8.2016 ja blogissani Miljardööri George Sorosin vasemmistolobbaus on todellisuutta Suomessakin 10.3.2013. Pidä ennen kaikkea mielessäsi se, että Soros on omasta mielestään – varsin vaatimattomasti – jonkinlainen jumala, messiaaninen maailman vapahtaja.

Sorosin suunnitelman kuudennen kohdan mukaan yli miljoonan vuosittaisen turvapaikanhakijan ja maahanmuuttajan integrointi Eurooppaan edellyttää sitä, että EU valjastaa myös yksityisen sektorin maahanmuuton kannustajaksi ja tukijaksi. Soros mainitsee yritykset ja kansalaisjärjestöt sekä kirkollisseurakunnalliset uskonnolliset toimijat tällaisina.

Huomaa, että myös kristillisten kirkkojen ja seurakuntien keskuudesta löytyville ja valitettavan runsaslukuisille hyväntahtoisille hölmöille on Sorosin suunnitelmassa varattu tärkeä apumies-Anteron rooli kristillisen eurooppalaisen kulttuurin ja kansallisvaltioiden tuhoamishankkeessa.

Lue ajatuksella John Zmirakin 12.6.2017 päivätty The Stream -artikkeli ”George Soros is Trying to Hijack Christian Churches” ja katso myös artikkelissa oleva video vuodelta 2016, jonka on tuottanut konservatiivinen The American Association of Evangelicals -järjestö ja joka dokumentoi Yhdysvaltojen asiayhteydessä havainnollisesti sen, kuinka suuri vaikutus Soros-rahoituksella todellisuudessa on, myös kirkollisseurakunnallisen maailman keskuudessa.

Kyseinen 16-minuuttinen video, ”Soros’s Formula for Killing America: A Brief Guide for Americans”, on katsottavissa myös American Association of Evangelicals -sivustolta.       

Videon katsottuasi ymmärrät entistäkin paremmin, mistä on kysymys niissä vahvoissa unkarilaisissa kristilliskansallisissa äänenpainoissa, joita pääministeri Orbanin hallinto on Unkarissa ilmaissut ja joita selostaa Matti Virtasen Talouselämä-artikkeli 12.10.2017 ”Ministeri Unkarissa: ’Kristillinen velvollisuus on taistella Saatanan/Sorosin suunnitelmaa vastaan’”.

Juha Ahvio to 12.04. 10:58

Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja

tuoreimmat

Vuosi 2019 totuuden valossa: Miksi kristityn tulee olla kansallismielisen isänmaallinen?

su 17.03. 10:23

Mitä kansallismielisyys, nationalismi, todella on?

pe 08.03. 01:01

Vuoden 2019 vaalit ovat ratkaisevan tärkeitä

su 17.02. 21:28

Isänmaa tänään -ohjelmasarja alkaa Radio Patmoksen taajuuksilla

la 09.02. 00:01

Kommunistinen nyrkkitervehdys ilmaisee jumalattomuutta ja vihaa

la 02.02. 23:20

Helsingin Sanomat on paljastavinaan antisemitistisen Soros-vastaisen salaliiton vetomalla juutalaisvastaiseen salaliittoteoriaan!

la 26.01. 23:57

Oulun seksuaalirikokset ja avointen rajojen maahanmuutto

su 20.01. 10:52

Vuosi 2019 totuuden valossa -luentosarja alkaa

la 12.01. 00:06

GCM-sopimus edistää globalistista YK-radikalismia

la 05.01. 23:01

Jumalan Pojan inkarnaatio on joulun ydinsanoma myös vuonna 2018

su 23.12. 20:49

blogit

Vieraskynä

Ps-nuorten naiset: Nykyfeminismi tai sukupuolikiintiöt eivät edusta tasa-arvoa

ti 19.03.2019 20:01

Juha Ahvio

Vuosi 2019 totuuden valossa: Miksi kristityn tulee olla kansallismielisen isänmaallinen?

su 17.03.2019 10:23

Professorin Ajatuksia

Loogista ja tavallaan loogista

ma 25.03.2019 21:40

Jukka Hankamäki

Miksi "#Suostumus2018"-aloitteeseen ei pidä suostua?

ma 25.03.2019 21:44

Petteri Hiienkoski

The Telegraphin uutiset liikaa Facebookille: yhteisöpalvelu bannasi tiedonvälittäjän vaalien alla

ke 20.03.2019 19:18

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Riittää, että kansa on sitä mieltä

ti 05.03.2019 14:48

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Tapauskertomus: Muslimimaasta tullut valehteli ja sai turvapaikan

pe 22.03.2019 23:24

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Mitä termi "vihervasemmisto" tarkoittaa?

pe 24.08.2018 09:42

Arto Luukkanen

Pelastetaan lottopotti Järvenpään kaupungille

ma 25.03.2019 21:43

Mika Niikko

Kuka opettaa sinun lapsellesi seksuaalisuudesta?

ma 28.01.2019 22:12

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Pekka Haavisto ja Paroni von Munchausen

la 23.03.2019 08:13

Heikki Porkka

Tappiosta tappioon

ti 26.03.2019 08:47

Tapio Puolimatka

"Homofobinen" professori haluttiin erottaa Oxfordin yliopistosta

pe 22.03.2019 21:47

Olli Pusa

Demokratia vaarassa?

ti 26.03.2019 12:22

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

ISIS-morsiamet - tätä dokumenttiä ei Yle esitä

ke 13.03.2019 20:09

Reijo Tossavainen

Journalistin päätoim. M. Pettersson: "Me vaikutamme äänestystulokseen"

to 14.03.2019 18:27

Jessica Vahtera

Työpaikkoja ei synny tilastotempuilla

pe 27.04.2018 12:59

Pauli Vahtera

Tyhjästä on paha nyhjästä

la 16.03.2019 11:29

Timo Vihavainen

Aikakauden alku

ma 25.03.2019 21:41

Matti Viren

Paula ja Donald

ma 25.03.2019 21:20