Blogi: Heikki Porkka, ke 06.02.2019 15:50

Grooming, Helsingin Sanomat ja ikävämpi todellisuus

 

Helsingin Sanomien artikkeli, jossa käsitellään Oulun seksuaalirikosvyyhteä ja erityisesti sosiaalisessa mediassa esiin nostettua Britannian Rotherhamia, jättää liian paljon aukkoja, jotta lukija saisi oikean käsityksen siitä, mistä on todellisuudessa kyse.

Helsingin Sanomien tekstissä on paitsi virheellistä tietoa, se on myös tarkoitushakuisen vajavainen.

Kahden toimittajan voimin koostettu kirjoitus päättyy kappaleisiin, joissa todetaan seuraavaa: 

”On kuitenkin ennenaikaista luoda yhteyksiä Oulun tapahtumien ja Rotherhamin välille jo siksi, että Oulun tapahtumien tutkinta on kesken ja varmaa tietoa on vähän.

Suomea ja Britannia ei voi myöskään suoraan rinnastaa – Rotherhamin tapauksessa kyse oli alueella koko ikänsä asuneista miehistä, Oulun tapauksissa epäillyt tekijät olivat saapuneet hiljattain.

Myös yhteiskunnat, ihmiset, julkinen ilmapiiri ja viranomaisten käytännöt ovat erilaisia.”

Ikään kuin Hesarin toimittajat antaisivat ymmärtää, että Britanniassa toteutuneet seksuaalirikokset on opittu brittiläisestä kulttuurista eivätkä olisi tuontitavaraa lähinnä islamilaisen kulttuurin miesten tuomana.

Entä miksi Helsingin Sanomien artikkeli keskittyy ainoastaan Ouluun ja Rotherhamiin, vaikka tiedetään, että lapsiin ja nuoriin kohdistuneet seksuaalirikokset ovat hälyttävän korkealla tasolla useissa suomalaisissa kaupungeissa, puhumattakaan siitä, millaisella tasolla ne ovat Britanniassa. Tilastot kertovat, että kyseisten rikosten määrä on kasvanut voimakkaasti sen myötä, mitä enemmän kehitysmaista kotoisin olevia muslimimiehiä on rantautunut Suomeen ja Britanniaan viimeisten vuosien aikana.

Ja nyt puhutaan vain grooming-tyyppisestä rikollisuudesta, ei ainoastaan raiskausrikollisuudesta, jonka ylivoimainen ykkönen Euroopassa on Ruotsi. Yhteistä kaikille kolmelle, Britannialle, Ruotsille ja Suomelle on kuitenkin se, millaisista kulttuureista saapuneet miehet syyllistyvät hälyttävällä tavalla seksuaalirikoksiin.

Rotherhamin osalta Helsingin Sanomat väittää, että siellä ”jopa 1 400 lasta joutui pääasiassa pakistanilaistaustaisten miesten seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi vuosina 1997–2013”.

Brittimedia Independent sen sijaan kertoi jo vuosi sitten, 20.2.2018, että ”identifioitujen 1 510 potentiaalisen uhrin joukosta vähintään 1 300 edustaa naissukupuolta”. (Out of 1,510 potential victims identified, at least 1,300 are female.) 

Ei jopa 1 400, kuten Helsingin Sanomien mieskaksikko kirjoittaa, vaan yli 1500 uhria.

Rotherhamin tapauksessa rikollisten ylivoimainen enemmistö, noin 80 prosenttia, edustaa pakistanilaista alkuperää. Toisin sanoen heidän uskonnollis-kulttuuriset juurensa ovat islamilaisessa maailmassa.

Jos Helsingin Sanomat olisi halunnut tarjota suomalaisille oikean kuvan Britannian islamilaisiin yhteisöihin kytkeytyvän groomingin laajuudesta, toimittajat olisivat kertoneet myös Oxfordin, Newcastlen, Rochdalen, Derbyn, Telfordin, Bristolin ja Huddersfieldin grooming-jengeistä.

Yleisradio uutisoi 2.3.2015 Oxfordin seksuaalirikosvyyhdistä, mutta Helsingin Sanomien Rotherham-artikkelin tavoin Yle jakaa virheellistä tietoa uhrien määrästä.

Ylen mukaan”Noin 300:aa nuorta tyttöä on hyväksikäytetty vuosia Oxforshiressä Britanniassa.”

Ylen artikkeli perustuu vasemmistolaisen Guardianin 1.3.2015 julkaisemaan uutiseen, jossa kerrotaan yli 300 nuoren tulleen seksuaalisesti hyväksikäytetyksi viimeisen viidentoista vuoden aikana.

Vain vuorokausi Ylen jakaman tiedon jälkeen (3.3.2015) BBC kertoi, että Oxfordshiren miesjengien seksuaalinen väkivalta on saattanut kohdistua jopa 373 lapseen viimeisen 16 vuoden aikana.

Yle vähättelee määrää sanalla noin 300, kun sen uutislähteenä toimiva Guardian kertoo uhreja olevan yli 300. BBC uutisoi uhreja olevan jopa 373 täydentäen näin käsitystä, jonka mukaan Ylen toimittajilla on taipumus vähätellä tietyistä kulttuureista saapuvien ulkomaalaisten miesten hanakkuutta seksuaalirikoksiin.

BBC kertoo myös Oxfordin jengiläisten etnisyydestä mainiten tekijöiden olevan pakistanilaista ja afrikkalaista alkuperää. Etnisen alkuperän lisäksi viitataan uskontoon liittämällä syyllisten ryhmään sana muslimi.

Newcastlen alueen laaja seksuaalirikosvyyhti ajoittuu puolestaan vuosien 2011 – 14 väliin. Vakaviin rikoksiin syyllistyneiden etninen kirjo on varsin laaja, suurin yhteinen nimittäjä on jälleen islam. Syyllisten kohdalla mainitaan sanat kurdi, Iran, Irak, Bangladesh, Turkki, Pakistan, Albania ja Intia. Lisäksi joukossa on yksi nainen, joka on valkoihoinen britti.

Kuten monen muun vastaavan rikosvyyhdin kohdalla, Rotherhamin ja Oxfordin tapausten yhteydessä poliisi ja sosiaaliviranomaiset olivat tietoisia tapahtumista, mutta vaikenivat rasismisyytösten pelossa.

Newcastlen yhteydessä kerrotaan poliisin jopa syyllistäneen uhreja, jonka vuoksi rikollisjengi kykeni jatkamaan toimintaansa usean vuoden ajan.

Seuraako Suomi perässä vai avaisiko virkavalta vihdoin tiedotushanansa toden teolla, jää nähtäväksi, mutta ainakin toistaiseksi vaikuttaa siltä, että vaikenemista pidetään edelleen tärkeämpänä kuin avointa ja selkeää tiedottamista. Liittyykö poliisin pidättyväiseen linjaan poliittista ohjausta, sitä moni epäilee, koska vaalipäivä lähestyy vinhaa vauhtia.

Britannian grooming-tapaukset eivät suinkaan pääty tähän, vaan Manchesterin alueella sijaitsevan Rochdalen jengi tuomittiin toukokuussa 2012. BBC:n uutisen mukaan tuomituista kahdeksan oli pakistanilaistaustaisia ja yksi afganistanilaista alkuperää. Iältään miehet olivat 24 – 59 –vuotiaita, uhrien iät ovat 13 vuodesta ylöspäin.

Manchester Evening News esittelee osan tekijöistä tarkemmin. Kaikki rikolliset edustavat islamilaista maailmaa, yhden kerrotaan olevan muslimisaarnaaja. 

Vuonna 2010 tuomittiin Derbyssä yhdeksän jengiläistä. Kaikkien muiden paitsi yhden juuret ovat islamilaisessa maailmassa. Uhrit olivat iältään 12 – 18 –vuotiaita.

Derbyn jengin johtajakaksikon, Abid Mohammed Saddiquen, 27, and Mohammed Romaan Liaqatin, 28, kerrotaan olevan naimisissa alaikäisten kanssa ja kasvattaneen tutkintavankeuden aikana itselleen pitkän parran ja pukeutuneen islamilaiseen pitkään ”mekkoon”. 

Birminghamista luoteeseen sijaitsevassa Telfordissa sanotaan toteutuneen pahin Britanniassa koskaan koettu grooming-skandaali. Lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten osalta pääsyyttäjänä toiminut Nazir Afzal totesi, että Telford on vain jäävuoren huippu

Telfordin noin 170 000 asukkaan alueen lapsiin ja nuoriin kohdistuneiden, tähän mennessä paljastuneiden seksuaalirikosten määrästä kertoo suhdeluku 15,1 tapausta 10 000 asukasta kohti. Paljon Suomessakin julkisuutta saaneen Rotherhamin vastaava luku on 13,5. Edellä mainitun Rochdalen osalta suhdeluku on 14,1.

Kaikkien Telfordin viimeisimmässä oikeudenkäynnissä tuomittujen nimi viittaa islamilaiseen maailmaan. 

Mirror antaa sivuillaan näkyvyyttä myös Telfordin uhrien kauhukokemuksille. Olisi enemmän kuin suotavaa, että Helsingin Sanomien ja Yleisradion toimittajat, jotka toitottavat yhteen ääneen metoo-propagandaa, uhraisivat elämästään edes muutaman minuutin tutustuakseen siihen, millaista jälkeä heidän ihailemansa monikulttuurisuus tuottaa yhteiskuntaan. 

Telfordin vuosikymmeniä kestäneen groomingin merkeissä on myös kuollut ihmisiä, kuten The Sun-lehden artikkeli kertoo. 

Bristolissa puolestaan toimi 13 somalin muodostama grooming-jengi, joka tuomittiin 2 – 16 vuoden mittaisiin vankeusrangaistuksiin vuoden 2014 marraskuussa. 

Ja kuten lähes aina groomingin paljastuessa, kyseisten rikollisten islamilainen yhteisö ilmoittaa olevansa shokissa. Koskaan en ole nähnyt tällaisten lausuntojen yhteydessä valtamediassa viittausta taqiyyaan, islamiin liittyvään periaatteeseen, jonka mukaan muslimi saa valehdella, jos se [valehtelu] edistää islamin asiaa tai suojelee muslimeja.

Huddersfieldissä groomingia harjoitettiin vuosien 2004 ja 2011 välisenä aikana. Nuorimmat uhrit olivat 11-vuotiaita. Syyllisiksi todettuja miehiä tuomittiin yhteensä 20, etnisyydeltään pääosin pakistanilaistaustaisia. Tuomiot annettiin yhteensä 120 rikoksesta, jotka kohdistuivat 15 tyttöön.

Lähes kaikkia edellä esiteltyjä [tuhansia] groomingtapauksia yhdistää vahvasti paitsi tekijöiden uskonnollis-kulttuurinen tausta (islam), myös se, että rikokset ovat kohdistuneet pääasiassa valkoihoisiin lapsiin ja nuoriin. En ole kuitenkaan koskaan havainnut, että rasismi olisi nostettu tikun nokkaan, kun valtamedia tai poliitikot ottavat kantaa kyseisiin rikoksiin.

Lopuksi vielä muutama sana Helsingin Sanomien artikkeliin liittyen.

Artikkelissa ei korosteta, että Oulun lisäksi useissa suomalaisissa kaupungeissa on paljastunut merkittävä määrä lapsiin kohdistuneita seksuaalirikoksia, joiden suhteen ulkomaalaisilla on räikeä yliedustus.

Helsingin Sanomat mainitsee ohimennen myös Kölnin Uudenvuoden tapahtumat 2015 /2016, mutta ei kerro, että vastaavaa laajamittaista ahdistelua tapahtui myös useilla muilla saksalaisilla paikkakunnilla, kuten Münchenissä, Hampurissa, Stuttgartissa, Bielefeldissä, Düsseldorfissa, Frankfurt am Mainissa, Berliinissä, Freiburgissa ja Weil am Reinissa. Samanlaista toimintaa havaittiin Uudenvuoden juhlinnassa myös Sveitsissä (Zürich), Ruotsissa (Kalmar) ja Itävallassa (Wien, Salzburg ja Innsbruck).

Toisaalta on myös kysyttävä mistä syystä toimittajat katsovat aiheelliseksi käyttää sanaa myytti Rotherhamin tapaukseen viittaavien rinnastusten yhteydessä?

HS: ”Suomessa ja myös muissa Euroopan maissa Rotherhamin tapahtumista kasvoi konservatiivien, maahanmuuttokriitikoiden, alt-rightin ja muiden maahanmuuton eri muotoihin usein kielteisesti suhtautuvien piirien eräänlainen symboli, moderni myytti ja varoittava kauhutarina siitä, mitä tapahtuu, jos heitä ei oteta vakavasti.”

Wikipedian mukaan ”arkikielessä myytillä tarkoitetaan tarunomaista asiaa, kuvitelmaa, uskomusta, harhakäsitystä tai jotain järkiperusteita vailla olevaa”

Helsingin Sanomien artikkeli ei anna lukijalle mielikuvaa, jonka mukaan kyse on äärimmäisen vakavasta asiasta, joka uhkaa yhteiskuntarauhaa. Kuten yllä olevasta lainauksesta selviää, toimittajat yhdistävät Rotherhamin kauhuihin sanan myytti.

Toimittajien asenne vaikuttaa todella kummalliselta ja kylmäveriseltä siihenkin nähden, että Britannian ja Suomen viranomaiset ovat todenneet selkeästi nyt paljastuneiden tapausten olevan vasta jäävuoren huippu.

Mielestäni metoo-väellä pitäisi olla paljon sanottavaa Helsingin Sanomien toimittajakaksikolle, mutta ei taida osapäivähuijariksi paljastuneen (yksi, kaksi, kolme) Heidi Lindénin toveripiiri nokkaansa notkauttaa Helsingin Sanomien toimittajien suuntaan?

Jos metoo-väen muut edustajat ovat yhtä epärehellisiä kuin Lindén, heillä lienee tällä hetkellä kova työ keksiä uusia selityksiä mahdollisia tulevia oikeudenkäyntejä varten.

PS. Kuinka laajasti Yleisradio on raportoinut Heidi Lindénin valehtelusta? Kuten muistetaan, Lindén oli merkittävä tekijä vyyhdessä, jossa Aku Louhimiehestä yritettiin tehdä esimerkki metoo-kampanjalle Suomessa. Tällä hetkellä Lindén sekä Ylen päätoimittaja Jouko Jokinen ja Ylen toimittaja Sara Rigatelli ovat rikosepäilyjen kohteena. Huomautan vielä, että Aku Louhimiestä ei ole koskaan syytetty tai tuomittu mistään rikoksesta eikä häntä ole koskaan syyllistetty myöskään naisten ahdistelusta.

Heikki Porkka ke 06.02. 15:50

Heikki Porkka

Ulkosuomalainen, jonka mukaan realismi ja tosiasioiden tunnustaminen ovat ainoat oikeat lähtökohdat yhteiskunnallisista asioista päätettäessä.

tuoreimmat

Iltasanomat tyrkyttää suomalaisnaisille monikulttuurisia suhteita

ke 12.02. 11:41

Äitiä ja isää ei enää ole, uusia veroja kehitellään ja demokratiaa vihataan

ti 11.02. 11:11

Punavihreää toimittamista

pe 07.02. 09:52

EU-utopia

ke 05.02. 11:51

Mitä jos Baltzar olisi perussuomalainen?

la 01.02. 11:11

MTV häpäisee Hämeenlinnan uhria ja suomalaisia

ke 29.01. 01:28

Hämeenlinnan murha herätti jälleen keskustelun kielteisen päätöksen saaneiden asemasta Suomessa

la 25.01. 13:53

Kuin kaksi mädäntynyttä marjaa

pe 24.01. 18:12

Keskustan luvalla kohti Pimiää aikaa

ke 22.01. 11:54

Ministeri: ulkomaalaisten suuri maahanmuutto herättää huolta

su 19.01. 18:49

blogit

Vieraskynä

Viranomaiset tukevat vanhemmilta salaa nuoren suunnitelmia sukupuolen vaihtamiseksi

ma 17.02.2020 21:34

Juha Ahvio

Kristillisyys ja arvokonservatismi totalitaarisen aggression kohteina EU:ssa

ma 17.02.2020 21:16

Professorin Ajatuksia

Punavihreä narratiivi

ti 18.02.2020 21:49

Marko Hamilo

Kaksi kirjaa humanismin hulluudesta

su 22.12.2019 00:08

Jukka Hankamäki

Vasemmisto rikkoo arvopohjansa sekä omat yhteisö- ja puhenorminsa

ke 12.02.2020 20:44

Petteri Hiienkoski

Hallituskriisi on myös laillisuuskriisi

pe 13.12.2019 14:45

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Apua, valta vaihtuu

la 04.01.2020 00:01

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Arabiankieliset Espoon peruskoulujen suurin vieraskielisten ryhmä

la 15.02.2020 13:31

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Matka hiilinieluiseen ja lihattomaan Kivamaahan!

ti 18.02.2020 21:51

Mika Niikko

Liittyen Suomen Kuvalehden uutisointiin (20. ja 21.1.2020)

ke 22.01.2020 22:20

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Nyt HS megavalehtelee Delhin ilmansaasteiden syistä

to 23.01.2020 23:46

Heikki Porkka

Iltasanomat tyrkyttää suomalaisnaisille monikulttuurisia suhteita

ke 12.02.2020 11:41

Tapio Puolimatka

Voiko mies synnyttää?

ma 07.10.2019 23:31

Olli Pusa

Huijaus ankkurilapsilla?

su 16.02.2020 22:05

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Silakat - vasemmistofasismin valeviitta ?

ma 13.01.2020 20:49

Reijo Tossavainen

Somaleille rahaa, suomalaisille ei!

ma 17.02.2020 21:25

Jessica Vahtera

Työhyvinvointia yhteiskunnan piikkiin

to 22.08.2019 16:17

Pauli Vahtera

Mansikanpoimintaa ja sokerijuurikkaan harvennusta

su 14.07.2019 21:43

Timo Vihavainen

Fariseuksille kyytiä

ti 18.02.2020 21:50

Matti Viren

Uusi luokka

ke 12.02.2020 20:48