Blogi: Juha Ahvio, ti 04.07.2017 19:31

Jatkoa vaarallinen vihreä valhe -keskustelulle

22.6.2017 ilmestynyt Vaarallinen vihreä valhe -blogini näyttää herättäneen runsasta ja intensiivistä mielenkiintoa. Hyvä näin. Kiitän kaikista kommenteista ja niissä ilmi tuoduista näkökulmista. On hienoa, että tärkeät ajankohtaiset teemat herättävät ajatuksia ja kirvoittavat tunteita. Tässä blogissa jatkan aiheesta virinnyttä keskustelua kommentoimalla joiltakin osin joitakin edelliseen blogiini annettuja kommentteja. 

Kuten edellisen blogini ingressistä ja kahdesta ensimmäisestä kappaleesta käy ilmi, kuvailen tekstissäni vihreän aatteen, niin kutsutun ekologismin, ideologisia lähtökohtia, uskonnollis-metafyysistä perusluonnetta ja yhteiskunnallisia tavoitteita sekä nimeän niitä henkilöitä, jotka ovat keskeisellä tavalla vaikuttaneet vihreän aatteen teorian ja käytännön muodostumiseen. Vihreän aatteen ja sen juurten kuvailuni nojaa niihin neljään primaarilähteeseen, joihin blogini ensimmäisessä kappaleessa viittaan. Kaikkien neljän lähteen kirjoittajat ovat akateemisen päteviä kirjoittamaan aiheistaan.

Sen perustelemiseksi, että ekovihreän ideologian ja uskonnollisuuden perususkomukset ovat paitsi virheellisen valheellisia myös ihmiselämän kannalta vaarallisia, viittaan lisäksi aiempien blogieni sisältämiin lukuisiin lähdeviitteisiin.     

Nimimerkki vapaa maa onkin ymmärtänyt selkeästi, mistä edellisessä blogissani on kyse, kirjoittaessaan: ”…kolumni avaa hyvin kiinnostavalla tavalla vihreiden aatteellista taustaa, jota välttämättä kaikki vihreään liikkeeseen sitoutuvat eivät edes tiedosta”.

Sen sijaan joillakin toisilla nimimerkkikommentaattoreilla on ollut ilmeisiä vaikeuksia hahmottaa, mistä akateemistasoiseen lähdekirjallisuuteen nojaavassa blogitekstissäni on kyse. Nimimerkki Haydigger toteaa: ”Nyt on kyllä väkevät psykoosit päällä kirjoittajalla.” Nimimerkki Marcello puolestaan toteaa: ”Kirjoittajan lääkityksessä lienee vakavia puutoksia…” ja nimimerkki tzyde käskee huolehtivasti: ”Otappas lääkkeesi. Ja koita vähän rauhoittua”.

Merkille pantavaa on, että nämä nimimerkit eivät osoita yhtäkään todellista ongelmakohtaa tai virhettä itse blogitekstissä, vaan sen sijaan antavat anonyymin nimimerkin suojista suorasukaisen psykiatrisen arvion ja jopa diagnoosin (psykoosi) blogin kirjoittajan mielenterveyden tilasta. Samantapaisesti on reagoinut nimimerkki Leo Meller, joka toivottaa blogin kirjoittajalle: ”Hyvää matkaa helvettiin, Juha!” Myös nimimerkki Marcello arvelee: ”Veikkaan, että taivaan porteilla Jeesus vetää tätä kaveria avarilla poskeen ja sanoo että painu idiootti helvettiin”.

Nimimerkki Eija puolestaan kirjoittaa varsin selkeästi siitä, mistä yllä viitattujen kommentoijien palautteissa on kyse: ”Eiköhän mennä jo selvästi vihapuheen puolelle, kun lausutaan toiselle helvettituomioita…”

Edellä viitatut kriittiset nimimerkkikommentoijat eivät myöskään millään muotoa osoita, että heillä olisi psykiatrinen lääketieteellinen pätevyys ja arvovalta antaa sellaisia arvioita kuin palautekommenteissaan tekevät. Ja jos heillä tällainen ammattipätevyys olisi, he eivät nyt kirjoittamiensa kommenttien kaltaista tekstiä näppäilisikään. Sekin on selvää, että kyseiset kommentit eivät ilmennä minkäänlaista älykästä aatehistoriallista eivätkä ilmastotieteellistä ymmärrystä eivätkä asiantuntemusta.  

Toiset kommentaattorit ovat sen sijaan kiinnittäneet huomionsa itse tekstiin. Nimimerkki Varoituksen sanan mukaan tekstini on ykskantaan ja melko pelkistetysti ja yleistävästi ”valhetta”. Samoin nimimerkki Carita Deuksen mukaan tekstini on ”tuulesta temmattua, valheellista ja uskomatonta potaskaa…Väitteet ovat valheellisuudessaan…pelkkiä valheita!” ja ”valehtelevaa huuhaata”. Nimimerkki Leo Mellerin mukaan blogini teksti on ”sekavaa ja laadutonta sontaa”.

Nimimerkki Tomtom toteaa tekstistä, että ”Hyvänen aika mitä paskaa”. Nimimerkki Varoituksen sanan mukaan kirjoituksestani on syytä lisäksi todeta, että ”Täysin epäloogista ja vailla mitään suhteellisuudentajua kirjoitettua sontaahan tuo on”.

Ongelmallista on kuitenkin se, että nämä nimimerkit eivät mainitse yhtäkään valheellisuutta tai epäloogisuutta tekstissäni. Kommenttien sisältö jää näin ollen pelkäksi ei-kognitiiviseksi negatiiviseksi tunteenpurkaukseksi. Vihreän liikkeen aatehistoriallista taustaa valaisevan blogitekstini sisällön laadun osalta kannattaa pitää mielessä, että blogini aatehistorialliset osuudet nojaavat amerikkalaisen akateemisen kustantamon Yale University Pressin julkaisemien Anna Bramwellin Ecology in the 20th Century- ja The Fading of the Greens -teosten varaan. Yale University Press tuskin julkaisee teoksia, joihin tukeutumalla syntyy sisällöltään ”laaduttoman sontaista” tekstiä.

Edellä viitattujen tekstiini tunteenomaisella vastenmielisyydellä suhtautuneiden ja vihreään aatemaailmaan mitä ilmeisimmin myönteisesti suhtautuvien kommentoijien kannattaisi kuitenkin muistaa myös se, että vihreän aatteen mukaan uloste, ”sonta” ja ”paska”, on mitä parhainta ja käyttökelpoisinta biopolttoainetta, varsinkin kehitysmaiden asukkaille. Ei kaiketi kukaan vihreitä sympatisoiva voine käyttää hyvää, kaunista ja energiarikasta ”sonta” -sanaa pejoratiivisen halventavaa asenteellisuutta välittävässä ja ilmaisevassa kommentoinnissa?    

Nimimerkki Tuulia huomauttaakin osuvasti kaikkiin edellä viitattuihin itseäni ja blogitekstiäni arvostelleisiin nimimerkkikommentteihin soveltuvasti: ”Aikamoista rasismia vihreästä suvaitsevaisuudesta ja avarakatseisuudesta käsin, huh huh!!!”

Siinä missä jotkut kommentaattorit ilmoittavat tekstin kirjoittajan olevan hoitavaa lääkitystä edellyttävässä mielenterveydellisessä häiriötilassa, ilmoittavat toiset kommentoijat jo mauttoman arkipäiväiseksi ja tavanomaiseksi käyneellä tavalla blogitekstin sisältävän salaliittoväitteitä. Tämä salaliittoväitesyytöskin sisältää epäsuorasti näkemyksen siitä, että blogitekstin kirjoittaja elää levottomasti harhojen maailmassa.  

Näin antaa ymmärtää nimimerkki Haydigger käskiessään: ”Lopeta se salaliittohörhöily ja koko teologia ja tuu meidän muiden kanssa tänne oikeaan maailmaan”. Nimimerkki Anti-Ahvio eli Katariina Lajunen puolestaan kehottaa: ”Nyt ihan rauhassa noiden salaliittoteorioiden kanssa…”

Ongelmallista tässä on kuitenkin se, ettei blogitekstini, kuten sen tarkemmin lukeneet kommentoijat asianmukaisesti huomauttavatkin, sisällä yhtäkään salaliittoväitettä. Esimerkiksi Agenda 21 on YK:n omien vihreiden vaikuttajien itse omalle agendalleen eli ohjelmallisen päämäärähakuiselle tehtäväluettelolleen antama täysin julkinen ja virallinen nimike. Kuten viittaan Maahanmuuttoinvaasio ja YK:n Agenda 21 -blogissani 11.10.2015, agenda 21:n ja nyttemmin Agenda 2030:n ohjelmalliset vihreät tavoitteet ovat täysin avoimesti ja julkisesti kenen tahansa luettavissa. Sillekään ei kukaan mitään voi, että nuo tavoitteet ovat luonteeltaan paitsi globalistisia myös totalitaarisia ja sosialistisia eli punavihreitä. 

Raimo Kivioja toteaa: ”Patmos-säätiö ei voi elää ilman salaliittoteorioita. On uskomatonta, miten vihreät nähdään jonain mahtitekijänä tässä suurkapitalismin, ja Trumpin ja kumppanien hallitsemassa maailmassa”.

Kivioja siis paheksuu omassa blogitekstissäni näkemiään salaliittoväitteitä, mutta esittää samassa paheksuntalauseessa itse vakavan ja itsestään selvyytenä tarjotun – ja vasemmistopiireissä aina elätellyn ja uskotun – salaliittoväitteen siitä, että suurkapitalismi ”hallitsee” maailmaa? Siis salaliittoväitteitä samanaikaisesti ei saa esittää ja saa ja täytyykin esittää edellyttäen, että salaliitossa olijat osataan nimetä oikein? Näinkö se menee?

On siis täysin luontevaa, asiallista ja tervettä tiedostamista ilmaisevaa kun uskoo, että ”suurkapitalistit” ja donaldtrumpit ”hallitsevat” maailmaa oman agendansa ja etunsa edistämiseksi, mutta täysin keinotekoista, asiatonta ja sairasta väärää tiedostamista ilmaisevaa kun esittää julkisten ja virallisten dokumenttien lausumilla punavihreän agendan edustajien pyrkivän maailmanlaajan utopiahallintonsa toteuttamiseen?

Kannattaa todellakin ottaa varteen se, mitä dosentti Mikko Paunio kirjoittaa Vihreä valhe -kirjansa (Auditorium, 2015) sivulla 61: ”On lapsellista kuvitella, että tässä maailmassa vain ydinvoimaherroilla tai öljyteollisuudella on taloudelliset etunsa valvottavanaan”.    

Tosiasia kun on se, että nimenomaan vihreiden toimijoiden tukena on todella Ison Rahan eli Raimo Kiviojan termein suurkapitalismin runsas rahoitus, kuten Avoimet rajat ja maahanmuutto -kirjani (Kuva ja Sana, 2016) sivuilla 153–158 ja Jatkoa ilmastonmuutoskeskustelulle -blogissani 25.10.2015 osoitan. Kannattaa vilkaista esimerkiksi tätäkin dokumenttia: Vihreä komentoketjuMiten miljardöörit ja heidän säätiönsä kontrolloivat ympäristöliikettä ja Obaman hallinnon ympäristönsuojeluvirastoaThe Chain of Environmental Command: How a Club of Billionaires and Their Foundations Control the Environmental Movement and Obama’s EPA eli Yhdysvaltojen senaatin Minority Staff Report -julkaisua vuodelta 2014.

Valtio-opin ja talouden alan tutkijatohtori Markku Anttonen – hänkin on näkevinään tekstissäni salaliittoasiayhteyksiä – kommentoi, että ”Olen pahoillani, mutta Ahvion esittämät väitteet pitävät paikkansa lähinnä jossain salaliittoteoreetikkojen maailmassa. Useimpia hänen käyttämiään lähteitä ei voi pitää vakavasti otettavina vaan ne ovat vahvan oikeistoideologisesti sitoutuneita, eivät tutkimukseen pohjautuvia”. Tohtori Anttonen toteaa myös: ”Ilmaston lämpeneminen tapahtuu koko ajan (kannattaa käydä tutustumassa NASA:n ilmastodataan), ja kuka tahansa järkevä ihminen ymmärtää, että sen haitallisuuden lievittäminen ja siihen sopeutuminen ovat nyt tärkeimpiä kysymyksiä”.

Muistutan jälleen, että peruslähteinäni vihreän aatteen taustoittamiseksi Anttosen kommentoimassa blogissa ovat siis kaksi aatehistoriallista Yale University Pressin kustantamaa teosta. Kyseinen amerikkalainen julkaisija ei suinkaan ole mitenkään leimallisesti oikeistoideologisesti sitoutunut. Kolmantena lähteenäni on puoluekannaltaan sosialidemokraattina tunnetun dosentti Mikko Paunion pätevä ja asiantunteva teos.   

Sen sijaan Anttonen itse palautekommentissaan suosittelee luettavaksi luotettavana lähteenä leimallisen vasemmistolaisesti sitoutuneen Vastapaino-kustantamon suomeksi julkaisemaa amerikkalaista ilmastoalarmistista Loppupeli -teosta (Vastapaino, 2017) ja tutustumaan ekovihreään kestävän kehityksen ideologiaan sitoutuneen Ellen MacArthur -säätiön kiertotalouden hyötyjä puolustaviin tutkimusraportteihin. Onko siis Anttosen näkökulmasta niin, että vain oikeistoideologinen sitoutuneisuus tekee nollasummapelin kaltaisesti täysin mahdottomaksi tukeutua asianmukaiseen tutkimukseen, kun taas vasemmistoideologinen ja punavihreän ilmastoalarmistinen sitoutuneisuus ei lainkaan vaikuta siihen, millä tavalla tutkimukseen tukeudutaan tai ollaan tukeutumatta ja että todellinen ja aito tutkimukseen pohjautuminen oikeastaan jopa edellyttää vasemmistoideologiseen tiedostamiseen sitoutumista ollakseen hyväksyttävää?

Niin tai näin, ilmastotieteen tosiasiat eivät kuitenkaan edelleenkään ole niin yksiselitteisiä kuin Anttonen antaa ymmärtää. Kaikkien, etenkin ilmastoalarmismin annetusti omaksuneiden, kannattaa tutustua Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n raporttien ohella myösWhy Scientists Disagree About Global Warming: The NIPCC Report on Scientific Consensus -teokseen, jonka on laatinut IPCC:n politisoituneeseen tutkimukseen kriittisesti suhtautuvista ilmastotieteen akateemisista asiantuntijoista muodostettu Ei-hallitustenvälinen kansainvälinen ilmastonmuutospaneeli NIPCC ja jonka ovat toimittaneet Craig D. IdsoRobert M. Carter ja S. Fred Singer ja jonka on julkaissut The Heartland Institute vuonna 2015. Väite siitä, että ilmastotutkijat olisivat 97-prosenttisesti yksimielisiä ilmastonmuutoksen ihmisperäisyydestä ja yksiselitteisestä haitallisuudesta, ei perustu tosiasioihin, kuten edellä viitattu NIPCC:n raportti osoittaa.       

Nimimerkki make kehottaa, että ”Voisit jättää pois nämä höpötykset ilmastonmuutoksen valheellisuudesta” ja nimimerkki Anti-Ahvio eli Katariina Lajunen toteaa: ”Ilmastonmuutos ei ole uskon asia. Se on tieteellisesti todistettu fakta”. Ongelmallista näissä kommenteissa on se, että ne eivät osu lainkaan kohteeseensa.

En ole edellisessä blogissani enkä missään muussakaan yhteydessä esittänyt, ettei ilmasto muuttuisi. Päinvastoin, olen nimenomaan korostanut sitä, että maapallon ilmastossa on tapahtunut planeetan historian aikana monenlaista muutosta ja tulee edelleenkin tapahtumaan. Esimerkiksi keskiajalla vallitsi lämpimämpi kausi, jota seurasi niin kutsuttu pieni jääkausi 1300-luvulta 1800-luvun jälkipuoliskolle, jonka aikana ilmasto oli kylmempää. 1900-luvulla ilmasto taas lämpeni, ensin 1910–1940-lukujen välillä ja sitten vuosien 1975–2000 välillä. Vuoden 1997 jälkeen ilmasto ei ole lämmennyt, vaan on pysynyt melko vakaana. Mitä ilmeisimmin nämä luonnolliset ilmaston keskilämpötilojen muutokset ovat aiheutuneet Auringon aktiivisuudessa tapahtuneista muutoksista. Auringon aktiivisuus korreloi vahvasti monen ilmastollisen tekijän kuten lämpötilojen, sademäärien, kuivuuden, tulvien, virtaamien ja monsuunien kanssa. Historialliset lämpötilamuutokset osoittavat myös sen, että nämä muutokset ovat edeltäneet ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousuja eikä päinvastoin. 

Kuten edellisessä blogissani viitatusta meteorologi Neil L. Frankin artikkelista käy ilmi, kyse ei tässä keskustelussa ole lainkaan siitä, onko ilmaston muuttuminen sinänsä todellista vai ei, koska kaikki keskusteluun osallistujat katsovat ilmaston toki muuttuneen ja muuttuvan. Kyse on siitä, onko ihmisen toiminta pääasiallinen kausaalinen syy tällaisille muutoksille ja siitä, onko ilmaston lämpeneminen haitallista vai ei sekä siitä, onko tehokasta, hyödyllistä ja tarpeellista pyrkiä hillitsemään ilmaston lämpenemistä nimenomaan hiilidioksidipäästöjä rajoittamalla? Näihin kysymyksiin ilmastotieteilijät vastaavat edelleen hyvinkin eri tavoin.    

Nimimerkki Bux toteaa kommentissaan: ”Mielenkiintoista, että Ahvio hyökkää Malthusia vastaan” ja nimimerkki Eljas puolestaan toteaa: ”Taloustieteen klassikot saa kovaa kyytiä uskonsa oppineelta…” Mutta nämä ovat erikoisia kommentteja, koska Ahvio ei blogissaan ”hyökkää Malthusia vastaan” vaan toteaa sinänsä melko pelkistetysti Malthusin merkityksen vihreään aatteeseen vaikuttaneena ajattelijana. Ahvio ei myöskään lainkaan ota kyseisessä blogissaan kantaa ”taloustieteen klassikoihin” – vieläpä monikossa; moneenko taloustieteen klassikkoon nimimerkki Eljas näkee kyseisessä blogissa viitatun? – eivätkä nämä klassikot näin muodoin myöskään saa minkäänlaista ”kyytiä” edellisessä blogissani. 

Joni Pelkonen toteaa: ”Sinuna kyllä hieman miettisin onko vastuullista nimitellä ihmisiä ’kuoleman kultin’ jäseniksi ilman muita perusteluja kuin omat kierot ennakkoluulosi”. Olen luonnehtinut kuoleman kultiksi vihreää aatetta ja liikettä, joka ajaa abortteja, eutanasiaa, väestön määrän globaalia pienentämistä, uskoo ihmisen olevan uhka biosfäärille, kannattaa ihmiselämän lisääntymättömyyttä edistävää homoagendaa ja pitää jatkuvasti yllä kuolemakeskeisiä tuhokatastrofiuhkakuvia. Eikö kuoleman kultti ole varsin osuva luonnehdinta tällaiselle kuolema- ja tuhokeskeiselle aatteelle? Ihmisten nimittelyn vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä voisivat sen sijaan pohtia etenkin ne nimimerkkikommentoijat, joiden sanailuihin viittaan tämän blogin alkupuolella.

Nimimerkki Anti-Ahvio eli Katariina Lajunen toteaa: ”Jokainen meistä on nuorena voimakkaasti jotain mieltä, mutta ihmisellä on oikeus muuttaa mielipidettään ja kehittyä. Sen vuoksi Touko Aallon tuomitseminen on mielestäni puoleltasi epäkristillinen ja ihan vaan epäreilu ele”. Mutta täysin päinvastoin kuin joidenkin blogikommenttien nimimerkkikirjoittajien itseeni henkilökohtaisesti kohdistamat mielisairaaksi tuomitsemiset, en ole millään tavalla tuominnut Touko Aaltoa henkilönä. Olen todennut julkisiin uutislähteisiin nojaten, että Touko Aalto on oman luonnehdintansa perusteella nuoruudessaan ollut kommunisti ja siirtynyt sittemmin vihreisiin ja että tällainen kommunistista vihreäksi päätyminen on ollut tyypillistä monen muunkin vihreän kohdalla. Ja että vihreän aatteen ekososialistiset ja totalitaariset globalistiset pyrkimykset ovat varsin samantapaiset kommunismin punaisten pyrkimysten kanssa.

Tero Korhonen toteaa paheksuvasti, ”Vai että frekkaaminenkin on hyvä asia…Alkaa vähän tuntua siltä, että Ahvio on…vain nimellisesti kristitty.” Tämä on kyllä teologisesti erittäin mielenkiintoinen kommentti: siis suhtautuminen tiettyyn öljynporausmenetelmään ratkaisee sen, onko henkilö aidosti uskossa oleva kristitty vai ei? 

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että nimimerkki Sisu näkee kirkkaasti asioiden ytimiin, kirjoittaessaan seuraavasti:

”Monien hyökkäävien kommenttien perusteella Ahvio osui nyt selvästi aiheeseen, joka on yksi meidän aikakautemme pyhimmistä lehmistä. Vihreään ilmastonmuutoskulttiin ei nähtävästi saisi kajota kriittisesti. Se kun tarjoaa meidän ajallemme suuren tarinan, jolla voi näppärästi selittää islamilaisesta terrorismista lähtien yhtä sun toista. Ahvion kirjoituksissa ei ole mitään salaliittoteoreettista, mutta sillä syytöksellä on helppo hyökätä viestintuojaa vastaan, kun ei muuten pysty uskottavasti torjumaan kirjoituksen argumentteja. Jos hörhöilystä puhutaan, niin vahvasti todellisuuspakoisia ovat kyllä ne, jotka uskovat kakistelematta sen suomalaisvaltamediassakin markkinoidun selityksen, että terrorismi johtuu ilmastonmuutoksesta”.

Nimimerkki make puolestaan muistuttaa, että ”Luonnonsuojelu ei ole millään mittarilla huono asia” ja nimimerkki Janne toteaa: ”Joku vielä kirjoittajaakin hullumpi saattaa jopa alkaa uskoa, ettei luontoa tarvitse suojella”. Tähän toteaa nimimerkki Kyykytettävä varsin osuvasti: ”Tietävätköhän pilkkaajat muuten sitä, että Jeesus rinnasti hulluksi toista haukkuvat murhamiehiin?”

Nimimerkki Jumalan armosta meillä on maa puolestaan kommentoi: ”…eikö meidän nimenomaan tule pitää huolta tästä upeasta luonnosta, jonka Luoja on meille tarjonnut? Meille on annettu valta ja viisaus käyttää Luojan antimia, mutta eikö juuri ylenpalttinen tuhlaus ja mässäys ole sielunvihollisesta lähtöisin? Toki ruokaa ja vettä riittäisi enemmän, jos me länsimaalaiset emme tuhlaisi niitä ylenmäärin!...Kummassa voi paremmin aistia Luojan rakkauden, elävässä metsässä, jossa koko luonto laulaa Hänen kunniaansa vai autiolla, likaisella öljykentällä?” Nimimerkki Hmm… kirjoittaa: ”Ideologiat ja kultit, sekä materialistiset totalitaristiset maailmankuvat erikseen, mutta en oikein ymmärrä miksi luonnosta ja muusta elollisesta huolehtiminen olisi epä-Kristillistä? Jos lähtökohtaisesti (Raamatun) Jumala on luonut kaiken? ja eikö ensimmäisessä Mooseksenkirjassakin ihminen asetettu huolehtimaan Eedenin puutarhasta? vai muistanko täysin väärin?” Ja Matti Keski-Luoma katsoo näinkin: ”Esimerkiksi ihmisen on vaikea olla yhtä aikaa kristinuskon ja vihreän aatteen kannattaja, vaikka se juuri tekee meistä paremman kristityn”.

Edellisen kappaleen kommentteihin vastaa hyvin nimimerkki Raamattu kieltää maan turmelemisen kommentti: ”luonnosta ja muusta elollisesta huolehtiminen on tietysti hyvinkin kristillistä. Mutta pitäisi tunnistaa oikea huolenpito ja ympäristönsuojelu erilleen sellaisesta ideologiasta, joka on verhottu luonnonsuojelun kaapuun mutta jonka taustalla onkin vain saada läpi kyseistä ideologiaa”.

Kuten nimimerkki Sisu, myös Arttu Ahonen ja Minna Tulander-Nikulainen ovat ymmärtäneet blogitekstini sisällön. Ahonen kirjoittaa: j”Mielenkiintoinen kirjoitus. Ahviohan ei väitä, että luontoa eli luotua ei tarvitse suojella…” ja Tulander-Nikulainen kommentoi: ”Ärsyttää se, että ihmisten ymmärtämisen kyky on ihan olematon. Eihän Ahvio missään sano etteikö luontoa olisi suojeltava! On silmiinpistävää ja outoa että vihreän liikkeen luonnonsuojeluun liittyy usein tietynlainen uskonnollinen sävy. Eikö luontoa todellakaan voi suojella ilman että shamaanirummut soi?”

Juha Ahvio ti 04.07. 19:31

(Kaikki OM:n osoitteet vaihdettiin turvallisiksi https- osoitteiksi 28.10.2018. Muutos nollasi osan vanhoista FB peukutus- ja jakolaskureista)

Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja

tuoreimmat

Vuosi 2019 totuuden valossa -luentosarja alkaa

la 12.01. 00:06

GCM-sopimus edistää globalistista YK-radikalismia

la 05.01. 23:01

Jumalan Pojan inkarnaatio on joulun ydinsanoma myös vuonna 2018

su 23.12. 20:49

Mitä islamista ja Euroopan unionista saa Suomessa sanoa?

pe 21.12. 23:07

Sananvapaus on uhattuna Suomessa

to 06.12. 13:01

Suomen itsenäisyyspäivä 6.12.2018 GCM-sopimuksen hyväksymisen aattona

ma 03.12. 22:53

Presidentti Jair Bolsonaro ja Brasilian konservatiivinen vastavallankumous

su 25.11. 00:09

YK:n GCM-sopimus uhkaa sekä kansallisia rajoja että sananvapautta

to 15.11. 23:38

Trump ja republikaanit saivat strategisen torjuntavoiton USA:n välivaaleissa

to 08.11. 23:18

Dosentti Markku Ruotsilan pätevän kattava analyysi USA:n sydänmaiden konservatiivien kapinasta

pe 02.11. 22:45

blogit

Vieraskynä

Vihapuhe on ihmisoikeus

ke 09.01.2019 17:44

Juha Ahvio

Vuosi 2019 totuuden valossa -luentosarja alkaa

la 12.01.2019 00:06

Professorin Ajatuksia

Mitä Sipilä ja Kekomäki jättivät kertomatta?

ma 14.01.2019 23:35

Jukka Hankamäki

Edessä maahanmuuttovaalit, ja miksi?

ti 15.01.2019 23:26

Petteri Hiienkoski

Pääministerin falskit selitykset

ma 14.01.2019 00:14

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Perussuomalaiset ovat ratkaisu

ma 14.01.2019 17:38

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Suomesta tulossa Espanjaa afrikkalaisempi

ma 14.01.2019 23:12

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Mitä termi "vihervasemmisto" tarkoittaa?

pe 24.08.2018 09:42

Arto Luukkanen

Suvakkilan samba

ti 15.01.2019 23:25

Mika Niikko

Itsekkyyden naamiaiset

ma 02.07.2018 00:54

Musta Orkidea

Viimeisen muurin takana on totuus

ke 14.02.2018 10:55

Mikko Paunio

Elina Grundström on maineriski JSN:lle

to 20.12.2018 16:13

Heikki Porkka

Me tiesimme, mutta emme estäneet

ke 16.01.2019 14:28

Olli Pusa

Vastuunpakoilun SM-kisat?

la 12.01.2019 22:51

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Kuinka paljon puolue vastaa kannattajakuntaansa ?

la 22.12.2018 19:13

Reijo Tossavainen

Persujytky on viisauden alku - mutta vain vaalien alla

ma 14.01.2019 16:09

Jessica Vahtera

Työpaikkoja ei synny tilastotempuilla

pe 27.04.2018 12:59

Pauli Vahtera

Kokonaisuuden hahmottaminen

ti 17.10.2017 12:43

Timo Vihavainen

Memento

ti 15.01.2019 23:23

Matti Viren

Taas se Impivaara

ma 06.08.2018 22:40