Seksuaalisten vääristymien normalisointia ajava SETA julkaisi oman ehdokaslistansa

460 ehdokasta eri puolueista ja vaalipiireistä, jotka ovat sitoutuneet toimimaan erilaisten seksuaalisten vääristymien normalisoinnin puolesta

Kotimaa ma 08.04.2019 00:05
Kuva: Neon Nettle

Ennakkoäänestys on alkanut ja seksuaalisten vääristymien normalisointia ajava SETA julkaisi tavoitteitaan kannattavien "ehdokasvinkit ja -ohjeet äänestämiseen".

Sivuillaan se kertoo eduskuntavaaleissa olevan tarjolla lähes 460 ehdokasta eri puolueista ja vaalipiireistä, jotka ovat sitoutuneet toimimaan erilaisten seksuaalisten vääristymien normalisoinnin puolesta.

Listatut ehdokkaat kannattavat SETA:n hallitusohjelmatavoitteita , jotka ovat sateenkaaripoliittisen toimintaohjelman laatiminen, translain kokonaisuudistus, intersukupuolisten oikeuksien edistäminen ja kolmas juridinen sukupuolimerkintä.

Listaa "sitoutuneista ehdokkaista vaalipiireittäin" kerrotaan päivitettävän arkisin toimistoaikoina aina vaalipäivään asti, ja ehdokkaisiin lukeutuvat jo nyt muun muassa Helsingin vaalipiiristä kokoomuksen Jaana Pelkonen; rkp:n Eva Biaudet; sdp:n Eveliina Heinäluoma, Hanna Huumonen, Pilvi Torsti ja Tuula Haatainen; vasemmistoliiton Suldaan Said Ahmed; vihreiden Alviina Alametsä, Emma Kari, Outi Alanko-Kahiluoto ja Ozan Yanar.

Puolueittain sitoutuneita voi tarkastella tästä linkistä.

Sitoumuslomakkeen täyttäneiltä SETA vaatii: "Sitoudut sateenkaarikansanedustajana aktiivisesti edistämään sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen 'ihmisoikeuksia' ja yhdenvertaisuutta eduskunnassa ja lupaat työskennellä sateenkaari-ihmisiin kohdistuvaa syrjintää ja 'vihapuhetta' vastaan. Varmistat myös omalla toiminnallasi, että sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oma ääni kuuluu päätöksenteossa."

 

Eduskuntavaalien alla "on lähes unohdettu" sateenkaariliput ja pride-kulkueet, mutta niiden tilalle on saatu ujutettua nyt marssit ilmaston puolesta, ja ilmastolakkoilevia nuoria onkin nähty viime aikoina harva se päivä.

Eduskuntavaaliehdokkailta on peräänkuulutettu ilmastotenteissä jatkuvasti linjauksia aikataulujen laatimisesta sen suhteen, milloin ryhdytään mihinkäkin toimenpiteisiin.

Vihreällä valheellisella ideologialla aivopestyt lapset ja nuoret opiskelijat on joukkohysterian kaltaisiin mielenosoituksiin osallistumalla saatu vaatimaan seuraavalta eduskunnalta päätöksiä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Suomessa on parhaillaan, etenkin yliopistokaupungeissa ja akateemisen koulutuksen piirissä käynnissä vihervasemmistolainen ja avoimen kulttuurimarxistinen liikehdintä, joka sisältää ilmastopanikoinnin lisäksi samalla vaatimuksen seksuaalivallankumouksesta.

Poliittis-ideologisen gender-propagandan avulla maahamme ajetaan raivoisasti nyt translain uudistamista ja se onkin esimerkiksi Ylen "vaalikoneessa" nostettu tärkeimpien "arvokysymysten" joukkoon kysymällä, tuleeko sukupuolen "korjaamisen" olla mahdollista myös alle 18-vuotiaille.

Translain muutos antaisi myös alaikäisille oikeuden ”hakea itsenäisesti juridista sukupuolen vahvistamista”.

Transsukupuolisuudesta kaikkein konservatiivisimmin ajattelevat odotetusti kristillisdemokraatit, jonka ehdokkaat ovat vain 2-prosenttisesti samaa mieltä väitteestä ”Sukupuolen korjaamisen tulee olla mahdollista myös alle 18-vuotiaille”. Perussuomalaiset ovat miltei yhtä kriittisiä (9-prosenttisesti samaa mieltä).

Kun Uusi Tie -verkkolehti kysyi eduskuntapuolueilta, minkä ikäinen on valmis päättämään osittain peruuttamattomista transhoidoista, täysi-ikäisyyttä vaatineet puolueet olivat vähemmistössä.

Uusi Tie kertoo, että perussuomalaisten mukaan ”suurin osa ihmisistä on ja identifioituu joko tytöksi/naiseksi tai pojaksi/mieheksi. Niille, jotka eivät mahdu tähän asetelmaan, ei tarvitse tehdä omia rastituskohtia kaikille yhteisiin lomakkeisiin. Yhteiskuntaa ei myöskään muuten tarvitse ’uudelleensukupuolistaa’ tämän vähemmistön takia”.

Translaki ajaa lapsille oikeutta vaihtaa sukupuoltaan omalla ilmoituksellaan, vastoin vanhempien tahtoa. On ehdotettu jopa lasten huostaanottoa, mikäli vanhemmat eivät takaa ”turvallista kasvuympäristöä”.

Näin twiittasi lauantaina sosiaalipsykologi-pedagogi, Pirkkalan valtuutettu, kristillisdemokraattien eduskuntavaaliehdokas (KD) Riitta Kuismanen.

Kuismasen esittämä huoli lasten huostaanottamisesta ei suinkaan ole tuulesta temmattu, sillä esimerkiksi Iso-Britanniassa on jo otettu lapsia pois vanhemmilta, jotka eivät hyväksy heidän lapsiensa päätöstä vaihtaa sukupuoltaan.

SETA ei hyväksy lapsen sukupuoli-identiteetin kehittymistä normaalisti niin, että pojat kasvavat miehiksi ja tytöt naisiksi, joten Suomessakin tämä sama transhypetys johtanee siihen, että SETA tulee painostamaan hallitusta ryhtymään toimiin varmistaakseen sen, että lapset voivat yrittää sukupuolen vaihdosta heidän vanhempiensa toiveiden vastaisesti.

Kuismanen täsmentää tuoreesti Uuden Suomen Puheenvuorossaan, että "sukupuoli ei ole ilmoitusasia". Kuismanen näkee ihmisoikeuksilla ja tasa-arvolla perusteltavan asioita, jotka ovat "selkeästi lapsen edun vastaisia".

"Translaki on estettävä lastensuojelun nimissä. Alaikäisen lapsen ihmisoikeuksiin ei voi kuulua se, että hänelle annetaan mahdollisuus tehdä loppuelämään vaikuttavia, peruuttamattomia päätöksiä vakavassa asiassa", Kuismanen toteaa.

Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS) nuorisopsykiatrian professori Riittakerttu Kaltiala-Heinon mukaan suurella osalla transhoitoihin hakeutuvista nuorista on psykiatrisia häiriöitä, vakavaa masennusta ja persoonallisuuden häiriöitä. Osalla tutkimuksiin hakeutuvista nuorista sukupuoli-identiteetti on vielä keskeneräinen ja kypsymätön.

"Yleisesti ottaen identiteetti on nuoruusiän kehityksen tulos. Sukupuoliahdistusta kokeneista lapsista 80 prosentilla ahdistus helpottaa puberteetin aikana", Kaltiala-Heino painottaa ja muistuttaa, että puberteetin aikana päätöksentekokyky, abstrakti ajattelu ja tunne-elämä vielä kehittyvät.

Kansainväliset hoitosuositukset perustuvat aikuisten hoitamisesta saatuun kliiniseen tietoon. Trans-klinikoille hakeutuvien nuorten määrä kasvaa rajusti, mutta nuorten transhoitojen pitkäaikaisvaikutuksista ei ole tutkimustietoa.

Hormonihoitojen lisäksi sukupuolta voidaan muokata kirurgisesti, mutta Suomessa henkilön tulee olla täysi-ikäinen ennen toimenpiteitä.

Nuorisopsykiatrian professori Riittakerttu Kaltiala-Heino pitää nykyisessä translaissa olevaa vaatimusta sterilisaatiosta sinänsä turhana, sillä vastakkaisen sukupuolen hormonien antaminen ja hoidot itsessään tekevät hedelmättömäksi, eikä trans­hoitoihin Suomessa kuulu sterilisointia.

Kaltiala-Heino korostaa, että lääketieteellinen hoito perustuu aina lääketieteelliseen arvioon ja hän suhtautuu hyvin kriittisesti SETA:n ja Trasekin esittämiin vaatimuksiin, että transhoitoihin pitäisi päästä ilman lääketieteellistä arviointia ja nykyistä aikaisemmin:

"Julkisin varoin kustannettujen hoitojen tulee olla lääketieteellisen harkinnan mukaisia.

Täysi-ikäisyyttä joutuu odottamaan monessa muussakin asiassa. Nuoret ovat vielä epäkypsiä. Silloinkin kun sukupuolikokemus on ydinongelma, on hyvä muistaa, että hoidot ovat rankkoja."

Eduskunta hyväksyi sateenkaariperhepoliittista vaikuttamistyötä tekevän Sateenkaariperheet ry:n koordinoiman äitiyslakia koskevan kansalaisaloitteen 28. helmikuuta 2018 ja uusi äitiyslaki tuli voimaan 1. huhtikuuta 2019 Tasavallan presidentin vahvistuksella.

On erityisesti huomattava, että äitiyslaki säädettiin "tasa-arvoisen" avioliittolain tapaan kansalaisaloitteen pohjalta ja tämä oli toinen kerta Suomen historiassa, kun uutta lainsäädäntöä säädetään kansalaisaloitteen pohjalta.

Asia, jonka eduskunta tyystin sivuutti, oli se, että molemmissa tapauksissa kysymys oli ihmisoikeusjärjestöksi naamioituneen ”sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen” lobbausjärjestö SETA:n edistämästä ideologisesta gender-ohjelmasta ja ideologisesta politiikasta.

Kansalaisaloitetta tukenutta Äitiyslaki-kampanjaa koordinoi Sateenkaariperheet ry ja kampanjan kumppaneina toimi joukko ihmisoikeus-, lapsi- ja perhejärjestöjä, jotka Väestöliiton mukaan "olivat ilmoittaneet tukevansa kansalaisaloitetta äitiyslaiksi, koska on lapsen edun mukaista, että hänen juridinen asemansa on selvä niin varhaisessa vaiheessa kuin mahdollista".

Kampanjan kumppanuusjärjestöjä olivat muun muassa:

Sateenkaariperheet, Väestöliitto, Suomen UNICEF, Pelastakaa Lapset, Amnesty International Suomen osasto, Ihmisoikeusliitto, Seta, Monimuotoiset perheet -verkosto, Suomen Setlementtiliitto, Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto, Naisasialiitto Unioni, Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto, Adoptioperheet, Regnbågsankan, HeSeta, Pirkanmaan Seta, Turun seudun Seta, Jyväskylän Seta, Mummolaakso, Kasary.

Teologian tohtori ja dosentti Juha Ahvio oikeutetusti ja osuvasti kysyykin, missä, milloin ja kenen valtuuttamana omaa lajiaan olevaa ääri-ideologiaa ja äärimielipiteitä viljelevä SETA on Suomessa nostettu käytännössä viralliseksi ja arvovaltansa kannalta lähes viranomaisstatusta nauttivaksi ihmisoikeusjärjestöksi.

Se, mistä tässä lapsemme tuhoavassa SETA:nkin noudattamassa ohjelmallisessa gender-ääri-ideologiassa on kyse, selviää valaisevasti taannoisesta Juha Ahvion perusteellisesta asiantuntijalausunnosta eduskunnan lakivaliokunnalle 27.4.2017 koskien kansalaisaloitetta äitiyslain säätämiseksi.

Seuraavana Sateenkaariperheet ry haikailee jo "äitiys- ja isyyslain yhdistävää" vanhemmuuslakia, jonka väitetään mahdollistavan sukupuolen moninaisuuden huomioiminen, useamman kuin kahden vanhemman vahvistamisen ja vanhempien väliset sopimukset vanhemmuudesta.

Tuleva hallitus pakotetaan ottamaan käsittelyyn useita lakeja translain ohella, sillä poliittis-ideologisen gender-ohjelmansa päämäärän saavuttamiseksi Sateenkaariperheet ry kertoo avoimesti määränneensä tavoitteet Suomen seuraavalle hallitusohjelmalle, jossa on mainittu "itsemääräämisoikeuteen perustuvan" translain ja "isyys- ja äitiyslain yhdistävän" vanhemmuuslain lisäksi "kotimaisen, syrjimättömän" sijaissynnytyslain säätäminen sekä "hyvin resursoidun valtionhallinnon hlbti-toimintaohjelman käynnistäminen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ja heidän lastensa ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden johdonmukaiseksi edistämiseksi".

 

Vain äänestämällä voit vaikuttaa siihen, haluatko ehdokkaasi edistävän Suomen seksuaalisen ja moraalisen turmion ulottamista jo lapsiimmekin vai että hän puolustaa suomalaista isänmaatamme, kristikuntaa ja koko Suomen kansan tulevaisuuden kannalta oleellisimpia avainkysymyksiä, kuten sananvapautta, kansallismielisyyttä, perinteisten moraaliarvojen asemaa ja kristillisyytemme perinteitä.

Vuoden 2019 vaalit ovat ratkaisevan tärkeät Suomelle ja etenkin suomalaisten kristittyjen on nyt aktivoiduttava kaikin tavoin puolustamaan arvokonservatismia.


 


 

Tytti Salenius ma 08.04. 00:05

Pääuutiset

blogit

Mikko Paunio

Koronapandemialla pieni vaikutus kuolleisuuteen huolimatta mediahypetyksestä

su 21.04. 15:30

Juha Ahvio

Frank Herbertin Dyyni ja tekoälyuhka

la 13.04. 00:17

Olli Pusa

Eläkeindeksin leikkaaminen

ti 09.04. 13:56

Heikki Porkka

Suomi sanojen vankina - manipulointia Ylen tapaan

to 28.03. 13:04

Tapio Puolimatka

Pedoseksuaalisten fantasioiden varaan rakentuva seksuaalikasvatus

ke 20.03. 08:51

videot