Päivi Räsäsen voitto Raamattukäräjillä on monille karvas pala

"Tärkeä linjaus Raamattuun uskovien kristittyjen uskonnonvapaudelle, mutta laajemmin ja yleisesti myös sananvapaudelle"

Kotimaa ma 04.04.2022 00:18

Nyt tuli kauan odotettu käräjäoikeuden päätös niin sanotussa Räsäs-tapauksessa.

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi keskiviikkona 30.3.2022 ex-sisäministeri, lääkärikansanedustaja (kd.) ja kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsäsen kaikki syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. 

"Olen kiitollinen Jumalalle!"

Näin lausui iloinen Päivi Räsänen heti Helsingin käräjäoikeuden ratkaisun jälkeen vapauduttuaan keskiviikkona 30.3.2022 kaikista häneen kohdistetuista kolmesta rikossyytteestä.

Syytteet nostanut valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on sinnikkäästi ja aktiivisesti vienyt syyttämisprosessia eteen päin huolimatta siitä, että poliisiviranomaisilla on ollut syyttämiseen hyvin toisenlainen näkemys. Oikeudessa syytteitä ovat ajaneet valtionsyyttäjä Anu Mantila ja aluesyyttäjä Maija Päivinen.

Syyttäjä oli vaatinut kansanedustaja Päivi Räsäselle (kd.) vähintään 120 päiväsakon suuruista sakkorangaistusta kolmesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sekä piispa Juhana Pohjolalle 60 päiväsakon suuruista sakkorangaistusta.

Räsänen ja Pohjola ovat alusta lähtien kiistäneet syytteet sananvapauteensa ja uskonnonvapauteensa vedoten.

Nyt oikeus velvoittaa valtion korvaamaan Päivi Räsäselle noin 50 000 euron ja Juhana Pohjolalle noin 12 000 euron oikeudenkäyntikulut.

Helsingin käräjäoikeus katsoi, että Räsänen ei ole syyllistynyt kiihottamiseen kansanryhmää vastaan lausumillaan ja mielipiteillään, joita hän on esittänyt homoseksuaaleista. Olennaista päätöksessä on se, että oikeuden mukaan Räsäsellä ei ollut loukkaamistarkoitusta. 

"Vihapuhetta" jahtaava ja Päivi Räsästä ykkösmaalitauluna pitänyt valtakunnansyyttäjä oli odotetusti tyytymätön käräjäoikeuden ratkaisuun.

Valtionsyyttäjä ei pidä käräjäoikeuden tulkintaa oikeana eikä oikeudenmukaisena.

"Suurella todennäköisyydellä haetaan jatkokäsittelylupaa hovioikeudesta", sanoi käräjäoikeudessa Päivi Räsäselle syytteitä ajanut valtionsyyttäjä Anu Mantila heti keskiviikkona Ylelle.

Runsaasti niin medianäkyvyyttä kuin myös kansainvälistä huomiota saanut   sanan- ja uskonnonvapautta käsittelevä oikeudenkäynti, Raamattukäräjät, on ollut historiallisesti poikkeuksellinen, koska siinä on ollut kyse siitä, kuinka sananvapautta voidaan käyttää uskonnollisissa julkaisuissa ja mielipiteissä.

Päivi Räsästä vastaan nostettujen syytteiden kaatuminen pääsikin kertaheitolla lukemattomien kansainvälisten, miljoonia lukijoita tavoittavien medioiden ykkösuutiseksi. Siitä uutisoivat isosti esimerkiksi EuroNews, CBN News, LifeSiteNews ja Breitbart.

Järjestämässään tiedotustilaisuudessa Räsänen kertoi tuoreeltaan, että hänellä on "erittäin iloinen ja helpottunut mieli" Helsingin käräjäoikeuden päätöksestä.

Hän kiitti kaikkia tukijoitaan ja korosti päätöksen olleen "odotusten mukainen".

"Olisin ollut todella yllättynyt ja järkyttynytkin, jos olisi toisenlainen päätös tullut. En itse hetkeäkään epäillyt, että olisin syyllistynyt mihinkään lainvastaiseen", Räsänen luonnehti.

Hän kertoi olevansa myös kiitollinen siitä, että hän on saanut mahdollisuuden, suorastaan "kunniatehtävän", puolustaa sanan- ja uskonnonvapautta.

"Sananvapaushan on aivan keskeinen oikeus demokraattisessa valtiossa", Räsänen muistutti ja hän painotti lisäksi pitävänsä erittäin suuressa arvossa sitä, että käräjäoikeus tässä päätöksessään tunnustaa sekä sanan- että uskonnonvapaudem merkityksen, jotka ovat jokaisen perusoikeuksia.

Hän sanoi edelleen toivovansa, että tämän päätöksen myötä muiden ei tarvitse vastaavaa prosessia käydä läpi.

"Tämä oikeusprosessi ja myös tämä päätös on sanan- ja uskonnonvapauden kannalta historiallinen eli oikeus on ensimmäisen kerran nimenomaan rikosasiana punninnut sitä, saako Raamattua siteerata ja sen opetuksia pitää esillä ilmaisten olevansa samaa mieltä niiden kanssa", Räsänen kommentoi käräjäoikeuden ratkaisua  Pikkuparlamentissa pidetyssä tiedotustilaisuudessaan.

Räsänen kertoi iloitsevansa niin ikään siitä, että Helsingin käräjäoikeuden antama 28-sivuinen päätös vaikuttaa hyvin perusteelliselta ja molemmat osapuolet huomioivalta. 

"Siinä vahvasti nojataan näihin kansainvälisiin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen sananvapausperiaatteisiin ja siinä ollaan myös tarkasti käyty läpi, mitä olen todella sanonut", Räsänen korosti.

Kansainvälinen kiinnostus tähän Suomen oloissa ainutlaatuiseen oikeudenkäyntiin on ollut suurta.

"Olen saanut satoja tuhansia tukiviestejä ja edelleen päivittäin tsemppiviestejä ympäri maailmaa, jossa kerrotaan, että puolestani rukoillaan ja Suomen puolesta rukoillaan, ja myös useat kirkkokunnat ja seurakunnat, kristilliset yhteisöt ovat ilmaisseet huolensa tilanteesta", Päivi Räsänen totesi.

Vaikka Päivi Räsäseen kohdistettu rikosprosessi on ollut pitkä ja kestänyt lähes kolme vuotta, ja se on verottanut niin hänen omaa ajankäyttöään kuin poliisin, oikeuslaitoksen ja syyttäjänkin resursseja, Räsänen sanoi, että hän on "matkan varrella iloinnut niistä mahdollisuuksista ja tilaisuuksista, joita on tullut pitää esillä Raamatun opetuksia ja ennen kaikkea evankeliumin sanomaa eli sanomaa Jeesuksen sovitustyöstä", jonka hän näkee tuovan "ratkaisun nyt tähän ihan fokuksessa olevaan käsitteeseen ja sanaan synti".

Räsäsen varsinainen ajojahti polkaistiin voimalla liikkeelle vuonna 2019, kun hän 17.6.2019 Twitter-, Instagram- ja Facebook- päivityksessä kyseenalaisti kirkon osallistumisen Pride-tapahtumaan ja liitti siihen kuvan Raamatun tekstistä, Roomalaiskirjeestä 1: 24-27.

Kommentoidessaan syytteiden kaatumista keskiviikkona 30.3.2022 tiedotustilaisuudessa Pikkuparlamentissa Räsänen alleviivasi, että hänen kritiikin kohteena ei tuolloin ollut mikään vähemmistö, vaan hänen oman kirkkokuntansa johto, "minkä muuten myös käräjäoikeus tunnistaa tuolla päätöksessään", hän huomautti.

"Huoleni nousi siitä, että se kirkkokunta, johon itse kuulun, ja jonka kirkkovaltuutettu olen, opettaa oman peruskirjansa vastaisesti ja samalla se nakertaa luottamusta Raamattuun Jumalan Sanana, jolloin ei ole kysymys pelkästään avioliitosta, vaan ihan ihmisen pelastumisesta iankaikkiseen elämään", Räsänen avasi taustoja sille, miksi hän alun alkaenkin huolestui siitä,  kun julkisuuteen tuli tieto Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ensimmäistä kertaa osallistuvan virallisena yhteistyökumppanina seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen Helsinki Pride -tapahtumaan.

Räsänen oli ottanut - perustellusti ja aivan loogisesti - kantaa kirkon profiloitumiseen sen omaa oppiperustaansa eli Raamattua vastaan kysymällä twiitissään:

"Miten kirkon oppiperusta eli Raamattu sopii yhteen sen kanssa, että häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi?"

Käräjäoikeuden päätöksessä 30.3.2022 todetaan, että se on ottanut huomioon Räsäsen twiitissä käyttämän ilmaisun, twiitin tarkoituksen ja liitynnän yhteiskunnallisen keskusteluun:

"Käräjäoikeus on katsonut, että keskusteluun osallistuessaan ja kirkkoa kritisoidessaan Räsäsen kansanedustajana ja kirkkovaltuutettuna julkaisema twiitti ei loukkaavuudestaan huolimatta ollut ylittänyt sananvapauden rajoja."

Valtakunnansyyttäjä nosti Päivi Räsäselle syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan vajaa vuosi sitten huhtikuussa 2021 kaiken kaikkiaan kolmesta eri teosta. Twiitin ohella esiin nostettiin myös Räsäsen lausunnot Yle Puhe -radiokanavalla Ruben Stillerin 19.12.2019 keskusteluohjelmassa ”Mitä Jeesus ajatteli homoista?”, joka on kuunneltavissa edelleen Yle Areenassa.

Ohjelmassa keskusteltiin kristillisestä sukupuolimoraalista ja avioliittokäsityksestä. Syyttäjä katsoi, että Räsänen syyllistyi radio-ohjelmassa kiihottamiseen kansanryhmää vastaan.

Syyttäjä vaati lisäksi Yleä poistamaan osia kyseisestä Ruben Stillerin radio-ohjelmasta, joka käsitteli homoseksuaaleja.

Yle vastusti syyttäjän vaatimuksia ohjelmansa osien poistamisesta. Ylen mukaan hävittämismääräyksen kohdistaminen mediaan tilanteessa, jossa media ei ole esittänyt loukkaavia näkemyksiä eikä näin ollen syyllistynyt rikokseen, voisi johtaa itsesensuuriin, joka vaarantaa sananvapauden toteutumisen demokraattisessa yhteiskunnassa. Ylen mukaan sen tiedonvälitysehtävään kuuluu kertoa myös kiistellyistä asioista.

Koskien Räsäsen lausumia Yle Puhe -radiokanavan ohjelmassa Ruben Stiller, käräjäoikeus lausuu päätöstä koskevassa tiedotteessaan, että Räsänen oli ohjelmassa vastannut Stillerin esittämiin kysymyksiin ja pyrkinyt osana keskustelua perustelemaan omia mielipiteitään.

"Räsäsen homoseksuaalisuutta koskevat kannanotot olivat perustuneet hänen uskonnolliseen vakaumukseensa.

Tältä osin käräjäoikeus on pitänyt osaa Räsäsen lausumista homoseksuaaleja loukkaavina. Käräjäoikeus on ottanut huomioon lausumien sisällön, kyseisen radio-ohjelman luonteen ja asiayhteyden, jossa loukkaavina pidettävät lausumat oli esitetty. Käräjäoikeus on päätynyt siihen, ettei Räsäsen lausumissa ollut kysymys vakavuudeltaan sananvapauden suojan ulkopuolella olevasta vihapuheesta."

Niin ikään vuonna 2004 Luther-säätiön vuonna 2004 julkaisemaa, Päivi Räsäsen kirjoittamaa 24-sivuista seksuaalisuutta, avioliittoa ja Raamatun tulkintaa käsittelevää pamflettia ”Mieheksi ja naiseksi Hän heidät loi. Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen” valtakunnansyyttäjä päätti epäillä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Räsäsen lisäksi syyttäjä vei käräjille siis myös Lähetyshiippakunnan piispan, Suomen Luther-säätiön asiamiehen, dekaani Juhana Pohjolan.

Pohjola toimii Suomen Luther-säätiössä, joka julkaisi vuonna 2004 Räsäsen kirjoittaman pamfletin.

Vaikka pamfletin julkaisemisesta vastuussa olevan Pohjolan väitettiin syyllistyneen tämän "solvaavaksi, panettelevaksi ja herjaavaksi" leimatun kirjoituksen levittämiseen ja saatavilla pitämiseen, myös Juhana Pohjolan syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan kaatuivat käräjäoikeudessa.

Käräjäoikeus on pitänyt osaa syytteessä siteeratuista Räsäsen kirjoituksen tekstikohdista homoseksuaaleja loukkaavina. 

Tiedotteessa se toteaa:

"Käräjäoikeus on ottanut huomioon Räsäsen kirjoituksen taustan ja asiayhteyden, syytteessä siteerattujen kohtien tekstikontekstin, kirjoituksen kokonaisuudessaan sekä siitä ilmenevän kirjoituksen tarkoituksen ja katsonut ettei Räsäsen kirjoituksessaan esittämissä syytteessä siteeratuissa mielipiteissä ja väitteissä niiden loukkaavuudesta huolimatta ollut kysymys vakavuudeltaan sananvapauden suojan ulkopuolella olevasta vihapuheesta.

Koska kirjoitusta koskeva Räsäsen syyte on hylätty, käräjäoikeus on hylännyt myös Luther-säätiön asiamieheen kohdistetun syytteen, joka liittyi Räsäsen kirjoituksen julkaisemiseen ja yleisön saatavilla pitämiseen."

Tiedotustilaisuudessaan Helsingin käräjäoikeuden keskiviikkona 30.3.2022 antamaa ratkaisua kommentoidessaan Päivi Räsänen muistutti jälleen siitä, että poliisi ei katsonut alunperinkään pamfletin ja Ruben Stillerin ohjelman osalta rikoskynnyksen ylittyvän, mutta valtakunnansyyttäjä määräsi silti kuitenkin nämä esitutkinnat suoritettavaksi.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen jyräsi siis poliisin päätökset! Siitä huolimatta, että poliisi näki kyseessä olevan sallittu sananvapauden käyttö, laillinen konservatiivinen arvopuhe.

Poliisi päätteli myös tuolloin, että "mikäli esimerkiksi joidenkin Raamatussa esitettyjen näkemysten katsottaisiin sellaisenaan täyttävän kiihottamisrikoksen tunnusmerkistön, olisi myös Raamatun levittäminen tai saatavilla pitäminen lähtökohtaisesti kiihottamisrikoksena rangaistava".

Päivi Räsänen täsmensi, että nämä hänen syytteenalaiset kantansa eivät poikkea millään tavalla ihan perinteisistä kirkkokuntien näkemyksistä - klassisen kristinuskon näkemyksistä. 

"Eikä avioliittoa koskeva näkemykseni myöskään poikkea Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virallisesta linjasta, jonka mukaan avioliitto on edelleen miehen ja naisen välinen instituutio", Räsänen lisäsi tiedotustilaisuudessaan ja halusi nostaa esille vielä sen, mikä häntä itseään tämän rikosprosessin aikana on huolestuttanut:

"Tämä lähes kolme vuotta kestänyt prosessi kaikkine  tutkintoineen ja oikeudenkäynteineen ilman mitään tuomiotakin on ollut omiaan kaventamaan sanan- ja uskonnonvapautta, aiheuttamaan itsesensuuria kristittyjen keskuudessa ja näiden seuraamusten pelossa."

Huojentuneena medialle heti tuoreeltaan päätöksen jälkeen esiintynyt Räsänen toivoi, että pitkä prosessi olisi nyt tässä ja syyttäjä tyytyisi tähän käräjäoikeuden päätökseen, mutta painotti olevansa valmis taistelemaan niin pitkälle kuin syyttäjä päättääkään asian viedä. 

"Olen valmis puolustamaan sanan- ja uskonnonvapautta edelleenkin kaikissa tarvittavissa oikeusasteissa, jopa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa.

Samalla rohkaisen kaikkia muitakin käyttämään näitä perusoikeuksia", Räsänen kannusti.

Räsänen arvioi Helsingin käräjäoikeuden päätöksen olevan "tärkeä linjaus Raamattuun uskovien kristittyjen uskonnonvapaudelle, mutta laajemmin ja yleisesti myös sananvapaudelle".

Päivi Räsänen vakuutti edelleen seisovansa sanojensa takana ja aivan samalla tavalla jatkossa aikovansa ilmaista näkemyksensä. 

Ex-sisäministeri, 27 vuotta eduskunnassa ollut kansanedustaja (kd.) Päivi Räsänen mainitsi tiedotustilaisuudessaan monta kertaa sen, että valtakunnansyyttäjän haastehakemuksessa viime vuonna esitettiin useita sellaisia näkemyksiä ja väitteitä Räsäsen sanomisista, joita hän ei ole sanonut.

Tämän voi jokainen lukea valtakunnansyyttäjän julkisuuteen tahallaan levittämästä valheellisesta tiedotteesta 29.4.2021, jossa tuotiin esiin     "täysin vääristeltyjä, ihan mielivaltaisia ja jopa valheellisia viestejä" siitä, mikä Päivi Räsäsen näkemys on.  Esimerkkinä valtakunnansyyttäjän väite, että "Räsäsen näkemyksen mukaan homoseksuaalit eivät ole Jumalan luotuja kuten heteroseksuaalit".

Räsänen on täysin selkeästi teksteissään ja kaikissa kuulusteluissaan perustellut, että kaikki ihmiset ovat Jumalan luomia ja Jumalan kuvaksi luotuja, arvokkaita ihmisiä ja Jeesuksen rakastamia, joita varten Jumala lähetti oman poikansa sovittamaan synnit.

Merkille pantavaa on, että myös käräjäoikeus näki valtakunnansyyttäjän laittaneen Päivi Räsäsen suuhun sanoja, joita tämä ei todellisuudessa ollut lausunut. 

Toisin sanoen syyttäjä oli tahallisesti muotoillut Räsäsen oletetuista lausumista niin ärhäköitä, että niistä tulisi langettaa tuomio. Käräjäoikeuden tuomarit eivät tällaisia vääristelyjä ja uudelleenmuotoiluja kuitenkaan hyväksyneet.

Räsänen vetosikin median edustajiin tiedotustilaisuudessa ja kehotti kiinnittämään huomiota näihin syyttäjän esittämiin vääriin ja paikkansapitämättömiin väitteisiin ja lukemaan huolellisesti Helsingin käräjäoikeuden antaman perinpohjaisen 28-sivuisen päätöksen.

Oikeuden mukaan syyttäjä esitti syytteessään Päivi Räsäsen sanomaksi useita väitteitä, joita Räsänen ei kuitenkaan esimerkiksi Ruben Stillerin radio-ohjelmassa ollut sanonut.

"Syytteessä väitetään, että Räsäsen mukaan, jos homoseksuaalisuus on geneettinen ominaisuus, se on tällöin geneettinen rappeuma ja geeniperimä, joka aiheuttaa sairautta ja häiriötä. Tällaista väitettä radio-ohjelmasta ei ilmene", käräjäoikeus toteaa.

"Syytteessä väitetään myös, että Räsäsen uskonnolliseen näkemykseen sisältyisi ajatus, jonka mukaan homoseksuaalit eivät ole Jumalan luotuja kuten heteroseksuaalit. Myöskään tällaista väitettä ei radio-ohjelmasta ilmene", oikeus lausuu päätöksessään.

"Käräjäoikeus katsoo myös, ettei syytteessä esitetty hypoteettinen väite voi lähtökohtaisestikaan olla laissa tarkoitetulla tavalla solvaava. Rikoksen tunnusmerkistö ei täyty vielä sillä, että Räsäsen esittämistä lausumista mahdollisesti tehtävät johtopäätökset voisivat olla homoseksuaaleja loukkaavia", ratkaisussa todetaan.

Oikeuden mukaan Räsänen on todennut radio-ohjelmassa, että kaikki ovat yhtä lailla syntisiä Jumalan edessä ja että hän ei haluaisi rajata syntikeskustelua pelkästään seksuaalisuuteen.

Näistä johtopäätöksistä huolimatta oikeus katsoi, että tietyt Räsäsen lausumat olivat homoseksuaaleja loukkaavia.

"Räsäsen kysymyksessä olevassa radio-ohjelmassa esittämiä homoseksuaaleja koskevia lausumia voidaan pitää heitä loukkaavina", käräjäoikeus toteaa.

Räsänen ei kuitenkaan syyllistynyt ohjelmassa kiihottamiseen kansanryhmää vastaan.

Yhteenvetona käräjäoikeus muotoili ratkaisunsa tiedotteeseen näin:

"Käräjäoikeus on katsonut, että uskonnonvapaus ja sananvapaus eivät ole rajoittamattomia. Niiden rajoittaminen edellyttää kuitenkin painavaa yhteiskunnallista syytä. Seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvien ihmisarvon ja yhdenvertaisuuden turvaaminen voi olla tällainen syy."

Heti kun tieto siitä tuli, että kaikki Päivi Räsäseen kohdistetut rikossyytteet kumoutuivat käräjäoikeudessa, julkisuudessa käynnistyi kipakka polemiikki siitä, oliko syyttäjätaho vääristellyt Päivin sanomisia.

Tämän pani merkille muun muassa Uuden testamentin eksegetiikan dosentti Timo Eskola, joka huomioi median, lähinnä Ylen, tarttuneen tähän nopeasti.

Yle toden totta kävi viivyttelemättä läpi Räsäsen alkuperäiset lausumat, haastehakemuksen sekä käräjäoikeuden ratkaisun. 

Niistä erottuu Ylen mukaan "selkeästi kolme pääväittämää, jotka syyttäjä on tulkinnut joko laveasti tai virheellisesti":

1. Ei väitettä "homoseksuaalisuudesta geneettisenä rappeumana"

2. Ei väitettä, että homoseksuaalit eivät olisi "Jumalan luotuja"

3. Ei leimannut homoseksuaaleja lasten hyväksikäyttöön taipuvaisiksi

Yle ei tavoittanut valtionsyyttäjä Anu Mantilaa heti kommentoimaan, miksi syyttäjäpuoli väitti Räsäsen sanoneen asioita, joita tämä ei ollut sanonut.

Timo Eskola pohtii 1.4.2022 päivätyssä blogissaan "Löytyvätkö Räsäsen lauseet syytteistä?":

"Oliko valtakunnansyyttäjä laittanut Räsäsen suuhun sanoja, jotta tämän näkemykset vaikuttaisivat tuomittavilta?"

Eskola kiinnittää blogissaan terävästi huomiota syyttäjälaitoksen tiedotteeseen, jonka valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen ja valtionsyyttäjä Anu Mantila toimittivat 1.4.2022 "nopeaan tahtiin julkisuuteen", "jossa väärentely kiistettiin kiivaasti".

"Kun valtakunnansyyttäjän tiedote kiistää vääristelleensä Räsäsen lauseita, tiedotteen väite on totuuden vastainen", Timo Eskola summaa.

Koko valtakunnansyyttäjän hätätiedote Räsäsen ja Pohjolan syytteitä koskevasta Helsingin käräjäoikeuden tuomiosta kuuluu näin:

"Kansalaispalautteista ilmenevien väärinkäsitysten ja julkisuudessa liikkuneen harhaanjohtavan ja suoranaisesti väärän tiedon vuoksi valtakunnansyyttäjä toteaa seuraavaa:

Syytteessä on suorat siteeraukset siitä, mitä Räsänen on lausunut. Näiden siteerausten jälkeen alkaa syyttäjän kuvaus siitä, miten syyttäjän mukaan Räsäsen siteerattuja lausumia on objektiivisesti tulkittava. Syyttäjä siis esittää syytteessään perustellun ja objektiivisen tulkintansa siitä, millainen merkityssisältö lausumille on annettava. 

Tällä syyttäjä kertoo, mikä syyttäjän käsityksen mukaan lausumissa on homoseksuaaleja halventavaa. Tähän syyttäjällä on myös velvollisuus. Syyttäjän on kerrottava miksi ja millä tavoin lausumat ovat lain tarkoittamalla tavalla solvaavia. Muuten syyte on yksilöimätön. Kun syytettä luetaan, on siis erotettava Räsäsen lausumien suorat siteeraukset ja syyttäjän perusteltu käsitys siitä, mikä merkityssisältö Räsäsen lausumilla on.  

Käräjäoikeuden näkemys siitä, miten Räsäsen lausumia on tulkittava, poikkeaa syyttäjän tulkinnasta. Tämä ei ole oikeuskäytännössä poikkeuksellista. Tämä ei tarkoita sitä, että syyttäjä olisi antanut väärää tietoa. Syytteissä ei ole mitään valheellista.   

Syyttäjä on ilmoittanut tänään tyytymättömyyttä koko tuomioon."

Timo Eskolan mukaan "tiedotteen julki tuomisen ymmärtää". 

"Mikäli valtakunnansyyttäjä jäisi kiinni vääristelystä ja jopa valehtelusta, vastuussa olevien syyttäjien asema vaarantuisi väistämättä", Eskola huomauttaa ja viittaa edelliseen valtakunnansyyttäjään, Matti Nissiseen, joka joutui eroamaan pelkästään veljensä myymiin koulutuksiin liittyneen    jääviysongelman takia.

Perjantaina valtionsyyttäjä Anu Mantila kritisoi kuitenkin Ylelle kovin sanoin Helsingin käräjäoikeuden keskiviikkoista ratkaisua Räsäsen tapauksessa sanamuodolla "sinänsä huono";

"Käräjäoikeuden perustelujen muotoilusta saa nyt sellaisen käsityksen, että olisimme valehdelleet. Emme me ole valehdelleet", Mantila intti.

Mantila kertoi, että syyttäjäpuoli on perjantaina ilmoittanut tyytymättömyytensä käräjäoikeuden koko tuomioon. Asian käsittely tulee siis todennäköisesti jatkumaan hovioikeudessa. Valitus tulee tehdä 30 päivän kuluessa käräjäoikeuden ratkaisusta.

"Missään tapauksessa tuomio ei saa jäädä lainvoimaiseksi", Mantila alleviivasi.

Seksuaalisten vääristymien normalisointia ajava, seksuaalivähemmistöjen lobbausjärjestö ja asiantuntija- ja ihmisoikeusjärjestönä esiintyvä SETA on valtionsyyttäjän linjoilla ja pitää tärkeänä, että asiassa nostettiin syytteet ja toivoo, että asiaa käsiteltäisiin vielä korkeimmissa oikeusasteissa.

Sananvapauspalkinnonkin pokannut pilapiirtäjä, sarjakuvataiteilija Ville Ranta sen sijaan on hyvillään, että Päivi Räsästä ei tuomittu homoseksuaaleja loukkaavista sanoistaan.

"En pidä ollenkaan hyvänä, että tällaisia oikeudenkäyntejä käydään, joissa pohditaan ihmisten puheiden loukkaavuutta tai miltä puheiden kohteista tuntuu. Olen sitä mieltä, että kiihottaminen kansanryhmää vastaan, joka on tärkeä lakipykälä, on tarkoitettu jotakin ihan muuta varten", sanoi     pilapiirtäjä Ville Ranta Yle Perjantain jaksossa "Missä menee sananvapauden raja?" 1.4.2022.

Kirkollinen, kristillis-yhteiskunnallinen viikkosanomalehti Kotimaa puolestaan nuhteli Kommenttikirjoituksessaan 30.3.2022 kärkkäästi oikeuden päätöstä toteamalla, että Päivi Räsäsen "vapauttava tuomio ei silti anna lupaa tuutata loukkauksia".

Kotimaa-lehti ohjeisti, että sillä, miten Raamattua tulkitsee ja sillä, miten Raamattua käyttää omassa viestinnässään, on kuitenkin vissi ero. 

"Se olisi jokaisen syytä oppia, eikä Päivi Räsäsen vapauttava tuomio päästä tästä vastuusta.

Räsäsen mukaan jo oikeusprosessi on ruokkinut itsesensuuria kristittyjen keskuudessa. Vähintään yhtä todennäköistä lienee kuitenkin se, että tietty joukko huutaa jatkossa kantojaan entistäkin enemmän takki auki. Saahan synnin sentään saarnata synniksi!" kirkollinen Kotimaa-lehti kerrassaan häpeällisesti pilkkasi Päivi Räsästä koskevaa käräjäoikeuden vapauttavaa päätöstä. 

Suurena sananvapauden puolustajana viime vuodet esiintynyt Helsingin Sanomat taasen julisti ylimielisesti ja halveksivasti Pääkirjoitusotsikossaan ja maalitti Päivi Räsäsen nurkkaan: 

"Surkean oikeusjutun odotettu päätös"

Hesarin mukaan Räsäs-tapauksessa ei ole voittajia, ainoastaan häviäjiä.  

"Räsänen on näkemyksineen jo nurkassa. Kulttuurisota on ehtinyt jo kauan sitten siirtyä muihin kysymyksiin – ja jäädä todellisen sodan varjoon. Päivi Räsänen mielipiteineen tuntuu enää kaiulta menneisyydestä", Hesari tykitti harmistuneena, kun kristillistä näkemystä ei tässä oikeudenkäynnissä kriminalisoitu. 

Koska Hesarin pääkirjoituksessa ei juurikaan painokelpoista lainattavaa ole, voi hyvillä mielin siteerata Uuden testamentin eksegetiikan dosentti Timo Eskolan 31.3.2022 julkaisemasta mainiosta blogista "Räsäsen voitto on monille karvas pala" kritiikkiä siitä, miten Helsingin Sanomat jatkaa vääristelyn tiellä Räsäsen päätöstä napisevassa pääkirjoituksessaan.

Eskola muun muassa kiteyttää osuvasti:

"Helsingin Sanomat on ollut aktiivinen ideologinen toimija prosessin alusta lähtien. Se on ollut foorumi, jossa etenkin valtakunnansyyttäjä Toiviaisen narratiivia on rakennettu ja vahvistettu. 

Pääkirjoitustoimittajan teksti on häkellyttävää luettavaa. Se kuvastaa, miten työlästä on yrittää kääntää Räsäsen voitto tappioksi ja oma häviö suureksi menestykseksi. Samaa asennetta on näkynyt muissakin niin sanotun valtamedian kirjoituksissa.

Journalistit ja monet muutkin kannanottajat ja mielipidejohtajat ovat olleet niin voimakkaasti syyttäjälaitoksen aggressiivisen narratiivin vallassa, että heidän on vaikea hyväksyä tuomarien harkintaa ja oikeuden perusteltua päätöstä prosessin lopulliseksi tulokseksi. 

Räsäsen vapauttaminen on heille vaikea pala. Pihlajanmarjat ovat happamia näillekin ketuille." 

Tytti Salenius ma 04.04. 00:18

Pääuutiset

blogit

Olli Pusa

Käännytyslaki ratkaisevassa vaiheessa

pe 28.06. 10:23

Heikki Porkka

EU-vaaleista Suomessa, Virossa ja vähän muualla

ma 10.06. 11:03

Juha Ahvio

Konservatiivinen käänne haastaa utopiaglobalismin

la 08.06. 22:26

Tapio Puolimatka

Sota Venäjää vastaan ei ole shakkipeliä vaan kansan tuho

la 25.05. 08:02

Vieraskynä

Tutkintapyyntö Suomen journalismista

su 28.04. 17:57

videot