Vapauden liiton puheenjohtaja Ossi Tiihonen: "Emme halua kumartaa itään, emmekä länteen"

Vapauden liiton mielestä Nato-asiassa olisi pitänyt kuulla kansaa ja presidentin olisi täytynyt tässä kohtaa pitää sanansa

Kotimaa ma 16.05.2022 22:33

Suomen globalistinen valtionjohto on tehnyt virallisen päätöksen Suomen Nato-hakemuksesta. Suomen hallitus oli koolla Nato-ratkaisusta sunnuntaina 15.5.2022. 

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta ovat viimeistelleet sunnuntaina 15. toukokuuta 2022 selonteon Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon (Nato). Selonteko eteni valtioneuvoston yleisistuntoon klo 17, ja hyväksymisen jälkeen se annetaan eduskunnalle.

Eduskunta kokoontuu maanantaina 16.5.2022 siitä keskustelemaan.  

Suomen ylin valtionjohto eli hallitus ja presidentti siis päättivät sunnuntaina 15.5.2022 iltapäivällä Suomen Nato-hakemuksesta kansaa kuulematta.

Kello 13 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd.) pitivät Presidentinlinnassa tiedotustilaisuuden Suomen ratkaisusta.

Sen jälkeen lehdistötilaisuus jatkui puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) ja ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) osuuksilla.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Venäjän presidentti Vladimir Putin kävivät Suomen aloitteesta puhelinkeskustelun lauantaina 14.5.2022. Presidentti Niinistö ilmoitti Vladimir Putinille, että Suomi päättää hakea Nato-jäsenyyttä lähipäivinä. 

”Keskustelu oli suora ja selväpiirteinen ja se käytiin vailla kärjistyksiä. Jännitteiden välttämistä pidettiin tärkeänä”, presidentti Niinistö kertoo.

Presidentti Sauli Niinistö kertoi niin ikään perjantaina 13.5.2022 soittaneensa yhteispuhelun vaalivilpin avulla Yhdysvaltain presidentiksi keplotellulle Joe Bidenille ja Ruotsin pääministeri Magdalena Anderssonille.

"Jaoimme syvän huolen Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa. Kävin läpi Suomen seuraavia askeleita kohti Nato-jäsenyyttä. Suomi arvostaa syvästi kaikkea tarpeellista tukea Yhdysvalloilta", Niinistö kirjoitti Twitterissä.

Suomen valtionjohto ilmoitti torstaina 12.5.2022 kannattavansa Suomen Nato-jäsenyyttä. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin antoivat yhteislausunnon, jonka mukaan "Suomen on ensi tilassa haettava Naton jäseneksi".

Oikea Media kysyi torstaina 12.5.2022 Vapauden liiton puheenjohtajalta, Ossi Tiihoselta, mitä mieltä hän oli tuoreeltaan Tasavallan presidentin ja pääministerin yhteislausunnosta koskien Suomen Nato-jäsenyyttä.

Ossi Tiihonen katsoo, että perustuslaki ja Suomen solmimat Pariisin rauhansopimus, sekä Venäjän kanssa solmittu naapuruussopimus "on heitetty romukoppaan". 

"Tämä näyttää olevan nykyhallituksen vallitseva toimintamalli. Laskujeni mukaan hallitus on rikkonut väitetyn koronapandemian aikana perustuslakia ainakin viisi kertaa. 

Suomi on laittomassa tilassa, jossa lakeja sovelletaan valikoivasti siten, että vain ne lait ovat voimassa, joilla kansaa voidaan sortaa", Tiihonen toteaa kiertelemättä.

Tässä kohtaa on hyvä panna merkille, että Suomen punavihreän hallituksen ministereistä pääministeri Sanna Marin (sd.) ja valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) kuuluvat Davosin Maailman talousfoorumin (World Economic Forum, WEF) nuorten johtajien globaaliin verkostoon  (The Forum of Young Global Leaders, YGL), joka on osa Maailman talousfoorumin toimintaa ja ajaa ohjelmallisesti The Great Reset -agendaa. 

Täten ei liene salaliittoteoriaa suinkaan väittää, että Suomea hallitaan ulkoa päin, sillä Maailman talousfoorumin (World Economic Forum, WEF) johtaja Klaus Schwab itsekin on kerskunut poliittisten johtajien houkuttelemisesta ja asettamisesta virkaan eri puolille maailman hallituksia.

Se taas vastaa kysymykseen siitä, kuinka ja miksi niin monet johtajat ovat kovin halukkaasti suostuneet politiikkaan, joka on selvästi tuhoisaa heidän omille talouksilleen ja yhteiskunnilleen.

Siis Suomessakin. 

Oikean Median kysymykseen siitä, ohjataanko Suomea ulkomailta, Ossi Tiihonen vastaa:

"Tämä on täysin ilmeistä."

"Voidaan vain arvailla, miten Niinistöä ohjaillaan", Tiihonen lisää.

Huomionarvoista on Tasavallan presidentti Sauli Niinistön hämmästyttävä mielenmuutos niin diplomaattisessa suhtautumisessa Venäjän presidentti Vladimir Putiniin kuin myös siinä, että presidentti Niinistö on vuosien varrella eri yhteyksissä sanonut useasti, ettei Suomea tule viedä Natoon ilman kansanäänestystä.

Nyt kuitenkin tilanne on se, että mitään kansanäänestystä ennen Nato-jäsenyyden hakemista ei järjestetty. Monen suomalaisen mielessä varmasti on aito ja syvä huoli - jopa pelko - siitä, ettei Suomi vain joudu liittyessään Natoon Venäjän etupiiriin ja taistelutantereeksi Naton aggressioissa Venäjää kohtaan.

Vapauden liiton mielestä kansaa asiassa olisi pitänyt kuulla ja presidentin olisi täytynyt tässä kohtaa pitää sanansa.

Vapauden liitto huomauttaa 29.4.2022 päivätyssä artikkelissaan "Vapauden liitto ei kannata Nato-jäsenyyttä", että nyt "saamme NATO-jäsenyyden kohdalla jatkoa samanlaiselle kansanvaltaa halveksuvalle menettelylle, jota käytettiin kun Suomen markka lakkautettiin ja Suomi vietiin euroon".

"Kansalle kerrottiin EU:hun liityttäessä, että markan kohtalosta päätetään erikseen myöhemmin. Kuitenkin kun eurosta päätettiin silloisena valtiovarainministerinä toimineen Sauli Niinistön johdolla, niin Suomi vietiin euroon pelkällä tiedonantomenettelyllä säätämättä asiasta edes lakia. Tätä perusteltiin ristiriitaisesti sillä, että markasta luopumisesta oltiinkin jo sovittu EU:hun liityttäessä", Vapauden liiton artikkelissa todetaan.

Tällaista "silmänkääntötemppua" on Vapauden liiton mukaan "taas syytä varoa NATO:nkin kohdalla", koska "on havaittavissa, että Suomen poliittisella eliitillä on jo pitkään ollut tavoite viedä Suomi NATO:on". 

"Suomea on vuosien varrella askel askeleelta hivutettu lähemmäs ja lähemmäs NATO:a, vaikka kansan tukea jäsenyydelle ei ole ollut", Vapauden liitto muistuttaa.

Tämän vuoksi Vapauden liitto näkee, että Ukrainan sodan aiheuttaman hetkellisen tunnekuohun vallassa tehtyjen gallupien käyttäminen Nato-päätöksen legitimoimiseksi on "syviä epäluuloja herättävä toimintatapa": 

"Gallupien käyttö vaikuttaa tarkoitushakuisuudelta ja ne ovat jo muutenkin aivan liian heikkoja perusteita näin suurelle, koko kansakunnan perustuksia ravistelevalle päätökselle."

Näkeekö Ossi Tiihonen, että Suomi "ajopuuna" ajetaan Natoon käyttäen hyväksi Ylen, Hesarin ja MTV Uutisten ynnä muiden valtamedioiden julkaisemia feikkikannatusgallupeja?

"Se on juuri näin. Gallupeilla vaikuttamisella on pitkä perinne. Tulokset saatetaan suoraan väärentää tai tehdään kymmenen galluppia, joista julkaistaan vain se, jossa on oikea tulos. 

Kohderyhmä (ikä, sukupuoli, sijainti, onko sähköinen gallup jne.) valikoimalla saadaan usein haluttu tulos", Vapauden liiton puheenjohtaja Ossi Tiihonen sanoo Oikealle Medialle.

Minkä Tiihonen näkee syyksi siihen, ettei kansanäänestystä Natoon liittymisestä järjestetä?

"Päättäjät pelkäävät, että tulos saattaisi olla väärä tai päätöksenteko voisi venyä. Hirtehisesti ajatellen kansanäänestyksen pelkääminen antaa toivoa siitä, että yleiset äänestykset saattavat olla rehellisiä", Ossi Tiihonen vastaa.

Mistä sitten johtunee tämä hämmentävä kiire ja halu Suomella liittyä Naton jäseneksi ja asettua naapurimaatamme "Venäjää vastaan"? 

Ossi Tiihonen katsoo kiireen johtuvan siitä, että jos Ukrainan sota loppuu, niin kansalaisten tuki Nato-liittymiselle saattaa lopahtaa kokonaan. 

"Nythän kansan tukea ei todellisuudessa edes tiedetä, sillä kansanäänestystä ei ole tehty, vaan kansan tukea perustellaan pienillä kyselytutkimuksilla, jotka saattavat olla täysin vääristyneitä", Ossi Tiihonen kertaa ja jatkaa, että "toinen syy kiireeseen saattaa olla marraskuussa pidettävät USA:n välivaalit":

"Niissä on mahdollista, että republikaanit saavat ison voiton ja USA:n politiikka muuttuu merkittävästi siten, ettei Suomen Nato-jäsenyys ole enää toivottavaa. 

On myös mahdollista, etteivät Nato-maat hyväksy Suomen Nato-jäsenyyttä tai ole alun perinkään niin halunneet, vaan suomalaiset halutaan ajaa Nato-hakemuksella Venäjää vastaan. Ehkä Suomesta yritetään tehdä toinen Ukraina?" Ossi Tiihonen pohtii. 

Vapauden liitto painottaa, että Suomen turvallisuustilanne ei ole oleellisesti muuttunut Venäjän ja Ukrainan välisen sodan myötä, eivätkä Ukrainan suhteet Venäjän kanssa ole mitenkään verrannolliset Suomen ja Venäjän välisiin suhteisiin.

"Sen sijaan on selvää, että NATO:on liittyessämme turvallisuustilanteemme muuttuu jyrkästi huonompaan suuntaan, kun suurvaltanaapurimme on jo ilmoittanut, että se suhtautuu NATO-jäsenyytemme vihamielisesti", Vapauden liitto korostaa.

EU- ja NATO-jäsenyyksien sijasta Vapauden liitto ajaa itsenäistä ja puolueetonta Suomea, jolla on vahvat puolustusvoimat.

Kysyttäessä Tiihoselta, onko Venäjä uhka Suomelle Natoon liittymisen jälkeen, hän sanoo Venäjän olevan Suomelle "aina potentiaalinen uhka". 

"Mutta pysyttelemällä Naton ulkopuolella pitäisimme suhteet Venäjään kunnossa. Suomi ei hyödy mitään Natosta, sillä olemme täysin kykeneviä puolustamaan itse omaa maatamme", Vapauden liiton puheenjohtaja Ossi Tiihonen alleviivaa ja tarkentaa Oikealle Medialle, että Vapauden liitto ei hyväksy Venäjän hyökkäystä naapurimaahan.

"On täysin selvää, että Suomen tulee tuomita Venäjän hyökkäys Ukrainaan, mutta meidän on omien kansallisten etujemme takia käytettävä Venäjän suhteen samoja standardeja kuin muihinkin hyökkäyssotia käynnistäneisiin valtioihin", kirjoittaa Vapauden liiton 2. varapuheenjohtaja Niko Kauko 7.5.2022 artikkelissaan "Ajatuksiani pakotepolitiikasta".

Niko Kaukon mukaan Suomen ei pitäisi olla mukana talouspakotteissa Venäjää eikä muitakaan maita vastaan. 

"On ensinnäkin huomattava, että Suomi ei ole asettanut lainkaan talouspakotteita muille laittomia hyökkäyssotia käynnistäneille maille, kuten vaikkapa USA:lle, Iso-Britannialle ja Turkille.

Täydennettynä tämä lista laittomia sotia käynnistäneistä maista olisi niin pitkä, että Suomen kauppakumppanit kävisivät vähiin, jos soveltaisimme niihin samoja moraalisia kriteerejä kuin Venäjään", Niko Kauko toteaa.

Tosiasia hänen mukaansa on, että pakotesodan myötä Suomi on viety ja kiihotettu mukaan politiikkaan, jossa me vahingoitamme omia elintärkeitä etujamme vain siksi, että edistämme Venäjän suurvaltakilpailijoiden etuja. 

Ja samalla siis jätämme muiden suurvaltojen vastaavat toimenpiteet tuomitsematta, Niko Kauko lisää:

"Tällaisella sanktiopolitiikalla vain ammumme itseämme jalkaan."

Kauko lisäksi huomioi, että nykyiset pakotteet, joissa olemme mukana, ovat suureksi osaksi EU:n määräämiä, joka siis itse osallistuu niitä asettamalla aktiivisesti suurvaltapolitiikkaan. 

"EU:n meille itsekkäistä syistään asettama pakotepakkopaita kurjistaa Suomea ja on tekemässä meistä Pohjolan pussinperän viemällä meiltä tärkeän kauppa- ja yhteistyökumppanin. 

EU:hun nojaava idealistinen ulkopolitiikkamme onkin vakavassa ristiriidassa Suomen geopoliittisen aseman asettamien realiteettien kanssa."

"Pakotteet tuskin toimivat, mutta ne vaikuttavat kyllä erittäin tuhoisasti Suomen talouteen", Ossi Tiihonen summaa Oikealle Medialle ja vinkkaa lukemaan hänen 2.3.2022 julkaisemansa blogin "Ei Venäjää Ukrainaan, ei Natoa Suomeen", jossa hän tuo esiin oman näkemyksensä koskien Ukrainaa ja kiihtynyttä keskustelua Suomen Nato-jäsenyydestä.

Blogissa Tiihonen nostaa esille tärkeän näkökohdan Venäjä-Ukraina -sodan synnyttämästä kahtiajaosta kansalaisten keskuudessa.  

"Putinistit ja Nato-trollit, sekä hätääntyneet kansalaiset pyrkivät jakamaan Suomen kansan vain kahteen luokkaan – joko olet putinisti tai sitten Nato-trolli. 

Mihin on unohtunut Suomen perinteinen linja pysytellä puolueettomana, jolla on tähän asti pärjätty hyvin 78 vuotta?" Tiihonen peräänkuuluttaa.

Tiihosen mukaan havaittavissa on, että Suomea on ohjailtu sekä valtalehdistön, että joidenkin poliitikkojen toimesta Naton suuntaan. 

"Todella ikäviä rimanalituksiakin tulee – kokeneet toimittajat ovat syyllistämässä kokonaisia kansoja ja yllyttämässä vihaan. Eivät Suomessa asuvat venäläissyntyiset tai venäjänkieliset, varsinkaan lapset, ole syyllisiä Putinin toimiin", Tiihonen tähdentää.

Vihapuheesta on puhuttu, varoiteltu ja sitä on jahdattu viimeiset vuodet, mutta Venäjä-vihan lietsominen ei näytä olevan minkäänlainen ongelma.

"Pitää paikkansa", Ossi Tiihonen toteaa Oikealle Medialle. 

"Ryssäksi saa nykyisin vapaasti haukkua. Valtamedia oikein yllyttää ihmisiä Venäjä-vihaan. Onneksi moni on havainnut, millainen kaksinaismoraali medialla on ja miten se yrittää meitä ohjailla. Valtamedia on täysin globalistien ohjauksessa, eikä mihinkään sen tuottamaan materiaaliin voi luottaa. 

Itseäni häiritsee ehkä eniten vaihtoehtoisten näkökulmien lähes täydellinen puute", sanoo Oikealle Medialle Ossi Tiihonen: Vapauden liiton puheenjohtaja, lohjalainen kaupunginvaltuutettu, yrittäjä ja kansallismielinen kansalaisaktivisti. 

Someaktiivi Ossi Tiihonen tunnetaan myös "ilmastoskeptisyydestä". 

Kuvaavampi sana olisi ehdottomasti ilmastorealisti.

Lähes täysin valtamedioiden vaikenema Tiihonen on aktiivinen Ilmastofoorumi ry:ssä, joka luonnehtii itseään ilmastokriitikkojen järjestöksi.

Yllättävää hänestä vaikeneminen ei sikäli ole, sillä Tiihonen on puhunut koronastakin kriittisesti, hän on Covid 19 -asiantuntija ja arvostellut kiitettävästi eduskunnan taannoin hyväksymiä koronarajoituksia. 

On helppo ymmärtää, miksi Ossi Tiihonen on valtamedioissa kuoliaaksi vaiettu: pelkkä nimen googlettaminen voisi kannustaa kriittiseen ajatteluun viedessään lukijan hänen erinomaisten ja asiantuntevien koronakriittisten blogiensa tietolähteille, kyseenalaistamaan koronarokotteiden väitetty "tehokkuus" ja "turvallisuus" sekä koko "pandemian" olemassaolo. Ja sitähän eivät valtamediat suvaitse, koska tällöin paljastuisi karu totuus siitäkin, että valtamediat valheillaan ovat itse olleet mukana tässä aivopesussa ja koronakriisihuijauksen luomisessa. 

"Ajatus hallitsevien medioiden yhteenliittymästä, jossa sovitaan sisällöistä ja Virallisesta Totuudesta, on kauhistuttava", Ossi Tiihonen kirjoittaa     7.5.2020 blogissaan "Mediapooli – Orwellilaista sananvapautta puolustamassa?".

Tiihonen on tehnyt selkoa "huoltovarmuusorganisaatio" Mediapoolista, joka "voi käytännössä pitkälti päättää keskustelunaiheet Suomessa ja mitä niistä voi sanoa".

"Valitettavasti näyttää siltä, että Mediapoolin toimijat ovat laventaneet sen toimintakenttää myös sisältökysymyksiin ja lisärahan pumppaukseen veronmaksajilta. Tai sitten Mediapoolin tehtävä onkin jotain muuta kuin mitä julkisuuteen annetaan ymmärtää", Tiihonen sanoo.

Hän pureutuu Mediapoolin vaikutuskenttään lisää 14.5.2020 blogissaan

"Mediapooli uhkailee ja ohjailee somevaikuttajia".

Ossi Tiihonen on sitä mieltä, että Mediapooli on ylittänyt törkeästi toimivaltansa ja siellä päätetään nykyisin, mistä asioista keskustellaan ja mikä niihin on mielipide.

"Tietyt aiheet, kuten Suomen hallituksesta tehty tutkintapyyntö, vaietaan kokonaan. Tällainen kehitys on johtanut siihen, että valtamedian uskottavuus ja levikki putoaa kuin kivi", Tiihonen kuvaili kesäkuussa 2021.

Perussuomalaisten puheenjohtajuutta vielä elokuussa 2021 tavoitelleella, mutta joulukuussa 2021 jo perussuomalaisista eronneella ja Valta kuuluu kansalle (VKK) -puolueeseen siirtyneellä Ossi Tiihosella on ollut vaiherikas vuosi.

Sunnuntaina 23. tammikuuta 2022 VKK:n saaman aluevaalivoiton jälkeen Tiihonen oli jo helmikuussa 2022 kädet täynnä käynnistämässä omaa puoluehanketta.  

Niin sai alkunsa Vapauden liitto, joka on uusi tuttavuus puoluekentällä. 

Oikeusministeriö merkitsi perjantaina 6.5.2022 Vapauden liiton puoluerekisteriin rekisteröidyksi puolueeksi.

Kannattajakorttien keräys puolueeksi rekisteröimisestä alkoi torstaina 14.4.2022 ja kannattajailmoitusten viiden tuhannen kortin määrä tuli täyteen 19.4.2022 - kuudessa päivässä!

Suomeen syntyi pikavauhtia uusi vapautta ajava poliittinen puolue.

"Vapauden liiton alku on ollut todellakin vauhdikas. Kannattajailmoitukset tulivat kasaan kuudessa päivässä ja kun oikeusministeriö merkitsi meidät puoluerekisteriin, niin meillä oli jo seitsemän kaupunginvaltuutettua ja neljä aluevaltuutettua toimimassa puolueen nimissä", Tiihonen iloitsee Oikealle Medialle. 

Vapauden liitolla on myös jo paikallistoimintaa lähes 20 paikkakunnalla ja jo 20 kansanedustajaehdokasta 10 vaalipiirissä. Viimeisimpänä Vapauden liiton puoluehallitus on nimennyt pyhtääläisen karjankasvattajan, bloggaajan ja some-vaikuttajan, "peltofilosofi" Sakari Peltolan 12.5.2022 kansanedustajaehdokkaaksi Kaakkois-Suomen vaalipiiriin eduskuntavaaleihin 2023.

Vapauden liitto on niin ikään aloittanut viikkokatsaukset, jotka pyörivät You Tubessa torstaisin klo 19.

"Lisäämme vauhtia entisestään ja kutsumme kaikki vapautta arvostavat mukaan Vapauden liiton toimintaan", Vapauden liiton puheenjohtaja Ossi Tiihonen kannustaa ja jatkaa: 

"Vapaudesta on nimittäin ollut pulaa parin vuoden ajan ja tilanne pahenee. Ellemme pysäytä Suomen luisumista tyranniaan", painottaa Vapauden liiton puheenjohtaja Ossi Tiihonen, joka täsmentää puolueensa olevan koti "vapautta suoraselkäisesti ajaville ihmisille".

Vapauden liitto luonnehtii puoluettaan seuraavasti:

"Vapauden liitto on vapauden puolesta taisteleville ihmisille heitä yhdistävä henkinen koti ja toiminta-alusta sekä poliittinen työkalu, jonka avulla voimme yhdessä ajaa kansakuntamme ja kansalaistemme etuja. Päätavoitteitamme ovat sekä Suomen valtiollisen vapauden että yksilöä koskevien vapauksien puolustaminen ja edistäminen."

Perinteisellä nelikentällä puolue kertoo sijoittuvansa oikeistokonservatiiviseen kulmaan, joskin Ossi Tiihonen  miettii, onko tuo perinteinen niin sanottu oikeisto-vasemmisto -jako ylipäänsä enää oleellinen ja ajankohtainen.

"Itse haluaisin julkiseen omistukseen sähköverkot, koska ne ovat luonnollinen monopoli ja sellaisen antaminen yksityiseen omistukseen voi johtaa merkittäviin hinnannousuihin. Toisekseen haluaisin kaikille työntekijöille 10 % palkankorotuksen.

Emmekä halua Suomea Natoon ja olemme siinä monien vasemmistoliittolaisten kanssa samoilla linjoilla. Mielestäni jakolinja menee nykyisin jakolinjan mukaan, missä päätöksenteko tapahtuu, eli paikallinen+yksilö vs. globaali tyrannia", Tiihonen havainnollistaa Oikealle Medialle.

Kysyimme Ossi Tiihoselta, miksi tällainen puoluehanke tarvittiin.

"Lähes kaikki puolueet eduskunnassa näyttävät ajavan meitä yhä syvemmälle sellaiseen malliin, jossa suomalaisiin vaikuttavat päätökset tehdään maan rajojen ulkopuolella. 

Jo nyt EU ohjailee meitä, hallitus näyttää olevan World Economic Forumin vallassa, puolustus halutaan antaa Natolle, joka saattaa meidät suoraan konfliktiin Venäjän kanssa ja  WHO haluaa vallan yli kansallisten terveysviranomaisten", Ossi Tiihonen taustoittaa. 

"Onko meillä kohta enää mitään päätäntävaltaa omiin asioihimme? Miksi nykyiset päättäjämme antavat vallan pois Suomesta?" Tiihonen pähkäilee.

Vapauden liitto haluaa päätäntävallan takaisin Suomeen:

"Ajamme EU-eroa, WHO-eroa, emmekä halua tänne vieraiden valtioiden joukkoja Naton myötä. Emme halua kumartaa itään, emmekä länteen", Vapauden liiton puheenjohtaja Ossi Tiihonen linjaa.

Tiihonen esittää huolensa siitä, että "päättäjämme näyttävät olevan täysin kuutamolla siitä, mitä maailmalla ja yhteiskunnassamme tapahtuu". 

"Kaksi vuotta kestänyt koronahuijaus on osoittanut, ettei heillä ole minkäänlaista itsenäistä päätöksentekokykyä tai -halua. 

Esimerkiksi ensimmäisenä koronavuonna 2020 Suomessa ei ollut     minkäänlaista poikkeavaa ylikuolleisuutta. Ylikuolleisuus lähti nousuun vasta toisen koronarokotuskierroksen jälkeen kesällä 2021. Tämä tosin voi johtua myös suurten ikäluokkien tulemisesta siihen ikään, jossa he alkavat kuolla", Tiihonen perustelee. 

"Joka tapauksessa koronarokotukset olivat taudin vaarallisuuteen nähden tarpeettomia ja niiden kanssa on otettu valtava riski, sillä pitkäaikaisvaikutuksia uudenlaisista rokotteista ei tiedetä. Vasta aika näyttää, toteutuuko riski", Tiihonen pahoittelee.

Vapauden liitto korostaa puolueohjelman politiikkaohjelmassaan muun muassa "ihmisoikeuksien yli kävelemistä pandemian varjolla":

Vapauden Liitto näkee koronaviruksen aiheuttaman taudin influenssan kaltaisena, ylähengitystieinfektion aiheuttavana tautina. 

"Kyseessä ei ole yleisvaarallinen tartuntatauti, joten puolueemme näkökulmasta kaikki koronarajoitukset on poistettava välittömästi.

Koronarajoituksilla tarkoitamme mm. sosiaali- ja terveydenhoitoalalla olevien henkilöiden koronarokotusvaatimuksia sekä kansalaisten elinkeinovapauteen kohdistuvia rajoituksia. Tämänkaltaiset pakkotoimet polkevat yksilöiden itsemääräämisoikeutta ja aiheuttavat vakavaa vahinkoa sekä yksilöille että yhteiskunnalle.

Vastustamme myös ajatusta yleiseurooppalaisesta digitaalisesta rokotustodistuksesta. Koemme digitaalisen identiteetin olevan kansalaisten yksityistietojen käsittelyväline, jonka avulla kiinalaistyyppinen kansalaispistejärjestelmä on liian helposti toteutettavissa", puolueohjelmassa todetaan.

Puolue pitää koronahysteriasta luopumisen ohella esillä myös ilmastohysterian lopettamista eikä usko ihmisen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen. 

"Tämä ei tarkoita sitä, että kiistäisimme ilmastonmuutoksen.

Koemme, että ilmastonmuutokseen voi vaikuttaa niin moni muukin asia, että hysterisointi hiilidioksidin suhteen on ylimitoitettua. Puoleemme linja on, ettei hiilidioksidin tuomia muutoksia ilmastoon ole tutkittu kaikilta osin niin, että voitaisiin suoraan vetää yhtäläisyysmerkki yhden tekijän kuten hiilidioksidin ja ilmaston lämpenemisen välillä.

Lisäksi puolueemme huomauttaa, että kaikesta huolimatta hiilidioksidi on kasveille välttämätön arvokaasu ja siitä on pulaa. Koemme uhkaavaksi kapea-alaisen, suorastaan uskonnollisvivahteisen näkemyksen tieteen tulkinnasta, missä hyväksytään ainoastaan yksi ainoa totuus, hyväksymättä uusia esille tulleita asioita aiheesta. Asia on niin pahasti politisoitu, että siitä on vaikea puhua järkevästi, edes tutkijoiden kesken. 

Ajamme tulevaisuudessa järkevää, täysin riippumatonta tutkimusta ja sitä, että ihmisten, erityisesti lasten ja nuorten pelottelu aiheella lopetetaan, koulukirjoista poistetaan politisoitu 'tiede' ja avoin keskustelu palautetaan.

Näihin linjauksiin perustuen, puolueemme ajaa ilmastohysterian nimissä ajettujen veronkorotusten perumista", puolueohjelmaan sisällytetyssä Ilmastohysterian lopettamista koskevassa politiikkaohjelmassa sanotaan.

Puolueohjelman keskiössä on luonnollisesti myös Suomen perustuslain kunnioittaminen.

Vapauden Liitto kannattaa riippumattoman perustuslakituomioistuimen perustamista Suomeen. 

"Nykyinen perustuslakivaliokuntajärjestely on käytännössä mahdollistanut sen, että samat tahot, jotka vallassa ollessaan rikkovat perustuslakia myös voivat tulkita sitä itselleen edullisesti. Suomessa on siis tässä kansakunnalle keskeisen tärkeässä asiassa laitettu pukki kaalimaan vartijaksi.

Perustuslakia pitää tulkita siitä näkökulmasta mitä varten se on alun perin kirjoitettu, eli kansanvallan ja kansan oikeuksien turvaamiseksi eikä puoluevallan tavoitteiden ja tarpeiden hyväksi.

Lisäksi nykyinen järjestely mahdollistaa EU:lle vallan niissä asioissa, mitkä pitäisi käydä ensisijaisesti perustuslainsäätöjärjestyksessä. EU-Suomihan muutenkin tulkitsee EU-lakien olevan ylempänä kuin Suomen perustuslaki, vaikka Suomen oma perustuslaki nimenomaan määrää, ettei mikään laki voi olla ristiriidassa Suomen perustuslain kanssa.

Edellä mainituista syistä Suomeen on perustettava poliittisesti riippumaton perustuslakituomioistuin", Vapauden liiton puolueohjelmassa huomautetaan.

Osana ajattelunvapautta Vapauden liitto uskoo ihmisten sanomisen vapauteen - "sananvapaus palautettava": 

"Ikäviäkin tosiasioita on voitava sanoa ääneen ilman pelkoa valtiollisen väkivaltakoneiston takapotkusta.

Uskomme samalla myös loukkaantumisen vapauteen. Mikään asia ei ole niin vähäpätöinen, etteikö joku voisi siitä loukkaantua – ja se ihmisille sallittakoon. Sananvapauden käytön seuraus tulee olla sosiaalinen, ei lainsäädännöllinen. Siksi uskommekin, ettei ole valtion asia valvoa ja päättää, minkä ihmisryhmien kokema loukkaus olisi niin vakava, että valtiovallan pitää rankaista ihmisiä.

Muun muassa edellä mainituista syistä puolueemme vakaa tarkoitus on poistaa rikoslaista kohdat 'kiihotus kansanryhmää kohtaan' ja järkeistää 'uskonrauhan rikkomispykälä' sellaiseen muotoon, että ainoastaan konkreettisesti uskonmenoja häiritsevä toiminta lasketaan uskonrauhan häirinnäksi."

Kyseiset kaksi lakipykälää on puolueen mukaan muotoiltu niin leväperäisesti, ettei tavallisella kansalaisella ole mahdollisuutta ennen kirjoittamistaan tietää, tuleeko hän rikkomaan kirjoituksellaan lakia. Lisäksi jälkimmäinen lakipykälä nykyisessä muodossaan käytännöllisesti katsoen estää uskontokritiikin, sillä mikä tahansa kirjoitettu kritiikki uskontoa kohtaan on mahdollista tulkita uskonrauhan rikkomiseksi, puolueohjelmassa perustellaan.

Entä mikä on Vapauden liiton kanta aborttiin ja eutanasiaan?

"Vapauden liitolla ei ole kumpaankaan puolueen kantaa, vaan pidämme niitä kunkin henkilökohtaisena asiana. Pidämme nykylainsäädäntöä suunnilleen sopivana", Ossi Tiihonen vastaa Oikealle Medialle.

Puolueohjelman arvoja ovat vapaus, yhdenvertaisuus, yksityisyyden suoja,  moraali ja etiikka arvopohjana.

"Suomessa vallitsee uskonvapaus. Puolueemme kunnioittaa yksilöä ja hänen vapauttaan valita mihin uskoo. Haluamme ajaa moraalisia ja eettisiä ratkaisuja, oman egon unohtaen, kollektiivisen parhaan puolesta, empatialla ja rakkaudesta ihmiskuntaan ja kotimaahan. 

Rehellisyys, nöyryys, rauhallisuus, uutteruus, hyväntekeväisyys, maltillisuus ja ymmärtäväisyys ovat hyveitä, joiden päälle rakennamme Suomelle loistavan tulevaisuuden", Vapauden liitto linjaa.

Puolueohjelmasta selviää   https://vapaudenliitto.fi/puolueohjelma/   arvojen lisäksi Vapauden liiton pääperiaatteet ja politiikkaohjelmat.

Vapauden liitolle tärkeää on Suomen itsenäisyyden palauttaminen - irti Euroopan unionista.

Puolueohjelmassa todetaan, että EU ei ole taloudellinen projekti, jollaisena se suomalaisille valheellisesti myytiin, vaan poliittisen ja taloudellisen eliitin kädenpuristuksella synnytetty ylikansallinen ja demokratian vastainen suurvaltaprojekti, jossa taloudelliset edut ovat alisteisia vallan keskittämiselle Brysseliin.

"EU:ta ja sen poliittistaloudellista järjestelmää ei ole alkuunkaan suunniteltu suomalaisten etujen ajamista varten, vaan me suomalaiset olemme EU:lle vain sen kansainvälisten suurvaltapyrkimysten maksumiehiä ja riskinkantajia.

Suomalaiset tarvitsevat omia etuja ajaakseen oman itsenäisen valtion, jossa Suomen oma perustuslaki on korkein laki meille vieraiden EU:n lakien sijasta. On huomattava, että Suomen oman perustuslain mukaan korkein valta, eli valtiovalta, kuuluu Suomessa Suomen kansalle ja tämä perustuslain ydinsisältö voi toteutua vain itsenäisessä ja vapaassa maassa."

Vapauden liitto palauttaa mieleen puolueohjelmassaan Suoraa kansanvaltaa ja demokratiaa koskevassa politiikkaohjelmassaan suomalaisten kohtaaman "erittäin huonon kokemuksen" neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä EU-jäsenyydestä: 

"Ennen äänestystä kansalaisille jaettiin yksipuolista, harhaanjohtavaa ja jopa valheellista tietoa valtamedian taholta, jotta kansalta saatiin puristettua EU-jäsenyyttä puoltava kanta. Väärien tietojen varassa tehtyä päätöstä ei tietenkään voi pitää oikeustajun mukaisena ja siten legitiiminä."

Ossi Tiihonen haluaa tuoda julki Vapauden liiton ohjelmassa olevan "ison eläkejärjestelmäuudistuksen", "sillä koko eläkejärjestelmä on täysin mätä", hän sanoo. 

"Tämä aihe on ollut mediassa täysin piilossa. Eläkejärjestelmän suurin ongelma on eläkerahastojen väärät sijoituskohteet. Pitkäaikaisissa sijoituksissa, mitä eläkesijoitukset varsinkin ovat, painon pitäisi olla lähes täysin osakkeissa. 

Nykyinen eläkejärjestelmä hukkaa noin yhdeksän miljardia euroa joka vuosi ja eläkemaksut ovat viisinkertaiset tarpeeseen nähden. Pelkästään eläkejärjestelmät viat korjaamalla Suomen talous lähtisi huimaan nousuun", Tiihonen visioi. 

"Nykyisillä vallanpitäjillä näyttää olevan tarkoituksena Suomen ja suomalaisten velkaannuttaminen, jolloin meidät voidaan velallisina alistaa globalistien alttarille. 

Alttari lienee azteekki-tyylinen, jossa vielä jäljellä olevilta suomalaisilta revitään sydän irti ja uhrataan globalistien jumalille", Tiihonen kärjistää.

Ossi Tiihonen vakuuttaa Vapauden liiton olevan "ainoa todellinen vaihtoehto nykyisille eduskuntapuolueille": 

"Perussuomalaisetkin ovat pettäneet omat kannattajansa muuttamalla Nato-kantaansa täysin puolueohjelman vastaiseksi, Jussi Halla-aho julistaa  vihreää siirtymää, eivätkä persujen edustajat perustuslakivaliokunnassa sano mitään perusoikeuksia polkeville lakiesityksille, joilla ihmiset halutaan piikittää kokeellisilla koronarokotteilla", Tiihonen luettelee. 

Ossi Tiihonen huomauttaa kuitenkin, että "muut puolueet eivät ole yhtään sen parempia, vaan pahempia". 

"Eduskunta on täynnä ihmisiä, joille politikointi on itseisarvo, eikä mitään periaatteita näy enää olevan jäljellä", Ossi Tiihonen harmittelee. 

"Ano Turtiainen on ainoana puolustanut kansalaisia", Tiihonen kiittelee, mutta sanoo, että Turtiaisesta " ei ole kokoamaan laajaa rintamaa vastustamaan vallitsevaa hulluutta".

Kevään 2023 eduskuntavaaleihin on enää vuosi aikaa, ellei vaaleja jälleen siirretä valheilla perustellen, kuten esimerkiksi kävi viime vuonna 2021, kun kuntavaalit päätettiin yllättäin lykätä järjestettäväksi 18. huhtikuuta sijaan 13. kesäkuuta 2021 esittämällä perusteluiksi muun muassa THL:n matemaattisia laskuharjoituksia - harhauttavia skenaarioita päivittäisistä koronatartuntaluvuista, jotka voisivat olla hiukset pystyyn nostattavia 18. huhtikuuta: jopa välillä 2 600–11 200.

Mitä mahdollisuuksia Ossi Tiihonen näkee Vapauden liitolla olevan tulevissa eduskuntavaaleissa 2.4.2023, mikäli ne järjestetään?

"Uskon Vapauden liiton mahdollisuuksien olevan hyvät. 

Kansa on koronahuijauksen paljastuttua alkanut laajalti heräämään ja lähes kaikkien poliitikkojen syötyä sanansa Nato-kysymyksessä herääminen on kiihtynyt ennestään", Tiihonen ajattelee.

Entä onko Vapauden liiton johtajalla Ossi Tiihosella kommentoitavaa Oikealle Medialle perussuomalaisten hyppäämisestä Nato-kelkkaan? Mistä hän luulee johtuvan, että perussuomalaiset eivät myöskään enää puhu EU-erosta ja miksi he näin äkkiä myivät periaatteensa niin monessa asiassa? Voiko sitä enää selitellä edes "hallituskiimalla"?

"En oikein usko hallituskiimaan", sanoo Ossi Tiihonen. Se on hänen mielestä "liian helppo selitys, joskin toki mahdollinen". 

"Veikkaan perussuomalaistenkin johdon olevan globalistien talutusnuorassa. Mikään muu ei voi selittää näin nopeasti muuttuneita kantoja", Vapauden liiton puheenjohtaja arvioi. 

Tiihonen kertoo olleen "hämmästyttävää huomata", "miten väitetysti kansallismielisen puolueen johtoon on päätynyt Riikka Purra, entinen vihreä, joka on ajokortiton kasvissyöjä ja joka on tehnyt lopputyönsä ilmastonmuutoksesta". 

"Ehkä Purra on syöttänyt perussuomalaisten äijille soijapirtelöitään, joka on saanut heidän testosteronitasonsa laskemaan niin paljon, että he ovat alkaneet pelätä Venäjää?" Tiihonen lohkaisee Oikealle Medialle.



 

Tytti Salenius ma 16.05. 22:33

Pääuutiset

blogit

Olli Pusa

Käännytyslaki ratkaisevassa vaiheessa

pe 28.06. 10:23

Heikki Porkka

EU-vaaleista Suomessa, Virossa ja vähän muualla

ma 10.06. 11:03

Juha Ahvio

Konservatiivinen käänne haastaa utopiaglobalismin

la 08.06. 22:26

Tapio Puolimatka

Sota Venäjää vastaan ei ole shakkipeliä vaan kansan tuho

la 25.05. 08:02

Vieraskynä

Tutkintapyyntö Suomen journalismista

su 28.04. 17:57

videot