Halla-aho Isis-palautuksista: "Onko eduskuntaa, yleisöä ja tiedotusvälineitä johdettu harhaan?"

"Eduskunnalla on oikeus tietää, mitä hallitus tai sen ministerit puuhaavat - suomalaisilla on oikeus tietää, jos hallitus tekee päätöksiä, jotka uhkaavat suomalaisten turvallisuutta"

Kotimaa ke 11.12.2019 22:22

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä jätti yhdessä eduskunnan oppositioryhmien kanssa keskiviikkona välikysymyksen Sanna Marinin (sd.) tuoreen "huulipunahallituksen" vastattavaksi al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten tai Suomesta sinne päätyneiden Isis-perheiden kotiuttamisesta ja näiden toimien asianmukaisuudesta.

Tämä on kokoomuksen ja perussuomalaisten ensimmäinen yhteinen välikysymys. Mukana ovat myös kristillisdemokraatit ja Liike Nyt. Se on myös ensimmäinen kerta, kun koko oppositio haastaa hallituksen yhteisrintamassa.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio totesi opposition olleen "hyvin yksimielinen ja samoilla linjoilla" välikysymystä kirjoitettaessa ja haluavan "selvyyttä ja vastauksia" siihen, "mitä hallitus on päättänyt, miten on toimittu ministeriöissä ja hallituksen sisällä ja mitä tämä salailu oikein lopulta pitääkään sisällään":

"Tilanteet näyttävät kehittyvän aika nopeasti", Tavio huomautti.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon mukaan Antti Rinteen ja sittemmin Sanna Marinin hallituksen ja erityisesti ulkoministeri Pekka Haaviston toiminta Isis-perheiden tapauksessa on ollut epämääräistä ja salakähmäistä.

"Esitettyihin kysymyksiin on saatu vältteleviä, monitulkintaisia ja keskenään ristiriitaisia vastauksia. Se, mitä Haavisto ja muu hallitus ovat medialle ja oppositiolle sanoneet, tai vähintään antaneet ymmärtää, on ristiriidassa niiden tietojen kanssa, joita eri viranomaisilta on epävirallisesti vuotanut", Halla-aho summasi al-Holin Isis-leirin suomalaisia koskevan välikysymyksen tiedotustilaisuudessa keskiviikkona ja kertoi oppositiota kiinnostavan lähinnä kolme asiakokonaisuutta.

Ensinnäkin: Onko käynnissä viranomaisoperaatio Isis-perheiden tuomiseksi tai avustamiseksi Suomeen?

"Onko vai eikö ole? Muut Pohjoismaat ovat avustaneet takaisin lähinnä pieniä orpolapsia. Suomen tapauksessa puhutaan aikuisista naisista, jotka ovat omasta halustaan matkustaneet kalifaattiin ja vähintään tukeneet islamistien hirmutekoja, elleivät ole suorastaan osallistuneet niihin", Halla-aho tähdensi ja muistutti, että suojelupoliisin arvion mukaan on todennäköistä, että Suomeen päästyään nämä naiset jatkavat terroristista toimintaansa ja vahvistavat täällä jo olevaa jihadistista alamaailmaa.

"He ovat konkreettinen uhka suomalaisten hengelle ja terveydelle. Suomi ei ole saanut edes täältä Irakiin ja Syyriaan lähteneitä Isis-taistelijoita tuomittua rikoksistaan. Pitävää näyttöä on hyvin vaikeaa ellei mahdotonta hankkia", Halla-aho painotti.

Tältä pohjalta Halla-ahon mukaan voidaan pitää hyvin epätodennäköisenä, että Isis-vaimoja saataisiin edes syytteeseen:

"Jos he pääsevät Suomeen, he voivat vapaasti jatkaa myrkyllisen ideologiansa kylvämistä."

Toiseksi: Mikä on ollut päätöksentekoprosessi ulkoministeriössä ja hallituksessa laajemminkin?

"Haaviston esittämän tulkinnan mukaan kansainväliset sopimukset ja oikeuskanslerin antama ratkaisu velvoittavat Suomea olemaan aktiivinen Isis-perheiden palauttamisessa. Jos asia on näin, voidaan kysyä, miksi hallitus ei tee avoimesti päätöstä perheiden palauttamisesta ja kerro siitä julkisuuteen", Halla-aho peräänkuulutti.

Halla-ahon mukaan saadut tiedot viittaavat siihen, että hallitus ei äänestäjiensä pelossa uskalla tehdä tällaista ratkaisua, vaan ulkoministeri Haavisto on yrittänyt painostaa virkamiestä ottamaan asiassa vastuun.

"Jos virkamies on kieltäytynyt, Haavisto on pyrkinyt vaihtamaan virkamiehen. Ulkoministeriön työntekijät ovat tehneet hyvin poikkeuksellisia ulostuloja ministeriön toimintakulttuurista ja pelon ilmapiiristä", Halla-aho lisäsi.

Kolmanneksi: Antaako ulkoministeri Haavisto totuudenmukaista tietoa eduskunnalle tai edes muille hallituspuolueille?

"Eduskunnalla on yleisesti ottaen oikeus tietää, mitä hallitus tai sen ministerit puuhaavat. Suomalaisilla on oikeus tietää, jos hallitus tekee päätöksiä, jotka uhkaavat suomalaisten turvallisuutta", Halla-aho korosti.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho luonnehti viimeisinä viikkoina todistamaamme hämärää puuhastelua al-Holin leirillä olevien suomalaislasten ja -naisten kotiuttamiseksi "sietämättömäksi kissa ja hiiri -leikiksi", jossa ministeri Haavisto vastailee kysymyksiin kieli keskellä suuta tai vastailee jatkuvasti johonkin aivan muuhun kuin siihen, mitä häneltä on kysytty.

"Haavisto väittää, että mitään aktiivista operaatiota ei ole käynnissä. Vihreiden hallituskumppanit joko vaikenevat tai vakuuttavat, että eivät tiedä mitään", Halla-aho jatkoi ja muistutti, että samaan aikaan lehdet julkaisevat päivittäin uutta tietoa siitä, että Erbiliin on lähetetty viranomaisia valmistelemaan paluuta, että lentokentällä on tehty järjestelyjä, ja että palaajat on jo jyvitetty sosiaali- ja terveysviranomaisille.

Tilanne on Halla-ahon mukaan demokratian, oikeusvaltion ja hallituksen parlamentaarisen valvonnan kannalta kestämätön.

Kuten perussuomalaisten puheenjohtaja Halla-aho totesi tiedotustilaisuudessa, perussuomalaiset, kokoomus, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt vaativat hallitukselta ja ulkoministeri Haavistolta selityksiä tähänastisesta toiminnasta ja vastauksia "hyvin selkeisiin kysymyksiin":

"Mitä Suomen viranomaiset ovat tekemässä Syyriassa; kenen mandaatilla he toimivat ja missä päätökset on tehty; ollaanko Isis-perheitä tuomassa Suomeen ja milloin; miten suomalaisia aiotaan suojella jihadistien muodostamalta uhalta; onko eduskuntaa, yleisöä ja tiedotusvälineitä johdettu harhaan?"

Välikysymyksen mukaan hallituksen on vastattava, ovatko uutiset ja Haaviston omat lausunnot ristiriidassa keskenään. Myös ulkoministeriön virkamiesten antamat lausunnot ja ulkoministeriön sisäiset sähköpostiviestit antavat aiheen kysyä, onko ulkoministeri Haavisto tietoisesti kertonut vääristeltyä totuutta ja jättänyt kertomatta suunnitelmista eduskunnalle ja ulkoasiainvaliokunnalle.

Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella virkamiestä on yritetty taivutella menettelemään lainvastaisesti ja virkamies siirretty toisiin tehtäviin siksi, ettei hän ole totellut ministeriä.

Välikysymys haluaa vastauksen myös siihen, onko Haavisto antanut harhaanjohtavaa tietoa kyseisen virkamiehen siirron syistä.

Lisäksi nyt on herännyt perusteltu kysymys siitä, onko ministeri Haavisto ja hallitus menetellyt toimissaan lainmukaisesti.

Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen totesi Suomen Uutisten haastattelussa, että jos Haavisto on menetellyt kuten mediassa on kerrottu, on virkavelvollisuuden rikkominen lähellä. Tolvasen mielestä lähellä saattaisi olla myös ministerivastuun edellytysten harkitseminen.

Huolestuttavinta on se, että ministeriössä on ollut meneillään operaatio, joka vaarantaa myös kansallisen turvallisuuden. Suojelupoliisin arvion mukaan on todennäköistä, että Syyriasta al-Holin leiriltä palaavat ihmiset lisäävät Suomeen kohdistuvaa terrorismin uhkaa. Radikalisoituneiden henkilöiden palauttaminen Suomeen on riskialtista, ja operaation salaaminen Suomen kansalta murentaa hallituksen luottamusta. On lisäksi hyvin epätodennäköistä, että leiriltä tulleita henkilöitä saataisiin Suomessa tuomittua toiminnastaan.

Kyseessä on ulkopoliittisesti, sisäisen turvallisuuden ja poliittisen päätöksenteon avoimuuden kannalta hyvin merkittävä asia.

Ulkoministerin ja hallituksen lausunnot on asetettava arvioitaviksi tätä taustaa vasten. Mikäli olisi niin, että asiasta on valehdeltu ja eduskuntaa on tahallaan johdettu harhaan, on asiaa tarkasteltava ministerivastuun osalta, välikysymyksen yhteenvedossa todetaan.

Koko oppositio esittää asianomaisen ministerin vastattavaksi kunnon kysymyspatteriston, joka koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

- Onko Isis-taistelijoiden perheitä tulossa Suomeen ja milloin kotiuttamisen olisi määrä tapahtua?

- Kauanko hallitus ja asianosaiset ministeriöt ovat tienneet kotiuttamissuunnitelmista?

- Ovatko kaikki hallituspuolueet hyväksyneet tulkinnan, että oikeuskanslerin vastauksen nojalla ulkoministeriö voi toteuttaa lasten ja tarvittaessa aikuisten palaamiseen tähtäävän operaation ilman valtioneuvoston yleisistunnon nimenomaista päätöstä?

- Onko hallitus tehnyt linjauksen tai päätöksen, joka hyväksyy tarvittaessa tapauskohtaisesti myös aikuisten paluun auttamisen, ja koska asiaa on käsitelty ja millä kokoonpanoilla?

- Ketkä olivat paikalla hallituksen iltakoulussa ja mikä on hallituksen Haavistolle antama mandaatti toimia asiassa?

- Onko hallitus tehnyt asiasta virallista päätöstä ja mikä on hallituksen poliittinen kanta?

- Eroaako Marinin hallituksen linja asiassa Rinteen hallituksen aikana tehdyistä päätöksistä ja toimenpiteistä, ja jos eroaa, niin miltä osin?

- Miksi useat hallituksen ministerit ovat sanoneet oikeuskanslerin vastauksen velvoittavan hakemaan suomalaisia Syyriasta?

- Onko hallitus ymmärtänyt millainen kansallinen turvallisuusriski al-Holin leirillä olevien henkilöiden kotiuttaminen on?

- Huomioiko hallitus suojelupoliisin riskiarvioita?

- Mitä hallitus aikoo tehdä niille henkilöille, jotka ovat olleet mukana terroristijärjestö Isisin toiminnassa ja mahdollisesti kotiutetaan Suomeen?

- Onko hallitus ollut tietoinen ministeri Haaviston toimista ja yksimielisesti hyväksynyt toimet?

- Miten hallitus suhtautuu ministeri Haaviston lausuntojen ristiriitaisuuteen?

- Salasiko ministeri Haavisto ulkoasiainvaliokunnalta hankkeen ryhtyä suomalaislasten kotiuttamiseen?

- Siirrettiinkö konsulipäällikkö Pasi Tuominen toisiin tehtäviin tai otettiinko häneltä tehtäviä pois?

- Miksi ulkoministeri ei tehnyt konsulipalvelupäällikölle tekemästään toimeksiannosta virallista ministerin päätöstä edes sen jälkeen, kun Tuominen tätä sähköpostitse pyysi?

- Onko konsulipäällikkö Pasi Tuomista mitenkään kehotettu tai jopa painostettu lainvastaiseen toimintaan?

- Miten hallitus on informoinut Tasavallan Presidenttiä al-Holin leirin asukkaisiin kohdistuvista palautusaikeista?

Hallituksen on vastattava välikysymykseen ensi tiistain 17.12. istunnossa. Välikysymyskeskustelu käydään klo 14–17. Välikysymysäänestys on keskiviikkona 18.12. klo 10 alkavassa istunnossa.


 

 

Tytti Salenius ke 11.12. 22:22

Pääuutiset

blogit

Olli Pusa

EU:n ilmastotavoitteiden valtava hinta

ti 27.07. 23:40

Vieraskynä

Helsingin Sanomat paniikissa Räsäsen takia

ma 26.07. 22:57

Mikko Paunio

Taas meni sensuuriin Usarissa - V-media jakaa CNN:n valenarratiivia suomalaisille

ti 20.07. 17:30

Heikki Porkka

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) antaa väärän todistuksen lähimmäisestään

ke 14.07. 12:01

Juha Ahvio

Bidenin USA radikaalin kumouksen kourissa

la 19.06. 09:03

videot