Blogi: Vieraskynä , la 13.10.2018 23:10

Julkisen palvelun median arvopohja: Tanska

Tanskan julkisen palvelun yhtiö Danmarks Radio DR on uusinut ohjelmatoiminnan ohjeensa kristillistä kulttuuria korostaviksi, ja samalla julkaissut säästösuunnitelmansa. Sopimus on viisivuotinen, astuu voimaan vuoden 2019 alusta ja sen säästöt toteutetaan vuoteen 2021 mennessä, vuosittaisen säästösumman ollessa 57 milj.euroa. Ohjelmia lopetetaan, radio- ja tv-kanavia suljetaan, 400 työntekijää saa lopputilin. Säästö- ja kehityssuunnitelman ohella huomiota on herättänyt sopimukseen kirjattu selkeä kehotus huolehtia kristillisestä arvopohjasta.

Pohjoismaissa ei ole kristillisestä menneisyydestään huolimatta valtiojohtoisissa julkisen palvelun yhtiöissä otettu arvoja luetellessa huomioon kristinuskoa. Yhtiöiden ohjeet sisältävät paljon arvopoliittisia kannanottoja, mutta ovat usein ylimalkaisia, ja journalistiikkaan keskittyviä. Tanskassa on pantu merkille, että arvoneutraliteetti on muuttunut viime vuosien aikana erilaisten arvojen kamppailuksi, ja media-sopimuksessa hallitus halusi suoraan tuoda esiin, että Tanskan yhteiskunta on kristillisille arvoille rakentunut.

Uudessa sopimuksessa kristillinen kulttuuriperintö on mainittu kuusi kertaa. ”Tanskan Radion ohjelmistossa ja julkikuvassa tulee selvästi ilmaista, että yhteiskuntamme rakentuu kansanvallalle ja sen juuret ovat kristinuskossa”. Norjan julkisen palvelun sopimuksessa ylimalkaisesti todetaan, että Norjan Radion ohjelmien tulee heijastaa Norjan uskonnollista perinnettä ja elämänkatsomusten moninaisuutta. Ruotsin vastaavasta sopimuksesta uskonnot loistavat poissaolollaan.

Suomessa kiisteltiin pari vuotta sitten YLEn sisältötuotannon yleisistä periaatteista, ja perussuomalaisten vaatimuksesta sana monikulttuurisuus vaihdettiin kulttuuriseen moninaisuuteen eli saatiin käsitteeseen vain sävyero. Tehtävät sisältävät ihmisarvon kunnioittamisen, moniarvoisuuden, suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimisen, suvaitsevaisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon. Julkisen palvelun tehtävä on ”tuottaa, luoda, kehittää ja säilyttää kotimaista kulttuuria, taidetta ja virikkeellistä viihdettä…on tarjottava myös hartausohjelmia”.

Kristinuskoa tai kristillistä perinnettä ei mainita, koska hartausohjelmat voivat toki olla muutakin kuin kristillisyyttä, ja kotimainen kulttuuri voi olla mitä tahansa Suomessa tuotettua arvopohjasta riippumatta. Vaatimus puolueettomuudesta, riippumattomuudesta ja luotettavuudesta ovat eettisesti tasapuolisuutta korostavia, mutta YLEn ohjelmia seuraava huomaa tehtävänannon antaneen mahdollisuuden noudattaa hyvin vieraskulttuurimyönteistä ja monikulttuurisuutta suosivaa toimitustyötä. Tuttu on näkökulma, missä Suomi nähdään ummehtuneena Impivaarana ilman maahanmuuttoa.

Tanskassa on arvostelua tullut siitä, että sopimus on mennyt liian pitkälle, vaikka mitään uutta ei kristillisyyden mukaan ottaminen sopimukseen ole, sillä jo vuoden 2011 sopimukseen tuli maininta, että Tanskan Radion tulee suojella kristillisiä kulttuuriarvoja, ja viittaus on ollut siitä lähtien jokaisessa julkisen palvelun tehtävämäärittelyssä. Kulttuuriministerinä tuolloin toiminut Konservatiivisen kansanpuolueen Per Stig Møller toteaa nyt, että maininta tuli tuolloin perusteluna sille, että julkisen palvelun tulee toimia yhteisönsä hyväksi ja siksi haluttiin välittää kristillisiä arvoja. Nyt ei ole hänen mielestään enää kysymys pelkästään kristillisten arvojen välittämisestä, vaan koko ohjelmistolle annetusta velvollisuudesta viitata kristillisiin juuriin. Hän toivoo, että edelleenkin tehdään yleissivistävää arvoneutraalia ohjelmaa muista uskonnoista.

Mediatutkija Henrik Søndergaard taas pelkää, että arvokamppailun kiihtyminen poliittiseksi kulttuurisodaksi, julkisen palvelun luonteen muuttuminen, kun arvoneutraalisuus on alettu nähdä arvoväritteisenä, on vaarassa tehdä yhtiöstä ulossulkevan yhteisön. Sosiaalisesta osallisuudesta kirjoittavat tutkijat näkevät moninaisuudesta luopumisessa yleensä eksluusion, poissulkemisen.  Kysymys on kuitenkin oman kulttuurin mukaanottamisesta.  ”DRn tulee erityisesti korostaa rooliaan aloitteentekijänä Tanskan taiteen ja kulttuurin ja kristinuskosta kumpuavan kulttuuriperinnön suhteen”.

Jotkut kriitikot kysyvät, että jos kulttuuri on niin pahassa vaarassa, niin miksi sitten kutistaa julkista palvelua useiden tv- ja radiokanavien verran. DRn toimitusjohtaja Maria Rørbye Rønn on kyllä puhunut säästöjä vastaan väittäen niiden vaarantavan Radion tuen demokratialle ja tanskalaisten yhteishengelle. Weekendavisenin päätoimittaja Martin Krasnik  törmäsi toimitusjohtajaan kun tämä oli matkalla Aarhusiin lopettamaan sinne äskettäin siirrettyä urheilutoimitusta. Uskollinen poliittinen virkamies on alkanut tunnollisesti toteuttamaan säästösuunnitelmaa, henkilökunta arvostelee, eikä DRlle ole liiemmin ilmaantunut puolustajia muualtakaan.

Arvoliberaali Liberal Alliance (Liberaali allianssi) ja Dansk Folkeparti (Tanskan kansanpuolue) ovat DR-kririikissään löytäneet toisensa. Tanskan kansanpuolueen vaikutusvalta näkyy DR-kehityssuunnitelmassa. Kulttuuri- ja kirkkoministeri Mette Bock  (Liberal Alliance) pitää Tanskan Radiota kulttuuri-instituutiona, minkä on palveltava demokraattista yhteiskuntaa kristillistä arvopohjaa vaalien. Tanskan kansanpuolueen poliitikko Peter Skaarup puolusti TV-keskustelussa kristillisyyden korostamisen tärkeyttä, koska kaikki merkittävimmät länsimaiset arvot, demokratian kehitys, oikeuskäsitykset ja oikeusvaltio sekä sananvapaus ovat kristillisen maailman perintöä. Hän lisäsi, että meillä on myös uskonnonvapaus, mutta meillä ei ole uskontojen yhdenvertaisuutta.

DR ei ole mikä tahansa mediatalo, vaan se on kuin oma rikas kaupunkinsa omine postinumeroineen. Sillä on oma budjetti (n. 430 milj. €), hierarkia, autonkuljettajat, maskeeraajat, teknikot, työmaaruokala, kahviot, konserttisali, sinne valitut identifioituvat valtaan. DRn sanotaan kuitenkin tekevän parhaat ohjelmat, nytkö ”kaikkien meidän sisällöt” katoavat, ohjelmat, joita seuraa 94% tanskalaisista. Krasnik kysyy, että onko tyytyväisyys ohjelmiin jo huolestuttavalla totalitarismista muistittavalla tasolla. Miksi Tanskalla ylipäätään pitää olla kansallinen mediayhtiö? Useimpien mielestä pienellä maalla tulee olla ohjelmaa omalla kielellä, henkistä ravintoa, valistusta, kritiikkiä, keskustelua, kaikki tämä luo vahvaa demokratiaa.

Pitää ottaa kuitenkin huomioon, että vaikka poliitikot ylistävät aina hyvää, kriittistä ja vapaata journalismia, haluavat he silti kontrolloida kaikkea kommunikointia niin paljon kuin mahdollista. Huippuvirkamiehen tulisi puolustaa riippumattomuutta, muuten julkisen palvelun yhtiöllä ei ole Krasnikin mielestä virkaa. Supistaminen antaa tilaa pienille yksityisille dynaamisille uutta luoville mediayhtiöille.

DRn ohjelmisto on toki saanut osakseen arvostelua kaupallistumisesta, tositv-sarjojen sisällöllisesti arveluttavista arvoista, Katrine Winkel Holm kirjoitti Tanskan television formaatista Ensitreffit alttarilla (Gift ved første blik) ja piti sitä moraaliltaan kyynisenä kurkistuksena ihmisten yksityiselämään, yksinäisten ihmisten epätoivon viihteellistämisenä, eikä pane pahakseen sen lopettamista. Keskustelu DRn ohjelmapolitiikasta on itse asiassa vasta alkamassa. 

 

Lähteitä:

Krak, Nikolaj, Public service er blevet værdipolitisk kampplads. Kristeligt Dagblad 20.9.2018.

Krasnik, Martin, DR Bystaten. Weekendavisen 21.-27.9.2018.

Ny rapport: Sådan bliver pengerne brugt i DR. DR.dk.

Tanskan DR keskittyy julkisen palvelun ydintoimintaan. Medialiitto 24.9.2018.

Winkel Holm, Katrine, ”Gift ved første blik” er kynisk udnyttelse af ensomme mennesker og ikke DR værdig. Jyllands Posten  

debat 9.10.2018.

 

Kirjoittaja on Hilkka Axelsen, eläkkeellä oleva kirjastonhoitaja, FM yleinen historia.

 

Vieraskynä la 13.10. 23:10

Vieraskynä

Oikean Median vieraskynä -blogiin poimitaan mielenkiintoisia kirjoituksia henkilöiltä, jotka kirjoittavat harvemmin tai eivät voi omalla nimellään kirjoittaa valitsemistaan aiheista.

tuoreimmat

Suomen vaiennettu raiskausepidemia: Miten suomalaiset valjastettiin rakastamaan hyväksikäyttäjiään

la 13.06. 00:30

Pedofiilipropagandaa sukupuolentutkimuksen peruskurssilla

la 16.05. 23:43

Kiina-viruksen syylliset vastuuseen

ma 20.04. 01:09

Suojaimista pulaa?

la 11.04. 20:43

Piispa Teemu Laajasalo on väärässä ja johtaa kristikansaa harhaan

ma 09.03. 23:42

TIEDOTE: Uusi perussuomalainen nuorisojärjestö syntynyt kansanedustaja Jenna Simulan johdolla

to 05.03. 22:03

Oikeusjuttu

pe 28.02. 23:19

Viranomaiset tukevat vanhemmilta salaa nuoren suunnitelmia sukupuolen vaihtamiseksi

ma 17.02. 21:34

"Ei koskaan enää"

pe 24.01. 14:32

Australiassa asuva suomalainen kertoo mitä maastopalojen takana todella on

la 11.01. 12:45

blogit

Vieraskynä

Suomen vaiennettu raiskausepidemia: Miten suomalaiset valjastettiin rakastamaan hyväksikäyttäjiään

la 13.06.2020 00:30

Juha Ahvio

Vaatiiko evankeliumi tukemaan marxilaista vallankumousta?

ke 01.07.2020 23:05

Professorin Ajatuksia

Suru-uutisia maailmalta

ke 08.07.2020 23:38

Marko Hamilo

Kansalaiset vaarassa! Nyt tarvitaan hätätilahallitus!

su 19.04.2020 22:47

Jukka Hankamäki

Valtamedia todisti kirjani väitteet oikeiksi reaktioillaan

ke 01.07.2020 22:51

Petteri Hiienkoski

Koronavirustaudin maailmanlaajuinen tuhovoima pandemiavertailussa

la 09.05.2020 16:34

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Keskusjohtoisuus ei ole ratkaisu

ti 07.07.2020 20:43

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Rasismiin auttaa ainoastaan tiukka maahanmuuttopolitiikka

pe 03.07.2020 18:41

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

"R-idioottien" riemukinkerit

ke 01.07.2020 22:54

Mika Niikko

Liittyen Suomen Kuvalehden uutisointiin (20. ja 21.1.2020)

ke 22.01.2020 22:20

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Mikä ihmeen Woke?

pe 21.02.2020 00:16

Heikki Porkka

Älä koskaan luota Ylen uutisointiin tarkistamatta faktoja

ti 28.04.2020 09:51

Tapio Puolimatka

Hermostuiko Seta uuden kirjani paljastuksista?

ke 01.07.2020 23:07

Olli Pusa

Valheiden verkko

ke 08.07.2020 10:04

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Rakenteellinen rasismi

ke 01.07.2020 13:05

Reijo Tossavainen

Auta avun tarpeessa

to 19.03.2020 07:33

Jessica Vahtera

Kuuden euron kohtuus missä palkkatasa-arvo?

ma 11.05.2020 17:17

Pauli Vahtera

Jos Suomessa olisi 3 miljoonaa asukasta

la 13.06.2020 00:01

Timo Vihavainen

Patsaiden kohtaloita

ke 08.07.2020 23:39

Matti Viren

Paljonko Suomi maksaa?

ke 01.07.2020 22:52