Blogi: Vieraskynä , la 13.10.2018 23:10

Julkisen palvelun median arvopohja: Tanska

Tanskan julkisen palvelun yhtiö Danmarks Radio DR on uusinut ohjelmatoiminnan ohjeensa kristillistä kulttuuria korostaviksi, ja samalla julkaissut säästösuunnitelmansa. Sopimus on viisivuotinen, astuu voimaan vuoden 2019 alusta ja sen säästöt toteutetaan vuoteen 2021 mennessä, vuosittaisen säästösumman ollessa 57 milj.euroa. Ohjelmia lopetetaan, radio- ja tv-kanavia suljetaan, 400 työntekijää saa lopputilin. Säästö- ja kehityssuunnitelman ohella huomiota on herättänyt sopimukseen kirjattu selkeä kehotus huolehtia kristillisestä arvopohjasta.

Pohjoismaissa ei ole kristillisestä menneisyydestään huolimatta valtiojohtoisissa julkisen palvelun yhtiöissä otettu arvoja luetellessa huomioon kristinuskoa. Yhtiöiden ohjeet sisältävät paljon arvopoliittisia kannanottoja, mutta ovat usein ylimalkaisia, ja journalistiikkaan keskittyviä. Tanskassa on pantu merkille, että arvoneutraliteetti on muuttunut viime vuosien aikana erilaisten arvojen kamppailuksi, ja media-sopimuksessa hallitus halusi suoraan tuoda esiin, että Tanskan yhteiskunta on kristillisille arvoille rakentunut.

Uudessa sopimuksessa kristillinen kulttuuriperintö on mainittu kuusi kertaa. ”Tanskan Radion ohjelmistossa ja julkikuvassa tulee selvästi ilmaista, että yhteiskuntamme rakentuu kansanvallalle ja sen juuret ovat kristinuskossa”. Norjan julkisen palvelun sopimuksessa ylimalkaisesti todetaan, että Norjan Radion ohjelmien tulee heijastaa Norjan uskonnollista perinnettä ja elämänkatsomusten moninaisuutta. Ruotsin vastaavasta sopimuksesta uskonnot loistavat poissaolollaan.

Suomessa kiisteltiin pari vuotta sitten YLEn sisältötuotannon yleisistä periaatteista, ja perussuomalaisten vaatimuksesta sana monikulttuurisuus vaihdettiin kulttuuriseen moninaisuuteen eli saatiin käsitteeseen vain sävyero. Tehtävät sisältävät ihmisarvon kunnioittamisen, moniarvoisuuden, suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimisen, suvaitsevaisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon. Julkisen palvelun tehtävä on ”tuottaa, luoda, kehittää ja säilyttää kotimaista kulttuuria, taidetta ja virikkeellistä viihdettä…on tarjottava myös hartausohjelmia”.

Kristinuskoa tai kristillistä perinnettä ei mainita, koska hartausohjelmat voivat toki olla muutakin kuin kristillisyyttä, ja kotimainen kulttuuri voi olla mitä tahansa Suomessa tuotettua arvopohjasta riippumatta. Vaatimus puolueettomuudesta, riippumattomuudesta ja luotettavuudesta ovat eettisesti tasapuolisuutta korostavia, mutta YLEn ohjelmia seuraava huomaa tehtävänannon antaneen mahdollisuuden noudattaa hyvin vieraskulttuurimyönteistä ja monikulttuurisuutta suosivaa toimitustyötä. Tuttu on näkökulma, missä Suomi nähdään ummehtuneena Impivaarana ilman maahanmuuttoa.

Tanskassa on arvostelua tullut siitä, että sopimus on mennyt liian pitkälle, vaikka mitään uutta ei kristillisyyden mukaan ottaminen sopimukseen ole, sillä jo vuoden 2011 sopimukseen tuli maininta, että Tanskan Radion tulee suojella kristillisiä kulttuuriarvoja, ja viittaus on ollut siitä lähtien jokaisessa julkisen palvelun tehtävämäärittelyssä. Kulttuuriministerinä tuolloin toiminut Konservatiivisen kansanpuolueen Per Stig Møller toteaa nyt, että maininta tuli tuolloin perusteluna sille, että julkisen palvelun tulee toimia yhteisönsä hyväksi ja siksi haluttiin välittää kristillisiä arvoja. Nyt ei ole hänen mielestään enää kysymys pelkästään kristillisten arvojen välittämisestä, vaan koko ohjelmistolle annetusta velvollisuudesta viitata kristillisiin juuriin. Hän toivoo, että edelleenkin tehdään yleissivistävää arvoneutraalia ohjelmaa muista uskonnoista.

Mediatutkija Henrik Søndergaard taas pelkää, että arvokamppailun kiihtyminen poliittiseksi kulttuurisodaksi, julkisen palvelun luonteen muuttuminen, kun arvoneutraalisuus on alettu nähdä arvoväritteisenä, on vaarassa tehdä yhtiöstä ulossulkevan yhteisön. Sosiaalisesta osallisuudesta kirjoittavat tutkijat näkevät moninaisuudesta luopumisessa yleensä eksluusion, poissulkemisen.  Kysymys on kuitenkin oman kulttuurin mukaanottamisesta.  ”DRn tulee erityisesti korostaa rooliaan aloitteentekijänä Tanskan taiteen ja kulttuurin ja kristinuskosta kumpuavan kulttuuriperinnön suhteen”.

Jotkut kriitikot kysyvät, että jos kulttuuri on niin pahassa vaarassa, niin miksi sitten kutistaa julkista palvelua useiden tv- ja radiokanavien verran. DRn toimitusjohtaja Maria Rørbye Rønn on kyllä puhunut säästöjä vastaan väittäen niiden vaarantavan Radion tuen demokratialle ja tanskalaisten yhteishengelle. Weekendavisenin päätoimittaja Martin Krasnik  törmäsi toimitusjohtajaan kun tämä oli matkalla Aarhusiin lopettamaan sinne äskettäin siirrettyä urheilutoimitusta. Uskollinen poliittinen virkamies on alkanut tunnollisesti toteuttamaan säästösuunnitelmaa, henkilökunta arvostelee, eikä DRlle ole liiemmin ilmaantunut puolustajia muualtakaan.

Arvoliberaali Liberal Alliance (Liberaali allianssi) ja Dansk Folkeparti (Tanskan kansanpuolue) ovat DR-kririikissään löytäneet toisensa. Tanskan kansanpuolueen vaikutusvalta näkyy DR-kehityssuunnitelmassa. Kulttuuri- ja kirkkoministeri Mette Bock  (Liberal Alliance) pitää Tanskan Radiota kulttuuri-instituutiona, minkä on palveltava demokraattista yhteiskuntaa kristillistä arvopohjaa vaalien. Tanskan kansanpuolueen poliitikko Peter Skaarup puolusti TV-keskustelussa kristillisyyden korostamisen tärkeyttä, koska kaikki merkittävimmät länsimaiset arvot, demokratian kehitys, oikeuskäsitykset ja oikeusvaltio sekä sananvapaus ovat kristillisen maailman perintöä. Hän lisäsi, että meillä on myös uskonnonvapaus, mutta meillä ei ole uskontojen yhdenvertaisuutta.

DR ei ole mikä tahansa mediatalo, vaan se on kuin oma rikas kaupunkinsa omine postinumeroineen. Sillä on oma budjetti (n. 430 milj. €), hierarkia, autonkuljettajat, maskeeraajat, teknikot, työmaaruokala, kahviot, konserttisali, sinne valitut identifioituvat valtaan. DRn sanotaan kuitenkin tekevän parhaat ohjelmat, nytkö ”kaikkien meidän sisällöt” katoavat, ohjelmat, joita seuraa 94% tanskalaisista. Krasnik kysyy, että onko tyytyväisyys ohjelmiin jo huolestuttavalla totalitarismista muistittavalla tasolla. Miksi Tanskalla ylipäätään pitää olla kansallinen mediayhtiö? Useimpien mielestä pienellä maalla tulee olla ohjelmaa omalla kielellä, henkistä ravintoa, valistusta, kritiikkiä, keskustelua, kaikki tämä luo vahvaa demokratiaa.

Pitää ottaa kuitenkin huomioon, että vaikka poliitikot ylistävät aina hyvää, kriittistä ja vapaata journalismia, haluavat he silti kontrolloida kaikkea kommunikointia niin paljon kuin mahdollista. Huippuvirkamiehen tulisi puolustaa riippumattomuutta, muuten julkisen palvelun yhtiöllä ei ole Krasnikin mielestä virkaa. Supistaminen antaa tilaa pienille yksityisille dynaamisille uutta luoville mediayhtiöille.

DRn ohjelmisto on toki saanut osakseen arvostelua kaupallistumisesta, tositv-sarjojen sisällöllisesti arveluttavista arvoista, Katrine Winkel Holm kirjoitti Tanskan television formaatista Ensitreffit alttarilla (Gift ved første blik) ja piti sitä moraaliltaan kyynisenä kurkistuksena ihmisten yksityiselämään, yksinäisten ihmisten epätoivon viihteellistämisenä, eikä pane pahakseen sen lopettamista. Keskustelu DRn ohjelmapolitiikasta on itse asiassa vasta alkamassa. 

 

Lähteitä:

Krak, Nikolaj, Public service er blevet værdipolitisk kampplads. Kristeligt Dagblad 20.9.2018.

Krasnik, Martin, DR Bystaten. Weekendavisen 21.-27.9.2018.

Ny rapport: Sådan bliver pengerne brugt i DR. DR.dk.

Tanskan DR keskittyy julkisen palvelun ydintoimintaan. Medialiitto 24.9.2018.

Winkel Holm, Katrine, ”Gift ved første blik” er kynisk udnyttelse af ensomme mennesker og ikke DR værdig. Jyllands Posten  

debat 9.10.2018.

 

Kirjoittaja on Hilkka Axelsen, eläkkeellä oleva kirjastonhoitaja, FM yleinen historia.

 

Vieraskynä la 13.10. 23:10

Vieraskynä

Oikean Median vieraskynä -blogiin poimitaan mielenkiintoisia kirjoituksia henkilöiltä, jotka kirjoittavat harvemmin tai eivät voi omalla nimellään kirjoittaa valitsemistaan aiheista.

tuoreimmat

Suomalaisten etua ajetaan kahdessa rintamassa

su 14.04. 16:01

Islamin kulttuurivaikutus väitetyn maltillisuuden näkökulmasta

ti 09.04. 23:47

Ps-nuorten naiset: Nykyfeminismi tai sukupuolikiintiöt eivät edusta tasa-arvoa

ti 19.03. 20:01

Amerikasta mallia vihapuhekampanjaan

la 16.03. 12:34

Populismi haastaa kartellidemokratian

la 09.03. 16:36

Puolimatka: Altistaako nykyinen seksuaalikasvatus nuoria hyväksikäytölle?

pe 22.02. 21:57

Miten Amerikan eliitti jakoi kansan kahtia

la 02.02. 00:40

Vihapuhe on ihmisoikeus

ke 09.01. 17:44

Viktimokratia on nykypolitiikan valtavirtaa

to 20.12. 23:49

Kirja-arvio: Väärän lipun operaatio

ke 19.12. 22:16

blogit

Vieraskynä

Suomalaisten etua ajetaan kahdessa rintamassa

su 14.04.2019 16:01

Juha Ahvio

Vaikuta vaaleissa kristillissosiaalisen ja kansallismielisen arvokonservatismin puolesta!

la 13.04.2019 23:49

Professorin Ajatuksia

Miksei rahaa löydy katastrofiapuun?

to 18.04.2019 23:57

Marko Hamilo

Kuinka muutosta äänestetään - miksi oikeistolaisen kannattaa äänestää perussuomalaisia

su 14.04.2019 09:35

Jukka Hankamäki

Vahvoja suosituksia

ke 17.04.2019 21:44

Petteri Hiienkoski

Ilmastopopulismin petolliset kulissit eli ilmastonmuutoksen "kyllä" ja "ei"

pe 12.04.2019 13:01

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Riittää, että kansa on sitä mieltä

ti 05.03.2019 14:48

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Vaaliteltalla: Irakilainen persu ja muita tositarinoita

ma 08.04.2019 00:16

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Mitä termi "vihervasemmisto" tarkoittaa?

pe 24.08.2018 09:42

Arto Luukkanen

Kähmäpolitiikka ja kansan tahto

ke 17.04.2019 21:42

Mika Niikko

Somekampanja käänsi tuhansien turvapaikkavaeltajien suunnan

su 07.04.2019 23:11

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

YLE: "Kunhan vain osaat takoa kyrpänä kontenttia"

to 18.04.2019 16:04

Heikki Porkka

Demokratia - Virossa toteutuu, Suomessa halveksitaan

ke 17.04.2019 10:07

Tapio Puolimatka

Seksuaalinen normittomuus tekee nuorista helppoja uhreja

ke 10.04.2019 22:55

Olli Pusa

Seuraava maahanmuuttaja-aalto tulee jo kesällä?

to 11.04.2019 13:09

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Chile ja media

to 04.04.2019 21:30

Reijo Tossavainen

Suomalainen arvopohja mahdollisti perussuomalaisten vaalivoiton

ke 17.04.2019 09:28

Jessica Vahtera

Säästöjä ammattiylpeyden hinnalla

to 04.04.2019 19:27

Pauli Vahtera

Tyhjästä on paha nyhjästä

la 16.03.2019 11:29

Timo Vihavainen

Notre Dame ja hänen kirkkonsa

to 18.04.2019 23:58

Matti Viren

Pieni- ja keskituloisille

ma 01.04.2019 20:37