Blogi: Mikko Paunio, ma 12.06.2023 18:02

Tarjolla maahanmuuttoon liittyvää shokkitietoa - Helsingin lastensuojelu kriisiytyy

Toivo-ryhmä on vuonna 2021 perustettu raskaasti resursoitu Helsingin lastensuojelun erikoisyksikkö, joka tekee yhteistyötä mm. poliisin ja Aseman lasten kanssa. Asiakkaiksi pääsevät/joutuvat sellaiset 11-17-vuotiaat lapset perheineen, jotka ovat pahassa väkivalta-, rikos- ja/tai päihdekierteessä. Arabian kielisillä lapsilla on suomenkielisiin verrattuna lähes kahdeksan kertainen tai 790 % ja somaleilla noin kolminkertainen tai 310 % korkeampi Toivoasiakkuuden vallitsevuus suomenkielisiin verrattuna. Maassamme harjoitetun identiteettipolitiikan intersektionaalisuussääntöjen uhriluokitus on ehkäissyt alla taulukoimieni tietojen julkaisemisen ja ilmiöön liittyvän yhteiskunnallisen keskustelun.

 

Viime viikkoina on enenevästi valtamediassa julkaistu tietoa maahanmuuttajalasten kantaväestöön kuuluvien lapsiin kohdistamista ja tekemistä rikoksista. Karmaisevimpana esimerkkinä, jonka jopa Helsingin Sanomat joutui hiljan uutisoimaan, oli bussilinja numero 42:ssa tapahtunut ryöstö, jossa maahanmuuttajataustainen toinen lapsi ryösti merkkikengät kantasuomalaiselta lapselta. On hyvin todennäköistä, että kyseinen maahanmuuttajataustainen lapsi ja hänen perheensä on vuonna 2021 Toivo-nimisen raskaasti resursoidun lastensuojelun erikoisyksikön asiakas.

Otetaan otteita Toivon johtajan Stella Leonin kirjoittamasta blogista, jossa hän kuvaa yksikköään, sen toimintaperiaatteita ja sitä, miten sitä johdetaan.

”Helsingin kaupungin lastensuojelun ja perhesosiaalityön Toivopalvelu ja Toivo sosiaalityö perustettiin 1.9.2021 vastaamaan toistuvasti ja vakavasti rikoksilla, käyttäytymisellä ja päihteillä oireilevien nuorten tarpeisiin.

.

.

.

Toivossa työskentelee johtava ohjaaja, systeemisen työn koordinaattori, yhdeksän ohjaajaa, kaksi MDFT-terapeuttia ja kaksi sairaanhoitajaa sekä Toivo sosiaalityössä yksi johtava sosiaalityöntekijä ja kuusi sosiaalityöntekijää. Tavoitteena on vastata aiempaa keskitetymmin nuoren tarpeisiin punoen verkostot yhteisen työn äärelle sekä kehittää asteittain rikoserityistä osaamista ja näyttöön perustuvia palveluita.

.

.

.

Kuntouttava Toivopalvelu muodostaa yhtenäisen palvelukokonaisuuden Toivo sosiaalityön kanssa. Toivoon ohjaudutaan lastensuojelun avo- ja sijaishuollon sosiaalityöntekijän palvelulähetteellä. Vastuusosiaalityö pyritään säilyttämään Toivossa nuoren elämäntilanteiden muuttuessa. Toivossa nuoren ympärille muodostuu sosiaalityöntekijän ja Toivopalvelun työparin muodostama tiimi. Toivossa tehdään systeemistä, moniammatillista ja yhdennettyä lastensuojelutyötä. Tämä tarkoittaa, että toivon asiakkaat voivat asua kotona, olla pitkäaikaisesti sijoitettuina lastensuojelulaitokseen tai suorittaa vankeusrangaistusta.

.

.

.

Yhteistä työtä tehdään jo vahvasti poliisin ennaltaehkäisevän ja rikostutkinnan, Aseman Lasten sekä Etsivän nuorisotyön kanssa. Yhteistyö on rakentumassa Rikosseuraamuslaitoksen (RISE), Kriminaalihuollon tukisäätiön, Nuorisoaseman sekä monen muun toimijan kanssa.”

Eräs keskeisistä Toivon strategisista tehtävistä on ehkäistä veronmaksajille tähtitieteellisen kalliit huostaanotot.

Pyysin edellisessä Helsingin SOTEPE-lautakunnassa Toivo-yksikön asiointikielijakaumaa ja se minulle toimitettiin viime perjantaina. Pyysin Tilastokeskuksen tietopalvelusta tietoa helsinkiläisten 11-17-vuotiaiden lasten äidinkielen jakaumasta. Sain työ- ja elinkeinoministeriön linkin, josta pystyy poimimaan viisivuotisikäryhmittäin helsinkiläisten lasten äidinkielen jakauman. Rekonstruoin helsinkiläisten 11-17-vuotiaiden lukumäärät olettamalla vuosi-ikäluokat yhtä suuriksi.  

Tulokset ovat kertakaikkiaan hätkähdyttävät. Arabian kielisillä lapsilla on suomenkielisiin verrattuna lähes kahdeksan kertainen tai 790 % ja somaleilla noin kolminkertainen tai 310 % korkeampi Toivoasiakkuuden vallitsevuus suomenkielisiin verrattuna. Ehkäpä yhtä mielenkiintoista on se, että kaikilla muilla kymmenillä tai jopa yli 100 muun kielisen perheen lapsilla oli pienempi todennäköisyys olla Toivoasiakas verrattuna suomenkielisiin.

Lyhyt kommentointi

Suomen omaksuma USA:sta kopioitu ja valtamedian 24/7 rummuttama äärivasemmistolaiseen identiteettipolitiikkaan pohjautuva yhteiskunnallinen keskustelu ja lainsäädäntö ns. intersektionaalisuuteen perustuvine uhrisääntöineen sekä inklusiivisuus- ja yhdenvertaisuusvaatimuksineen on käytännössä kieltänyt yliopistoja ja tutkimúslaitoksia tutkimasta ja julkaisemasta sosiaali- ja kriminaalipoliittista tutkimusta aihepiiristä. Muun väriset ja muslimit ovat sijoitettu käytännössä valkoisen ylivallan ja rakenteellisen rasismin uhreiksi. Olet rasisti tai islamofoobi, jos käyt keskustelua aihepiiristä.

Eräänä merkillisenä ilmentymänä tästä valtamedian sumeilematta käyttämästä poliittisesta ohjauksesta YLE:n MOT-toimitus teki hiljan reportaasin, jossa osoitettiin koulumaailmassa nuorten huonokäytöksisyyden ja erityistuen tarpeen olevan vitivalkoinen suomalaislapsien ongelma, eikä lainkaan maahanmuuttajalasten ongelma.

Helsingiltä puuttuu 71 miljoonaa euroa ensi vuoden SOTE-budjetista. Helsingin SOTEPE lautakunnalle tuodaan ensi elokuussa sopeutumisohjelma eli suomeksi säästökuuri. Lastensuojelun osana sosiaalitointa menot ovat olleet huomattavat. Olen vuosia koettanut blogeillani viestiä, että intersektionaalisuuteen perustuvan uuden uhriluokituksen suurimpia häviäjiä tulevissa säästötalkoissa ovat vammaiset, koska he joutuvat nyt kilpailemaan hupenemista resursseista täysin terveiden ihmisten kanssa. Olen kirjoittanut myös kauhuparametreistä eli siitä, kuinka yhdellä vammaistyötä tekevällä sosiaalityöntekijällä on 200 asiakasta ja täällä laittomasti oleskelevia palvelevalla sosiaalityöntekijällä asiakkaita on noin 40 tai kuinka täällä olevien alle 18-vuotaiden omaishoitajista noin 40 % on muun kielisiä, mikä viittaa vammaisturismiin. Tästä on tietenkin seurauksena, että suomalaiset vammaiset joutuvat kilpailemaan hupenevista resursseista myös tänne tuotavien vammaisten kanssa.

Ruotsissa, missä tilanne on jo kehittynyt hallitsemattomaksi, on julkisuudessa jouduttu pakon edessä keskustelemaan asioista avoimemmin kuin meillä huolimatta, että sielläkin on omaksuttu muiden läntisten yhteiskuntien tapaan USA:sta kopioidut Woke-opit. Ruotsin televisiossa Mustafa Panshiri niminen maahanmuuttajataustainen entinen poliisi kertoi vuonna 2020 yksinkertaisen syyn sille, miksi Ruotsissa maahanmuuttajanuoret kohdistavat raakoja rikoksia ja ryöstöjä kantaruotsalaisiin lapsiin. Tämä johtuu siitä, että maahanmuuttajalapsilla on suojana klaanit, kun taas Skandinaviasta klaanijärjestelmästä turvallisuuden takaajana luovuttiin satoja vuosia sitten. Jos nimittäin ryöstät klaanin suojeleman maahanmuuttajalapsen, joudut klaanin koston uhriksi.

Maahanmuuttopolitiikan kannalta erinomaisen tärkeä havainto on muun kielisten lasten alhaisempi Toivoasiakkuuden vallitsevuus verrattuna suomenkielisiin. Meidän täytyy uskaltaa kysyä ja pohtia, miksi tänne tulevat muslimit eivät halua integroitua yhteiskuntaamme ja omaksua yhteiskuntamme pelisäännöt. Vähintä mitä Helsingin herrojen ja rouvien näiden analysoimieni tietojen pohjalta tulee tehdä, on aloittaa vakava dialogi sekä arabian kielisten, että somalialaisten yhteisövaikuttajien kanssa. Näillä tiedoilla pitää olla myös maahanmuuttopolitiikkaa ohjaavaa vaikutusta.

 

Taulukko. Toivoasiakkuus Helsingissä eri kieliryhmissä ja asiakkuuden yleisyyden eroavuus suomenkielisiin verrattuna. Ajanjaksolla 1.1.-31.5.2023 Toivo-palveluiden asiakkaana ollut yhteensä 110 11-17-vuotiasta lasta

Kieliryhmä

11-17 vuotiaiden Toivoasiakkaiden

lukumäärä

11-17 vuotiaiden kieliryhmän

koko

Toivoasiakkaat / 10 000 lasta

Suhteellinen ero prosenteissa verrattuna suomenkielisiin

Suomenkieliset

65

31 377

20,7

Vertailuryhmä

Arabiankieliset

19

1156

164,4

790 %

Somaliankieliset

12

1870

64,2

310 %

Muut kielet*

12

8872

13,5

-35 %

*Tällä hetkellä ei yhtään ruotsinkielistä Toivoasiakasta

Viitteet

https://ratkes.fi/lehti/ratkes-2-2022/toivopalvelun-kuntouttava-tyoote-rikoksilla-kayttaytymisella-ja-paihteilla-oireileville-lastensuojelun-nuorille 

Väestö muuttujina Alue, Äidinkieli, Ikä, Vuosi ja Tiedot. PxWeb (stat.fi)

https://samtiden.nu/2020/02/panshiri-om-ungdomsranen-svenskar-enkla-offer-eftersom-de-inte-tillhor-nagon-klan/

https://www.oikeamedia.com/o1-199500

Mikko Paunio ma 12.06. 18:02

Mikko Paunio

Kirjoittaja on helsinkiläinen terveydenhuollon erikoislääkäri ja Helsingin yliopiston epidemiologian dosentti. Hän oli SDP:n jäsen vuodesta 1977, kunnes liittyi Perussuomalaisiin 2021. Hänen työnantajiaan on vuosien varrella olleet mm. Helsingin yliopisto, Euroopan Unionin komissio ja Maailmanpankki.

tuoreimmat

Koronapandemialla pieni vaikutus kuolleisuuteen huolimatta mediahypetyksestä

su 21.04. 15:30

USA:sta johdettu sensuuriteollinen kompleksi ulotettiin Suomeen vuonna 2015 - Tucker Carlson haastatteli USA:n ulkoministeriön entistä kyberjohtajaa Mike Benziä

la 24.02. 12:33

Valtamedia joutuu nyt myöntämään, että USA:lla on muistisairas presidentti

la 10.02. 14:04

Maailman johtavan suurvallan rajasota syvenee - Texasilla on oma armeija, joka nyt rekrytoi sotilaita ympäri USA:ta rajavalvontaan

su 28.01. 09:46

USA:han kohdistettu tarkoituksellinen ihmisinvaasio pidetty suomalaisilta piilossa - FBI:n entiset korkeat vastavakoiluviranomaiset nyt kauhuissaan

la 27.01. 13:59

The ghost gang of Davos envisions eternal world power

ti 23.01. 07:36

Oula Silvennoinen EI ole Helsingin yliopiston penaalin terävin kynä

su 21.01. 15:04

Davosin haamujengi tähtää ikuiseen maailmanvaltaan

la 20.01. 10:31

Maahanmuutosta aiheutuvat Helsingin SOTE-kustannukset ovat tähtitieteelliset

to 11.01. 16:52

YK yrittää tuhota kansallisvaltiot GCM-pakolaissopimuksella - USA räjähdyspisteessä laittoman maahanmuuton vuoksi

to 04.01. 18:32

blogit

Vieraskynä

Tutkintapyyntö Suomen journalismista

su 28.04.2024 17:57

Juha Ahvio

Konservatiivinen käänne haastaa utopiaglobalismin

la 08.06.2024 22:26

Professorin Ajatuksia

Yle teki diasarjan, mutta miksi niin moni seikka unohtui?

to 13.05.2021 20:23

Marko Hamilo

Ydinvoimaa, talouskasvua ja teollisia työpaikkoja

ti 28.03.2023 20:22

Jukka Hankamäki

Sähköistävä klikinvastainen uutinen

su 07.01.2024 18:08

Petteri Hiienkoski

Puhkeaako globalismin kupla Ukrainaan?

pe 15.03.2024 23:04

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Jolla on korvat, se kuulkoon

ke 23.08.2023 20:50

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Valtuustoaloitteeni mamujen 43 äidinkielen opetuksen lopettamiseksi verovaroilla Espoossa

su 15.01.2023 14:49

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Punavihreä hallitus komentaa! Maakuoppaan mars!

la 25.02.2023 13:58

Mika Niikko

Suvaitsevaisuuden kirjavat käsitteet

su 13.09.2020 23:07

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Koronapandemialla pieni vaikutus kuolleisuuteen huolimatta mediahypetyksestä

su 21.04.2024 15:30

Heikki Porkka

EU-vaaleista Suomessa, Virossa ja vähän muualla

ma 10.06.2024 11:03

Tapio Puolimatka

Sota Venäjää vastaan ei ole shakkipeliä vaan kansan tuho

la 25.05.2024 08:02

Olli Pusa

Käännytyslaki ratkaisevassa vaiheessa

pe 28.06.2024 10:23

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Rikkaat rikastuvat ja köyhät kituuttavat

ti 18.08.2020 10:15

Reijo Tossavainen

Auta avun tarpeessa

to 19.03.2020 07:33

Pauli Vahtera

Olisinko yrittäjä, enkä palkansaaja

su 25.10.2020 22:57

Timo Vihavainen

Häpeänsä kullakin

ke 19.07.2023 21:26

Matti Viren

Odotellaan vuotta 2023

la 14.08.2021 23:44