Blogi: Mikko Paunio, ma 10.04.2023 12:03

SITRA, komissaari Jyrki Katainen ja Maailman talousfoorumi vievät meidät Vihreän siirtymän sijaan kohti Vihreää tuhoa

Viimeisen vajaan vuosikymmenen ajan EU:ssa on säädetty iso määrä kansalaisoikeuksia polkevaa ja elintasoa merkittävästä 2020-luvulla alentavaa ympäristölainsäädäntöä, joka pohjaa Maailman Talousfoorumin (WEF) Suureen Resettiin (=YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteineen). Olen kirjoittanut ja esitelmöinyt Agenda 2030:n tuhoisuudesta köyhille maille useaan otteeseen englannin kielellä viimeisten vuosien aikana. 

Suurta Resettiä ajettiin pitkin 2010-lukua sammutetuin lyhdyin ja henkilöitä, jotka arvostelivat WEF:ä pidettiin - kuten yhä edelleen valtamedia pitää - salaliittoteoreetikkoina; kesällä 2020 keskellä pandemiaa julkaistiin WEF:n itsevaltaisen johtajan Klaus Schwabin ja ranskalaisen Thierry Malleratin sen niminen kirja.

Maailman Talousfoorumin Suuri Resetti ei perustu tieteeseen vaan uusvanhaan esoteriaan ja okkultisimiin pohjaavaan luontouskontoon

Olen hiljan kirjoittanut kirja-arvostelun muodossa Suuren Resetin taloudellisideologiset ääriviivat ja tavoitteet. Kyseessä on Wokeideologialla sekä Suuren Resetin ympäristöagendalla toteutettava korporaatiofasismiin johtava yhteiskunnallinen kehitys ja yhteiskuntajärjestys. Korporaatiofasismissa erityisesti suuryritykset ottavat EU:n ESG-lainsäädännön (Environment, Social ja Governance) velvoittamina aktiivisen poliittisen roolin valtioiden rinnalla vihreän/wokepakkoyhteiskunnan synnyttämisessä.

Olen myös yli 30 vuoden ajan tekemäni alunperin tuhkarokkoasiantuntijuuden myötä sysäyksen saaneen tutkimukseni pohjalta osoittanut Suuren Resetin olevan syvästi kristinuskon vastainen esoteriaan ja okkultismiin perustuva uusvanha irrationaalinen uskonto, jota kutsun luontopanteismiksi. Maailmanhallituksella pitää olla yhteinen uskonto. WEF:n ajaman politiikan ytimessä on taistelu fossiilitaloutta vastaan ja luontokadon pysäyttäminen, koska ilmastonmuutos ja luontokato yhdessä väestönkasvun myötä johtavat tämän uusvanhan globaaliuskonnon mukaan maailman tuhoon. Siksi on rajoitettava meidän tavisten oikeuksia - rajusti. Eliitti saa kyllä pitää autonsa, yksityislentokoneensa ja pihvinsä, mutta meiltä taviksilta otetaan autot pois ja meidät pistetään syömään hyönteisiä. Olisipa tämä vain pahaa unta, mutta ei.

SITRA:n Mari Pantsar ja komissaari Jyrki Katainen edistivät 2010-luvulla Klaus Schwabin kanssa kompuksessa EU:n 2020-luvulla talouden tuhoavaa Suurta Resettiä ja loivat vuotuisen globaalin kiertotalouden WCEF-kokouksen

Suomalaiset eivät tiedä, että eduskunnan alaisella SITRA:lla ja kokoomuslaisella komissaari Jyrki Kataisella on ollut merkittävä rooli tuhoisan EU:n ympäristölainsäädännön synnyttämisessä ja siten Suuren Resetin edistämisessä. Viime elokuussa yhdysvaltalainen merkittävä energia-alan alusta Real Clear Energy lähestyi minua ja epäili hypetystä Suomesta kiertotalouden mallimaana ja tiedusteli minulta SITRA:n tuottamasta maailman ensimmäisestä WEF:ssä vuonna 2018 palkitusta Suomen kiertotalouden 2016-2025 tiekartasta. Tiekartan pohjalta on polkaistu maailmanlaajuinen WEF:iin sidoksissa oleva vuotuinen Maailman Kiertotalousfoorumi (WCEF). Real Clear Energyn toimittaja siis epäili Suomen tiekartan sisältämän tiedon todenperäisyyttä? Viime vuonna WCEF-kokous pidettiin ensimmäistä kertaa Afrikassa (Ruanda) ja ensi toukokuussa se pidetään toistamiseen Suomessa.

Sain debunkata Jyrki Kataisen ja SITRA:n kiertotalousälyttömyydet neuvostotyyliseksi suunnitelmataloudeksi arvovaltaisella yhdysvaltalaisella Real Clear alustalla

Olen yli 20 vuotta kirjoittanut virallisia lausuntoja jätepolitiikasta ja sen antamalla kokemuksella kykenin kirjoittamaan Real Clear Energyyn lyhyen esseen, jossa kerroin, että SITRA:n tiekartta oli vain kaunis satu, jonka ymmärtämättömät vihreään narratiiviin takertuvat toimittajat ympäri maailmaa nielaisivat sellaisenaan. Suomi on nyt EU:n kiertotalouden tarkkailuluokalla ja Suomen kierrätysaste on vain 37 %, eikä se ole noussut viimeisten viiden vuoden aikana lainkaan. Kiitos komissaari Jyrki Kataisen alulle paneman EU:n kiertotalouspaketin laillisesti sitovien tavoitteiden kierrätysasteen pitää parin vuoden yltää 55 %:iin, mikä on mahdotonta saavuttaa.

Oma lukunsa on, että monen jätejakeen kuten biojätteen kierrätyksessä ei ole mitään järkeä (biojäte) tai että se on käytännössä mahdotonta (muovi) ja ympäristölle erittäin haitallista (muovi) ja taloudellisesti järjetöntä (lähes kaikki muut paitsi metallit ja ehkä paperi ja kartonki).

Otsikoksi kirjoitukseeni Real Clear Energyn toimittajat laittoivat: "Kiertotalous - Paluu neuvostotyyliseen viisivuotissuunnitteluun", koska kiertotalouspaketti velvoittaa jo 2025 EU:n maiden tuottavan miljoonia tonneja kierrätysmuovia, jolla ei ole markkinoita. WEF:n 2018 pystin kävi SITRA:n eli Suomen Itsenäisyyden Muistorahaston puolesta pokkaamassa johtaja Mari Pantsar, joka on tunnettu jätepiireissä Panssarimarina.

Kerroin Real Clear Energyn kirjoituksessani, kuinka kunnat olivat Suomessa pitkin 2000-lukua tuhlanneet satoja miljoonia euroja toimimattomaan jätehuollon vihreään infraan ja kuinka nykyisen energiakriisin vallitessa kiertotaloudesta ei ole kuin savuavat rauniot jäljellä, kun kaikki liikenevä palava jäte laitetaan kuntien jätteenpolttolaitoksiin tai teollisuuden kattiloihin.

Allekirjoittanut, Energiateollisuus ja kuntien jätelaitosyhdistys käänsivät päättäjät kierrätyksen sijaan jätteenpolton kannalle 2010-luvun alussa 

Olen kuvannut seikkaperäisesti 2000-luvun alkupuolen kiertotalouskatastrofin vaietussa vuonna 2015 julkaistussa kirjassani. Tämän katastrofin myötä päättäjät ottivat 2010-luvulla enenevästi vaarin allekirjoittaneen, Energiateollisuuden ja silloisen kuntien Jätelaitosyhdistyksen (nykyisin muodikkaasti Kiertovoima ry) neuvoista. Lobbauksestamme on tehty oikein pro-gradu työ Tampereen yliopistossa. Neuvoimme menestyksellä kuntia rakentamaan Ruotsin ja Tanskan tapaisen polttolaitosverkoston. Vastassa meillä olivat ns. ympäristönsuojelijat eli vihreät ja vihreään kaapuun sonnustautuneet suuret kuljetusyritykset eli ns. "kuskit" (erään jo eläkkeellä olevan jätevaikuttajan antama nimi heille), jotka lisääntyvien syntypaikkalajitteluvelvoitteiden myötä ovat pitkin 2000-lukua saaneet satoja tuhansia lisäkilometrejä raskaalle dieselkalustolleen. Nyt näitä kilometrejä heille sataa kuin kuin mannaa taivaasta Jyrki Kataisen kätilöimän EU:n kiertotalouspaketin myötä.

Oli hilkulla, että Suomi olisi valinnut tuhoisan vihreän rinnakkaispolttoideaan pohjaavan MB-jätestrategian 2000-luvun alussa

Kykenin vuonna 2003 ympäristöministeriön johtamassa biotalousstrategiatyöryhmässä (kirjoitin pitkän eriävän mielipiteen mietintöön) yhteistyökumppaneiden avulla torppaamaan sen, että Suomi olisi valinnut ns. kaatopaikkalajitteluun nojaavan jätestrategian, joka oli perussyy Etelä-Italian lähes sotatilaan johtaneeseen jätekatastrofiin. Suomeen on nyt talvella tuotu Etelä-Italiasta Vantaan polttolaitokselle sekajätettä, jolla tehdään sähköverkkoon sähköä ja vantaalaisille lämpöä koteihin.  

Ympäristöministeriö kaavaili 2003 sen johtamassa biostrategiamietinnössä, että Ämmässuolle olisi rakennettu kammottava valtava likainen mekaanisbiologinen MB-laitos, joka olisi mm. tuottanut "kierrätys"polttoainetta teollisuuden kattiloihin. 2010-luvun alkupuolella tehty päätös rakentaa mm. Vantaan sekajätteenpolttolaitos on poistanut tarpeen läjittää jätteitä kaatopaikoille lähes kokonaan.

Jyrki Kataisen oli jo pääministerinä sitoutunut kiertotalouteen ja komissaarina jopa mikromanageerasi Suomen sahanpurun kierrättämisen edistämistä

Jyrki Kataisen 22.6.2011 julkistettu hallitusohjelma sisälsi jo hänen lempparinsa eli kierrätyksen lisäämisen ja rinnakkaispolton edistämisen. Hän ajoi läpi myös periaatepäätöksen valtioneuvostossa, jossa sitoutettiin kuntia vääriin vihreisiin investointeihin, vaikka ongelmat olivat laajalti tiedossa - tosin vain asiantuntijatasolla julkisen sanan rummuttaessa kritiikittä kierrätyksen puolesta. Päästyään komissaariksi Jyrki Katainen ensi töinään pisti aluille komission tiedonannon kiertotaloudesta, joka julkistettiin vuonna 2016. Tiedonanto oli institutionaalinen sysäys jo heti alussa mainitsemalleni EU:n Vihreän siirtymän sijaan EU:n Vihreään romahdukseen sysäävälle politiikalle ja lainsäädännölle.

Tärkeimmät SITRA:n kiertotalouskäsitteellä keskeisesti edistetyt ja WEF:n Suurta Resettiä toimeenpanevat EU:n talouden tuhoavat lainsäädäntökokonaisuudet ovat jo edellä mainittu ympäristöministeriöiden ohjauksessa toimeenpantava kiertotalouspaketti (2018), Suomen puheenjohtajuuskaudella hyväksytty valtiovarainministeriöiden ohjauksessa toimeenpantava taksonomia-asetus (2019) sekä kaksi vuotta sitten suurelta osin jo hyväksytty lähinnä energiaministeriöiden ohjauksessa toimeenpantava Fit-for-55 energiapaketti.

Kiertotalouspaketin toimeenpano on mahdoton tehtävä, mielivaltaisesti elinkeinoelämän rahoitusta ohjaava taksonomia-asetus uhkaa eläkkeitämme, koska institutionaaliset sijoittajat eivät saa enää sijoittaa mm. fossiilitalouteen ja fossiilienergian käytännössä kieltävä energiapaketti on niin epärealistinen, että meille tulee vilu ja nälkä, koska mm. typpilannoitteiden tuotanto riippuu täysin maakaasupanoksista ja koska fossiilienergia tarvitaan erityisesti talvikausina.

Meille annettiin eräässä taas jälleen kerran istuneessa kiertotaloustyöryhmässä tieto, oliko se joskus 2016 paikkeilla, että komissaari Jyrki Katainen mikromanageerasi ja yritti väkisin lisätä Suomessa sahanpurun lähes mahdotonta kierrätystä, vaikka sitä on järkevintä polttaa teollisuuslaitosten kattiloissa. Todellinen komissaari.    

Viitteet

Amazon.com: COVID-19: The Great Reset: 9782940631124: Schwab, Klaus, Malleret, Thierry: Books

Sustainability Threatens Public Health In The Developing World | American Council on Science and Health (acsh.org)

Mikko Paunio Presentation - YouTube

Hups, Maailman Talousfoorumin (WEF) dystooppinen Suuri Resetti taisi juuri sortua omaan näppäryyteensä? (oikeamedia.com)

Teille hyvät Helsingin yliopiston edustajat – eXtrauutiset

https://www.sitra.fi/en/projects/leading-the-cycle-finnish-road-map-to-a-circular-economy-2016-2025/#what-is-it-about

https://www.sitra.fi/en/news/sitra-honoured-leading-driver-circular-economy-can-world-learn-finland/

Paunio M. Vihreä valhe - Valheen sysimustat juuret, sen salakavalat lonkerort ja murheelliset seuraukset. Auditorium 2015.

Mikko Paunio: Save The Oceans – Stop Recycling Plastic - Net Zero Watch

POLTTAVA RATKAISU - Kamppailu arinapolton soveltuvuudesta jätealan rakennemuutokseen Erkki-Jussi Ojala Tampereen yliopisto Johtajuuskorkeakoulu Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen koulutusohjelma Pro gradu -tutkielma 17.07.2013 250122836.pdf (core.ac.uk)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0614&from=FI

https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/tools-and-standards/eu-taxonomy-sustainable-activities_en#why   

The Circular Economy: A Return to Soviet-Style Five-Year Plans | RealClearEnergy   

 

EUR-Lex - 32020R0852 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Mikko Paunio ma 10.04. 12:03

Mikko Paunio

Kirjoittaja on helsinkiläinen terveydenhuollon erikoislääkäri ja Helsingin yliopiston epidemiologian dosentti. Hän oli SDP:n jäsen vuodesta 1977, kunnes liittyi Perussuomalaisiin 2021. Hänen työnantajiaan on vuosien varrella olleet mm. Helsingin yliopisto, Euroopan Unionin komissio ja Maailmanpankki.

tuoreimmat

Koronapandemialla pieni vaikutus kuolleisuuteen huolimatta mediahypetyksestä

su 21.04. 15:30

USA:sta johdettu sensuuriteollinen kompleksi ulotettiin Suomeen vuonna 2015 - Tucker Carlson haastatteli USA:n ulkoministeriön entistä kyberjohtajaa Mike Benziä

la 24.02. 12:33

Valtamedia joutuu nyt myöntämään, että USA:lla on muistisairas presidentti

la 10.02. 14:04

Maailman johtavan suurvallan rajasota syvenee - Texasilla on oma armeija, joka nyt rekrytoi sotilaita ympäri USA:ta rajavalvontaan

su 28.01. 09:46

USA:han kohdistettu tarkoituksellinen ihmisinvaasio pidetty suomalaisilta piilossa - FBI:n entiset korkeat vastavakoiluviranomaiset nyt kauhuissaan

la 27.01. 13:59

The ghost gang of Davos envisions eternal world power

ti 23.01. 07:36

Oula Silvennoinen EI ole Helsingin yliopiston penaalin terävin kynä

su 21.01. 15:04

Davosin haamujengi tähtää ikuiseen maailmanvaltaan

la 20.01. 10:31

Maahanmuutosta aiheutuvat Helsingin SOTE-kustannukset ovat tähtitieteelliset

to 11.01. 16:52

YK yrittää tuhota kansallisvaltiot GCM-pakolaissopimuksella - USA räjähdyspisteessä laittoman maahanmuuton vuoksi

to 04.01. 18:32

blogit

Vieraskynä

Tutkintapyyntö Suomen journalismista

su 28.04.2024 17:57

Juha Ahvio

Konservatiivinen käänne haastaa utopiaglobalismin

la 08.06.2024 22:26

Professorin Ajatuksia

Yle teki diasarjan, mutta miksi niin moni seikka unohtui?

to 13.05.2021 20:23

Marko Hamilo

Ydinvoimaa, talouskasvua ja teollisia työpaikkoja

ti 28.03.2023 20:22

Jukka Hankamäki

Sähköistävä klikinvastainen uutinen

su 07.01.2024 18:08

Petteri Hiienkoski

Puhkeaako globalismin kupla Ukrainaan?

pe 15.03.2024 23:04

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Jolla on korvat, se kuulkoon

ke 23.08.2023 20:50

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Valtuustoaloitteeni mamujen 43 äidinkielen opetuksen lopettamiseksi verovaroilla Espoossa

su 15.01.2023 14:49

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Punavihreä hallitus komentaa! Maakuoppaan mars!

la 25.02.2023 13:58

Mika Niikko

Suvaitsevaisuuden kirjavat käsitteet

su 13.09.2020 23:07

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Koronapandemialla pieni vaikutus kuolleisuuteen huolimatta mediahypetyksestä

su 21.04.2024 15:30

Heikki Porkka

EU-vaaleista Suomessa, Virossa ja vähän muualla

ma 10.06.2024 11:03

Tapio Puolimatka

Sota Venäjää vastaan ei ole shakkipeliä vaan kansan tuho

la 25.05.2024 08:02

Olli Pusa

Käännytyslaki ratkaisevassa vaiheessa

pe 28.06.2024 10:23

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Rikkaat rikastuvat ja köyhät kituuttavat

ti 18.08.2020 10:15

Reijo Tossavainen

Auta avun tarpeessa

to 19.03.2020 07:33

Pauli Vahtera

Olisinko yrittäjä, enkä palkansaaja

su 25.10.2020 22:57

Timo Vihavainen

Häpeänsä kullakin

ke 19.07.2023 21:26

Matti Viren

Odotellaan vuotta 2023

la 14.08.2021 23:44