Blogi: Henna Kajava, la 28.11.2020 20:33

Ollaanko me Ruotsin tiellä? Todistusaineistoa

Julkisuudessa perussuomalaiset ja kokoomus sekä toisaalta punavihreät ovat olleet erimielisiä siitä, ollaanko me nyt Ruotsin tiellä vai ei. Keskustelu alkoi median uutisoimista maahanmuuttajataustaisista, Helsingin Sanomien mukaan hengenvaarallisista porukoista Helsingissä, joissa on yhteensä 100-150 nuorta, sekä sarjasta suomalaisnuoriin kohdistuneita tappoyrityksiä maahanmuuttajataustaisten nuorten toimesta. Helsingin Sanomien mukaan suurimmalla osalla edellä mainituista hengenvaarallisista nuorista on juuria Lähi-idässä, osa on Sarvesta juureutuvia nuorten ryhmiä, ja joukossa on joitakin kantasuomalaisia. Tätä ennen jouduimme lukemaan uutisista myös useilla monikulttuurisilla kouluilla, kuten Kytöpuiston koululla tapahtuneista vakavista pahoinpitelyistä. 

Tarkastellaanpa ensin ryöstötilastoja selvittääksemme, onko maahanmuuttajataustaisten nuorten toimesta tehdyissä ryöstöissä ja pahoinpitelyissä kyse laajemmasta ilmiöstä! 14-20-vuotiaiden ikäryhmässä tehtiin viime vuonna yhteensä 439 ryöstöä koko Suomessa. Ulkomaalaistaustaisten osuus oli tässä 24 %. Ulkomaalaistaustaisten osuus nuorten ryöstöissä on kuitenkin hyvin paljon edellä mainittua 24 %:a suurempi, koska Iltalehti tietää kertoa, että suomalaisiksi tilastoidaan myös sekä kaksoiskansalaiset, joilla on Suomen kansalaisuus, että toisen polven maahanmuuttajat.  Tämän tiedon jälkeen onkin syytä epäillä, että kantaväestön nuorten osuus ryöstöistä on minimaalinen. Kantaväestön nuoret ryöstäjät lienevät lähinnä huumekoukkuun jääneitä nuoria, joille huumeita ovat myyneet nimenomaan maahanmuuttajataustaiset nuoret miehet, jotka hankkivat merkkivaatteisiinsa ja puhelimiinsa rahat huumekaupalla. Helsingin poliisi nimittäin kertoo, että ulkomaalaistaustaiset nuoret ovat vahvasti yliedustettuina myös huumausaineiden myyntiepäilyissä

Entä pahoinpitelyrikokset? Sisäministeri Ohisalo pitää maahanmuuttajataustaisten nuorisoryhmien väkivaltaongelmaa tuulesta temmattuna, koska nuorten väkivaltarikollisuus on laskenut tasaisesti viimeisen vuosikymmenen ajan. Kun ryöstöihin lasketaan mukaan pahoinpitelyt, rikosepäilyjä tuli 2000-luvulla poliisin tietoon keskimäärin noin 3 000 vuodessa, kun taas 2010-luvulla vuosittainen määrä oli keskimäärin noin 2 600. Viime vuosina määrä on jälleen hieman kasvanut.

Rikostilastot näyttävät kuitenkin, että sisäministeri Ohisalo on jälleen väärässä. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksesta nro 265 löytyy selkeä tilasto etnisten nuorten hurjasta yliedustuksesta väkivaltarikoksissa: 10-19 -vuotiaiden nuorten pahoinpitelyrikollisuuden tasot vuosina 2010-11 verrattuna syntyperäisten suomalaisten rikollisuustasoihin olivat kärjestä aloittaen kosovolaisilla nuorilla miehillä 7,3-kertaiset, Afrikasta tulleilla nuorilla miehillä 6,7-kertaiset ja Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta tulleilla 4,9-kertaiset. Myös erityisesti somalitytöt ovat hurjasti yliedustettuina väkivaltarikostilastoissa; somalitytöt ohittavat niukasti jopa kosovolaiset pojat 7,4-kertaisella yliedustuksellaan syntyperäisiin suomalaisiin verrattuna. (Linkki em. tutkimukseen, tilasto s. 38: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/152441/265_Lehti_ym_2014.pdf)

Edellä mainitusta tilastosta voimme päätellä, että väkivaltarikosten väheneminen viime vuosikymmenen aikana on ollut kantasuomalaisten nuorten ansiota. Kantasuomalaisten nuorten väkivaltaisuus on laskenut niin paljon, ettei maahanmuuttajataustaisten nuorten väkivaltaisuus ole vielä kääntänyt väkivaltarikoksia tilastoissa uudelleen nousuun, paitsi vuonna 2019, jolloin nuorten ryöstö- ja väkivaltarikokset kääntyivät rajuun nousuun ainakin pääkaupunkiseudulla, mutta ilmeisesti korona pysäytti kehityksen toistaiseksi. Sisäministeri Ohisalo on sen sijaan puhunut julkisuudessa, että korona olisi syynä nuorten lisääntyneisiin väkivaltarikoksiin. Ilmeisesti Ohisalo on yrittänyt selittää koronalla nuorten kuluneena vuonna lisääntyneitä tapon yrityksiä. Jos näihin on jokin laajempi ilmiö selityksenä, niin koronaa todennäköisempi selitys on BLM-viha, joka on ollut selvästi syynä joihinkin pahoinpitelyihin, joista itsekin olen kuullut suoraan uhreilta. Sisäministeri Ohisalon empatia ei selvästikään kata suomalaisnuoria, koska hän poimii itselleen mieleisiä selityksiä huomioimatta kaikkia tosiasioita.

Vihervasemmisto on pyrkinyt mitätöimään suomalaisiin nuoriin kohdistuvan väkivaltarikollisuuden myös vetoamalla historiaperusteluihin, eli siihen, kuinka meillä oli kotoperäisiä jengejä ja jengitappeluita ennen vanhaan. Onko siis tämä sama entisaikojen ilmiö vain tullut takaisin tähän päivään maahanmuuttajataustaisten toimesta? Talouselämä-lehdessä 14.11. Markku Huusko vetää Nuorisotutkimusseuran tutkijan Mikko Salasuon kehiin tätä historiallista todistelua varten. Jopa vuodelta 1978 saakka kaivetaan esille tapaus, jossa nuori kuolee nuorison kahakoinnin seurauksena Johanneksen kirkon puistossa. Tämän yksittäistapauksen kaivaminen todisteeksi puhuukin itseään vastaan, kun noin pitkältä joudutaan kaivamaan, jotta saadaan edes yksi tapaus kantasuomalaisten kahakoinnin seurauksena tapetusta nuorukaisesta. Sen sijaan ongelmakulttuureista tulevat ovat pelkästään tänä vuonna tappaneet 19-vuotiaan pojan Kaivohuoneen tapauksessa, Vallilan Alepalla tapettiin v. 2001 syntynyt nuorukainen lokakuussa, Alppipuistossa maahanmuuttajajengi yritti ryöstää kaksi 15-vuotiasta poikaa, ja toista puukotettiin hengenvaarallisesti selkään lokakuussa, Kirkkonummen Tolsassa aseistautunut nuorisojoukko hyökkäsi aiemmin tuntemattoman nuoren kimppuun syyskuussa, ja päätekijä puukotti uhria monta kertaa hengenvaarallisesti.

Edelleen punavihreät ovat käyttäneet toistuvasti Suomen hajautettua asuntopolitiikkaa argumenttina sille, ettei Suomi ole Ruotsin tiellä. Eikö segregaatio etene Suomessa lainkaan, vaikka esim. Espoossa on ennakoitu olevan v. 2030 jo kolmannes väestöstä vieraskielisiä, ja kehitys kehittyy tuostakin maailman tappiin, jos sitä ei pysäytetä? Suomessa ei ole suuria maahanmuuttajalähiöitä, kuten Ruotsissa. Mm. ylikomisario Jari Taponen ja Aarne Kinnunen oikeusministeriön rikoksentorjuntaneuvostosta pitävät Suomen asuntopolitiikkaa maamme pelastuksena. Kuitenkin asuinalueiden segregoitumisen eteneminen ainakin kotikaupungissani Espoossa maahanmuuttajamäärien kasvaessa on todettu suoraan esim. Helsingin kaupungin teettämässä tutkimuksessa. On myös ilman tutkimuksiakin pääteltävissä, kuinka segregoituminen on vääjäämätöntä sosiaaliturvalla tai pienellä palkalla elävien maahanmuuttajien määrän kasvaessa pääkaupunkiseudulla nopeasti vuosi vuodelta. Samalla esimerkiksi Espoosta on alkanut muuttaa nimenomaan hyvätuloista väestöä huolestuttavasti muualle.

Entä asiantuntemustelija Aarne Kinnusen vastaväite Hesarissa (11.11.) siitä, ettei Suomi ole Ruotsin tiellä, koska täällä järjestäytynyt rikollisuus ei ole yhtä laajalle levinnyttä kuin Ruotsissa? Ote Helsingin poliisin tiedotteesta 10.11. kertoo kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden lisääntymisestä maassamme: "Helsingin poliisilaitoksen järjestäytyneen rikollisuuden tutkinnassa tehtyjen havaintojen perusteella huumekauppa on Helsingissä erittäin kansainvälistä ja ulkomaalaista alkuperää olevien rikollisryhmien merkitys korostuu koko ajan enemmän. Kantasuomalaisia tulee rikostutkinnassa vastaan usein ensimmäisen kerran vasta käyttäjäportaassa." 

Helsingin poliisin alaikäisten rikoksia tutkiva nuorisoryhmä on työssään huomannut, että väkivaltatilanteet liittyvät yhä useammin huumausaineisiin ja niiden myyntitilanteissa tapahtuneisiin ryöstöihin. Lisäksi nuorilla on mukanaan yhä useammin teräaseita, joita pidetään nuorten kertomaan mukaan hallussa yleensä ”omaksi turvaksi”.

Suomi on itse asiassa vielä Ruotsiakin kivikkoisemmalla tiellä sikäli, että maahanmuuttajataustaisten koulumenestys kantaväestöön verrattuna on Suomessa heikointa jopa kaikista OECD-maista! Vuoden 2012 PISA-tutkimuksen aineisto kertoo myös maahanmuuttajataustaisten ja ei-maahanmuuttajataustaisten oppilaiden erot PISA-tuloksissa matematiikassa ja lukutaidossa lähtömaittain (VTV:n julkaisu: Maahanmuuttajaoppilaat ja perusopetuksen tuloksellisuus 12/2015, s. 42). Kaikki mahdolliset tuloksia vääristävät tekijät, kuten sosioekonominen asema on vakioitu tuloksissa. Somaliasta tulleilla erot ovat suurimmat, ja kasvavat yllättävästi ja huolestuttavasti toisen polven maahanmuuttajilla sekä matikassa että lukutaidossa - molemmissa aineissa -60 pisteestä yli -90 pisteeseen. Irakista tulleita ei ollut tutkimuksessa niin paljoa vielä mukana, että tulokset näiden kohdalla olisivat tilastollisesti merkitseviä. Kaikissa maahanmuuttajaryhmissä tulokset olivat kuitenkin enemmän tai vähemmän kantaväestöä heikompia. Voidaan yksiselitteisesti todeta, että vapaa maahanmuutto on valtava uhka Suomen kansainväliselle kilpailukyvylle ja maamme asemalle korkean teknologian maana. 

Suurimpana maahanmuuttajien integroitumisen esteenä ovat varmasti maahanmuuttajien keskimääräiset erot koulumenestyksessä heikoimmin pärjäävien ryhmien osalta. Koettuun etniseen syrjäytymiseen vaikuttaa varmasti eniten heikko koulumenestys, joka johtaa myös vaikeuksiin työnsaannissa. Työttömyys taas on erityisen riskialtista, jos räppi- ja gangstakulttuurista ammennetaan arvoja, joissa materialismi ylikorostuu kalleine vetimineen, joita sitten ryöstetään kantanuorten päältä. Näinhän on vastikään uutisoitu, että "jostain syystä" uhreina näissä ryöstöissä ovat aina kantaväestön nuoret.

Komisario Marko Forssin kommentti Ylen uutisessa 14.11. selventää hyvin tätä asetelmaa, jossa kantasuomalaiset nuoret ovat enemmän uhreja, ja he erottuvat huumausaineiden käyttörikoksissa. Ryöstörikoksissa taas erottuvat ne, joiden juuret ovat Lähi-Idässä ja Pohjois-Afrikassa. Forssin mukaan eniten esille noussut motiivi on helppo raha, joka houkuttelee koulutuksen ja uran hankkimista enemmän.  Tästä tulee mieleen erään koulun vanhempi, matemaattisten aineiden opettaja, joka esitti minua tuntematta, täysin yllättäen eräässä pk-seudun maahanmuuttajavaltaisimmista yläkouluista, että hän on miettinyt, onko Sarvesta tulleiden poikien vähäinen kiinnostus koulunkäyntiin geneettistä. Olipa asia miten hyvänsä, niin jokaisella on mahdollisuus motivoida itsensä näyttämään, kuinka pärjää.

Tämän kaiken edellä esitetyn valossa ei voine kuin tunnustaa, että olemme niin laajan, vakavan ja kasvavan humanitaariseen maahanmuuttoon kytkeytyvän ilmiön edessä, että jopa entinen sisäministeri Petteri Orpo kommentoi mediassa, että Suomi on Ruotsin tiellä, ja vain noin kymmenen vuotta Ruotsia jäljessä. 

Koska kirjoitan tässä Ruotsin tiestä, niin nostetaan vielä keskeinen viime päivien uutinen esille siitä, miten Ruotsi kehittyy yhä pelottavampaan suuntaan maahanmuuton ongelmien suhteen. Yle uutisoi 12.11., että Ruotsin koulujen yhdeksäsluokkalaisille viime vuonna tehdyn rikoksia kartoittaneen tutkimuksen mukaan peräti 48 prosenttia vastaajista sanoi joutuneensa edellisen vuoden aikana jonkin rikoksen uhriksi. Lisäksi nuorten tekemiin ryöstöihin liittyy Ruotsissa välillä myös uhrin häpäisyä, jolla tutkijan mukaan nuorukaiset nostavat statustaan ja näyttävät valtaansa:

"Pienet rikosuutiset ovat toistuneet lehdissä viime aikoihin saakka hyvin samanlaisina. Joukko nuoria on ryöstänyt uhrin päältä esimerkiksi hienoa merkkiä olevan talvitakin tai korvista kalliit kuulokkeet. Usein uhria on uhattu esimerkiksi puukolla ja häntä on saatettu hakata ja potkia." "Viime vuosien aikana näihin rikosuutisiin on kuitenkin ilmestynyt toisinaan myös maininta ryöstäjien uhriin kohdistamasta häpäisystä. Tapauksissa keinot uhrin nöyryyttämiseen vaihtelivat alastomaksi riisuttamisesta ryöstäjän kenkien suutelemiseen ja sian esittämisestä uhrin päälle virtsaamiseen." 

Eli tällaista on odotettavissa myös meille, jos haitallista maahanmuuttoa ei saada kuriin. Ja meillähän on ollut jo näitä häpäisyrikoksia, kun esimerkiksi Kytöpuiston koululla pahoinpitely videoitiin ja laitettiin nettiin. Samoin Maunulan yhteiskoulussa uhria nöyryytettiin pakottamalla tämä polvistumaan rajuilla uhkauksilla. Jälkimmäinen on selvästi kopioitu BLM-aktivismista.

Kerron vielä lyhyesti parista omakohtaisesta keskustelusta nuorten kanssa väkivaltaan ja sen uhkaan liittyen. Olen saanut kuulla erittäin koskettavasta tapauksesta, jossa Sarvesta tullut yli kymmenpäinen joukkio hakkasi kotikaupungissani Espoossa päähän erästä poikkeuksellisen lahjakasta ja upeaa nuorukaista. Lääkärin mukaan oli pojan hyvän kunnon ansiota, ettei hänelle tullut pysyvää aivovauriota. Toinen hyvin fiksun tuntuinen nuorukainen kertoi, kuinka hän oli törmännyt kaikissa käymissään kouluissa niin perus- kuin jatko-opinnoissaankin aina samaan ongelmakulttuurien nuorten käytökseen - nämä eivät tee mitään. Kadulla vastaantullessaan tällaiset ongelmanuoret pyrkivät katsekontaktiin ja saamaan suomalaisnuoret katsomaan alaspäin alistumisen merkiksi. Nämä eivät väistä, vaan kulkevat rinnakkain yrittäen näin saada katujen valta-aseman. Nuorukainen piti merkittävänä seikkana ongelman kärjistymisessä sitä, että suomalaiset nuorukaiset haihtuvat nopeasti muualle, kun tulokasnuoret hyökkäävät. He eivät jää tyypillisesti puolustamaan omiaan, kuten tulokasnuoret pitävät yhtä.

Toisaalta ei koskaan pidä olla tyhmänrohkea ja lähteä tappelemaan selvää ylivoimaa vastaan. Silloin on varmasti paras ottaa jalat alle. Sitä voi kuitenkin isommalla porukalla myöhemmin etsiä kyseiset tyypit, ja näyttää keiden maa Suomi on. Suomi on suomalaisten maa.

Lopuksi vielä varoituksen sana nuorille. Olkaa aina valppaina ja tiedostakaa, mitä ympärillänne tapahtuu! Täällä Espoossa väkivaltaisuudet keskittyvät poliisin mukaan kauppakeskusten ja liikenneasemien liepeille eli paikkoihin, joissa nuoret liikkuvat ja viettävät aikaansa. Huomioikaa myös se, että valppaana täytyy olla myös, vaikka liikkuisi porukalla. Kaivohuoneen uhrilla oli kaverit mukana, mutta hän menehtyi väkivallan seurauksena. Alppipuiston ryöstössä taas isompi poikaporukka oli "spotannut" ja piirittänyt uhrit eristäen nämä muusta porukasta, kun paikalla oli paljon nuoria. Pojan äidin mukaan poliisi oli sanonut heille, että tällaista ryöstelyä tapahtuu joka viikko. Tekijöitä ei saatu kiinni. https://yle.fi/uutiset/3-11640530

Vielä loppukevennys, jotta tämä kirjoitus ei muodostuisi taakaksi, vaan voimaannuttaisi sinutkin! Otetaan se Ylen jutusta, jossa Stadin steissin mustat uudissuomalaiset päästetään kommentoimaan kaupungin maahanmuuttajajengejä. Nicolas Anelca, 19 v. sanoo, että julkisuudessa maalaillaan turhaan kauhukuvia nuorisolevottomuuksista Amerikan malliin. Pitäisi olla todisteita ennen kuin tällaista julkaistaan. Kuka tahansa voi tehdä rikoksia at the end of the day. 

Ei mulla muuta, eikä toivottavasti Nicolaksellakaan.

Asia myös videolla Facebook-sivuillani: https://www.facebook.com/Henna.Kajava.Eduskuntaan/posts/3060356637397354

Henna Kajava la 28.11. 20:33

Henna Kajava

Eduskuntavaaliehdokas (PS) ja Espoon kaupunginvaltuutettu. Vähäosaisten, tuotantoeläinten, luonnon, säästeliään talouspolitiikan ja avoimien kulttuuritapahtumien ystävä. Kahden himoscoottaajan äiti. Olen valmistunut hyvin arvosanoin kehitysmaiden maantieteestä. Globaali, kokonaisvaltainen näkökulma on minulle luontevin, mutta korostan samalla lähes jokaisen yksilön arvoa.

tuoreimmat

Valtuustoaloitteeni mamujen 43 äidinkielen opetuksen lopettamiseksi verovaroilla Espoossa

su 15.01. 14:49

Siittiöt syöksykierteessä - PVC seksikästä?

pe 06.01. 20:21

Maahanmuuttajat aiheuttavat sekasortoa Espoossa vammaisten luokilla

la 10.12. 04:42

Espoon virkamiehet kieltävät jengiytymisilmiön

su 27.11. 03:41

Pakkoruotsi vahvistuu ja karkottaa erityisosaajia

la 24.09. 13:42

PS torppasi maksullisen pysäköinnin laajentamisen Espoossa

la 11.06. 20:37

Sitra: Muuttavatko Ukrainan pakolaiset asenteita?

pe 03.06. 13:00

Suomi-neitou Natoon?

ti 12.04. 23:57

Todennäköinen skenaario, jos Suomi hakisi Natoon

to 10.03. 16:20

Gangstaongelma kasvussa: Mistä gangstat on tehty?

ti 15.02. 00:15

blogit

Vieraskynä

Alistamisemme menetelmät

ma 08.08.2022 23:48

Juha Ahvio

Presidenttiehdokkaiden turvallisuuspolitiikka

pe 22.09.2023 00:24

Professorin Ajatuksia

Yle teki diasarjan, mutta miksi niin moni seikka unohtui?

to 13.05.2021 20:23

Marko Hamilo

Ydinvoimaa, talouskasvua ja teollisia työpaikkoja

ti 28.03.2023 20:22

Jukka Hankamäki

Kotouttaminen ei tunnu onnistuvan

ke 18.11.2020 16:56

Petteri Hiienkoski

Vaihtoehdot moninapaisessa maailmassa

ti 06.06.2023 16:58

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Jolla on korvat, se kuulkoon

ke 23.08.2023 20:50

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Valtuustoaloitteeni mamujen 43 äidinkielen opetuksen lopettamiseksi verovaroilla Espoossa

su 15.01.2023 14:49

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Punavihreä hallitus komentaa! Maakuoppaan mars!

la 25.02.2023 13:58

Mika Niikko

Suvaitsevaisuuden kirjavat käsitteet

su 13.09.2020 23:07

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Klaus Schwabin ja Thierry Malleretin kyyninen "Suuri Kertomus" on kauhistuttavan "Suuren Resetin" toimeenpano-ohjelma

ti 19.09.2023 16:25

Heikki Porkka

Pois alta, täältä tulee pakkovalta - poltetaanko kirjoja, tuomitaanko edesmenneitä?

to 03.08.2023 15:45

Tapio Puolimatka

Lasten vai aikuisten oikeudet

ma 21.08.2023 19:21

Olli Pusa

Presidenttipeliä?

la 09.09.2023 19:52

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Rikkaat rikastuvat ja köyhät kituuttavat

ti 18.08.2020 10:15

Reijo Tossavainen

Auta avun tarpeessa

to 19.03.2020 07:33

Pauli Vahtera

Olisinko yrittäjä, enkä palkansaaja

su 25.10.2020 22:57

Timo Vihavainen

Häpeänsä kullakin

ke 19.07.2023 21:26

Matti Viren

Odotellaan vuotta 2023

la 14.08.2021 23:44