Kardinaali Sarah: Jokaisella kansakunnalla on oikeus erottaa pakolaiset elintasopakolaisista

Kardinaali Robert Sarahin mukaan jokaisella kansakunnalla on oikeus erottaa pakolaiset elintasopakolaisista. Eurooppa on käymässä läpi hiljaista uskosta luopumista kieltämällä kristilliset juurensa.

Ulkomaat ma 30.10.2017 11:36
Kardinaali Robert Sarah. Kuva François-Régis Salefran / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Jokaisella kansakunnalla on oikeus erottaa oikeat pakolaiset elintasopakolaisista, jotka eivät tunnusta kansakunnan kulttuuria, kardinaali Robert Sarah on sanonut. Afrikkalainen kardinaali puhui Euroopan kristillisessä konferenssissa Puolassa sunnuntaina 24. lokakuuta.

Puola on hänen mukaansa kieltäytynyt hyväksymästä ”joidenkin ihmisten tyrkyttämää”  pakolaisten uudelleensijoittamisen ”logiikkaa”. Kardinaali Sarah sanoi, että vaikka jokainen pakolainen on ihminen jota tulee kunnioittaa, tilanteesta tulee monimutkaisempi, jos he ovat toisista kulttuureista tai toisista uskonnoista ja vaarantavat kansakunnan yhteisen hyvän.

Maailman johtajat eivät voi kyseenalaistaa ”jokaisen kansakunnan oikeutta erottaa toisistaan maastaan pakenemaan joutuneet poliittiset ja uskonnolliset pakolaiset elintasopakolaisista, jotka haluavat muuttaa asuinpaikkansa sopeutumatta uuden asuinpaikkansa kulttuuriin”.

Liberaalin individualismin ideologia edesauttaa sekoitusta, minkä tarkoituksena on rapauttaa luonnolliset kotimaiden ja kulttuurien rajat, mikä johtaa yksiulotteiseen maailmaan ilman kansakuntia, missä vain kulutus ja tuotanto merkitsee, hän sanoi.

Paavi Franciscusta myötäillen hän totesi myös, että niiden Euroopan kansakuntien, jotka ovat osallistuneet maiden tekemiseen epävakaiksi tulee kantaa vastuunsa, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että niiden tulisi muuttaa itseään massamaahanmuutolla.

Sarah valitteli Euroopan sekularisaatiota ja sanoi, että maanosaa on koetellut kahden viimeisen vuosisadan aikana ennennäkemätön sivilisaation kriisi, mitä voidaan kuvailla Friedrich Nietzschen sanoilla ”jumala on kuollut, ja me olemme tappaneet hänet”.

Eurooppa on ollut siitä lähtien jatkuvassa kriisissä, minkä syynä ovat muun muassa ateistiset ideologiat, ja nyt maanosa on kallistumassa nihilismiin, hän sanoi.

Kardinaali vertasi Euroopan unionia Neuvostoliittoon. Neuvostoliiton romahduksen jälkeen useat kansakunnat saivat vapautensa ja demokratiansa takaisin, mikä näytti Euroopan uuden, positiivisen aikakauden alulta. Euroopan unioni ei kuitenkaan palauttanut maanosan kristillisiä arvoja, vaan sen sijaan aloitti instituutioiden rakentamisen abstraktioiden – vapaan kaupan, yksilöiden tasa-arvon ja individualistisen ihmiskäsityksen – varaan.

Kardinaali Sarah pitää tätä perustavaa laatua olevana virheenä, ja peräänkuuluttaa maanosan paluuta kristillisille juurilleen.

Asiasta kertoi Catholic Herald.

Kansalainen.fi

Jukka Rahkonen ma 30.10. 11:36

Pääuutiset

blogit

Olli Pusa

Venäjän idea 2

Klo 16:33.

Tapio Puolimatka

Asiantuntijalausunto liittyen hallituksen esitykseen laiksi sukupuolen vahvistamisesta (HE 189/2022 vp)

pe 02.12. 22:26

Heikki Porkka

Epäluottamuksen tunne sisäministeriä, Yleä ja Poliisihallitusta kohtaan on terve ilmiö

su 27.11. 11:17

Henna Kajava

Espoon virkamiehet kieltävät jengiytymisilmiön

su 27.11. 03:41

Juha Ahvio

Yhteiskunnan perustus on perhe

pe 25.11. 19:47

videot