Covid-asiantuntija: "Kyse on jonkinlaisesta totalitaarisesta vallankaappauksesta kaikkialla maailmassa"

Tuhansia lääkäreitä estetään tarjoamasta parasta hoitoa potilailleen apteekkien, sairaaloiden ja kansanterveysviranomaisten toimesta

Ulkomaat ke 13.10.2021 23:18

Tuhannet lääkärit ja lääketieteen tutkijat ympäri maailmaa ovat allekirjoittaneet julistuksen, jolla tuetaan lääkäreiden oikeutta ja vapautta antaa varhaisessa vaiheessa ​​Covid -hoitoja ilman valtion viranomaisten puuttumista asiaan.

Julistuksellaan lääkärit varoittavat kansalaisia Covid-19 -taudin hoidosta vastaavien poliittisten päättäjien ja lääkintäviranomaisten ennenkuulumattomasta käyttäytymisestä, jolla on tappavat seuraukset heidän evätessä potilailta pääsy elintärkeisiin varhaisiin hoitoihin, häiriten pyhää lääkärin ja potilaan välistä suhdetta sekä tukahduttamalla avoimen tieteellisen keskustelun aiheesta.

Tästä lääkäreiden julkisesta kannanotosta ja siihen kertyvien allekirjoitusten huimasta tulvasta uutisoi LifeSiteNews.

8. lokakuuta 2021 mennessä julistus oli saanut 11 400 allekirjoitusta, kun niitä oli 4 000 vain muutama viikko sitten. 

Julistus on laadittu vastaukseksi tehokkaiden ja turvallisten Covidia koskevien varhain aloitettujen hoitojen laajamittaiseen estämiseen.

Monien lääkäreiden mukaan ripeällä hoidon aloittamisella ajoissa olisi voitu välttää jopa 85 % kaikista Covid -kuolemista ja -vammoista.

Lääkärien ja lääketieteen tutkijoiden julkilausuman takana on äskettäin perustettu lääkäriryhmä Pandemic Health Alliance, joka vaatii vaihtoehtoisia tapoja hoitaa Covid-19 -tauti.

Sen sijaan, että rokote olisi tehokkain tapa ehkäistä kuolemaa ja sairauksia, nämä lääkärit korostavat, että on tärkeää hoitaa virus aikaisessa vaiheessa käyttämällä tehokkaita lääkkeitä, kuten ivermektiiniä ja hydroksiklorokiinia.

On merkillepantavaa, että tiimiä johtaa tohtori Robert Malone, joka on mRNA-rokoteteknologian pääkehittäjä ja hänet tunnetaan tämänhetkisen Covid-19 -taudin hoitoa koskevan "virallisen narratiivin" ankarana arvostelijana. 

Steve Bannonin haastattelussa Robert Malone, tohtori Heather Gessling ja tohtori Ryan Cole kertoivat, että noin 15 lääkäriä tapasi hiljattain San Juanissa, Puerto Ricossa keskustellakseen kokemuksistaan varhaisvaiheiden hoidosta ja erilaisista varhaishoitokäytännöistä, kuin myös kyseisen julkilausuman kirjoittamisesta.

Robert Malone on uuden Pandemic Health Alliance -ryhmän puheenjohtaja ja tohtori Ryan Cole on tutkimusjohtaja. Tohtori Heather Gessling hoiti onnistuneesti noin 1 500 Covid-potilasta, joista kukaan ei kuollut. Hän on ryhmän lääketieteellinen johtaja. 

Ryhmä kokoontui Roomassa, Italian senaatissa 12. -14. syyskuuta 2021 kolmen päivän maailmanlaajuiseen COVID -huippukokoukseen puhuakseen "totuutta vallanpitäjille COVID -pandemian tutkimuksesta ja hoidosta". 

Roomassa järjestetyssä huippukokouksessa lanseerattiin samalla julistus, johon osallistujat yhtyivät ja siksi se sai nimen "Rooman julistus". Tohtori Malone luki samaisen julistuksen yleisölle.

Huippukokous tarjosi lääketieteen ammattilaisille tilaisuuden vertailla tutkimuksia ja arvioida eri koronavirushoitojen tehokkuutta, joita on kehitetty sairaaloissa, lääkäreiden vastaanotoilla ja tutkimuslaboratorioissa ympäri maailmaa. 

Monet näistä lääketieteen ammattilaisista ovat olleet "pandemian" hoidon eturintamassa, kokeneet uransa olevan uhattuna, saaneet osakseen mustamaalaamista, tieteellisten artikkelien ja tutkimusjulkaisujen sensurointia, heidän sosiaalisen median tilejään on bannattu, kliinisiä tutkimuksia ja potilashavaintoja mitätöity, heidän ammatillista historiaansa ja saavutuksiaan on muutettu tai jätetty jopa tyystin pois akateemisista julkaisuista ja valtamediasta.

Julkisen lausunnon allekirjoittajat katsovat muun muassa, että poliittiset päättäjät ovat päättäneet pakottaa "yhden koon" -hoitostrategian eli samojen ratkaisujen soveltamisen kaikille, joka johtaa tarpeettomiin sairauksiin ja kuolemaan, sen sijaan että noudatettaisiin perustavanlaatuisia käsitteitä yksilöllisestä ja henkilökohtaisesta lähestymistavasta potilaan hoitoon, joka on osoittautunut turvalliseksi ja tehokkaammaksi.

Allekirjoittajat ovat yhtä mieltä siitä, että ”lääkäri-potilas -suhde on palautettava. Tämä suhde on lääketieteen ydintä, jonka avulla lääkärit voivat parhaiten ymmärtää potilaitaan ja heidän sairauksiaan, kehittää hoitoja, jotka antavat parhaan lopputuloksen, samalla kun potilas osallistuu aktiivisesti hoitoonsa”.

Lisäksi julistuksessa todetaan, että lääkäreiden on voitava vapaasti auttaa potilaitaan tekemään päätöksiä mahdollisesti hengenpelastavista Covid-hoidoista.

Julistuksessa niin ikään painotetaan, että "poliittinen kajoaminen lääkärintoimen harjoittamiseen ja lääkärin ja potilaan väliseen suhteeseen on loputtava".

"Lääkärien ja kaikkien terveydenhoitopalvelujen tarjoajien on voitava harjoittaa lääketieteen ammattia ja taitoja pelkäämättä rangaistusta, sensuuria, panettelua tai kurinpitotoimia, mukaan lukien mahdollista ammattiluvan menettämistä... valtiollisten elinten ja järjestöjen puuttumista asiaan - mikä estää meitä edelleen hoitamasta apua tarvitsevia potilaita. 

Enemmän kuin koskaan on nyt suojeltava oikeutta ja kykyä vaihtaa objektiivisia tieteellisiä havaintoja, joka edistää ymmärrystämme taudeista”, julistuksessa vaaditaan.

Pandemic Health Alliancen manifestin allekirjoittajat näkevät, että lääkäreitä yhä enemmän estetään osallistumasta avoimeen ammatilliseen keskusteluun ja ajatustenvaihtoon uusista ja kehittymässä olevista sairauksista, mikä ei vaaranna ainoastaan lääkärin sisintä olemusta, vaan mikä vielä tärkeämpää ja traagisempaa, potilaiden elämää.

"Tuhansia lääkäreitä estetään tarjoamasta hoitoa potilailleen apteekkien, sairaaloiden ja kansanterveysviranomaisten asettamien esteiden vuoksi, mikä tekee valtaosan terveydenhoitopalvelujen tarjoajista kyvyttömiksi suojelemaan potilaitaan sairautta vastaan.

Tämä edellä mainittu ei ole lääketiedettä. Tällainen ei ole hoitoa. Nämä menettelytavat voivat itse asiassa olla rikoksia ihmisyyttä vastaan”, julistuksessa alleviivataan.

Julistuksen allekirjoittajia on kaikkialta maailmasta, mukaan lukien tri Geert Vanden Bossche (Yhdysvallat), tohtori Ira Bernstein (Kanada), tohtori Pierre Kory (Yhdysvallat), tri Eivind H.Vinjevoll (Norja), tri Olufemi Emmanuel Babalola (Nigeria), tohtori Richard Urso (Yhdysvallat) ja tohtori Peter McCullough (Yhdysvallat).

Covid -epidemian aikana on saatu kuulla useista tapauksista, joissa lääkäreihin on kohdistettu   rangaistuksia ja sensuuria "Covid-rokotteita koskevan väärän tiedon levittämisestä" tai siksi, että he eivät noudata valtavirtaista linjaa Covidin torjumisessa ja hoidossa, vaan esimerkiksi edistävät sellaisia hoitoja, kuten ivermektiini ja hydroksiklorokiini.

Lääkärijärjestöt ovat myös jopa lietsoneet lääkärilupien ottamista pois lääkäreiltä, ​​jotka kyseenalaistavat Covid -piikkien turvallisuuden kieltäen käytännössä heitä toimimasta lääkärinä.

Yksi monista lääkäreistä, jota vastaan on hyökätty ja joka on myös äsken mainitun "Rooman julistuksen" allekirjoittajista, on Peter McCullough

Erittäin maineikas lääketieteen professori, epidemiologi, sisätautilääkäri, kardiologi Peter McCullough on esittänyt vankat perustelut sille, että hän on yksi pätevimmistä Covid-19 -lääkäreistä Yhdysvalloissa ja maailman parhaimmista asiantuntijoista aiheesta.

Peter McCullough tunnetaan yhtenä viidestä eniten julkaisseesta lääketieteellisestä tutkijasta Yhdysvalloissa ja hän on kahden lääketieteellisen lehden päätoimittaja ja yli 600 vertaisarvioidun tutkimuksen kirjoittaja, mukaan lukien parikymmentä koskien COVID-19 -tautia. Hän on johtanut useita riskialttiita tutkimusten turvallisuutta valvovia ryhmiä ja tuntee laajamittaisten kliinisten tutkimusten kaikki sisäiset toiminnot. 

LifeSiteNews uutisoi 6.10.2021 artikkelissaan "'Olemme keskellä suurta biologista katastrofia': COVID -asiantuntijatohtori Peter McCullough" 

Peter McCulloughin Michiganissa 24. syyskuuta 2021 pitämästä hyvin dokumentoidusta luennosta, jossa hän kertoo, kuinka hänen ammattinimikkeitään on ryhdytty riistämään häneltä. 

"Tänään minulta vietiin sveitsiläisen Cardiorenal Medicine -lehden päätoimittajuus ja viime vuonna olen menettänyt työni merkittävässä terveydenhuoltojärjestelmässä ilman selityksiä ja asianmukaista menettelyä", McCullough selvittää täpötäynnä olevan michiganilaisen juhlasalin yleisölle.   

”Minulta on otettu kaikki arvonimet, jotka minulla on koskaan ollut kyseisessä laitoksessa. Olen saanut uhkauskirjeen sekä American College of Physiciansilta (Yhdysvaltain suurin lääketieteen erikoisjärjestö ja toiseksi suurin lääkäreiden ryhmä) että American Boardilta." 

Ja tämä on tapahtunut vain siksi, että hän on "laillisesti" osallistunut "julkisesti tärkeästä asiasta" keskustelemiseen:  

"Se, mitä me teemme, on laillista. Se, mikä ei ole laillista eikä ole oikein, on se, mitä nyt tapahtuu sensuurin ja kostotoimien uhkausten osalta", McCullough huomauttaa.  

McCullough uskoo, että hänen nimeensä liitettyjen kahdeksan ammatillisen lyhenteen ”pyyhkiminen pois on käynnissä asteittain”. Hän tietää tämän tapahtuvan vaikutusvaltaisten tahojen toimesta, jotka ovat "paljon voimakkaampia kuin voimme kuvitellakaan, jotka vaikuttavat jokaiseen, joka on valta-asemassa". 

Valottaessaan taustaansa tarkemmin hän kertoo kauan sitten olleensa ”presidentti Clintonin terveydenhuollon asiantuntijapaneelissa” ja yhdysvaltalaisella, reportaaseja hallituksen ja yhteiskunnan asioista lähettävällä kaapelitelevisiokanava ”C-SPAN:lla seitsemän tunnin ajan senaattorien grillattavana”. Näin ollen hän todellakaan "ei ole uusi kansallisella näyttämöllä". 

McCullough aloitti äskettäin oman radio-ohjelman ja podcastin America Out Loudissa. Monien ovien sulkeuduttua häneen suunnatun aggression ja sensuurin johdosta hän voi nyt saada tärkeitä lääketieteellisiä tietoja kaikille ihmisille nopeasti; sillä lääketieteellisten lehtien, joista kahdessa (American Journal of Cardiology ja Reviews in Cardiovascular Medicine)   hän on päätoimittaja, kohteena ovat lääkärit ja julkaiseminen niissä kestää kauan. 

Michiganissa 24. syyskuuta 2021 pitämässään luennossa McCullough esitteli lisäksi huolestuttavia tietoja Covid -rokotteista, kansallisten terveysviranomaisten petoksista, sairaaloissa harjoitettavasta hoidollisesta harhakuvitelmasta (Therapeutic Nihilism) ja aktiivisen vastarinnan kiireellisestä tarpeesta.    

Hän puhui myös geenisiirtoon liittyvien Covid-rokotteiden "katastrofista", niiden tuottaman piikkiproteiinin "ladatusta aseesta" ja varhaisen hoidon tehokkuudesta sekä kertoi yksityiskohtaisesti Yhdysvaltojen lääkintäviranomaisten tekemistä väärinkäytöksistä, petoksista ja eturistiriidoista. 

McCullough korosti niin ikään luennollaan, miten turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää kaikilla teollisuudenaloilla, myös auto- ja rakennusalalla. Siksi hän pitää ”hämmästyttävänä”, että "puoleen amerikkalaisten kehoista on injektoitu ainetta, eikä Amerikalle ole vielä raportoitu turvallisuudesta”. 

Näin ei ollut vuonna 1976 sikainfluenssarokotuskampanjassa. 25 äkillisen kuoleman ja 550 Guillain-Barren oireyhtymä -tapauksen esille tulemisen jälkeen hallitus keskeytti rokotuskampanjan.

"Sitä pidettiin epäonnistumisena, fiaskona”, McCullough toteaa viitaten taannoiseen USA:n rokotuskampanjaan, joka ei osoittautunut turvalliseksi. 

Hän jatkoi keskustelua vuoden 1976 sikainfluenssarokotekampanjasta myös Amerikan lääkäreiden ja kirurgien yhdistyksen (American Association of Physicians and Surgeons) vuosikokouksessa  2. lokakuuta 2021, josta uutisoi LifeSiteNews  11.10.2021.

”Mukavuustaso oli mennyt. Olimme rokottaneet 25 % 220 miljoonasta ihmisestämme Yhdysvalloissa [tuolloin]. Ja siinä se oli! Huoli turvallisuudesta oli liian suuri. Kuolemat kohosivat rokoteohjelman keskeyttämisen jälkeenkin jopa 53:een. 

Tämä oli taso, ja sen pitäisi olla mittapuu edelleen", McCullough peräänkuulutti kollegoille kattavassa esitelmässään, jonka diat löytyvät täältä.

Sitä vastoin tämänhetkisessä Covid-19 -geeninsiirto-rokotuskampanjassamme, McCullough painotti, "olemme paljon pidemmällä" ja itse asiassa nykyiset kuolleisuusluvut ovat 652 kertaa suuremmat kuin vuonna 1976, jolloin hallitus keskeytti sikainfluenssarokotusohjelman.

Yhdysvaltain tautikeskuksen (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) ja Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (Food and Drug Administration, FDA) hallinnoiman rokotteen haittatapahtumien raportointijärjestelmän (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS) tuoreimpien 8. lokakuuta 2021 julkaistujen tietojen perusteella Yhdysvalloissa on 778 683 haittatapahtumaa Covid -rokotusten seurauksena, mukaan lukien 16 310 raporttia kuolemasta, 75 605 sairaalaan joutumista ja 87 814 kiireellistä hoitoa tarvitsevaa tapausta. 

Nämä luvut ovat 14. joulukuuta 2020 ja 1. lokakuuta 2021 väliseltä ajalta.

Lisäksi on huolestuttavaa, että nämä luvut ovat vain "jäävuoren huippu", koska vuonna 2010 Harvardin toteuttama tutkimus -- joka tehtiin Yhdysvaltain sosiaali  ja terveysministeriön (Department of Health and Human Services, HHS) toimeksiannosta --  paljasti, että VAERSille raportoidut rokotevahingot edustavat arviolta vain 1 % todellisista vammoista.

Viime aikoina lisäksi on eri lähteistä paljastettu vähintään 45 000 ja  48 000 kuolemaa vastaavasti vain yhdestä hallituksen tietokannasta (Centers for Medicare & Medicaid Service).

Jopa rokotevalmistajat ovat laskeneet vähintään ”viisikymmenkertaista aliraportointia haittatapahtumista”.

Tämä teksasilainen kardiologi ja johtava lääketieteen asiantuntija tohtori Peter McCullough on arvioinut, että amerikkalaiset joutuvat kärsimään vielä eniten tästä poikkeuksetta epäonnistuneesta pakotetusta massarokotusohjelmasta, joka tulee olemaan yksi tappavimpia ja vahingoittavimpia.

"Tämä lääketieteellinen virhe tulee kalliiksi ihmiskunnan historiassa."

Se mitä hallitukset ja suuret lääkeviranomaiset nyt tekevät, on se, että ne kokeilevat uutta teknologiaa, ei vain kansakuntaan, vaan koko maailmaan, ja McCulloughin mielestä kyseessä on "uhkapeli poikkeuksellisista seurauksista". 

Hän on erityisesti huolissaan "uhkapelistä", jolla McCullough tarkoittaa geneettistä geeninsiirtoteknologiaa, jota nyt geenimanipuloiduissa covid-pistoksissa hyödynnetään ja kokeellisesti kansalaisiin piikitetään.

"Työskentelemme tutkijoiden kanssa ympäri maailmaa, ja nyt uskotaan, että lähetti-RNA voi selviytyä solujen jakautumisesta, [ja] niin emosolu voi antaa sen tytärsoluille. 

Ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa meillä on biologinen tuote, joka käskee kehomme tuottamaan epänormaalia - poikkeavaa proteiinia." 

M-RNA siirtyy soluihin ja saa ne luomaan piikkiproteiineja, McCulloughin mukaan "eräänlaista ladattua asetta". 

"Nyt tiedetään, että piikkiproteiini on itsessään itsenäisesti patogeeninen: se aiheuttaa vahinkoa itse soluissa, joissa se on tuotettu, ja kiertää sitten kehossa noin kahden viikon ajan. 

Kun tämä proteiini kiertää, se vahingoittaa elimiä, vaurioittaa endoteelisoluja, verisoluja ja aiheuttaa veren hyytymistä", McCullough selostaa ja toteaa yks'kantaan:  

"Piikkiproteiinissa ei ole mitään hyvää. Ne ovat tappavia.” 

Peter McCullough paheksuu taloudellisesti riippumattomien turvallisuusvalvojien puuttumista rokotustilanteen seurannassa ja sanoo painokkaasti, että jos meillä ei ole turvallisuudesta, tietoturvan seurannasta, kriittisistä tapahtumista ja ihmisetiikasta vastaavia komiteoita, "meillä ei ole toivoa keskeyttää tätä tai edes arvioida turvallisuutta". 

Ainoat "tarkkailijat" ovat tällä hetkellä FDA (Food and Drug Administration), CDC [Centers for Disease Control and Prevention] ja lääkeyhtiöt, joiden taloudelliset edut ovat kysymyksessä.  

"Tietoja ja turvallisuutta valvovan toimikunnan puuttuminen jää historiaan valtavana kansanterveysvirheenä", hän pahoittelee.  

”Miten ihmeessä voimme hyväksyä FDA:n, CDC:n, Pfizerin, Modernan... ja antaa heidän vastata turvallisuudesta? Ja vielä pahempaa, kuinka voimme koskaan päästää heitä tekemään turvallisuusselvityksen? 

Koskaan ei järjestetä tiedotustilaisuutta turvallisuudesta, ei mitään”, McCullough hämmästelee.

Tohtori McCullough suhtautuu myös hyvin kielteisesti viranomaisiin, jotka vähättelevät rokotevammojen vakavuutta ja hänen mielestä on rikollinen teko kutsua mitään vammaa 'harvinaiseksi'.  

"Emme koskaan tee niin kliinisessä tutkimuksessa. Ei milloinkaan. Oikea termi lääketurvallisuustoiminnassa on 'jäävuoren huippu'.  

Mitä tahansa näemme nytkin satunnaisissa raportoinneissa, on 'jäävuoren huippu'. VAERSilla [rokotteen haittatapahtumien raportointijärjestelmä] voi olla satakertainen aliedustus tai jopa enemmän", McCullough muistuttaa ilmeisesti viitaten tutkimukseen, josta selviää, että VAERSille ilmoitettujen rokotevahinkojen osuus arvioidaan olevan jopa vain 1 % todellisten vammojen määrästä.  

"Pointtini on, että emme koskaan sanoisi 'harvinaista'. Ja mitä CDC on tehnyt ... hyvin vilpillisesti, on se, että kun niillä oli kesäkuussa 200 [sydänlihastulehdustapausta], he jakoivat sen kaikkien rokotteen ottaneiden kesken sanoen: 'Se on harvinaista'. 

Ei niin saa tehdä, ellei tarkista kaikkia sydänlihastulehduksen varalta, ellei ota EKG:tä ja troponiinia (sydänentsyymiarvoja). Ei voi julistaa, että heillä ei ole sydänlihastulehdusta, ellei selvitä sitä”,  lääketieteen professori, kardiologi Peter McCullough tähdentää.

Turvallisuuden tärkeyden korostamiseksi hän lainaa luennollaan myös tutkielmaa, joka osoittaa, että nuoren mahdollisuus joutua sairaalaan sydänlihastulehduksen vuoksi geenipohjaisten injektioiden takia "on suurempi kuin lapsen, joka joutuu sairaalaan COVID-19-taudin takia".  

Pelkästään Israelista saatavien tietojen avulla on helppo ennustaa, mitä muuallakin maailmassa tulee tapahtumaan kokeellisten koronarokotusten osalta. Näin on tehnyt myös tohtori McCullough ja hän pitää Pfizerin rokotetta "täysin epäonnistuneena".  

"Israelin rokotuksen jälkeinen käyrä heidän maassaan on suurempi kuin heidän rokottamista edeltävä käyränsä. Jos esitettäisiin kysymys: 'Olisiko Israelin ollut parempi olla rokottamatta yhtäkään ihmistä?' vastaus on 'kyllä', epidemiologisesta näkökulmasta.  

Mutta mitä he tekevät Israelissa? Tuplaavat. Tehosterokottavat. Heillä on maassa 11 miljoonaa ihmistä, [ja] he ovat tehosterokottaneet jo kahta miljoonaa ihmistä”, McCullough ihmettelee.  

Siitä huolimatta myös näissä tehosterokotuksissa on epäonnistuttu. 

Heti kun alkoi ilmaantua paljon vakavia rokotevammoja, viranomaiset loivat kertomuksen, jossa syytettiin kiireisiä sairaaloita potilaista, jotka ovat kieltäytyneet rokotteista. 

Lukuja kaunisteltiin, jotta rokotteen epäonnistumiset saatiin näyttämään vähäisiltä ja alkava ongelma syyllistettyä "rokottamattomien kriisiksi".  

"Ja aloimme kuulla keskusteluja, kuten 'Voi luoja, sairaalat täyttyvät ja ne ovat kaikki rokottamattomia', että ihmiset sanoisivat 'rokottamattomat' hampaat irvessä", McCullough luonnehtii. 

McCullough nostaa esiin "luonnollisen immuniteetin" tärkeyden. Hän uskoo, että varhain aloitettu hoito ja ne monet ihmiset, jotka selättävät sairauden, saavat maailman takaisin jaloilleen. 

"Luonnollinen immuniteetti on ainoa keino selvitä tästä. Jos emme tunnista luonnollista immuniteettia, milloin tämä päättyy?” hän kysyy. 

Surullisena hän kuvailee tapaamiaan lääkäreitä, jotka ovat häpeissään ja hämmentyneitä, erityisesti siitä, että he piikittävät kokeellisia rokotteita raskaana oleviin naisiin. 

McCullough on kertonut olevansa paljon tekemisissä lääkäreiden kanssa eikä hän tiedä yhtäkään lääkäriä, joka voisi katsoa häntä silmiin ja kannattaa sitä, mitä raskaana oleville naisille tehdään. 

"Näen heidän silmissään pelon, häpeän, syyllisyyden. He tietävät olevansa väärässä, mutta ovat hämmentyneitä.” 

McCulloughin mukaan monet lääkärit ja hoitohenkilökunta ovat tällä hetkellä "transsissa".  

"He ovat massapsykoosissa, ja se on maailmanlaajuista. 

He ovat käsikynkässä. He ajattelevat samalla tavalla. He ovat peloissaan. He ovat hämmentyneitä. He ovat tavallaan sekaisin. He eivät todellakaan osaa selittää tai perustella sitä, mitä tekevät.” 

McCullough on palauttanut monen potilaansa maan pinnalle, kun he ovat kysyneet häneltä, mikä rokote on paras, heidän halutessa ilmiselvästi vain selviytyä "tulikokeesta" pelastaakseen työpaikkansa.  

"Minä sanon: 'Kuinka paljon tämä maksaa sinulle? … Takaavatko he sinulle 10 vuoden työsuhteen? … Sinulle ei taata mitään rokotteen ottamisesta”, McCullough vakuuttaa.

Tohtori McCullough varoittaa sensuurin vahingoittavan lääketiedettä viitaten valtamediaan ja niiden ulossylkemiin niin kutsuttuihin "luotettaviin uutisiin". 

McCullough näkee valtamedioiden toistavan päivästä toiseen mantraa, joka käytännössä menee kiteyttäen näin: 

"Teemme kaikkemme rokotteen markkinoimiseksi ja aiomme tehdä kaikkemme nujertaaksemme rokotusvastaisuuden, kuin myös varhain aloitetun hoidon ja kaikki rokoteturvallisuuteen liittyvät asiat."  

"Tästä syystä emme ole kuulleet mitään rokotteiden turvallisuudesta", McCullough huomauttaa.   

Kyse on tohtori McCulloughin näkemyksen mukaan "jonkinlaisesta totalitaarisesta vallankaappauksesta, joka on tapahtunut kaikkialla maailmassa".

McCullough kehottaa länsimaalaisia aktivoitumaan nyt, kun hyökkäykset vapautta vastaan leviävät nopeasti Australiasta, jossa ​​"koronaviruksen lieventämisen varjolla" karanteenit, sorto ja väkivalta sekä julmuus kansalaisia kohtaan valtaa yhä enemmän alaa.

”Australiassa on hyvin vähän Covid -tautia. Useimpina päivinä heillä on enemmän rokotekuolemia kuin Covid -kuolemia. Australiassa on jotain vialla. Ja Etelä -Afrikka ja Eurooppa on seuraavana vuorossa", McCullough arvelee. 

”Tällä hetkellä ei kyse voi olla Covidista. Se, mitä Australiassa tapahtuu, ei koske Covidia. 

Kyse on jonkinlaisesta psyykkisestä tartunnasta, henkisestä psykoosista, neuroosista. Jonkinlainen totalitaarinen vallankaappaus on tapahtunut nyt kaikkialla maailmassa. Jotain hyvin hämärää on tekeillä”, McCullough pohtii.

Se, mitä maailmassa tapahtuu, ei Peter McCulloughin mukaan "todellakaan liity Covidiin". COVID on lähtökohta, alusta, tapahtuma, joka on suunniteltu. 

"Tämä on järjestetty. Rokotteet suunniteltiin ja organisoitiin jollain tavalla saamaan aikaan jonkinlainen hyvin, hyvin suuri muutos tapahtumaan maailmanlaajuisesti." 

Tähän liittyen hän nostaa esille Peter ja Ginger Bregginin uuden kirjan nimeltä "COVID-19 and the Global Predators: We are the Prey" (suom. "COVID-19 ja globaalit saalistajat: Me olemme saaliita").

Tämä kirja perusteellisesti ja läpikotaisin dokumentoi valmistelut siihen, mitä maailmassa tapahtuu juuri nyt - tuhannen huolellisen viittauksen kera kertoen, kuka tästä hyötyy ja tähän osallistuvien toimijoiden verkostosta ja kuka sitä johtaa.

Kirjassa tutkitaan, ketkä hyötyvät tästä tuhoisasta "pandemiasta" ja näistä maailmanlaajuisista sulkutiloista, joita koskaan aiemmin ei ole yritetty ja jotka jatkuvat tähän päivään asti.  

Kirjassa selvitetään, miksi maailma on pysähtynyt ja ihmiset tuntevat itsensä sairaiksi ja ovat peloissaan etsien hengenpelastavia hoitoja. Kirja kaivaa esiin meneillään olevat salaiset aikomukset ja etsii käsiinsä nämä kansainväliset saalistajat, jotka käyttävät häikäilemättä hyväkseen tätä COVID-19 -kurjuutta.


 

Tytti Salenius ke 13.10. 23:18

Pääuutiset

blogit

Heikki Porkka

EU-vaaleista Suomessa, Virossa ja vähän muualla

ma 10.06. 11:03

Juha Ahvio

Konservatiivinen käänne haastaa utopiaglobalismin

la 08.06. 22:26

Tapio Puolimatka

Sota Venäjää vastaan ei ole shakkipeliä vaan kansan tuho

la 25.05. 08:02

Olli Pusa

Kompassi hukassa?

su 05.05. 00:58

Vieraskynä

Tutkintapyyntö Suomen journalismista

su 28.04. 17:57

videot