Blogi: Heikki Porkka, su 03.12.2017 12:11

Helsingin Sanomien nollatutkimus - Yleisradio pitää luotettavana

Valtamedian (valemedian) toimitusten suuri huoli on vuosien ajan ollut, että maahanmuuttokriittiset sekoittavat käsitteitä, niputtavat yhteen asioita ja pyrkivät edistämään eri tavoin vain omaa agendaansa.

Tosiasiassa maahanmuuttokriittiset ovat alusta alkaen eritelleet maahanmuuton eri osa-alueet, kuten työperäisen, humanitaarisen ja pakolaisuuden. Valtamedia (valemedia) on sen sijaan käsitellyt maahanmuuttoa klimppinä, yhtenä kokonaisuutena. Samalla valtamedia (valemedia) on tuominnut ne, jotka ovat sen [valtamedian] mielestä olleet maahanmuuttoa / maahanmuuttajia vastaan.

Tänään 3.12.2017 Helsingin Sanomat on julkaissut kyselyn, joka johtaa enemmän harhaan kuin kuvaa todellisuutta.

Kyselyssä on artikkelin mukaan esitetty kolme kysymystä, jonka lisäksi hesari piirtää tarkoin valitun maahanmuuttajaprofiilin, jonka tarkoituksena on osoittaa unkarilaisten ja rikkaiden pahuus. Toisin sanoen Helsingin Sanomat lietsoo vihaa rikkaita ja unkarilaisia vastaan.

Pahat rikkaat (HS): "”Rikkaalla ei ole uskontoa”, Krishnan sanailee." 

Pahat unkarilaiset (HS): "Krishnanilla itsellään on ikävä kokemus Unkarin Budapestista.

”Budapestissa poliisi pysäytti minut kuudesta seitsemään kertaa päivässä – ja tämä tapahtui ennen pakolaiskriisiä. Suomessa minua ei ole seitsemän vuoden aikana pysäytetty kertaakaan”, Krishnan sanoo."

Helsingin Sanomien artikkeli antaa Krishnan uskontoon liittyvän lausunnon yhteydessä ymmärtää, että uskonto on aina hyvä. Rivien väliin on kirjoitettu jälleen mielipide, joka sotii Suomeenkin rantautuneen islamin todellisuutta vastaan.

Sääliksi käy niitä ulkomaalaisia (maahanmuuttajia), jotka ymmärtämättömyyttään asettuvat Helsingin Sanomien ja muiden valemedioiden propagandan mannekiineiksi.

Tällä kerralla rikkaiden ja unkarilaisten pahuutta on saatu todistamaan intialainen hyväntahtoinen ja hyväuskoinen Biju Krishnan, josta otetun kuvan alla lukee: ”Hän ei sano, ettei Suomessa olisi rasismia, mutta haluaa kertoa omasta hyvästä kokemuksestaan”. Tällä pienellä propaganda-tempulla Helsingin Sanomien toimitus onnistuu kertomaan Krishnanin suulla, että suomalaiset ovat rasisteja.

Helsingin Sanomien kyselyn ensimmäisessä kysymyksessä kysytään ”Pitäisikö Suomeen ottaa lisää maahanmuuttajia?”

Kysymys sekoittaa surullisesti kaikki maahanmuuttajat yhteen. Millainen vastaus olisi saatu, jos olisi kysytty erittelevästi ”Pitäisikö Suomeen ottaa lisää koulutettuja / heikosti koulutettuja / lukutaidottomia / ammattitaidottomia / kirjoitustaidottomia maahanmuuttajia?”.

Tai millaisia vastauksia olisi saatu, jos olisi kysytty ”Pitäisikö Suomeen ottaa lisää pakolaisia / työperäisiä maahanmuuttajia / turvapaikanhakijoita?”.

Entä millaisia vastauksia olisi saatu, jos olisi kysytty ”Pitäisikö Suomeen ottaa lisää muslimeja / kristittyjä / uskonnottomia maahanmuuttajia?”.

Brittiläinen arvostettu tutkimuslaitos Chatham House kysyi viime keväänä kymmenen eurooppalaisen maan asukkailta haluavatko he pysäyttää muslimimaista suuntautuvan maahanmuuton.

Chatham House: "All further migration from mainly Muslim countries should be stopped?"

Valtaosa, 55 prosenttia vastaajista halusi, vain 20 prosenttia oli sitä mieltä, että muslimien tuloa ei pidä estää.

Chatham Housen tutkimuksen tulokset eivät kerro edes koko totuutta, sillä kysymyksiä EI esitetty esimerkiksi Baltian maissa (Viro, Latvia, Liettua), Tsekissä ja Slovakiassa, joissa islamin leviämiseen suhtaudutaan erittäin kielteisesti.

Merkillepantavaa on, että Belgiassa, EU-parlamentin isäntämaassa, kansalaisten suuri enemmistö (64 %) vastustaa muslimien tuloa ja vain 15 prosenttia sallisi muslimien tulon edelleen.

Belgian lisäksi yli 60 prosentin vastustus muslimien tulolle on Puolassa (71), Itävallassa (65), Unkarissa (64) ja Ranskassa (61). Vastaavasti kyseisissä maissa ne, jotka eivät halua rajoittaa muslimien tuloa, ovat selkeänä vähemmistönä, Puolassa yhdeksän (9), Itävallassa 18, Unkarissa 12 ja Ranskassa 16 prosenttia.

Miksi Suomessa ei edelleenkään esitetä kysymyksiä islamiin ja muslimeihin liittyen, vaikka juuri islamin voimakas rantautuminen on merkittävin maahanmuuton vakavien ongelmien taustatekijä? Muslimien tuottamat ongelmat näkyvät erityisesti seksuaalirikollisuudessa, terrorismissa ja terrorismin uhan kasvussa.

Toisin sanoen muslimien tulo on tuottanut yhteiskuntaan turvattomuutta ja väkivaltaa, joten mikä estää valtamediaa ja poliitikkojen valtaosaa kertomasta totuutta ja ryhtymästä todellisiin toimenpiteisiin, joista ainoita tehokkaita välineitä ovat islamilaisen maahanmuuton pysäyttämien ja jo maassa olevien kriminaalimuuttajien ja islamkiihkoilijoiden pikainen palauttaminen isiensä maille.

Esittämällä maahanmuuttajat yhtenä nippuna Helsingin Sanomat on hämännyt kyselyyn vastaajia ja tuhonnut samalla kyselyn uskottavuuden. Tästä huolimatta esimerkiksi Yleisradion uutistoimitus katsoi aiheelliseksi kertoa kuinka myötämielisiä suomalaiset ovat maahanmuutolle.

Miksi valtamedia (valemedia) sortuu näin lapselliseen asioiden esittelyyn? Siksi, että valtamedian (valemedian) sisällä suomalaisia pidetään tyhminä ihmisinä, joille voi syöttää mitä tahansa, kun välitettävä tieto kääritään toimittajan kiemurtelevan ja tunteisiin perustuvia mielipiteitä sisältävän artikkelin sisään.

Helsingin Sanomien toisessa kysymyksessä kysytään suomalaisten suhtautumisesta työperäiseen maahanmuuttoon, johon suomalaiset ovat aina suhtautuneet kohtuullisen myönteisesti. Ei siis mitään yllättävää, kun kysymyksenasettelu on tehty selkeästi.

Kolmas kysymys koskee rasismia. Kahdeksan prosenttia suomalaisista kertoo Suomessa olevan paljon rasismia, 59 prosentin mielestä rasismia on melko paljon, loput eivät tiedä tai ovat eri mieltä suomalaisten rasistisuudesta.

Hip heijaa rasistit. Tässä kohdin on syytä miettiä kuinka monta vuotta valtamedia (valemedia) on sekoittanut käsitettä rasismi. Väitän, että yli kymmenen vuotta.

Valtamedia on laajentanut rasismin käsitteen koskemaan lähes kaikkea kriittistä suhtautumista maahanmuuttoon. Tästä voidaan vetää johtopäätös, että kaikki maahanmuuttoa julkisesti kritisoivat ovat rasisteja, jos asiaa kysytään suomalaistoimittajien enemmistöltä, joka on puolestaan mädättänyt suomalaista ilmapiiriä väittämällä suomalaisia toistuvasti rasisteiksi.

On luotu itseään ruokkiva mielipideautomaatti, jossa hyvät ovat niitä, jotka eivät lausu maahanmuutosta mitään tai suhtautuvat siihen yksinomaan suopeasti, pahat ovat puolestaan niitä, jotka esittävät perusteltua kritiikkiä maahanmuuton ongelmiin liittyen.

Aitojen rasistien määrä on Suomessa todella vähäinen, luultavasti vähäisimpiä koko maailmassa. Valtamedian (valemedian) uutisoinnin ja jatkuvan suomalaisvihan seurauksena on oletettavaa, että aitoja rasisteja saadaan lisää.

Syyttömiä suomalaisten sättimiseen eivät ole myöskään useat kulttuurielämän edustajat, josta saatiin viimeisin näyte internationalisti Juha Hurmeen suusta. Hurme edustaa henkilöryhmää, joka kuvittelee löytäneensä jotain uutta ja suurta. Suomen kulttuuripiireissä keksitään sama polkupyörä säännöllisin välein uudestaan.

Kerron nyt Hurmeen suruksi, että paperilla joidenkin mielestä hienolta näyttävä kommunismi ”keksittiin” jo monta vuosikymmentä sitten. Kerron myös, että kommunismin tuottamat ruumiskasat ovat korkeammat kuin minkään muun poliittisen ideologian tai aatteen tuottamat. Ilmankos internationalistit rakastavat islamia.

Lisäksi on todettava, että Euroopan viime vuosikymmenen sodat käynnistyivät himosta luoda imperiumeja, kansallisvaltioissa sen sijaan ihmiset tykkäävät yleensä elää rauhassa ja hyvässä sovussa naapurin kanssa. Nykypäivän imperiumin luojaksi pyrkii jälleen kerran islam, joka on jo aiemmin Euroopan historiassa lyöty takaisin synnyinsijoilleen, kun on ensin hyväksytty totuus, jonka mukaan suuri osa muslimeista ei osaa elää ihmisen lailla sivistyneemmässä Euroopassa.

Eräänlaista imperiumia ovat luomassa myös Brysselin päättäjät, jotka ovat jo aikaa sitten siirtyneet pakkojen tielle valehdeltuaan sitä ennen vuosien ajan, että unioni perustuu vapauteen ja jokaisen jäsenmaan omaan huolelliseen taloudenhoitoon, jossa muiden EI tule kantaa vastuuta holtittomasti asioitaan hoitavien taloudesta.

Realistit ymmärtävät, että ilman pikaisia toimenpiteitä Eurooppa ajautuu nykyisen demografisen kehityksen myötä tilaan, jossa väkivalta johtaa väistämättä kulttuurien väliseen sotaan, jonka toisella puolella ovat monikultturistit ja toisella puolella sivistynyttä Eurooppaa edustavat.

Tällä hetkellä jako näyttää olevan punavihreät ja liberaalioikeisto vastaan kriittiset ja muut rauhaa rakastavat, joihin kuuluu realismiin ajattelunsa perustavia ihmisiä vasemmalta oikealle.

Kyse ei ole sisällissotien kaltaisesta vasen-oikea – asetelmasta vaan monikultturistit vastaan turvallisuutta ja rauhaa rakastavat perinteisen länsimaisen yhteiskunnan kannattajat.

Varsinaiseen räjähdyspisteeseen on Suomen osalta vielä matkaa, mutta muutamissa Euroopan maissa sisäinen jännite on niin kova, että ei ole syytä pitää ihmeenä, jos kytevä tila eskaloituu laajemmaksi väkivallaksi nopeassa tahdissa. Saksassa kihisee jatkuvasti, samoin Ranskassa ja tietyllä tavalla myös Britanniassa.

Uskallan kuitenkin väittää, että skenaarion toteutuessa poliittinen eliitti kertoo tilanteen tulleen yllätyksenä, jonka jälkeen elitistit ryhtyvät syyttämään kriittisiä.

Poliittinen johto on kaikkialla maailmassa hyvin samankaltainen, virheetön ja puhdas. Typerykset löytyvät aina muualta kuin hyvien veljien ja siskojen joukosta.

Suomen poliittisessa johdossa on tosiasioista huolimatta jatkettu politiikkaa, joka seuraa tarkoin Ruotsin mallia. On syytä kysyä miksi, ja toisaalta on syytä kysyä, miksi valtamedia (valemedia) tukee kehitystä, jonka lopputulos tiedetään jo etukäteen.

Historiankirjat auki hyvät toimittajat ja poliitikot, sieltä saa melko hyviä vastauksia kysymykseen ”kuinka kauan kansalaiset sietävät itsensä sortamista”.

Suomalaisten enemmistö on tunnetusti hidasta porukkaa heräämisensä kanssa, mutta herätyksen hetkellä menee usein monta lasta pesuveden mukana.

Kannattaisiko reagoida ennakkoon vai jatketaanko vanhalla mallilla?

Heikki Porkka su 03.12. 12:11

Kommentit: 0Kommentointi on tilapäisesti pois käytöstä ohjelmistopäivitysten vuoksi. Palvelimille tehtiin DDoS hyökkäys 26.10.2017 jonka johdosta palvelimet asennettiin uusiksi ja kommenntointiratkaisu joudutaan toteuttamaan eri tavalla. Pahoittelemme keskeytystä kommentoinnissa. Sillä välin kirjoituksia voi kommentoida Facebook sivullamme.

Heikki Porkka

Ulkosuomalainen, jonka mukaan realismi ja tosiasioiden tunnustaminen ovat ainoat oikeat lähtökohdat yhteiskunnallisista asioista päätettäessä.

tuoreimmat

Ruotsi on ihmiselle EU:n vaarallisin maa

ma 15.01. 19:37

Pitäisikö Sauli Niinistön mielenterveys tutkia tarkoin?

ma 15.01. 11:01

Gallupit ovat erittäin epäluotettavia, kun yhteiskunta elää muutoksen aikaa

la 13.01. 11:50

Nils Torvalds visioi Venäjän uhasta, islamin noususta kertovat luovat uhkakuvia

to 11.01. 11:37

Yleisradion toimittaja haluaa kieltää hymyilyn?

ke 10.01. 10:49

Monikulttuurinen Ruotsi on sotatanner

ti 09.01. 15:06

Törkeä, törkeämpi, Yle

ti 09.01. 10:55

Kuka suojelee suomalaisia?

to 04.01. 15:32

Huhtasaari x 5

ke 03.01. 17:32

"Ruotsi on yksi maailman turvallisimmista paikoista"

ti 02.01. 14:57

blogit

Vieraskynä

Gazan rintamalta kuuluu kyllä jotakin

to 04.01.2018 16:15

Juha Ahvio

Mistä on kysymys Trumpin ja Bannonin vastakkainasettelussa?

ti 09.01.2018 17:58

Professorin Ajatuksia

Orwellilainen uuskieli vaihteeksi vastatuulessa

ke 17.01.2018 17:01

Jukka Hankamäki

Gallup-kannatusten salaisuus

ke 17.01.2018 18:42

Petteri Hiienkoski

Kristinusko ja islam X: Allah on Raamatun Jumalan irvikuva

ke 06.12.2017 08:52

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Kutsutaan romanit Suomeen ja testataan Helsingin päätös

la 02.12.2017 20:53

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Feminististä ei ole miesliikkeen johtoon

pe 05.01.2018 08:15

Arto Luukkanen

Tänään Ylessä: matelevaisuuden huippu?

ma 15.01.2018 16:49

Mika Niikko

Leivänmurut oli liikaa - vastine HS uutiseen

ma 25.12.2017 11:38

Musta Orkidea

Älkää erehtykö luulemaan, että koko maailma ajattelee länsimaalaisittain

to 20.04.2017 20:11

Mikko Paunio

Vuosi 2017 ja terroriunohdusteollisuuden nousu

la 30.12.2017 11:36

Heikki Porkka

Ruotsi on ihmiselle EU:n vaarallisin maa

ma 15.01.2018 19:37

Olli Pusa

Sauli Niinistö ja euro

to 11.01.2018 22:21

Alan Salehzadeh

Ääri-islamisteissa on myös naisia, ja he pystyvät miehiä tehokkaammin radikalisoimaan lapsia

ke 03.01.2018 19:52

Janne Suuronen

Sauli Niinistö uudenvuodenpuhe ja ilmastonmuutos

ma 01.01.2018 17:10

Reijo Tossavainen

Huhtasaari halutaan vaieta "kuoliaaksi". Koska persu.

ti 16.01.2018 11:00

Jessica Vahtera

Tehkää enemmän töitä, siskot!

ke 01.11.2017 09:55

Pauli Vahtera

Kokonaisuuden hahmottaminen

ti 17.10.2017 12:43

Timo Vihavainen

Usko ja usko

ke 17.01.2018 17:04

Matti Viren

Paha saa palkkansa, vai saako?

ma 20.11.2017 12:49