Blogi: Vieraskynä , pe 29.09.2017 10:06

Keskiajan Espanja ja muslimien puhdistus

 

Suomen islamilaisen yhdyskunnan imaami Anas Hajjar vakuutti 13.9.2017 lähetetyssä A-studion ohjelmassa, jonka otsikkona oli Pelätäänkö islamia turhaan, etteivät muslimit ole uhka, heitä ei saa leimata uhaksi, ja muistutti muslimien kärsimästä vainosta, inkvisitiosta ja ajasta, jolloin muslimit puhdistettiin koko Espanjasta.

Samalla kun historiantutkijat ovat korostaneet islamin suvaitsevaisuutta, uskonnonvapauden edistämistä ja vapaamielisyyttä muita kirjan uskontoja kohtaan, alkaa tutkimus nostaa esiin Espanjan kultaisen ajan todellisuuden kaikessa raadollisuudessaan, mistä Darío Fernández-Morera kertoo kirjassaan The Myth of the Andalusian Paradise.

Muslimit valloittivat Espanjan 700-luvulla ja muuttivat hallitsemansa alueen nimen Al-Andalusiksi. Arabian kieltä joutuivat myös kolonisoidun maan asukkaat jonkin verran opettelemaan kaupan ja yhteiskunnan kanssakäymisestä selvitäkseen. Monet myös kääntyivät islamiin helpottaakseen elämäänsä, nimiä muutettiin arabialta vaikuttaviksi, ja jopa pukeuduttiin kuin arabit silloin kun valloittajat sen sallivat.

Mistään armollisuudesta ei ollut kyse, kun muslimit antoivat kristittyjen ja juutalaisten säilyttää uskonsa, vaan kovilla ehdoilla ja jatkuvalla nöyryyttämisellä lypsettiin alistetuilta vääräuskoisilta niin palveluksia kuin rahaakin. Dhimmi-instituutio, kirjan kansojen suojeltu asema ei suonut aitoa uskonnon autonomiaa ei-muslimeille. Muslimeilla oli syvä vakaumus omasta paremmuudestaan, dhimmit alistettiin nöyryyttävin käskyin ja muslimeille kerätyllä jizya-verolla.

Suojelurahan dhimmi joutui ojentamaan muslimikerääjälle seisten. Vastaanottava virkamies saattoi sanoa: Oi dhimmi, Allahin vihollinen, maksa jizya, jonka olet meille velkaa suojelustasi, minkä suomme sinulle. Dhimmien itseasiassa haluttiin pysyvän ”suojeltuina”, jotta rahaa virtaisi muslimihallitsijoiden menoihin. Dhimmit olivat muslimihallitsijoille tuottoisampia kuin orjat.

Valloittajat ottivat Espanjassa käyttöön sharialain, joka määritteli yhtenäiset juridiset ja moraalinormit muslimeille sekä suhteet ei-muslimeihin. Maasta tuli pappien johtama teokratia. Kristittyjen uskonnollisia menoja rajoitettiin lukemattomin tavoin, eikä kristityillä ollut pienintäkään mahdollisuutta saada poliittista valtaa.

Kaupungeissa partioivat vartijat, joilla oli valta käyttää sharian valtaa kohdatessaan sopimatonta käytöstä. Kaikkea tekemistä tarkkailtiin. Kuinka kristityn käden koskettamaa vettä sai käyttää. Ruumiin puhtaus edellytti pysymistä erillään epäpuhtaudesta kuten kristityistä. Kristityillä miehillä ei ollut oikeutta ottaa vaimokseen musliminaista tai olla muutenkaan suhteissa musliminaisiin. Muslimimies sai kyllä ottaa vaimokseen kristityn, mutta avioliitosta syntyvät lapset olivat muslimeja. Muslimi saattoi omistaa kristityn orjan, mutta kristityllä ei saanut olla muslimiorjaa.

Muslimit ylenkatsoivat kristittyjen syömistä ja juomista. Muslimeilta oli kielletty viini, sianliha ja mm. valkosipuli. Sika oli hyvin tavallinen eläin Andalusiassa, muslimeille saastainen ja inhoa aiheuttava. Muslimit kutsuivat kristittyjä monilla nimillä mm. nazarenes, al-hamra (punertavan ihonvärin mukaan), mushriks (monijumalaiset), kafir, agemies (barbaarit) ja myös halventavasti sioiksi (khanzir).

Kristityt eivät saaneet mennä muslimien hautausmaille, koska he saastuttivat haudat. Kristityt eivät saaneet ratsastaa hevosella, heidän piti käyttää aasia. Muslimin oli ruokittava köyhä muslimi, mutta hän ei saanut antaa ruokaa köyhälle kristitylle. Kristityillä ei ollut oikeutta juhlia uskontoaan julkisesti, he eivät saaneet pitää ristiä julkisissa tiloissa, eivät saaneet asettaa kirkkojen katolle ristiä, heille ei juuri annettu lupaa rakentaa uusia kirkkoja, eivätkä he saaneet korjata vanhoja. Muslimit muuttivat joitain kirkkoja moskeijoiksi, ja rakensivat uusia moskeijoita.

Moskeijoiden arkkitehtuuriin vaikutti espanjalais-visigoottilainen esikuva. Córdoban kuuluisan moskeijan holvikaaret ja kuviot jäljittelevät visigoottien malleja. Materiaali koottiin kristittyjen ja roomalaisten rakennuksista. Islamin valloitus tyrehdytti Rooman vallan jälkeisen sivilisaation alkuunsa, espanjalais-visigoottinen väestö ei missään tapauksessa ollut islamilaisen imperiumin ”sivistämisen” tarpeessa, sillä se oli paljon korkeammalla tasolla kuin valloittajat, joista suurin osa oli täysin sivistymättömiä berbereitä, joita johtivat Persian ja hindujen kulttuureja jo valloitussodissaan tuhonneet arabit. Pätevä muslimihistorioitsija Ibn Khaldun huomasi, että muslimitiedemiesten enemmistö ei ollut arabeja, vaan tulivat muslimien valloittamilta mailta idästä.

Muslimit rankaisivat vastarintaan ryhtyneitä tai kiellettyjä tekoja tehneitä kristittyjä ankarasti. Kuolemanrangaistus julmin menetelmin ja omaisuuden takavarikoiminen oli tavallista. Muslimi, joka raiskasi vapaan kristityn naisen, tuli ruoskia; kristitty, joka raiskasi musliminaisen, tuli tappaa. Kristittyjen todistus ei ollut pätevä missään lakiasiassa, mikäli se koski muslimeja. Kristittyjen ristiinnaulitsemiset ja kaulankatkaisut olivat jatkuvassa käytössä. Raakoja menetelmiä käytettiin myös siksi, että näin monikulttuurista yhteiskuntaa, missä erilaiset uskonnot, rodut, sosiaaliset ja poliittiset konfliktit vallitsivat, voitiin pitää koossa pelon voimalla.

Monet kristityt mieluummin kärsivät martyyrikuoleman kuin kääntyivät islamiin. Dhimmit alkoivat paeta pohjoiseen kristittyjen alueille, ja ryhtyivät takaisinvalloitukseen. Reconquistan jälkeen muslimeja pakeni Pohjois-Afrikkaan. Monet päättivät jäädä, he saivat harjoittaa uskontoaan. Heitä kutsuttiin nimellä mudéjares. Ottomaanien kasvava valta pelotti espanjalaisia ja muslimeja alettiin pitää turvallisuusuhkana, joten heille annettiin mahdollisuus joko kääntyä kristityiksi tai muuttaa Pohjois-Afrikkaan. Kristityiksi kääntyneitä, joista useat olivat valekäännynnäisiä, kutsuttiin sanalla moriscos. Iso joukko harjoitti salaa islamin oppia, pukeutuivat kuin muslimit, söivät muslimien tapaan jne. sekä nousivat aika ajoin kapinaan katkoen kristittyjen kauloja, polttaen heitä elävältä ja kivittäen kristittyjen asuinalueita. Lopulta moriscos-espanjalaiset pakotettiin lähtemään Pohjois-Afrikkaan v. 1609 ja 1614.

Fernández-Morera toteaa, että ellei vastarintaan olisi ryhdytty, eikä takaisinvalloitusta olisi tapahtunut, saattaisi Espanja tänä päivänä olla Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän kulttuurien laajentuma. Nyt raja Espanjan ja Marokon välillä on paikka, missä selvimmin näkyy ero kahden maailman välillä.

Espanja siis puhdistettiin muslimeista. Islamia ei pelätty turhaan. Olivatko muslimit vainottuja? Olivatko he uhreja? Kunpa historiantuntemus lisääntyisi, jotta vääristynyttä historiankäsitystä ei enää käytettäisi politiikassa ja kulttuurikysymyksissä oikeuttamaan perustelematon uhrin asema.

 

Simon Harris valaisee youtube-videollaan Al Andalus and the historical backdrop to Spain's terror trobles (25.8.2017)Espanjan islamilaista historiaa ja taustaa Barcelonan terrori-iskulle. Hän näyttää informatiivisin kartoin islamin etenemisen ja takaisinvalloituksen, toteaa ristiretket puolustuksellisiksi ja islamin levittäytymisen jihadiksi ja toivoo ihmisten oppivan historiasta.

 

Kirjoittaja on Hilkka Axelsen, eläkkeellä oleva kirjastonhoitaja, FM yleinen historia.

Vieraskynä pe 29.09. 10:06

Kommentit: 3

Juha. pe 29.09.2017 21:30 1

Tuossapa olisi hyvää materiaalia tämän päivän pässeille. Muttapa kuten oikeatkaan Pässit. Ei Pässejä halventavat liikanimen haltijat osaa sen enempää tuosta "varteesa" ottaa. En tiedä sitten mitä he sanovat kun pään katkaisun hetki koittaa. Ainakin näillä seuduin tunnettu wanha sanonta laittaa Pässin suuhun sanat: "Aika aikaa kutasankin, sanoi Pässi kun päätä leikattiin." "Vieraskynäilijä" on eläkeläinen, joka taas todistaa sen tosiasian, että virastaan eläkkeellä olevat ihmiset ovat viisainpia ihmisiä yhteiskunnassa ja heidän tekstinsä on painavaa fakta -perusteista lyijypunnusten omaista painavaa asiaa, eikä mitään nykyajan "heitukoiden" tai miehettärien sepustuksia, jotka ovat kuin akanaoita jonka ensimmäinen tuulenvire vie mennessään ja lukija tuntee vain haaskanneen kallista aikaansa täysin tyhjän takia. "Musta niinku tuntuu sillee" -asioita ei voi säkittää sen enenpää kuin lämpimän kesän auringon valoa ja lämpöä talven varalle. Kuten eräs talon emäntä päätti tehdä itsensä ja miehensä iloksi talven varalle wanhassa suomalaisessa kansansadussa. Tosin talon emännän pettymys ei ollut lopullista eikä häpeää tuottanutta. Sillä isäntä sanoi vaimonsa olleen niin aurinkoinen ja hyräilleen tyytyväisenä koko siihen astisen talven tämän pyöritellessään ajatuksissan sitä kuinka hänen miehensä yllättyy ja ilahtuu siitä kun hän avaa säkin ja päästää auringonvalon pirtissä valloilleen.

Mitä tapahtuu la 30.09.2017 08:04 1

Huh, tunnen itseni aivan dhimmiksi! Miten ihmeessä tähän nykyhulluuteen on jouduttu? Syyksi voi vain arvata sen, etteivät kansakunnat enää tiedä mitään islamin perimmäisestä olemuksesta ja luulevat sitä vain yhdeksi uskonnoksi muiden rinnalla. Vallanpitäjät (eurostoliitossa oikeammin vallan anastajat) osaavat omaksi hyödykseen käyttää kansojen tietämättömyyttä.

Olli Pusa to 05.10.2017 07:40 0

Monta kertaa ihmetellään, miksi tuollaisista islamin piirteistä vaietaan ja niistä puhuvat jopa saavat syytteitä vihapuheesta. Yhdeksi selitykseksi tarjotaan monikulttuurisuusideologian hyväuskoista naiiviutta.

Yksi selitys on kuitenkin varmaan raha. Suomenkin päättäjillä on käskyttäjänsä. Osa heistä tekee bisnestä islamin levitystyötä aktiivisesti tekevien tahojen kanssa, kuten esim. Saudi-Arabia. Niissä bisnestä tekevät vain tahot, jotka edistävät maan haluaman islamin suunnan toimintaedellytyksiä.

Siis taustat selviävät tutkimalla bisnessuhteita. Follow the money.Kommentointi on tilapäisesti pois käytöstä ohjelmistopäivitysten vuoksi. Palvelimille tehtiin DDoS hyökkäys 26.10.2017 jonka johdosta palvelimet asennettiin uusiksi ja kommenntointiratkaisu joudutaan toteuttamaan eri tavalla. Pahoittelemme keskeytystä kommentoinnissa. Sillä välin kirjoituksia voi kommentoida Facebook sivullamme.

Vieraskynä

Oikean Median vieraskynä -blogiin poimitaan mielenkiintoisia kirjoituksia henkilöiltä, jotka kirjoittavat harvemmin tai eivät voi omalla nimellään kirjoittaa valitsemistaan aiheista.

tuoreimmat

Je Suis Alex Jones

la 18.08. 23:18

Sananvapauden puolesta

to 16.08. 22:35

"Viisi syytä, miksi olen muuttanut mieleni Donald Trumpista"

ke 08.08. 23:00

Kansankodista humanitaariseksi suurvallaksi: Maksun aika

la 04.08. 10:33

Lisää tiedepolitiikkaa, konservatiivit!

ma 30.07. 21:42

Professori Tapio Puolimatka: Kampanja pedofilian laillistamiseksi

pe 27.07. 21:42

Uusgnostilaista sukupuoliopetusta kouluihin?

su 22.07. 21:06

Siniristin Liitto

ti 17.07. 21:07

Trump ja liberaalien epätoivo

ma 09.07. 12:55

Suojeleeko laki vain vähemmistöjä "valtaväestöltä"?

ti 26.06. 18:25

blogit

Vieraskynä

Je Suis Alex Jones

la 18.08.2018 23:18

Juha Ahvio

Kansalliskonservatiivinen Eurooppa nousee Unkarin ja Italian johdolla

la 18.08.2018 23:02

Professorin Ajatuksia

Yle maksumuurin taakse?

la 18.08.2018 22:56

Jukka Hankamäki

Luurangot taloustieteilijöiden kaapeissa

la 11.08.2018 22:34

Petteri Hiienkoski

Yliopistorehtori nakertamassa demokratian ja tieteen perusteita

pe 10.08.2018 20:43

Tapio Holopainen

Tapparan mies

ma 13.08.2018 23:16

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Somalimies palasi maahansa ja kehottaa muitakin somaleja palaamaan

ke 15.08.2018 17:13

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Mikä Tapio Puolimatkan kirjoituksessa raivostutti suvaitsevaiston?

to 09.08.2018 12:51

Arto Luukkanen

Henkist holhontaa Turuus...

pe 17.08.2018 23:10

Mika Niikko

Itsekkyyden naamiaiset

ma 02.07.2018 00:54

Musta Orkidea

Viimeisen muurin takana on totuus

ke 14.02.2018 10:55

Mikko Paunio

Vihdoin normijournalismia Pekka Haavistosta

ke 01.08.2018 20:23

Heikki Porkka

Turku - kylmien päättäjien kylä

pe 17.08.2018 22:20

Olli Pusa

Demokratia vaarassa

su 05.08.2018 11:59

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Ylen valeet

ke 08.08.2018 19:45

Reijo Tossavainen

SPR hylkäsi periaatteensa ja ryhtyi punavihreän sensuurin apuriksi

ke 15.08.2018 07:44

Jessica Vahtera

Työpaikkoja ei synny tilastotempuilla

pe 27.04.2018 12:59

Pauli Vahtera

Kokonaisuuden hahmottaminen

ti 17.10.2017 12:43

Timo Vihavainen

Suomen keksijä

la 18.08.2018 23:01

Matti Viren

Taas se Impivaara

ma 06.08.2018 22:40