Blogi: Heikki Porkka, ma 28.08.2017 01:08

Millaisista aineksista suomalainen katastrofi on kasattu?

1. Suomeen on tuotettu ihmisiä kansanryhmistä, jotka ovat alttiita tekemään seksuaalirikoksia.

Verkkouutiset julkaisi 12.5.2017 tietoja KRP:n tutkimuksesta. Sen mukaan 1 000 Suomen kansalaista kohti oli vuodessa (2016) 0,3 seksuaalirikosepäilyä.

Irakilaisilla vastaava luku on 12,9, afganistanilaisilla 10,9 ja turkkilaisilla 8,8. Islam on yhdistävä tekijä.

MTV:n 4.1.2017 julkaiseman ulkomaalaisten rikollisuutta käsittelevän uutisen mukaan seksuaalisen ahdistelun osalta oli kasvua ilmoitettujen rikosten määrässä 202 prosenttia ja raiskausrikoksissa noin 64 prosenttia.

Lisäksi MTV:n uutisessa kerrotaan, että yli 1 100 turvapaikanhakijaa oli rikoksesta epäiltynä vuonna 2016.

2. Suomeen on saapunut kymmeniä tuhansia ihmisiä uskonnollisesta (islam) kulttuurista, jonka edustajissa on suuri määrä henkilöitä, joiden kohdalla on merkittävä riski terroristisen teon toteuttamiseen.

Ensimmäinen terroristinen isku toteutui Turussa 18.8.2017. Tekijä huusi Turun torilla islamin tunnuksen Allahu akbar.

Suojelupoliisi on kertonut, että seurannassa on noin 350 henkilöä, jotka kuuluvat pahimpaan riskiryhmään. Turussa murhannut ja puukottanut marokkolainen ei kuulunut tähän joukkoon.

Tosiasiassa riskialttiita muslimeja on Suomessa huomattavasti enemmän, sillä jo vuonna 2013 uutisoitiin Turussa asuvan satoja fundamentaalisia muslimeja, äärijihadisteja, jotka ovat tyypillisesti alttiita tekemään terroristisia tekoja.

Entä millaisia ovat ne noin 2 500 henkilöä, joiden sijainnista ja motiiveista Suojelupoliisi tai mikään muu viranomainen ei tiedä mitään? Kadonneita ulkomaalaisia, pääosin muslimimiehiä, on yhteensä noin 5 300, mutta sisäministeri Risikon (kok) mukaan noin puolet heistä on poistunut maasta. Mihin arvio perustuu, siitä ei ole tietoa.

3. Suomeen on otettu suuria määriä kansalaisia maista, joiden edustajat työllistyvät huonosti

Tilastot osoittavat selkeästi, että somalit, irakilaiset, afgaanit ja turkkilaiset työllistyvät erittäin huonosti riippumatta siitä, kuinka kauan ovat asuneet Suomessa. Helsingin Sanomien julkaisema tilasto kertoo edellä mainittujen maiden edustajien työllisyysasteesta suhteessa kantaväestöön.

Ero on kaikissa vuosiryhmissä (vuoden, viisi, kymmenen tai viisitoista vuotta asuneet) valtava. Korkeimmillaan ero kantaväestöön on yli 70 prosenttia. Turkkilaisia lukuun ottamatta edes miehet eivät työllisty kunnolla riippumatta siitä, kuinka kauan ovat asuneet Suomessa. Tosin turkkilaisten miestenkin ero kantaväestöön vaihtelee asuinvuosista riippuen 15 ja 24 prosentin välillä. Muiden maiden kohdalla erot ovat huomattavasti suurempia yltäen aina 69 prosenttiin.

Maahanmuuttajaryhmistä parhaiten työllistyviä ovat virolaiset ja Länsi-Euroopasta saapuneet. Yleisradion artikkelin mukaan heikoimmin työllistyvät saapuvat Afrikasta ja Aasiasta. Aasia tarkoittaa tässä kohdassa esimerkiksi Lähi-idän maita, nimittäin samasta artikkelista selviää, että Itä-Aasiasta saapuvat ovat kolmanneksi parhaiten työllistyvä ryhmä.

4. Maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka ovat tuoneet Suomeen ihmisiä, jotka heikentävät huoltosuhdetta, jonka huononemisesta valtiovalta on ollut aiemmin useaan otteeseen huolissaan.

Tosiasioista piittaamatta on noudatettu politiikkaa, jonka myötä huoltosuhde heikkenee.

5. Noudatettu maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka on edistänyt yhteiskunnan polarisaatiota

Suomeen on muodostunut kaksoisstandardijärjestelmä, joka näkyy konkreettisesti esimerkiksi uimahallissa käytettävien uima-asujen vaatimuksissa. Siinä missä suomalaiselle ei sallita uimashortseja, saa musliminainen uida kaapumainen asu päällä. Puhumattakaan siitä, että muslimeille on järjestetty omia uintivuoroja, jolloin muut eivät pääse halliin.

Helsingissä kantaväestön syrjintä on laillistettu poliittisin päätöksin. Kahden tasavertaisen hakijan ollessa kyseessä valitaan työtehtävään aina ulkomaalaistaustainen, jos toinen osapuoli edustaa kyseistä ryhmää. Muutosta aiempaan käytäntöön esitti apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen (sdp).

Helsingin kaupungin tiedotteessa ja Helsingin Uutisten artikkelissa (9.8.2012) Viljanen kommentoi: ”Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kahdesta ansiokkuudeltaan tasaveroisesta henkilöstä tulee valita aliedustettuun ryhmään kuuluva hakija”.

Helsingin Uutiset kertoi 21.8.2012 lausunnosta, jossa Viljanen toteaa ”– Tavoitteenamme on lisätä maahanmuuttajien määrää kaupungin työntekijöissä”.

Viljasen lausunto liittyy uuteen ohjeistukseen, jonka mukaan ”on välillistä syrjintää edellyttää hakijalta hyvää suomen tai ruotsin taitoa, jos se ei ole työn kannalta välttämätöntä”.

6. Turvapaikkapolitiikka on johtanut viranomaisten harjoittamaan lakia halveksivaan toimintaan.

Iltalehti kertoi 27.8.2017 sosiaaliviranomaisten rahoittavan verovaroilla laittomasti maassa olevia henkilöitä, jotka ovat saaneet kielteisen päätöksen. Sosiaaliviranomaiset eivät anna kielteisen päätöksen saaneesta piilottelijasta tietoja poliisille.

Kaikki suomalaiset rahoittavat myös evankelisluterilaista kirkkoa, nekin, jotka eivät kuulu kirkkoon. Valtio rahoittaa kirkon toimintaa budjettivaroista useilla miljoonilla joka vuosi.

Kirkko on osallistunut aktiivisesti toimintaan, jossa laittomia, kielteisen päätöksen saaneita piilotellaan.

Kirkko ja sosiaaliviranomaiset heikentävät teoillaan kansalaismoraalia ja vaarantavat samalla vakavalla tavalla suomalaisten turvallisuutta.

7. Poliisihallitus (PoHa), jonka pitäisi toimia suomalaisten eduksi, yritti estää tärkeiden kansalaisten turvallisuutta edistävien tietojen kertomisen

Uusi Lahti –media kertoi 21.10.2015 julkaisemassaan artikkelissa poliisilaitoksen päivittäistiedottamista koskevasta ohjeesta, jonka mukaan rikoksista uutisoitaessa ”ei mainita epäillyn asemaa turvapaikanhakijana”.

Kentällä toimiva henkilöstö ihmetteli ohjeistusta todeten ettei ”kenenkään henkilöllisyys paljastu sillä, että hänen sanotaan olevan turvapaikanhakija”.

Oliko ohjeistuksen alkuperäinen lähtöpiste sisäministeriön kansliapäällikkö Nerg, sisäministeri Orpo, poliisiylijohtaja Kolehmainen vai joku Kolehmaisen alaisista, siitä ei ole tarkempaa tietoa.

Ohjeistus on järkeä vailla, sillä tietoa pimittämällä ei vaaraa voi tunnistaa ja ennakoida.

Miksi kansalaisten turvallisuudesta vastaava taho toimi täysin velvollisuuksiensa vastaisesti? Miksi poliisihallitus ei puolusta suomalaisten naisten ja tyttöjen turvallisuutta vaan holhoaa turvapaikanhakijoita, joilla on suuri todennäköisyys syyllistyä seksuaalirikokseen?

8. Yleistä

Terrorista puhuttaessa ovat useat suomalaiset ”asiantuntijat” viitanneet IRA:n ja baskien vasemmistolaisen ETA:n iskuihin. Rinnastaneet ne [IRA, ETA] muslimien Euroopassa toteuttamaan terrorismiin ja vähätelleet nykyisen terrorismin määrää. Kaikki Yleisradion käyttämät ”asiantuntijat” ja kantaa ottaneet studiovieraat ovat toistaneet samaa mantraa.

”Asiantuntijoilta” on unohtunut, että IRA ja ETA toteuttivat iskujaan paikallisesti, eivät pitkin Eurooppaa. IRA toteutti iskujaan Britteinsaarilla ja ETA iski Espanjassa.

Saksalainen äärivasemmistolainen Punainen Armeijakunta (RAF) iski lähes aina Saksassa, poikkeuksena isku Saksan Tukholman suurlähetystöön ja Lufthansan koneen kaappaus sekä Naton Belgiassa olleen komentajan Alexander Haigin epäonnistunut murhayritys. RAF hankki koulutusta muslimiterroristeilta (PLO).

Muslimiterroristit iskevät kaikkialla, koko Euroopan alueella, paitsi itäisessä Euroopassa, jossa muslimeja ei ole tai heidän määränsä on vähäinen mahdollistaen hyvän valvonnan.

Nykyisiä terroritekoja on verrattu myös kouluampumisiin. Huono vertailukohde jälleen, sillä kouluampumiset eivät ole maailmanlaajuisen tai minkäänlaisen organisaation rahoittamia, ovat paikallisia eikä mikään ulkopuolinen taho, uskonnollinen tai aatteellinen, ole kouluttanut tai yllyttänyt tekijöitä.

”Asiantuntijoiden” vähättelevä ja totuuden vastainen asenne antaa kuvan, jonka mukaan he ovat sitä mieltä, että terrorismin tulo Suomeen on luonnollinen asia eurooppalaisessa kehityksessä. Luonnonvoima, jolle emme voi mitään.

Näin ei kuitenkaan ole vaan terrorismi on tullut Suomeen poliittisten päätösten seurauksena. Päättäjinä ovat olleet suomalaiset poliitikot.

Kaikki viralliset tahot välttelevät islamin yhdistämistä terroriin. Jos islam nousee esiin, väitetään, että kyse on väärästä islamista.

Väite on absurdi, sillä terroristit noudattavat islamia, jonka perusteet löytyvät islamin pyhistä kirjoituksista ja Muhammedin elämän matkimisesta. Kyse on islamin kivijalkojen sanatarkasta noudattamisesta.

Tässä kohdin on syytä muistaa poliitikkojen tietämyksen vähäisyys, sillä maahanmuuttoministerinä aiemmin toiminut rkp:n Astrid Thors väitti vuosia sitten, että sharia ei kuulu islamiin. Kun poliitikko ei tiedä edes omaan toimialaansa liittyvistä asioista tämän vertaa, herää kysymys, mistä hän ylipäätään on perillä.

Lopuksi muutama kysymys. Missä vaiheessa päättäjät kantavat vastuunsa, inhimillisen ja konkreettisen vastuun, joka on langennut heidän päälleen satojen turvapaikanhakijoiden tekemien seksuaalirikosten, tapon ja murhien seurauksena?

Historia tulee muistamaan nykyisen hallituksen yhdestä asiasta, hallituksena, joka toi terrorismin Suomeen.

Kaikkea ei voi kuitenkaan kaataa nykyisen hallituksen niskaan, sillä yhteiskuntaa hajottava politiikka aloitettiin voimallisesti jo Tarja Halosen ensimmäisellä presidenttikaudella. Vaarallista kehitystä ovat lisäksi edistäneet useat hallitukset alkaen Vanhasen ykkösestä ja Kataisen hallituksesta.

Entä ovatko suomalaiset oppineet mitään viimeisen kahden vuoden ajalta? Tästä antaa osviittaa viime kevään kunnallisvaalien tulos. Kansalaiset antoivat suurimman tukensa juuri niille puolueille, jotka ovat päätöksillään eniten heikentäneet kansakunnan turvallisuutta.

Heikki Porkka ma 28.08. 01:08

Kommentit: 0Kommentointi on tilapäisesti pois käytöstä ohjelmistopäivitysten vuoksi. Palvelimille tehtiin DDoS hyökkäys 26.10.2017 jonka johdosta palvelimet asennettiin uusiksi ja kommenntointiratkaisu joudutaan toteuttamaan eri tavalla. Pahoittelemme keskeytystä kommentoinnissa. Sillä välin kirjoituksia voi kommentoida Facebook sivullamme.

Heikki Porkka

Ulkosuomalainen, jonka mukaan realismi ja tosiasioiden tunnustaminen ovat ainoat oikeat lähtökohdat yhteiskunnallisista asioista päätettäessä.

tuoreimmat

Yhdysvaltain Kansallinen rajavartioviranomaisten liitto nimittää Peter Fondaa terroristiksi

la 23.06. 10:26

Kestävästä kehityksestä ja maahanmuutosta

pe 22.06. 10:52

Yhdysvallat eroaa YK:n ihmisoikeusneuvostosta

ke 20.06. 08:54

Terrorismi, liikenne ja sokeri tappavat

ti 19.06. 09:42

Varmoja konsteja terrorismin uhan vähentämiseksi tulevaisuuden Suomea ajatellen

la 16.06. 11:07

Maahanmuutto ja sen myötä ilmaantuvat terrori-iskut eivät ole luonnonvoimia

pe 15.06. 10:12

Suruliputus. Ei koskaan enää?

to 14.06. 15:29

Jääkö Suomi Euroopan viimeiseksi [ja ainoaksi] idiotismin edustajaksi?

to 14.06. 10:00

Todellisuuspakoinen kansakunta?

to 14.06. 07:53

Rajavartijoita vai pillerihattuisia pikkolopoikia?

ma 11.06. 10:00

blogit

Vieraskynä

Sananvapaus politisoituneessa oikeusjärjestelmässä: Tommy Robinson

pe 15.06.2018 14:00

Juha Ahvio

Suomalainen sanan- ja mielipiteenvapaus orwellilaisen aivopesun kourissa

la 23.06.2018 17:03

Professorin Ajatuksia

Li Anderssonin usko Homo sovieticukseen

su 24.06.2018 21:59

Jukka Hankamäki

Kultaranta-keskustelut: paljon puhetta, vähän asiaa

ke 20.06.2018 17:44

Petteri Hiienkoski

Kristinusko ja islam X: Allah on Raamatun Jumalan irvikuva

ke 06.12.2017 08:52

Tapio Holopainen

London Calling

to 21.06.2018 18:59

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Historialliset hetket Euroopassa - sisäministerin ehdotuksessa paljon hyvää

to 21.06.2018 21:14

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

"Syrjäytyneet miehet romuttavat syntyvyyden" -narratiivi

ke 18.04.2018 06:51

Arto Luukkanen

Hallitus sai neljät "ehdot"

ma 18.06.2018 13:22

Mika Niikko

Yksi äiti, kaksi äitiä, kolme äitiä

ke 21.02.2018 20:30

Musta Orkidea

Viimeisen muurin takana on totuus

ke 14.02.2018 10:55

Mikko Paunio

Reuters Institute / Oxford University median luotettavuustutkimus jopa hulvatonta luettavaa - Vahva lukusuositus

su 17.06.2018 12:23

Heikki Porkka

Yhdysvaltain Kansallinen rajavartioviranomaisten liitto nimittää Peter Fondaa terroristiksi

la 23.06.2018 10:26

Olli Pusa

Kojamo - rahastus ja kusetus

ke 23.05.2018 16:40

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Perinteiset perhearvot uhka ?

ke 06.06.2018 14:01

Reijo Tossavainen

Kansallinen päätöksenteko ottaa niskalenkin EU-uskoisista

su 24.06.2018 19:04

Jessica Vahtera

Työpaikkoja ei synny tilastotempuilla

pe 27.04.2018 12:59

Pauli Vahtera

Kokonaisuuden hahmottaminen

ti 17.10.2017 12:43

Timo Vihavainen

Kansalaistottelemattomuus

su 24.06.2018 22:00

Matti Viren

Wir schaffen das!

ma 25.06.2018 01:52