Blogi: Vieraskynä , su 16.09.2018 21:32

Suojeleeko oikeus ns. kansanryhmää sananvapauden kustannuksella?

Kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on tullut ahkerasti käytetty lakipykälä monikulttuurisissa yhteiskunnissa. Suomessa ei ole laissa määritelty, mikä on rangaistavaa vihapuhetta, silti ihmisiä kutsutaan kuulusteluihin vihapuheen eli kiihotuspykälän (RL 11:10), koventamisperusteen (RL 6:5. 1,4) tai uskonrauhan rikkomisen (RL 17:10) perusteella, Vähemmistöryhmään kuuluvaan kohdistetun vihapuheen katsotaan lähtökohtaisesti aiheuttavan suurempaa kärsimystä kuin enemmistön jäseneen kohdistunut kunnianloukkaus. Poliisin esitutkinnassa kynnys luokitella teko viharikokseksi on erittäin alhainen. Siihen riittää pelkkä yhden osapuolen oletus viharikosmotiivin olemassa olosta.

Tanskalainen toimittaja Flemming Rose joutui kovaan pyöritykseen Jyllands Postenin julkaistua Muhammed-pilakuvat v. 2005. Hän pitää erittäin ongelmallisena, ettei Euroopassa ole minkäänlaista konsensusta siitä, mitä vihapuhe on, ja muistuttaa, että kun YK:n sopimus vihapuhe-lukuineen kansalais- ja poliittisista oikeuksista allekirjoitettiin v. 1966 äänestivät monet liberaalit demokratiat vihapuhe-artiklaa vastaan, koska kuten tuolloin ihmisoikeuskomitean puheenjohtajana toiminut Eleanor Roosevelt varoitti, tuota artiklaa voi kuka tahansa diktaattori käyttää kritiikin hiljentämiseen. Juuri näin on tapahtunut.

Vihapuhesäädöksillä oikeutetaan etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen suojelu ja myös sosiaalisten muutosvoimien eteneminen ilman vastarintaa. Vihapuhelait palvelevat välineenä, millä yhden ryhmän sosiaaliset normit saatetaan pakolla hyväksytyiksi yhteiskunnassa kokonaisuutena. Mutta se mikä on pyhää kristityille, saattaa kuulostaa jumalanpilkalta muslimien mielestä. On melkoinen paradoksi, että eurooppalaiset poliitikot juhlivat kulttuurista, uskonnollista ja etnistä moninaisuutta, mutta eivät ole samaan aikaan hyväksymässä samanlaista diversiteettiä sanankäytön suhteen. Uskonnollisen diversiteetin nimissä sananvapauttamme on koko ajan rajoitettu.

Viharikostuomioista on tullut ensisijassa poliittisia. Ruotsalainen etnologi Karl-Olof Arnstberg  kävi läpi  Ruotsissa kiihotuspykälän nojalla tehtyjä tuomioita avustaessaan juristia, ja tuli siihen tulokseen, että 20:stä tapauksesta vain yhdessä kaikki kolme perustetta täyttyivät, eikä muista olisi pitänyt nostaa edes syytettä. On löydettävä kansanryhmä, kiihotus ja levittäminen internetissä. Kaikkein vaikein tulkittava on termi kansanryhmä. Juridinen määritelmä on täysin virheellinen, sillä heikennetään kansalaisten sananvapautta, minkä taas perustuslaki takaa.

Ruotsissa ilmoitukset kiihottamisesta kansanryhmää vastaan (HMF, Hets mot folkgrupp) ovat moninkertaistuneet. HMF ei ole mikään laki, eikä sitä laiksi tulisi kutsua. Tulkinnoissa ei yleensä oteta huomioon sananvapauskysymystä, liukuhihna-päätöksiä tehdään tulkitsemalla kansanryhmä, tapahtunut rikos ja julistamalla tuomio. Etninen ryhmä on suhteellisen helppo määrittää, mutta on siinäkin ongelmia, Norjassa asuvia ruotsalaisia ei ole tulkittu kansanryhmäksi, USA:n mustia ei voi tulkita kansanryhmäksi, koska ei ole olemassa enemmistöä. Vaikeus kansanryhmän tulkinnassa on siinä, keitä katsotaan kuuluvan siihen.

Lisäksi monessa tuomiossa kansanryhmä on täysin epäoleellinen tekijä, uhria ei tarvita. Ruotsissa oikeuskansleri voi toimia syyttäjänä painovapaus- ja sananvapausasioissa. Toisin sanoen pykälän tulkinnalla ja käsittelyllä voidaan haravoida henkilöitä poliittisen syytteen saamiseksi. Oikeuskansleri luo näin lainsäädäntöä, koska kun hän on ottanut asian käsittelyyn, asian etenemistä on lähes mahdoton pysäyttää. Tulkintaa voidaan käyttää supistamaan vapaata sanaa. Suomessa internetissä julkisesti tapahtuneesta teosta valtakunnansyyttäjä voi antaa määräyksen syytteen nostamisesta, mikäli erittäin tärkeä yleinen etu vaatii sitä.

Pohjoismaista puuttuu riittävä sananvapauden suoja. Kiihotuspykälää voidaan käyttää poliittisesti hyväksytyllä alueella, poliitikot voivat rajoittaa näin sananvapautta. Yhdysvaltain ”bills of rights” on huomattavasti vahvempi suoja. Siellä on hyvin harvoja laillisia esteitä vapaalle ilmaisulle, paljon enemmän kuitenkin sosiaalista painostusta kuin Euroopassa. Perustuslain ensimmäinen lisäpykälä (First Amendment) antaa sananvapaudelle erityisaseman. Poliittista korrektiutta on liikaa niin Amerikassa kuin Euroopassakin.

Omituisinta on, että islamista on tullut kansanryhmä, maailman toiseksi suurimmasta uskonnosta. Eihän se ole vähemmistö, vielä vähemmän etninen ryhmä. Flemming Rose havahtui samaan asiaan pilakuvien aikaan, kun maailman muslimit nousivat  mielenosoituksissa Tanskaa vastaan, ja tanskalaisia tuotteita alettiin boikotoida muslimi-maissa. Hän oppi, että elämme globaalissa maailmassa, missä jossain päin julkaistu, on julkista myös muualla. Tästä syntyy suunnattomat manipulaation ja väärinkäsitysten mahdollisuudet. Siksi liberaaleissa demokratioissa tulisi olla tässä suhteessa mahdollisimman vähän kieltoja, ihmisten, jotka elävät demokratiassa, olisi hyväksyttävä hinta tästä etuoikeudesta, ja pystyttävä ottamaan vastaan myös loukkauksia, muuten emme voi säilyä avoimena yhteiskuntana eli tarvitaan enemmän, ei vähemmän, vapaata sanaa. Joudumme muuten elämään hiljaisuuden tyranniassa.

Miksi globalistit, jotka lähtökohtaisesti näkevät maailman rajattomana, ajattelevat vähemistöjä nationalistiselta kannalta? Eikö oikeusjärjestelmän tulisi olla demokratian puolella, eikä erityissuojella sen vastustajia? Tarvitaan tutkimuksia siitä, mikä osuus oikeuden tulkinnoilla on yhteiskuntakehityksen vinoutumiseen. Kuinka paljon itsesensuuri pelosta tulla syytetyksi vihapuheesta on vaikuttanut sananvapauteen?

Jordan Petersonin mielestä sananvapaus on tärkeää niille, joilla ei ole mitään muuta. Ihmiset saavat puheella näkyviin oman kärsimyksensä, lain ei tule määrittää sanoja, joita ihminen saa käyttää, eikä sen, että ihminen ei hallitse hovikelpoista puhetyyliä, pidä johtaa häntä kuulusteluihin. Joutua poliisikuulusteluun, on jo rangaistus itsessään, ja siinä usein paljastuu myös sananvapauden luokkanäkökulma, sanansa oikein asettavat voivat välttyä syytteiltä. Eliitti ei välitä sananvapaudesta, koska sillä on aina keinonsa saada äänensä kuuluviin. Sananvapaus on tärkein vapaus, sillä voidaan puolustaa kaikkia muita oikeuksia, sillä saadaan myös vähemmistöjen ääni kuuluviin.

Ruotsin valtiopäivävaalien jälkeen on Tanskassa vakavasti kysytty, onko Ruotsi ylipäätään demokratia. Entinen integraatioministeri Birthe Rønn Hornbech ihmettelee Ruotsin vaalijärjestelmää, demokratiassa vaalin tulee olla salainen, ja kun Ruotsissa ei käytännössä ole edes sananvapautta, koska vuosikausia kansalaisten ei mediassa ole ollut mahdollista tulla esiin tiettyihin asioihin kohdistunein kriittisin mielipitein ja vallanpitäjät ovat sulkeneet itsensä avoimen keskustelun ulkopuolelle, ja nousseet niitä mielipiteitä vastaan, joista eivät pidä. Tanskassa ollaan tietoisia islamin tuomasta uhasta sananvapautta kohtaan ja siellä katsellaan pelonsekaisin tuntein naapurimaiden  Ruotsin ja Englannin alistumista islamin edessä.

Aia Fog kirjoittaa painovapausyhdistyksen sivuilla, että Dan Parkin taiteen tuomitseminen Ruotsissa kiihotuspykälän nojalla toi jo kaikuja Hitlerin asenteesta rappiotaidetta kohtaan. Keväällä Jan Sjunnesson kutsuttiin poliisikuulusteluihin lastenkirjoista tekemänsä islam-kriittisen satiirin vuoksi. Ruotsi oikeusvaltiona on romahtamassa, ja kansan keskuudessa Ruotsia kutsutaankin Skandinavian Pohjois-Koreaksi. Ruotsin tasa-arvoa korostava, mutta instituutioihin suuntautuva auktoriteettiusko, on vahva konformistinen voima, joka saa miehetkin tunnustautumaan feministeiksi välttääkseen erottautumisesta johtuvan tuomitsemisen, ja Britannian toisenlainen yhteiskunta, missä työväenluokka on niin syrjäytetty ja hyljeksitty, että pahamaineiset pakistanilaisjengit saattoivat raiskata sen alaikäisiä tyttäriä vuosikausia kenenkään puuttumatta rikokseen, ovat molemmat kuitenkin samankaltaisesti ajautuneet kulttuuriseen kuolemankierteeseen eivätkä ole kyenneet asettumaan islamin erityisvaatimuksia ja uhkaa vastaan.

Pelko rasistiksi leimaamisesta on johtanut siihen, että islam on nostettu niin yhdenmukaisuutta korostavan Ruotsin kuin Britannian luokkayhteiskunnan yläpuolelle. Islam on kyennyt erottautumaan, ja kohottautumaan kaikkien olemassaolevien normien ja sääntöjen yläpuolelle, ja pystynyt pitämään oman väkensä kurissa. Islamista on tullut vaara länsimaisille arvoille ja normeille, tanskalaisten on oltava koko ajan valppaana puolustamassa omia arvojaan, ja vaikka on asetettu burkakielto, tehty getto-suunnitelmia, aloitettu imaamien seuranta, on pelko, että joudutaan kohtaamaan Britannian ja Ruotsin kaltainen alistumiskehitys.

Kuten Flemming Rose toteaa, demokratiassa kaikkein tärkein vähemmistö on yksilö, ei ryhmä, ja tällä tulisi olla erityismerkitystä globalisoituvassa ja rajattomassa maailmassa, enemmistö/vähemmistö -voimasuhde on häilyvä, ja valtasuhteet muuttuvat koko ajan. Väkivaltaan kiihottamista tulisi pitää ainoana rajoitteena sananvapaudelle.

 

Lähteitä:

Fog, Aia, Hvem siger, at Danmark er bedre til at forsvare vestlige værdier end Sverige og England? Trykkefrihed.dk. Aktuelt artikel 28.8.2018.

Forss, Marko, Rangaistava vihapuhe internetissä - miten kansanryhmän suoja eroaa yksilön suojasta. Edilex 2018/23 (julk. 27.6.2018).

Julia Caesar, blogg 26.5.2018. Gästinlägg: K-O Arnstberg granskar HMF-lager. Del 1.

Peterson, Jordan B., The Queen’s university talk: The Rising tide of compelled speech. Youtube 11.3.2018.

Rose, Flemming, Copenhagen, speech and violence. The New Yorker 14.2.2015.

Rose, Flemming, The Problem with hate speech laws in Europe. El País 30.1.2017.

Rønn Hornbech, Birthe, Jeg bliver så glad for Danmark. Er Sverige overhovedet et demokrati? Jyllands Posten. Blog 9.9.2018.

 

Kirjoittaja on Hilkka Axelsen, eläkkeellä oleva kirjastonhoitaja, FM yleinen historia.

Vieraskynä su 16.09. 21:32

Vieraskynä

Oikean Median vieraskynä -blogiin poimitaan mielenkiintoisia kirjoituksia henkilöiltä, jotka kirjoittavat harvemmin tai eivät voi omalla nimellään kirjoittaa valitsemistaan aiheista.

tuoreimmat

Maahanmuuttoahdistus koskettaa monia suomalaisia

to 23.05. 01:36

Suomalaisille jatkossakin maitoa ja bensaa!

to 16.05. 22:33

Kadonnut maskuliinisuus ja puolustuskyvytön kristillinen länsi

pe 26.04. 00:01

Pääsiäinen ei unohdu edes taivaassa!

la 20.04. 00:43

Suomalaisten etua ajetaan kahdessa rintamassa

su 14.04. 16:01

Islamin kulttuurivaikutus väitetyn maltillisuuden näkökulmasta

ti 09.04. 23:47

Ps-nuorten naiset: Nykyfeminismi tai sukupuolikiintiöt eivät edusta tasa-arvoa

ti 19.03. 20:01

Amerikasta mallia vihapuhekampanjaan

la 16.03. 12:34

Populismi haastaa kartellidemokratian

la 09.03. 16:36

Puolimatka: Altistaako nykyinen seksuaalikasvatus nuoria hyväksikäytölle?

pe 22.02. 21:57

blogit

Vieraskynä

Maahanmuuttoahdistus koskettaa monia suomalaisia

to 23.05.2019 01:36

Juha Ahvio

Europarlamenttivaalit 2019 ovat "kaikkien aikojen mullistavimmat EU-vaalit"

la 25.05.2019 20:25

Professorin Ajatuksia

ISIS-vaimojen ja muiden ihmisoikeudet

la 25.05.2019 20:21

Marko Hamilo

Puolusta Eurooppaa, äänestä euroskeptikkoa

la 25.05.2019 16:12

Jukka Hankamäki

Suomelle tärkeät europarlamenttivaalit

to 09.05.2019 22:08

Petteri Hiienkoski

Arkkipiispan tuella sananvapautta vastaan

la 18.05.2019 16:09

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Euvostoliiton purkaminen alkaa vihdoinkin!

ke 01.05.2019 16:15

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Kansallismielisten vietävä ympäristöagenda vihreiltä

ti 14.05.2019 23:15

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Mitä termi "vihervasemmisto" tarkoittaa?

pe 24.08.2018 09:42

Arto Luukkanen

KGB ja sen mustien operaatioiden "jatkot" EU-vaaleissa

la 25.05.2019 20:24

Mika Niikko

Somekampanja käänsi tuhansien turvapaikkavaeltajien suunnan

su 07.04.2019 23:11

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Maailman muovin kierrätys totaalikaaoksessa Uusi raporttini julki Lontoossa

ke 15.05.2019 20:55

Heikki Porkka

Ennusteita ja kohunpoikasia maahanmuuttopolitiikan liepeiltä

la 25.05.2019 11:15

Tapio Puolimatka

Setan kunniarotta-antipalkinto ja itävaltalainen rottaruno

ti 21.05.2019 23:38

Olli Pusa

Islaminuskoiset eivät sopeudu

su 19.05.2019 21:43

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Chile ja media

to 04.04.2019 21:30

Reijo Tossavainen

Lipponen ja Rönnholm venäläisten juoksupoikina

la 25.05.2019 21:34

Jessica Vahtera

Feministinen hallitus täysin tasa-arvoton

pe 24.05.2019 15:56

Pauli Vahtera

SDP valehtelijoiden klubi

pe 03.05.2019 21:34

Timo Vihavainen

Neuvostoihminen

la 25.05.2019 20:22

Matti Viren

Kumoaako ilmaston muutos kaikki lait?

pe 24.05.2019 01:25