Blogi: Juha Ahvio, la 01.09.2018 10:25

Kansalliskonservatiiviset Ruotsidemokraatit nousevat Ruotsissa

Ruotsissa järjestetään valtiopäivävaalit 9. syyskuuta 2018. Nämä vaalit ovat useammallakin tavalla erittäin merkittävät sekä Ruotsin itsensä että koko Euroopankin kannalta. Ruotsin sosialidemokraattien vuosikymmeniä kestänyt hallitsevan määräävä asema Ruotsin politiikassa tulee mitä ilmeisimmin murtumaan ja ruotsidemokraatit nostavat kannatuksensa ennenkuulumattoman korkealle tasolle. Ruotsidemokraattien nousu tulee puolestaan oleellisesti vahvistamaan juuri nyt kautta koko Euroopan käynnissä olevaa kansalliskonservatiivisten voimien nousua.

On täysin mahdollista, että Ruotsi kokee runsaan viikon kuluttua oman ”Trump-hetkensä”, kuten Tino Sanandaji tilannetta tarkastelee artikkelissaan ”Is Sweden about to have its Trump moment?” 31.5.2018. Tosiasia on, että Ruotsin sosialidemokraattien ajama avointen rajojen monikulttuurisuusideologia rajoittamattomine maahanmuuttoineen on tullut tiensä päähän. Viimeistään nyt Ruotsissa on käynyt täysin selväksi, kuinka tuhoisaa maahanmuuttopolitiikkaa sikäläinen vasemmisto niin kutsutun valtavirtaisen oikeiston eli maltillisen kokoomuksen kanssa on ajanut.

Yli äyräidensä paisuneen rajoittamattoman maahanmuuton tuhoisat seuraukset ovat ilmenneet etenkin tavallisen ruotsalaisen duunarin arkipäivässä sillä seurauksella, että nyt perinteisesti vankan sosialidemokraattinen työväestökin siirtyy joukolla ruotsidemokraattien riveihin ymmärrettyään, että ruotsidemokraattien jo vuosien ajan esittämät näkemykset ja politiikkasuositukset ovat sittenkin ainoita realistisia.    

Keskeisimpiä teemoja Ruotsin vaalien alla ovat maahanmuutto, rajat sekä lain ja järjestyksen säilyminen, kuten Ilkka Luukkosen ”Ruotsidemokraatit käyttävät Suomea myönteisenä esimerkkinä” artikkelista Verkkouutisissa 25.8.2018 ilmenee. Vaikka maltillinen kokoomuskin on viime aikoina esiintynyt kurin ja järjestyksen puolestapuhujana ja demaritkin ovat olleet ottavinaan maahanmuuttorealistisempia kantoja, ymmärtävät ruotsalaiset, että nimenomaan ruotsidemokraateilla on tarjota todellisia lääkkeitä tilanteessa, jossa koko ruotsalainen yhteiskunta uhkaa ajautua kaaokseen ja epäjärjestykseen, kuten viimeaikaiset järjestelmälliset autojen tuhopolttoiskutkin osoittavat.

Ruotsin tämänhetkinen tilanne muodostaa osan Euroopan kokonaistilanteesta ja siksi Ruotsin valtiopäivävaalien tuloksella ja ruotsidemokraattien menestymisellä on suuri vaikutus Euroopan – myös Suomen – lähitulevaisuuteen ja sen myötä Euroopan tulevaisuuteen ylipäätään. Tytti Salenius selostaa Oikean Median artikkelissaan "Turvallisuuspolitiikan asiantuntija: Muslimit pitävät Eurooppaa saaliina'" 23.8.2018 unkarilaisen turvallisuuspolitiikan asiantuntija József Horváthin realistisia näkemyksiä Euroopan tämänhetkisestä tilanteesta:

”[Horváthin] mukaan lähestyvissä Ruotsin, Baijerin ja Euroopan parlamentin vaaleissa on ennen kaikkea kysymys Euroopan tulevaisuudesta: ’Kaikille eurooppalaisille tällä hetkellä tärkein kysymys on, millaisessa maailmassa haluamme elää, haluammeko luopua maastamme, kaupungeistamme ja kodeistamme, jotka vanhempamme ja isovanhempamme ovat jättäneet meille vai haluammeko me suojella niitä.’ Hän näkee turvallisuudesta tulleen niin korvaamaton arvo, ettei sitä voida riittävästi korostaa. Siihen viitaten hän mainitsi Länsi-Euroopan no-go -alueet, jotka ovat alkaneet levittäytyä kokonaisiin kaupunginosiin.”

”József Horváth kuvaili Ruotsia maaksi, jossa ihmiset asuvat kyllä edelleen, mutta missä Ruotsille tunnusomaista ’legendaarista säntillisyyttä’ ei ole ollut olemassa enää pitkään aikaan. Ruotsin maahanmuuttopolitiikka on johtanut siihen, että valtio menettää vaikutusvaltaansa monilla elämänalueilla. ’Netistä löytyy videoita, joissa ruotsalaiset poliisit pötkivät pakoon maahanmuuttajia’ ja Ruotsi on nyt siinä pisteessä, että se on alkanut ajatella ’oikean armeijan perustamista’ palauttaakseen järjestyksen alueille, missä tapahtuu massiivisia autojen tuhopolttoja.”

”’Jos Länsi-Euroopan maahanmuuttopolitiikassa ei tapahdu käännekohtaa, muutaman vuoden kuluttua Ruotsi voi olla ensimmäinen eurooppalainen maa, jossa on suurin muslimiväestö’…Hän on pannut merkille Euroopassa ennen vahvana vallinneen kansanluonteen suojella kotia tyystin kadonneen ja siksi uskookin, että nimenomaan Ruotsin ja Baijerin vaalit ovat ratkaisevia lastemme tulevaisuuden kannalta.”

”Länsi reagoi riittämättömästi ja rämpii nyt ’poliittisen korrektiuden liejussa’, jossa ’rakastamme kaikkia ja tärkeintä on kaikkien muiden kunnioittaminen ja hyväksyminen’. Horváth muisteli kunnioittaen mennyttä aikaa, jolloin sata vuotta sitten miehille oli luonnollista puolustaa maataan…’Ruotsissa seitsemän kahdeksan vuoden ikäiset tytöt ovat naimisissa, mikä on rikos, pedofilia. Ruotsin hallitus sanoo vain, että tilanteesta on neuvoteltava pikemminkin kuin tehdä loppu siitä’.”

Ruotsidemokraatit haluaa lopettaa tällaisen mielettömän tilanteen vallitsemisen Ruotsissa ja haluaa rakentaa vahvan ja turvallisen Ruotsin, kuten käy kattavasti ja politiikan eri osa-alueiden osalta ilmi ruotsidemokraattien Valmanifest: Sverigedemokraternas valmanifest 2018 -vaaliohjelmasta ja englanninkielisestä yleiskuvauksesta siitä, millaiset ovat ruotsidemokraattien tavoitteet: We are the Sweden Democrats

Ruotsidemokraattien mukaan Ruotsi tarvitsee turvalliset ja vartioidut rajat organisoidun rikollisuuden, ihmissalakuljetuksen ja terrorismin pitämiseksi loitolla Ruotsista. Poliisin määrärahoja tulee nostaa huomattavasti. Ruotsin tulee lakata ottamasta vastaan turvapaikanhakijoita ja sen sijaan tulee tarjota todellista apua todellisille pakolaisille ja mahdollistaa tilanne, että maahanmuuttajat voivat myös palata lähtömaihinsa. Ruotsidemokraatit muistuttavat, että ruotsalaisen hyvinvoinnin tulee kohdistua ensisijaisesti Ruotsin kansalaisille. Islamismille ei tule koskaan antaa sijaa.

Ruotsidemokraattien Ruotsissa ollaan ylpeitä omasta kulttuurista ja perinteistä sekä arvostetaan ja vaalitaan sitä, mitä on peritty aiemmilta sukupolvilta. Ruotsidemokraattien perhepolitiikkaa ohjaa näkemys lapsen edun ensisijaisuudesta ja vakaumus, jonka mukaan ydinperhe tarjoaa parhaat mahdollisuudet lasten tasapainoiselle kasvulle. Ruotsin ulkosuhteiden osalta ruotsidemokraatit edellyttävät kansanäänestystä Ruotsin EU-jäsenyydestä, korostavat pohjoismaisen kansanyhteisön merkitystä ja esittävät, että Ruotsin tulisi tunnustaa Jerusalem Israelin pääkaupungiksi.

Ruotsidemokraattien vaaliohjelma on esillä myös Suomen Uutisten artikkelissa ”Ruotsidemokraattien vaaliohjelma on muutoksen käsikirja: Maahanmuuttoon tiukka linja – turvapaikka peruttava välittömästi, kun sen perusteet muuttuvat” 3.7.2018. Kannattaa myös ehdottomasti katsoa ajan kanssa vajaa kaksituntinen ruotsidemokraattien Samtiden Dokumentär 2018 -filmivideo ”Ett folk, Ett parti: Socialdemokraternas historia – som den aldrig berättas förut”, jossa on ruotsinkielisin selostuksin ja englanninkielisin tekstityksin esillä Ruotsin sosialidemokraattisen puolueen – joka on jatkuvasti hyökännyt poliittisesti ruotsidemokraatteja vastaan puolueen vanhaan menneisyyteen viittaamalla – vaiettu historia.  

Mielenkiintoinen ja merkille pantava tosiasia on sekin, että ruotsidemokraattien kannatus kasvaa nyt paitsi aiemmin demareita äänestäneen työväestön keskuudessa myös maahanmuuttajien joukossa, kuten selviää artikkelista ”Ruotsidemokraattien kannatus kasvaa maahanmuuttajien joukossa”  Suomen Uutisissa 30.7.2018. Artikkelin mukaan etenkin Euroopan sisältä Ruotsiin muuttaneiden maahanmuuttajien keskuudessa ruotsidemokraattien kannatus on suurta. Ruotsidemokraatteja kannatetaan myös Lähi-idän kristillisiin vähemmistöihin alkujaan kuuluneiden maahanmuuttajien joukossa. Ruotsidemokraattien maahanmuuttajakannattaja ”on usein sitä mieltä, että kun hän itse aikoinaan saapui Ruotsiin, mentiin silloin heti töihin ja huhkittiin hiki hatussa, jotta sopeuduttaisiin uuteen yhteiskuntaan. Näin pitäisi tänäkin päivänä toimia…”

Syyskuun yhdeksäntenä nähdään, kuinka vankan kannatuksen ruotsalaiset ruotsidemokraateille antavat. Puolueella on täydet mahdollisuudet päätyä jopa Ruotsin eniten kannatetuksi puolueeksi. Jos näin käy tai kun ruotsidemokraatit joka tapauksessa saavat niin suuren kannatuksen, ettei heidän edustamaansa linjaa voida mitenkään enää jättää ottamatta vakavasti lukuun, on mielenkiintoista nähdä, millaisiksi Ruotsin hallituskuviot vaalien jälkeen muotoutuvat.

Niin tai näin, ruotsidemokraattien edustama kansalliskonservatiivinen maahanmuuttorealismi tulee jatkossa vaikuttamaan ruotsalaiseen yhteiskuntaan tuntuvalla tavalla. Suomalaisesta näkökulmasta on syytä ymmärtää sekin, että mitä vahvemmin ruotsalaiset antavat kannatuksensa ruotsidemokraattien linjalle, sitä vahvemmat tulevat suomalaisen kansalliskonservatiivisuuden mahdollisuudet olemaan kevään 2019 eduskuntavaaleissamme.    

Juha Ahvio la 01.09. 10:25

Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja

tuoreimmat

Miksi toisten sana on vapaampi kuin toisten?

su 15.09. 22:34

Mitä koulun historian oppikirjat kertovat kristinuskosta?

ma 09.09. 19:22

Wilhelm Röpken kristillissosiaalisen konservatiivinen talousajattelu

pe 30.08. 23:09

Sananvapaus on entistäkin uhatumpi Suomessa

pe 16.08. 00:09

Pride-sateenkaarilippu julistaa vallankumousta ja kapinaa

la 29.06. 00:01

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen ja Helsinki Pride -yhteistyö kirkkolain ja kirkkojärjestyksen valossa

to 20.06. 23:03

"Vihapuheen" torjunta, sananvapauden rajoittaminen ja ilmastohulluus etenevät

la 15.06. 22:54

Helatorstain sanoma: Herran Jeesuksen Kristuksen taivaaseenastuminen takaa lunastuksemme

pe 31.05. 23:12

Europarlamenttivaalit 2019 ovat "kaikkien aikojen mullistavimmat EU-vaalit"

la 25.05. 20:25

Mistä vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa on kyse?

ma 06.05. 23:38

blogit

Vieraskynä

Konservatiivisivistyneistö, ulos kaapista!

ke 11.09.2019 22:30

Juha Ahvio

Miksi toisten sana on vapaampi kuin toisten?

su 15.09.2019 22:34

Professorin Ajatuksia

Kaupungin vuokra-asunnoista ja sosialismin kirouksesta

to 19.09.2019 22:39

Marko Hamilo

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

pe 05.07.2019 00:00

Jukka Hankamäki

Etnisiä eteisvärinöitä

ke 18.09.2019 23:03

Petteri Hiienkoski

Sananvapaus on jakamaton

ti 17.09.2019 01:15

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Rauhan projekti ei etsi vihollisia omistaan

ti 30.07.2019 17:12

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Monikulttuurisuus lisää rikollisuutta

su 18.08.2019 04:14

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Antti - älä lyö!

to 19.09.2019 22:43

Mika Niikko

Väärinajattelijoiden oikeudet

ma 08.07.2019 21:55

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

YK:n ilmastopaneeli IPCC tukeutuu pseudotieteeseen

la 07.09.2019 07:11

Heikki Porkka

Mies ei voi synnyttää

pe 20.09.2019 10:55

Tapio Puolimatka

Yhteiskunnan perusteita murennetaan

to 12.09.2019 23:16

Olli Pusa

Ylen aivopesu ja valehtelu

ti 27.08.2019 04:28

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Ev.-lut kirkosta vasemmiston kivakerho

ti 18.06.2019 13:42

Reijo Tossavainen

Vihreät nuoret haukkuvat väärää puuta

pe 23.08.2019 09:24

Jessica Vahtera

Työhyvinvointia yhteiskunnan piikkiin

to 22.08.2019 16:17

Pauli Vahtera

Mansikanpoimintaa ja sokerijuurikkaan harvennusta

su 14.07.2019 21:43

Timo Vihavainen

Muuan historiamme merkkipaalu

to 19.09.2019 22:40

Matti Viren

Me elvytetään

su 15.09.2019 22:55