Blogi: Juha Ahvio, la 01.09.2018 10:25

Kansalliskonservatiiviset Ruotsidemokraatit nousevat Ruotsissa

Ruotsissa järjestetään valtiopäivävaalit 9. syyskuuta 2018. Nämä vaalit ovat useammallakin tavalla erittäin merkittävät sekä Ruotsin itsensä että koko Euroopankin kannalta. Ruotsin sosialidemokraattien vuosikymmeniä kestänyt hallitsevan määräävä asema Ruotsin politiikassa tulee mitä ilmeisimmin murtumaan ja ruotsidemokraatit nostavat kannatuksensa ennenkuulumattoman korkealle tasolle. Ruotsidemokraattien nousu tulee puolestaan oleellisesti vahvistamaan juuri nyt kautta koko Euroopan käynnissä olevaa kansalliskonservatiivisten voimien nousua.

On täysin mahdollista, että Ruotsi kokee runsaan viikon kuluttua oman ”Trump-hetkensä”, kuten Tino Sanandaji tilannetta tarkastelee artikkelissaan ”Is Sweden about to have its Trump moment?” 31.5.2018. Tosiasia on, että Ruotsin sosialidemokraattien ajama avointen rajojen monikulttuurisuusideologia rajoittamattomine maahanmuuttoineen on tullut tiensä päähän. Viimeistään nyt Ruotsissa on käynyt täysin selväksi, kuinka tuhoisaa maahanmuuttopolitiikkaa sikäläinen vasemmisto niin kutsutun valtavirtaisen oikeiston eli maltillisen kokoomuksen kanssa on ajanut.

Yli äyräidensä paisuneen rajoittamattoman maahanmuuton tuhoisat seuraukset ovat ilmenneet etenkin tavallisen ruotsalaisen duunarin arkipäivässä sillä seurauksella, että nyt perinteisesti vankan sosialidemokraattinen työväestökin siirtyy joukolla ruotsidemokraattien riveihin ymmärrettyään, että ruotsidemokraattien jo vuosien ajan esittämät näkemykset ja politiikkasuositukset ovat sittenkin ainoita realistisia.    

Keskeisimpiä teemoja Ruotsin vaalien alla ovat maahanmuutto, rajat sekä lain ja järjestyksen säilyminen, kuten Ilkka Luukkosen ”Ruotsidemokraatit käyttävät Suomea myönteisenä esimerkkinä” artikkelista Verkkouutisissa 25.8.2018 ilmenee. Vaikka maltillinen kokoomuskin on viime aikoina esiintynyt kurin ja järjestyksen puolestapuhujana ja demaritkin ovat olleet ottavinaan maahanmuuttorealistisempia kantoja, ymmärtävät ruotsalaiset, että nimenomaan ruotsidemokraateilla on tarjota todellisia lääkkeitä tilanteessa, jossa koko ruotsalainen yhteiskunta uhkaa ajautua kaaokseen ja epäjärjestykseen, kuten viimeaikaiset järjestelmälliset autojen tuhopolttoiskutkin osoittavat.

Ruotsin tämänhetkinen tilanne muodostaa osan Euroopan kokonaistilanteesta ja siksi Ruotsin valtiopäivävaalien tuloksella ja ruotsidemokraattien menestymisellä on suuri vaikutus Euroopan – myös Suomen – lähitulevaisuuteen ja sen myötä Euroopan tulevaisuuteen ylipäätään. Tytti Salenius selostaa Oikean Median artikkelissaan "Turvallisuuspolitiikan asiantuntija: Muslimit pitävät Eurooppaa saaliina'" 23.8.2018 unkarilaisen turvallisuuspolitiikan asiantuntija József Horváthin realistisia näkemyksiä Euroopan tämänhetkisestä tilanteesta:

”[Horváthin] mukaan lähestyvissä Ruotsin, Baijerin ja Euroopan parlamentin vaaleissa on ennen kaikkea kysymys Euroopan tulevaisuudesta: ’Kaikille eurooppalaisille tällä hetkellä tärkein kysymys on, millaisessa maailmassa haluamme elää, haluammeko luopua maastamme, kaupungeistamme ja kodeistamme, jotka vanhempamme ja isovanhempamme ovat jättäneet meille vai haluammeko me suojella niitä.’ Hän näkee turvallisuudesta tulleen niin korvaamaton arvo, ettei sitä voida riittävästi korostaa. Siihen viitaten hän mainitsi Länsi-Euroopan no-go -alueet, jotka ovat alkaneet levittäytyä kokonaisiin kaupunginosiin.”

”József Horváth kuvaili Ruotsia maaksi, jossa ihmiset asuvat kyllä edelleen, mutta missä Ruotsille tunnusomaista ’legendaarista säntillisyyttä’ ei ole ollut olemassa enää pitkään aikaan. Ruotsin maahanmuuttopolitiikka on johtanut siihen, että valtio menettää vaikutusvaltaansa monilla elämänalueilla. ’Netistä löytyy videoita, joissa ruotsalaiset poliisit pötkivät pakoon maahanmuuttajia’ ja Ruotsi on nyt siinä pisteessä, että se on alkanut ajatella ’oikean armeijan perustamista’ palauttaakseen järjestyksen alueille, missä tapahtuu massiivisia autojen tuhopolttoja.”

”’Jos Länsi-Euroopan maahanmuuttopolitiikassa ei tapahdu käännekohtaa, muutaman vuoden kuluttua Ruotsi voi olla ensimmäinen eurooppalainen maa, jossa on suurin muslimiväestö’…Hän on pannut merkille Euroopassa ennen vahvana vallinneen kansanluonteen suojella kotia tyystin kadonneen ja siksi uskookin, että nimenomaan Ruotsin ja Baijerin vaalit ovat ratkaisevia lastemme tulevaisuuden kannalta.”

”Länsi reagoi riittämättömästi ja rämpii nyt ’poliittisen korrektiuden liejussa’, jossa ’rakastamme kaikkia ja tärkeintä on kaikkien muiden kunnioittaminen ja hyväksyminen’. Horváth muisteli kunnioittaen mennyttä aikaa, jolloin sata vuotta sitten miehille oli luonnollista puolustaa maataan…’Ruotsissa seitsemän kahdeksan vuoden ikäiset tytöt ovat naimisissa, mikä on rikos, pedofilia. Ruotsin hallitus sanoo vain, että tilanteesta on neuvoteltava pikemminkin kuin tehdä loppu siitä’.”

Ruotsidemokraatit haluaa lopettaa tällaisen mielettömän tilanteen vallitsemisen Ruotsissa ja haluaa rakentaa vahvan ja turvallisen Ruotsin, kuten käy kattavasti ja politiikan eri osa-alueiden osalta ilmi ruotsidemokraattien Valmanifest: Sverigedemokraternas valmanifest 2018 -vaaliohjelmasta ja englanninkielisestä yleiskuvauksesta siitä, millaiset ovat ruotsidemokraattien tavoitteet: We are the Sweden Democrats

Ruotsidemokraattien mukaan Ruotsi tarvitsee turvalliset ja vartioidut rajat organisoidun rikollisuuden, ihmissalakuljetuksen ja terrorismin pitämiseksi loitolla Ruotsista. Poliisin määrärahoja tulee nostaa huomattavasti. Ruotsin tulee lakata ottamasta vastaan turvapaikanhakijoita ja sen sijaan tulee tarjota todellista apua todellisille pakolaisille ja mahdollistaa tilanne, että maahanmuuttajat voivat myös palata lähtömaihinsa. Ruotsidemokraatit muistuttavat, että ruotsalaisen hyvinvoinnin tulee kohdistua ensisijaisesti Ruotsin kansalaisille. Islamismille ei tule koskaan antaa sijaa.

Ruotsidemokraattien Ruotsissa ollaan ylpeitä omasta kulttuurista ja perinteistä sekä arvostetaan ja vaalitaan sitä, mitä on peritty aiemmilta sukupolvilta. Ruotsidemokraattien perhepolitiikkaa ohjaa näkemys lapsen edun ensisijaisuudesta ja vakaumus, jonka mukaan ydinperhe tarjoaa parhaat mahdollisuudet lasten tasapainoiselle kasvulle. Ruotsin ulkosuhteiden osalta ruotsidemokraatit edellyttävät kansanäänestystä Ruotsin EU-jäsenyydestä, korostavat pohjoismaisen kansanyhteisön merkitystä ja esittävät, että Ruotsin tulisi tunnustaa Jerusalem Israelin pääkaupungiksi.

Ruotsidemokraattien vaaliohjelma on esillä myös Suomen Uutisten artikkelissa ”Ruotsidemokraattien vaaliohjelma on muutoksen käsikirja: Maahanmuuttoon tiukka linja – turvapaikka peruttava välittömästi, kun sen perusteet muuttuvat” 3.7.2018. Kannattaa myös ehdottomasti katsoa ajan kanssa vajaa kaksituntinen ruotsidemokraattien Samtiden Dokumentär 2018 -filmivideo ”Ett folk, Ett parti: Socialdemokraternas historia – som den aldrig berättas förut”, jossa on ruotsinkielisin selostuksin ja englanninkielisin tekstityksin esillä Ruotsin sosialidemokraattisen puolueen – joka on jatkuvasti hyökännyt poliittisesti ruotsidemokraatteja vastaan puolueen vanhaan menneisyyteen viittaamalla – vaiettu historia.  

Mielenkiintoinen ja merkille pantava tosiasia on sekin, että ruotsidemokraattien kannatus kasvaa nyt paitsi aiemmin demareita äänestäneen työväestön keskuudessa myös maahanmuuttajien joukossa, kuten selviää artikkelista ”Ruotsidemokraattien kannatus kasvaa maahanmuuttajien joukossa”  Suomen Uutisissa 30.7.2018. Artikkelin mukaan etenkin Euroopan sisältä Ruotsiin muuttaneiden maahanmuuttajien keskuudessa ruotsidemokraattien kannatus on suurta. Ruotsidemokraatteja kannatetaan myös Lähi-idän kristillisiin vähemmistöihin alkujaan kuuluneiden maahanmuuttajien joukossa. Ruotsidemokraattien maahanmuuttajakannattaja ”on usein sitä mieltä, että kun hän itse aikoinaan saapui Ruotsiin, mentiin silloin heti töihin ja huhkittiin hiki hatussa, jotta sopeuduttaisiin uuteen yhteiskuntaan. Näin pitäisi tänäkin päivänä toimia…”

Syyskuun yhdeksäntenä nähdään, kuinka vankan kannatuksen ruotsalaiset ruotsidemokraateille antavat. Puolueella on täydet mahdollisuudet päätyä jopa Ruotsin eniten kannatetuksi puolueeksi. Jos näin käy tai kun ruotsidemokraatit joka tapauksessa saavat niin suuren kannatuksen, ettei heidän edustamaansa linjaa voida mitenkään enää jättää ottamatta vakavasti lukuun, on mielenkiintoista nähdä, millaisiksi Ruotsin hallituskuviot vaalien jälkeen muotoutuvat.

Niin tai näin, ruotsidemokraattien edustama kansalliskonservatiivinen maahanmuuttorealismi tulee jatkossa vaikuttamaan ruotsalaiseen yhteiskuntaan tuntuvalla tavalla. Suomalaisesta näkökulmasta on syytä ymmärtää sekin, että mitä vahvemmin ruotsalaiset antavat kannatuksensa ruotsidemokraattien linjalle, sitä vahvemmat tulevat suomalaisen kansalliskonservatiivisuuden mahdollisuudet olemaan kevään 2019 eduskuntavaaleissamme.    

Juha Ahvio la 01.09. 10:25

(Kaikki OM:n osoitteet vaihdettiin turvallisiksi https- osoitteiksi 28.10.2018. Muutos nollasi osan vanhoista FB peukutus- ja jakolaskureista)

Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja

tuoreimmat

Vuosi 2019 totuuden valossa -luentosarja alkaa

la 12.01. 00:06

GCM-sopimus edistää globalistista YK-radikalismia

la 05.01. 23:01

Jumalan Pojan inkarnaatio on joulun ydinsanoma myös vuonna 2018

su 23.12. 20:49

Mitä islamista ja Euroopan unionista saa Suomessa sanoa?

pe 21.12. 23:07

Sananvapaus on uhattuna Suomessa

to 06.12. 13:01

Suomen itsenäisyyspäivä 6.12.2018 GCM-sopimuksen hyväksymisen aattona

ma 03.12. 22:53

Presidentti Jair Bolsonaro ja Brasilian konservatiivinen vastavallankumous

su 25.11. 00:09

YK:n GCM-sopimus uhkaa sekä kansallisia rajoja että sananvapautta

to 15.11. 23:38

Trump ja republikaanit saivat strategisen torjuntavoiton USA:n välivaaleissa

to 08.11. 23:18

Dosentti Markku Ruotsilan pätevän kattava analyysi USA:n sydänmaiden konservatiivien kapinasta

pe 02.11. 22:45

blogit

Vieraskynä

Vihapuhe on ihmisoikeus

ke 09.01.2019 17:44

Juha Ahvio

Vuosi 2019 totuuden valossa -luentosarja alkaa

la 12.01.2019 00:06

Professorin Ajatuksia

Mitä Sipilä ja Kekomäki jättivät kertomatta?

ma 14.01.2019 23:35

Jukka Hankamäki

Edessä maahanmuuttovaalit, ja miksi?

ti 15.01.2019 23:26

Petteri Hiienkoski

Pääministerin falskit selitykset

ma 14.01.2019 00:14

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Perussuomalaiset ovat ratkaisu

ma 14.01.2019 17:38

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Suomesta tulossa Espanjaa afrikkalaisempi

ma 14.01.2019 23:12

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Mitä termi "vihervasemmisto" tarkoittaa?

pe 24.08.2018 09:42

Arto Luukkanen

Suvakkilan samba

ti 15.01.2019 23:25

Mika Niikko

Itsekkyyden naamiaiset

ma 02.07.2018 00:54

Musta Orkidea

Viimeisen muurin takana on totuus

ke 14.02.2018 10:55

Mikko Paunio

Elina Grundström on maineriski JSN:lle

to 20.12.2018 16:13

Heikki Porkka

Me tiesimme, mutta emme estäneet

ke 16.01.2019 14:28

Olli Pusa

Vastuunpakoilun SM-kisat?

la 12.01.2019 22:51

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Kuinka paljon puolue vastaa kannattajakuntaansa ?

la 22.12.2018 19:13

Reijo Tossavainen

Persujytky on viisauden alku - mutta vain vaalien alla

ma 14.01.2019 16:09

Jessica Vahtera

Työpaikkoja ei synny tilastotempuilla

pe 27.04.2018 12:59

Pauli Vahtera

Kokonaisuuden hahmottaminen

ti 17.10.2017 12:43

Timo Vihavainen

Memento

ti 15.01.2019 23:23

Matti Viren

Taas se Impivaara

ma 06.08.2018 22:40