Blogi: Juha Ahvio, pe 04.05.2018 15:50

Paljastuiko salainen ultrakonservatiivinen Agenda Europe -verkosto?

Mielenkiintoisiin viime päivien uutisiin lukeutuu se, että EPF eli European Parliamentary Forum on Population & Development -painostusryhmä, EPFPD, eli Euroopan kansanedustajista muodostuva väestö- ja kehitysfoorumi -organisaatio julkaisi 19.4.2018 ”paljastuskirjan” eli 46-sivuisen PDF-julkaisun otsikolla:

Restoring the Natural Order: The religious extremist’ vision to mobilize European societies against human rights on sexuality and reproduction.

Tämän EPF:n “paljastuskirjan” julkaisusta uutisoi ja raportoi Ranneliike-sivusto 25.4.2018 artikkelissaan ”Avoin homovihamielisyys lisääntyy Euroopassa”.

Myös Uuden Suomen Puheenvuorossa kirjoittava kokoomuslainen sateenkaarivaikuttaja Vesa-Matti Louekoski julkaisi 27.4.2018 blogin otsikolla ”Salainen ultrakonservatiivi Agenda Europe -verkosto paljastui – Yhteyksiä Suomeen”

Nyt ”paljastuksen” tehnyt EPF on radikaalia aborttipolitiikkaa ja elämän puolesta vaikuttavien äänien tukahduttamista Euroopassa ja maailmalla ajava organisaatio, joka sai alkunsa IPPF:n eli The International Planned Parenthood Federationin eurooppalaisena verkostona 2000-luvun alussa Nyttemmin organisaatio toimii itsenäisemmin, mutta ajaa samaa radikaalia aborttipolitiikkaa kuin IPPF, Marie Stopes International eli MSI ja YK:n väestörahasto eli The United Nations Population Fund eli UNFPA. 

EPF:n toimintaa rahoittavat, EPF:n oman sivuston mukaan, UNFPA, EU-komissio, IPPF, The United Nations Foundation, Punainen risti, The William and Flora Hewlett Foundation, The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, The Wallace Global Foundation, USA:n vasemmistoradikalismiakin keskeisesti rahoittava Tides Foundation, Melinda and Bill Gates Foundation, Nike Foundation ja George Sorosin miljardi-imperiumin Open Society Foundations.

Tässä listassa on juuri niitä samoja niin kutsutun Ison Rahan säätiöitä ja muita rahoittajia, jotka tällä hetkellä rahoittavat globaalia sateenkaari- ja gendervallankumousta ja jotka nostan esiin vihreissä ekososialistisissa globalistisissa asiayhteyksissään esimerkiksi teokseni Vaarallinen vihreä valhe (Kuva ja Sana, 2017) sivuilla 66 - 67ja 76–79.  

Nyt EPF on siis PDF-julkaisussaan paljastavinaan luonteeltaan ultrakonservatiivisen ja taantumuksellisen Euroopan-laajuisen salaliiton, jonka toimijoina ovat uskonnolliset ekstremistit, ääriainekset, ja jonka tavoitteena on tehdä tyhjiksi seksuaalisuuteen ja lisääntymiseen liittyvät ihmisoikeudet.

”Paljastuksen” sisältö on olevinaan siinä, että nyt on käynyt ilmi ja saatettu julkisuuteen ”salainen” Agenda Europe -verkosto, joka muodostuu äärikonservatiivisista kristillisistä uskonnollisista ja poliittisista toimijoista ja joka toimii suunnitelmallisesti ”salassa”. ”Salaisen suunnitelman” sisällön ”paljastaminen” tapahtuu EPF:n ”paljastuskirjassa” lainaamalla Agenda Europe -verkoston viralliseksi ja edustavaksi manifestiksi ja strategiapaperiksi väitettyä 134-sivuista anonyymiä ja päivämäärätöntä Restoring the Natural Order: an Agenda for Europe -tekstikokonaisuutta.

EPF:n ”paljastuskirjassa” viitataan tämän väitetysti edustavan tekstikokonaisuuden sivuihin, lainataan sen tekstiä ja tarjotaan siitä visuaalisia maistiaisia.      

Esipuheen ”paljastuskirjaan” on kirjoittanut ruotsalainen kokoomuskansanedustaja ja EPF:n presidentti Ulrika Karlsson ja ”paljastuskirjan” tekstin on kirjoittanut EPF:n sihteeri Neil Datta.

Ulrika Karlssonin esipuheen mukaan ”paljastuskirja” tarjoaa kiehtovan näkökulman (”provides a fascinating insight”) eurooppalaisen elämää puolustavan abortinvastaisen liikkeen salakähmäisiin (”clandestine”) toimintoihin ja tarkoituksellisen harkittuun strategiaan (”deliberate strategy”), joita motivoi uskonnollinen uskonvakaumus (”religious dogma”) ja joissa on usein havaittavissa Vatikaanin sormenjäljet (”the fingerprints of the Vatican”).

Kansanedustaja Karlssonin mukaan elämän ja perinteisten eurooppalaisten arvojen puolesta toimimisen pahuus ja kavahdettavuus perustuvat paitsi siihen, että kaikki roomalaiskatolislähtöiseksi osoitettavissa oleva vaikuttaminen on annetusti ja itsestään selvästi pahaa myös siihen, että ylipäänsä kristillisen uskon motivoimana toimiminen yhteiskunnassa on pahaa ja annetusti torjuttavaa.

EPF:n ”paljastuskirjan” perusoletus ja esiymmärryksellinen usko on se, että kirjan olettaman Agenda Europe -verkoston pyrkimys on pakottaa verkoston edustamat ”henkilökohtaiset uskonnolliset uskomukset” kaikkia velvoittaviksi kaikkia sitovan julkisen lainsäädännön avulla. ”Paljastuskirjan” esipuheen laatija ja kirjoittaja ovat yhtä mieltä siitä, että oletetun Agenda Europe -verkoston edustamat uskonnolliset uskomukset eli elämän puolustaminen ja perinteiset eurooppalaiset arvot ovat ihmisoikeuksien vastaisia ja haittaavat modernin, inklusiivisen ja suvaitsevan Euroopan (”modern, inclusive and tolerant Europe”) edistyksellistä rakentamista.

Kaikki hyväksyvä ja ketään pois sulkematon suvaitseva Eurooppa saavutetaan siis siten, että ensinnäkin huolehditaan siitä, että Eurooppa takaa mahdollisimman vapaan oikeuden sulkea syntymätön ihmiselämä kokonaan pois elävien kirjoista laillistamalla mahdollisimman vapaavalintaiset abortit eli väkivaltaiset raskaudenkeskeytykset eli sikiöiden tappaminen äitiensä kohtuihin ja toiseksi siitä, että kristityt eivät pääse vaikuttamaan yhteiskunnassa perinteistä eurooppalaista arvomaailmaa edustavan kristillisen uskonvakaumuksen innoittamasta motivaatiosta käsin.

Kaikki hyväksyvä ja ihmisoikeuksia kunnioittava ja ketään pois sulkematon edistyksellinen Eurooppa näkee päivänvalon sen jälkeen, kunhan ensin huomattava osa eurooppalaisista eli eurooppalaiset ja perinteistä eurooppalaista arvo- ja uskonmaailmaa edustavat kristityt uskomuksineen julistetaan ja laillisesti säädetään ei-hyväksytyiksi ja pahoiksi toimijoiksi ja kun syntymättömältä ihmiselämältä on kielletty tykkänään kaikki ihmisoikeudet kuten oikeus elämään.

Aborttiaktivistien Ulrika Karlssonin ja Neil Dattan edustaman EPF:n ja sen ”paljastuskirjan” uskonvaraisten esiymmärrysten ja asenteellisten ideologisten sitoumusten mukaan hyvää, sallittua ja suvaitsevan edistyksellistä ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa lainsäädäntöä ja yhteiskunnallista toimintaa voidaan harjoittaa vain kaikki uskonnollinen uskonmotivaatio pois sulkemalla ja kieltämällä ja sallimalla vain sekulaarin humanistinen eli käytännössä ateistisnaturalistinen uskonmotivaatio lainsäädännön ja kaiken yhteiskunnallisen toiminnan motivaatioperustaksi.

Ongelmallista tällaisen ateistisnaturalistisen ja käytännössä materialistispositivistisen uskonsitoumuksen määrääminen ainoaksi julkisyhteiskunnallisesti sallituksi uskonmotivaation lähteeksi on kuitenkin esimerkiksi siksi, että yleismaailmallisen ihmisarvon ja ihmisoikeuksien käsitteitä on erittäin vaikea ylipäätään perustella ateistismaterialistisen sekularismin lähtökohdista. Ja toiseksi siksi, koska ihmisoikeuksien käsite ja niiden tosiasiallinen yhteiskunnallinen edistäminen on historiallisesti kummunnut juuri stoalaisesta luonnonoikeusajattelusta ja juutalaiskristillisestä luonnonoikeusajattelusta ja vanhasta keskiaikaisesta eurooppalaisesta ja valtavirtaisesti roomalaiskatolisesta mutta toki myös osaltaan protestanttisesta uskosta ja kirkollisesta vaikuttamisesta.

Se luonnollisen lain eettinen ajattelu, jota Karlssonin ja Dattan ”paljastuskirja” kauhistuen paljastaa konservatiivisen kristillisen Agenda Europe -verkoston edustavan, edustaa todellista ja historiallista eurooppalaista ja länsimaista valtavirran ajattelua luonnollisten järjestysten käsitteineen ja arvokonservatiivisuuksineen ja ihmisoikeusien puolustamisineen. Oletettu Agenda Europe -verkosto edustaa, EPF-”paljastuskirjan” esittämien Restoring the Natural Order -lainausten nojalla, perinteistä eurooppalaista luonnonoikeusajatteluun nojaavaa arvokonservatismia, ei mitään erikoista ultrakonservatismia.

On merkille pantavaa, että EPF:n ja sen ”paljastuskirjan” fanaattisen totalitaarisesti ja kaiken perinteisen eurooppalaisen luonnonoikeusajattelun pois sulkevasti edustama ja puolustama ihmisoikeustulkinta erillisine ja erityisine abortti-, homo- ja gender-seksuaalioikeuksineen on täysimittaisesti muotoutunut vasta vuonna 2007 Indonesian Yogyakartassa, jossa laadittiin niin kutsutut Yogyakartan periaatteet, joiden muodossa EPF:nkin edustama seksuaalivallankumouksellisuus uitettiin sisään aiemmin solmittujen ja pääsääntöisesti klassista luonnonoikeusajattelua ihmisoikeuksien määrittelyssään edustavien ihmisoikeussopimusten sanamuotoihin ja asiasisältöihin.

Tosiasia on se, että EPF:n ja muiden vastaavien painostusryhmien abortti-, homo- ja gender-vallankumousaktivistit ovat niitä, joita voidaan kutsua radikaaleiksi ja ekstremisteiksi, ääriaineksiksi, ja jotka haluavat pakottaa oman henkilökohtaisen ja historiallisesta eurooppalaisesta valtavirrasta täysin poikkeavan ateistissekularistisen uskondogmansa lainsäädännöllisellä pakolla kaikkia eurooppalaisia sitovaksi normiksi.

Todellisia ”ultria” olevat EPF-aktivistit edustavat totalitaarisen radikaalia ja historialliselta kannalta tarkasteltuna varsin epäeurooppalaista ääriajattelua, eivät suinkaan oletetun Agenda Europe -verkoston roomalaiskatoliset tai muut konservatiivikristilliset aktivistit. On täysin luontevaa ja tervehenkistä pyrkiä palauttamaan, oletetun Agenda Europe -verkoston tapaan, luonnolliset ja normaalit arvot takaisin niille kuuluvaan lainsäädännölliseen ja yhteiskuntaa ja elämää suojelevaan ja ylläpitävään asemaan sekä pyrkiä korjaamaan sitä tuhoa, mitä viime vuosikymmeninä länsimaissa vahvasti vaikuttanut radikaali seksuaalivallankumous on saanut aikaan.

Mutta keskeisin ongelma nyt meillä ja muualla lanseeratussa ”paljastusuutisoinnissa” ja itse EPF:n ”paljastuskirjassa” on se, että mitään todellista ja täsmällistä ”paljastusta” ei ole tehty. EPF:n ”paljastuskirjan” sivulla 2 todetaan seuraavasti:

”Viime aikoina on ilmaantunut dokumentteja (”Documents have recently emerged”), jotka paljastavat yksityiskohtaisen ja ekstremistisen strategian nimeltään Luonnollisen järjestyksen palauttaminen: agenda Eurooppaa varten, joka pyrkii kumoamaan olemassa olevat perustavat ihmisoikeudet liittyen seksuaalisuuteen ja lisääntymiseen…”

”Paljastuskirjan” sivulla 5 todetaan:

”Kesällä 2017 joukko dokumentteja päätyi lopulta (”a number of documents eventually made their way to”) ARTE-televisioon; jotkut näistä dokumenteista näyttäisivät liittyvän (”would appear to be related to”) Agenda Europe -verkostoon…”

Näin siis itse arvovaltainen ”paljastuskirja” kertoo siitä, miten paljastuksen varsinainen ”pihvi” eli Restoring Natural Order -dokumentti päätyi ”paljastajiensa” käsiin. Asiasta Suomessa uutisoineet toteavat puolestaan näin, kuten yllä linkitetyissä Ranneliikkeen uutisartikkelissa 25.4.2018 ja Vesa-Matti Louekosken Uuden Suomen blogissa 27.4.2018:

”Päivänvaloon on juuri tullut salainen koko Eurooppaa koskeva kristillisfundamentalistisen liikkeen strategiapaperi…”

”Kesällä 2017 julkisuuteen alkoi vuotaa asiakirjoja, jotka paljastavat salaisen eurooppalaisen uskonnollisen verkoston, nimeltään Agenda Europe…”

Lausumat ovat merkillisen epämääräisiä ja epäselviä, eikä niistä käy oikeasti ilmi lainkaan se, mistä nyt puheena oleva ja ”paljastuksen” arvon ja mielekkyyden kannalta perustavan oleellinen avaindokumentti Restoring the Natural Order on oikeasti peräisin ja miten se päätyi ”paljastajiensa” haltuun. Se vain jotenkin mystisesti ”ilmaantui”, ”tuli päivänvaloon”, ”vuosi julkisuuteen” ja ”päätyi lopulta” julki saattajiensa käsiin. Ja vain osa ”vuotaneista” dokumenteista varsin epävarmasti ”näyttäisi liittyvän” Agenda Europe -verkostoon.

Eli tämän Restoring the Natural Order -tekstin pitäisi olla nyt ”julkisuudessa” ja ”päivänvalossa”, koska yhtä hyvin EPF:n ”paljastuskirja” kuin Ranneliikkeen toimitus ja Vesa-Matti Louekoski niin vakuuttavat ja toteavat. Mutta ongelma on siinä, että tällaista Restoring-tekstiä ei tosiasiallisesti ole missään ”julkisuudessa” siten, että kuka tahansa voisi tarkistaa sitä koskevia väitteitä, lainauksia ja viitteitä, esimerkiksi internetistä. Eli väite siitä, että ”päivänvaloon” olisi nyt tullut jokin salaperäinen dokumentti, ei kirjaimellisesti otettuna pidä paikkaansa.

Meillä on vain EPF:n ”paljastuskirjan” vakuutus siitä, että tällainen ”saladokumentti” on ja että siinä todetaan juuri siten kuin ”paljastuskirja” esittää ja että ”paljastuskirja” kuvailee tämän dokumentin sisältöä oikein ja pätevästi. Vaikka ”paljastuskirja” viittaa tämän dokumentin sivuihin ja lainaa sitä ja tarjoilee siitä kuvia omilla sivuillaan, kukaan meistä ei voi mistään tarkistaa dokumenttia koskevia väitteitä.

Tällainen dokumentti voi hyvinkin olla ja niinkin voi olla, että EPF:n ”paljastuskirja” lainaa sitä ja viittaa siihen pätevästi ja asianmukaisesti. Mutta tätä emme voi mistään tarkistaa, joten julkinen yksityiskohtaisempi keskustelu tästä ”salaisesta dokumentista” on mahdotonta puhumattakaan siitä, että niin kutsuttu ja paljon korostettu EPF:n ”paljastuskirjan” vertaisarviointi olisi kriittisenä arviointivälineenä mahdollinen.

Pelkästään jo tämän nojalla voisi todeta, että mitään ”paljastusta” ei ole tehty, koska avaindokumenttia ei – päinvastaisista väitteistä huolimatta – olekaan julkisuudessa ja että paljastusväitteessä ja itse ”paljastuskirjassa” on kyse niin sanotusta roskatutkimuksesta, junk research, ja valeuutisoinnista, radikaalin seksuaalipolitiikan ajamisesta ja poliittisten vastustajien vihaleimaamisesta ja hiljentämisyrityksestä puolueettoman uutisoinnin varjolla.

Omalla tavallaan mielenkiintoista on sekin, että Ranneliikkeen toimitus ja Vesa-Matti Louekoski ovat suoraa päätä rynnänneet esittämään salaliittoväitteitä ja paljastumisväitteitä ja julkisuuteen tuloväitteitä siitäkin huolimatta, ettei mitään Restoring-dokumenttia ole yleisessä julkisuudessa ja ettei mitään muutakaan ennen kuulumatonta ole tämän yhteydessä tullut julki.

Selitys sille, että sekä EPF-”paljastuskirja” että Ranneliike ja Louekoski ovat joutuneet käyttämään epämääräisen passiivista ja anonyymiä kieltä kertoessaan Agenda Europe -dokumenttien päätymisestä jotenkin jossain joidenkin toimesta siihen julkisuuteen, jossa varsinkaan Restoring-avaindokumenttia ei kuitenkaan olekaan, löytyy siitä, että nämä dokumentit ja/tai niihin liittyvä informaatio kaikkineen on hankittu laittomasti tietokonehakkeroinnin avulla, kuten Agenda Europe Network:n virallisessa vastineessa EPF-”paljastuskirjan” julkaisuun eli ”Agenda Europe Position Regarding EPFPD Book on Agenda Europe” -julkilausumassa todetaan.

EPF-”paljastuskirja” perustuu siis pätevimmilläänkin laittomasti hankittuihin dokumentteihin. Se organisaatio, jonka koneita on tässä yhteydessä laittomasti hakkeroitu, on antanut toimeksi rikostutkinnan aloittamisen tuntemattomien hakkereiden saattamiseksi edesvastuuseen laittomasta teostaan. Agenda Europe Networkin julkilausumassa kysytään kohdassa 7 virallisen muodollisesti EPF-presidentti Ulrika Karlssonilta, onko hän tietoinen siitä, miten hänen esipuheellaan varustettu ”paljastuskirja” ja hänen johtamansa EPF on aineistonsa saanut ja onko Karlsson tietoinen siitä, että tämä aineosto on hankittu laittomasti?

Kuten yllä olevan linkin Agenda Europe Networkin julkilausumasta selviää, Agenda Europe ei sinällään ole mitenkään salainen eikä liioin keskusjohdettu organisaatio, vaan erilaisten arvokonservatiivisten eurooppalaisten yhteiskunnallisten toimijoiden yhteistoimintakehys. Mitään eksplisiittisiä Suomi-yhteyksiä, joistain päinvastaiseen viittaavista aiheen otsikoinneista huolimatta, ei EPF-”paljastuskirja” tuo julki. Mutta vaikka olisikin tuonut, ei tällaisissa yhteyksissä ole sinällään mitään erikoista. Arvokonservatiiveilla on omat Euroopan- ja maailmanlaajuiset yhteistyöverkostonsa samoin kuin seksuaaliradikaalia vallankumousta ajavilla aineksilla on omat kansainväliset verkostonsa. Ei tällainen asiaintila ole mikään uutinen eikä liioin mikään ”paljastamistaan” odottava kummallisuus.   

Toki on selvää, että tällaisessa toiminnassa pidetään kokouksia ja tapaamisia, joiden pöytäkirjat ja asialistat ovat luottamuksellisia. Näin on varmaan myös yhtä hyvin EPF:n toiminnan kuin Ranneliikkeen toimituksen kokouksien ja Vesa-Matti Louekosken edustaman kokoomuksen läheisjärjestön ja Setan jäsenjärjestön Kansallisen Sateenkaariryhmä Kasaryn kokouksien ja asialistojen laita.

EPF-”paljastuskirja” tuo huolestuneena esiin siellä ja täällä, että olettamansa Agenda Europe -verkoston toiminnassa on ”Vatikaanin sormenjäljet”. No, tällainenkaan asiaintila ei vallitessaankaan voi sinänsä olla mikään uutinen sensaatiopaljastuksesta puhumattakaan, koska arvokonservatiivinen roomalaiskatolinen ja ylipäätään kristillinen konservatiivinen yhteiskunnallinen vaikutus ”sormenjälkineen” on ollut eurooppalaista valtavirtaa läpi historian.

Tosiasia on kyllä sekin, että EPF:n abortti- ja seksuaaliradikalismiagendassa ja ”paljastuskirjassa” on puolestaan selkeästi havaittavat George Sorosin globalistivallankumoukselliset ja aatehistoriallisesti tarkasteltuna perin epäeurooppalaiset ”sormenjäljet”, kuten käy selvästi ilmi EPF:n Ison Rahan säätiörahoittajien listaa tarkasteltaessa.

Siinä missä EPF:n ja muiden abortti- ja sateenkaarivallankumouksellisten rahoittajat käyvät selvästi ilmi ja lukeutuvat globalistisen Ison Rahan piireihin, ei ”paljastuskirjakaan” pysty osoittamaan mitään täsmällisen tosiasiallista rahoittajatahoa oletetun yhtenäiselle ja keskitetylle Agenda Europe -verkostolle. Sivulla 24 ”paljastuskirjassa” todetaan, varsin ”avuttomasti” näin:

”Vaikka ei ole olemassa selvää vastausta siihen, kuka on rahoittanut [Agenda Europe -toimintaa] (”While there is no clear answer as to who has provided funding…”, [kokoontumisten] ohjelmien ja osanottajien tarkastelu voi tarjota joitain johtolankoja (”examining the programmes and the participants can provide some leads”)”.

Eli ei siis ole olemassa selvää käsitystä siitä, kuka oletettua Agenda Europe -”salahanketta” rahoittaa. Salahankepaljastajat itsekin ilmoittavat, että selvää tietoa ei ole. Voidaan pohtia vain joitain johtolankoja ja arveluja siitä, ketkä mahdollisesti näyttäisivät lukeutuvan rahallisiin tukijoihin. Mutta EPF:n ja muiden abortti- ja sateenkaariradikaalien rahoittajat sen sijaan tiedetään selkeästi.

Kuten Agenda Europe Network -julkilausuma toteaa kohdassa 1, Agenda Europe on epämuodollinen verkosto, joka tarjoaa yhteistyöviitekehyksen yksilöille, kansalaisjärjestöille ja asiantuntijoille, jotka toimivat elämää, perhettä ja uskonnonvapautta koskevilla aloilla:

”Agenda Europe -verkoston jäsenet edistävät jokaisen ihmispersoonan arvoa, perheen merkityksen korostamista ja uskonnonvapauden säilymistä kuten nämä päämäärät on määritelty kaikissa ihmisoikeussopimuksissa. Eurooppalaisina verkostomme jäsenet sitoutuvat mantereemme kristillisiin filosofisiin ja intellektuaalisiin perustuksiin.”

Juha Ahvio pe 04.05. 15:50

Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja

tuoreimmat

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen ja Helsinki Pride -yhteistyö kirkkolain ja kirkkojärjestyksen valossa

to 20.06. 23:03

"Vihapuheen" torjunta, sananvapauden rajoittaminen ja ilmastohulluus etenevät

la 15.06. 22:54

Helatorstain sanoma: Herran Jeesuksen Kristuksen taivaaseenastuminen takaa lunastuksemme

pe 31.05. 23:12

Europarlamenttivaalit 2019 ovat "kaikkien aikojen mullistavimmat EU-vaalit"

la 25.05. 20:25

Mistä vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa on kyse?

ma 06.05. 23:38

Eduskuntavaalien tuloksesta europarlamenttivaaleihin

pe 26.04. 22:59

Vaikuta vaaleissa kristillissosiaalisen ja kansallismielisen arvokonservatismin puolesta!

la 13.04. 23:49

Nyt tarvitaan sananvapauden puolustajia!

la 30.03. 20:32

Vuosi 2019 totuuden valossa: Miksi kristityn tulee olla kansallismielisen isänmaallinen?

su 17.03. 10:23

Mitä kansallismielisyys, nationalismi, todella on?

pe 08.03. 01:01

blogit

Vieraskynä

Kirkko ja Pride - Miksi homoteologiset argumentit eivät vakuuta

to 27.06.2019 00:12

Juha Ahvio

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen ja Helsinki Pride -yhteistyö kirkkolain ja kirkkojärjestyksen valossa

to 20.06.2019 23:03

Professorin Ajatuksia

Demarit pettivät tanskalaiset

ke 26.06.2019 23:51

Marko Hamilo

Puolusta Eurooppaa, äänestä euroskeptikkoa

la 25.05.2019 16:12

Jukka Hankamäki

Tarkistuksia Titanicin törmäyskurssiin

ti 04.06.2019 23:07

Petteri Hiienkoski

Poliittisesti harhaanjohtavaa laintulkintaa oikeustieteilijöiltä

ma 24.06.2019 15:54

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

PS:n eurovaalitulos historiansa paras

ma 27.05.2019 20:18

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Multikultin edistäminen hallitukselle ilmastotoimia tärkeämpää

ma 24.06.2019 14:28

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Kokko-kieltolaki ei sytytä

ma 24.06.2019 23:43

Mika Niikko

Hallitusohjelma, Seta ja lapset

ke 26.06.2019 00:10

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

HBO Chernobyl sarja - Greenpeacen valheellista narratiivia

su 16.06.2019 10:20

Heikki Porkka

Facebook rakastaa minua

ke 26.06.2019 21:53

Tapio Puolimatka

Sukupuoli-ideologia estää kriittisen seksuaalikasvatuksen

ti 18.06.2019 00:49

Olli Pusa

Vappusatasesta juhannuskympiksi?

la 22.06.2019 10:11

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Ev.-lut kirkosta vasemmiston kivakerho

ti 18.06.2019 13:42

Reijo Tossavainen

Voiko pahemmin epäonnistua kuin Soini?

ti 25.06.2019 19:04

Jessica Vahtera

Sananvapauden puolesta on taisteltava

ma 24.06.2019 10:45

Pauli Vahtera

Kansanvaihdon kiihdyttäminen

pe 07.06.2019 23:27

Timo Vihavainen

Imperiumin rajat

ke 26.06.2019 23:57

Matti Viren

Mitä on köyhyystutkimus?

ma 24.06.2019 00:19