Tutkimukset paljastavat muslimien ylivaltaisen, antisemitistisen ja naisvihamielisen asenteen Euroopassa

Eurooppalaiset ​​tiedusteluraportit tukevat tutkimuksia, mutta millään näistä tutkimuksista, mielipidemittauksista ja tiedustelutiedoista ei ole vähäisintäkään vaikutusta eurooppalaisiin johtajiin

Ulkomaat ke 07.02.2018 13:31
kuva: politico

"On aika kohdata totuus. Emme voi koskaan pysäyttää maahanmuuttoa", julisti Euroopan komission maahanmuutosta vastaava komissaari Dimitris Avramopoulos viime joulukuussa.

Avramopouloksen mukaan Euroopan siirtolaiset ovat täällä pysyäkseen ja on aika ryhtyä rakentamaan politiikkaamme sen mukaisesti:

"Loppujen lopuksi meidän kaikkien on oltava valmiita hyväksymään maahanmuutto, liikkuvuus ja monimuotoisuus uutena normina ja räätälöidä politiikkamme sen mukaisesti."

Avramapolous totesi myös, että "maahanmuutto kietoutuu voimakkaasti yhteen talouspolitiikkamme, kaupan, koulutuksen ja työllisyyden kanssa."

Asianajaja ja poliittinen analyytikko Judith Bergman kommentoi Gatestone -instituutin artikkelissaan, kuinka meille uskotellaan maahanmuutosta kehkeytyneen "tällaista ehdotonta ja näennäisesti kiistatonta" EU:n politiikkaa.

Bergman huomauttaa, että on hyvin tärkeää analysoida, millaiseen "moninaisuuteen" EU on yllyttämässä Eurooppaa.

Hän kertoo artikkelissaan eri tutkimuksista ja mielipidekyselyistä, jotka osoittavat Eurooppaan tulleiden muslimimaahanmuuttajien pitävän kiinni itsepintaisesti ylivaltaisista, antisemitistisistä ja naisvihamielisistä näkemyksistään sekä asettavat sharialain tärkeämmäksi kuin sen maan lait, jossa asuvat.

Tutkimukset paljastavat myös, miten eurooppalaisten turvallisuuden tunne on heikentynyt massamaahanmuuton jälkeen eivätkä he tunne enää kotoisaksi oloaan. Monet kokevat, että heidän kansaansa on yhä enenevässä määrin tunkeuduttu ja muslimien läsnäolo uhkaa jo identiteettiä.

Kuitenkaan eurooppalaiset johtajat eivät ota näitä ongelmia kuuleviin korviinsa eivätkä välitä tutkimus- ja mielipidekyselyiden tuloksista, vaan sitä vastoin pyrkivät antamaan islamille entistä suuremman tilan.

Wienin yliopiston islamilaisen uskonnonopetuksen professori Ednan Aslan haastatteli kaupungin integraatio-osaston puolesta 288 turvapaikanhakijaa, joita Itävallan Grazin kaupungissa asuu noin 4 000 - pääasiassa afganilaista turvapaikanhakijaa. Osaston jäsenet ymmärrettävästikin halusivat tietää, millaisia näkemyksiä sinne saapuneilla muslimitulokkailla on.

Tulokset julkaistiin tutkimuksessa nimeltään "Religiöse und Ethische Orientierungen von Muslimischen Flüchtlingen in Graz" ("Grazilaisten muslimipakolaisten uskonnollisia ja eettisiä suuntaviivoja").

Tutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa turvapaikanhakijoista on miehiä, jotka ovat enimmäkseen alle 30-vuotiaita. He kaikki kannattavat perinteisten ja konservatiivisten islamilaisten arvojensa säilyttämistä. Maahanmuuttajat ovat erittäin uskonnollisia: 70 % käy moskeijassa joka perjantai rukoilemassa.

Naiset ovat yhtä uskonnollisia, jos eivät enemmänkin:

62,6 % rukoilee viisi kertaa päivässä, huomattavasti enemmän kuin miehet (39,7 %). Lisäksi 66,3 % naisista käyttää päähuivia julkisesti ja 44,3 % kieltäytyy kättelemästä miehen kanssa.

Puolet maahanmuuttajista (49,8 %) kertoo, että uskonnolla on nyt suurempi rooli heidän jokapäiväisessä elämässään Euroopassa kuin kotimaassa. 47,2 prosenttia on vakuuttunut siitä, että juutalaiset ja kristityt ovat eksyneet "oikealta tieltä" ja 47,8 prosenttia uskoo islamin tulevaisuuden olevan vaarassa, jos islamia tulkittaisiin nykyaikaisella ja muodikkaalla tavalla.

51,6 prosentille haastatelluista, islamin ylivalta muiden uskontojen suhteen on kiistämätön. 55 prosenttia uskoo vääräuskoisten joutuvan helvettiin.

Myös antisemitismi on syvään juurtunut:

46 % uskoo, että juutalaisilla on "liikaa vaikutusvaltaa maailman asioihin" ja 44 %, että juutalaisuus on vahingollista. 43 % arvelee juutalaisissa itsessään olevan vika vainon kohteeksi joutuessaan, kun taas 54,5 % ajattelee juutalaisten huolehtivan vain itsestään.

Maahanmuuttajat eivät ole suvaitsemattomia ainoastaan muita uskontoja kohtaan:

50 % toteaa, että homoseksuaalisuus on rangaistava synti. 44 % vastaajista ilmoitti hyväksyvänsä naisiin kohdistuvan väkivallan, mikäli hän on pettänyt miestään. 43 % sanoi myös, että isillä on oikeus käyttää väkivaltaa lapsiinsa tarvittaessa.

Itävallan tutkimus ei ole ensimmäinen laatuaan, joka osoittaa Eurooppaan tulleiden muslimimaahanmuuttajien pitävän kiinni ylivaltaisista, antisemitistisistä ja naisvihamielisistä näkemyksistä.

Vuonna 2016 saksalainen aivoriihi, Hanns Seidel Foundation teki tutkimuksen lähes 800 syyrialaisesta, irakilaisesta, afganistanilaisesta ja eritrealaisesta maahanmuuttajasta Saksan Baijerissa.

Tämä tutkimus osoitti, että patriarkaaliset uskomukset olivat laajalle levinneitä haastateltujen maahanmuuttajien keskuudessa. Etenkin afganistanilaisten maahanmuuttajien ja pääasiassa eritrealaisten ei-muslimimaahanmuuttajien parissa, joista yli 60 prosentin mielestä naisten pitäisi pysyä kotona.

Antisemitismi oli toinen merkittävä tutkimuslöydös: suurin osa maahanmuuttajista pitää kiinni antisemitistisistä uskomuksista ikä- ja koulutustasosta riippumatta. Selvästi yli 50 prosenttia syyrialaisista, irakilaisista ja afgaaneista sanoi, että "juutalaisilla on maailmassa liikaa vaikutusvaltaa".

Saksan antisemitismi on todellakin niin yleistynyt, että Saksa äskettäin päätti nimittää erityisen komissaarin taistelemaan sitä vastaan. Saksa tiettävästi valmistelee lainsäädäntöä, jolla antisemitistisiä näkemyksiä ilmaisevat maahanmuuttajat karkotettaisiin maasta.

Tuoreessa tutkimuksessa todettiin, että antisemitismi riehuu valtoimenaan muslimipakolaisten joukossa ja vaatii kiireellistä huomiota.

"Sinä juutalainen!" on selvästi tullut yleiseksi loukkaukseksi muslimioppilaiden keskuudessa berliiniläisissä kouluissa.

Lisäksi muut tutkimukset ja mielipidekyselyt paljastavat, miten suuressa määrin muslimit Euroopassa pitävät arvossa sharia-lakia kansallisen lainsäädännön yläpuolella:

Vuonna 2016 iso-britannialainen kysely osoitti, että 43 prosenttia brittiläisistä muslimeista "uskoi, että osa islamilaisesta oikeusjärjestelmästä pitäisi korvata brittiläisen lain, kun taas vain 22 prosenttia vastusti ajatusta".

Erilaisessa, myös vuonna 2016 toteutetussa mielipidekyselyssä havaittiin, että lähes neljännes (23 %) kaikista muslimeista kannatti sharialain käyttöönottoa joillakin Britannian alueilla.

39 % oli samaa mieltä siitä, että "vaimojen on aina toteltava aviomiehiään". Lähes kolmasosa (31 %) piti hyväksyttävänä, että brittimuslimimiehellä on enemmän kuin yksi vaimo. Saman mielipidemittauksen mukaan kaikista brittiläisistä muslimeista 52 prosentin mielestä homoseksuaalisuus pitäisi olla lainvastaista.

Vuonna 2014 tehdyssä tutkimuksessa marokkolais- ja turkkilaismuslimeista Saksassa, Ranskassa, Hollannissa, Belgiassa, Itävallassa ja Ruotsissa keskimäärin melkein 60 prosenttia haastatelluista muslimeista oli yksimielisiä siinä, että muslimien pitäisi palata islamin juurille. 75 % uskoi vain yhteen mahdolliseen tulkintaan Koraanista ja 65 prosentille sharia on heille tärkeämpi kuin sen maan lait, jossa he asuvat.

Saksassa 47 % muslimeista uskoo sharian olevan tärkeämpi kuin Saksan laki. Ruotsissa 52 % muslimeista pitää shariaa tärkeämpänä, kuin ruotsalaista lakia.

Eurooppalaiset ​​tiedustelutietoraportit tukevat tutkimuksia. Saksassa tiedustelupalvelut varoittivat vuonna 2015 alkusyksystä, että "olemme tuomassa maahan islamilaisia ​​ääriliikkeitä, arabialaista antisemitismiä, muiden kansojen kansallisia ja etnisiä ristiriitoja sekä erilaista ymmärrystä yhteiskunnasta ja laista".

Neljä suurta saksalaista turvallisuusvirastoa teki selväksi, että "saksalaiset turvallisuusviranomaiset... eivät kykene ratkaisemaan näitä maahan tuotuja turvallisuusongelmia ja siten Saksan väestöstä nousevia reaktioita".

Norjan poliisin turvallisuuspalvelun (PST) päällikkö Benedicte Bjørnland totesi tammikuussa vuonna 2016, että "ei voida olettaa uusien tulijoiden mukautuvan automaattisesti norjalaisen yhteiskunnan normeihin ja sääntöihin".

"Sitä paitsi uudet tulijat eivät ole homogeenisiä ja voivat tuoda etnistä ja uskonnollista erimielisyyttä mukanaan... Jos rinnakkaisyhteiskunnat, radikalisoituminen ja ääriliikkeiden ympäristöt nousevat pitkällä aikavälillä, meillä on haasteita turvallisuuspalveluna."

Ei ole siis ollenkaan yllättävää, että eurooppalaiset ovat alkaneet raportoida, etteivät he enää tunne oloaan kotoisaksi omissa maissaan.

Äskettäinen belgialainen tutkimus, jossa oli mukana 4 734 belgialaista, osoitti kaksi kolmasosaa belgialaisista kokevan, että heidän kansaansa on "yhä kasvamassa määrin tunkeuduttu". Kaksi kolmasosaa väestöstä sanoi, että "Belgiassa on liian monta maahanmuuttajaa" ja 77 prosenttia on samaa mieltä lausunnosta: "Nykyisin emme enää tunne oloamme kotoisaksi, kuten aiemmin ennen massamaahanmuuttoa."

74 prosenttia kyselyyn osallistuneista ei pidä islamia "suvaitsevaisena uskontona" ja 60 prosentin mielestä monien muslimien läsnäolo heidän kansakunnassaan uhkaa sen identiteettiä. Vain 12 prosenttia sanoi uskovansa, että uskonto on "rikastamisen lähde" ​​Belgialle.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös 400 belgialaista muslimia:

33 prosenttia heistä "ei pidä länsimaisesta kulttuurista", 29 prosenttia pitää islamin lakeja ylempinä kuin Belgian laki ja 34 prosenttia sanoi, että he "haluaisivat ehdottomasti mieluummin Koraanin innoittamaan poliittista järjestelmää".

Tutkimuksessa todettiin myös, että 59 prosenttia belgialaisista muslimeista "tuomitsisivat" avioliiton, jos heidän poikansa valitsisi ei-muslimikumppanin ja 54 prosenttia tuomitsisi avioliiton, jos heidän tyttärensä valitsisi ei-muslimikumppanin.

Tutkimus tehtiin yleisradioyhtiö RTBF:n ja liberaalin sanomalehti Le Soirin aloitteesta, jonka suorittivat sosiologian tutkimuslaitos Survey and Action ja globalistinen This is Not a Crisis -säätiö.

Asianajaja Judith Bergman toteaa, että "tutkimuksen takana olevien tutkijoiden reaktiot ovat hyvin kuvaavia", sillä he väittävät "havainnoinneensa aidon muslimivastaisen vainoharhaisuuden kehityksen belgialaisten keskuudessa, joka on saanut sairaalloiset mittasuhteet".

Bergman korostaa, että millään näistä tutkimuksista, mielipidemittauksista ja tiedustelutiedoista ei näytä olevan vähäisintäkään vaikutusta eurooppalaisiin johtajiin.

Avramapoluksen sinisilmäisten sanojen mukaan ei riitä vielä se, että lähinnä Eurooppaan tulleet muslimimaahanmuuttajat ovat "löytäneet turvallisuuden Euroopassa". Avramapoluksen mielestä "meidän on myös varmistettava, että he löytävät kodin".

Euroopan johtajat pyrkivät tekemään islamista nyt suuren mantereella - juuri siellä, missä eurooppalaisten tarkoitus olisi tuntea olonsa kotoisaksi, Bergman päättää.

Tytti Salenius ke 07.02. 13:31

Pääuutiset

blogit

Olli Pusa

Uusi Eurooppa tuhoon tuomittu?

Klo 11:57.

Mikko Paunio

Hussein Al Taee, Taqiya ja muslimipoliitikkojen perimmäiset lojaliteetit

Klo 09:12.

Henna Kajava

Monikulttuurisuus lisää rikollisuutta

Klo 04:14.

Matti Viren

Väärään suuntaan

la 17.08. 22:11

Arto Luukkanen

Toverien valkopesu

la 17.08. 22:10

Timo Vihavainen

Vaikea tapaus

la 17.08. 22:07

Professorin Ajatuksia

Rinteen hallitus on marokkolaisen enon ja turkkilaisen espoolaismiehen kaltaisten asialla

la 17.08. 22:06

videot