Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaistavana kansallisen lain kohtalo - Voiko Sharia syrjäyttää sen?

"Sharia, islamilainen laki, on ristiriidassa ihmisoikeuksien kanssa. Sharia ei ole yhteensopiva länsimaisen julkisoikeuden kanssa, sille ei saa antaa ylivaltaa länsimaiden kansallisen lain nojalla"

Ulkomaat ma 25.12.2017 12:02

Islamilaisten asioiden johtaja ja julkisen politiikan päällikkö Tim Dieppe Christian Concernista osallistui Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuren kamarin kuulemistilaisuuteen joulukuun 6. päivänä, jossa käsiteltiin sharialain soveltamista Euroopassa.

Asiasta kertoo Christian Concern.

"Molla Sali vastaan ​​Kreikka" -tapaus koskee erimielisyyttä perinnöstä ja siitä, pitäisikö se ratkaista Kreikan kansalaisen "testamentin" vai sharialain mukaan.

Kreikkalaisen Molla Salin muslimimies kuoli maaliskuussa vuonna 2008 jättäen vaimolle kaiken omaisuutensa kreikkalaisen asianajajan vahvistamalla tahdolla, jonka mies oli laatinut yhtäpitäväksi Kreikan lain kanssa.

Viipymättä miehen perhe kielsi perinnön ja teki valituksen paikalliselle muftille, että Sharian mukaan muslimit eivät saa tehdä viimeistä tahtoa, testamenttia. Mufti on islamilainen laintulkitsija.

Molla Sali valitti siviilituomioistuimeen, joka hyväksyi hänen kanteensa. Perintöasiaa käytiin läpi useissa Kreikan tuomioistuimissa, mutta lokakuussa vuonna 2013 Kreikan korkein oikeus kuitenkin päätti, että muslimivähemmistöön kuuluvien perintöasiat ratkaisee mufti ja Shariaa on noudatettava.

Asia ohjattiin myöhemmin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle.

Islamilaisten asioiden asiantuntijan Tim Dieppen mukaan Traakian alueella Koillis-Kreikassa on olemassa lailliset säännökset, jotka koskevat islamilaisten käytäntöjen tunnustamista.

Edesmenneen miehen kaksi sisarta väittävät, että koska mies oli muslimiyhteisön jäsen Traakiassa, perintö olisi jaettava sharian mukaisesti, muftin tuomioon perustuen.

"Ne vetoavat erityisesti Sèvresin vuoden 1920 sopimukseen ja vuonna 1923 tehtyyn Lausannen sopimukseen, jonka mukaan islamilaisia tapoja ja uskonnollista lakia sovelletaan kreikkalaisiin muslimikansalaisiin ", Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen lehdistötiedote totesi.

Tim Dieppen mielestä päätös siitä, että sharialla olisi etuoikeus ohi valtion siviililainsäädännön, merkitsisi hälyttävää ennakkotapausta Euroopan neuvoston 47 jäsenvaltiolle, mukaan lukien Iso-Britannialle.

"Sitä vastoin sillä päätöksellä, että siviililainsäädännön pitäisi hylätä sharia, olisi laillista etua koko Euroopan neuvostossa", Dieppe tähdentää.

Kreikan vasemmistolainen pääministeri Alexis Tsipras kiirehti ilmoittamaan lakiehdotuksesta, joka ratkaisisi ongelman tekemällä sharian soveltamisesta Traakiassa "valinnaista". Uudessa ehdotuksessa väitetään, että siviililainsäädäntö on etusijalla, elleivät kaikki osapuolet hyväksy shariaa.

Dieppe huomauttaa, että Kreikka ei ole ainoa maa, jossa shariaa harjoitetaan. Iso-Britanniassa on arviolta ainakin 85 shariatuomioistuinta, joissa shariaa käytetään erilaisten riitojen ratkaisemiseen.

Rinnakkainen oikeusjärjestelmä on vakiinnuttanut itsensä myös Saksaan ja Ruotsiin.

Christian Concern perusteli Molla Salin perintökiistaan väliintuloa asian tärkeydellä ja halulla suojella Eurooppaa ja eurooppalaista lainsäädäntöä sharialta sekä sen mahdolliselta vaikutukselta Iso-Britannian kansalliseen lainsäädäntöön.

Lisäksi he haluavat tehdä tiettäväksi, että sharia on yhteensopimaton ja ristiriidassa ihmisoikeuksien kanssa.

Tuomioistuin myönsi Christian Concernille luvan puuttua tapaukseen.

Christian Concernista kerrotaan, että he luottivat yhteiseen asiantuntemukseensa suhteessa islamiin ja shariaan sekä Kristilliseen oikeuskeskukseen (Christian Legal Centre) kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön suhteen.

He koostivat kymmenen sivun laillisen lyhytjulkaisun, jonka ovat kirjoittaneet Christian Concernin toimitusjohtaja Andrea Williams, asianajaja Roger Kiska, julkisen politiikan päällikkö Tim Dieppe ja Euroopan kulttuurikoulun ja teologian islamilaisten opintojen professori Yassir Eric.

Mukaan liitettiin myös vertaisarvioitu asiantuntijalausunto sharian yhteensopimattomuudesta länsimaisen oikeusperinteen kanssa, jonka on kirjoittanut piispa Michael Nazir-Ali.

"Puuttumalla" Molla Salin tapaukseen he haluavat korostaa erilaisia ​​ongelmia, jotka ovat nousemassa sharian tunkeuduttua Iso-Britanniaan. Sharia-tuomioistuinten verkosto toimii eri puolilla maata ja muodostaa tosiasiallisesti rinnakkaisen oikeusjärjestelmän, joka heikentää yhden lain perusperiaatetta kaikille.

He painottavat myös sharian syrjivää luonnetta, joka tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ei-muslimit eivät voi periä muslimeilta ja naiset perivät vain puolet, mitä miehet:

"Sharia on pohjimmiltaan yhteensopimaton ihmisoikeuksien kanssa ja meidän väliintulomme mukaan islamilaisen ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus rajoittaa sanan- ja uskonnonvapautta, samoin kuin ihmisoikeuksia koskeva Kairon julistus."

He haluavat käsitellä myös sharia-rahoitukseen liittyviä ongelmia hyödyntämällä materiaalia heidän viime vuonna julkaisemastaan "Mitä vikaa on islamilaisessa rahoituksessa?" -kirjasesta.

Iso-Britannia oli ensimmäinen ei-muslimivaltio, joka myönsi itsenäisen islamilaisen joukkovelkakirjalainan vuonna 2014 ja hallitus edelleen edistää Lontoota islamilaisen rahoituksen keskuksena, vaikka islamilainen rahoitus toimii integraatiota vastaan.

Islamilaisen rahoituksen perusajatuksena on "Koraanin nykyaikainen radikaali tulkinta", jonka tarkoituksena on edistää islamilaista erottelua ja luoda erillinen, kilpaileva rahoitusjärjestelmä. Sen tärkeä tavoite on myös lisätä sharian vaikutusta yleisemmin.

Tuomioistuimen päätös tulee ratkaisevasti vaikuttamaan siihen, voiko sharialla olla ylivalta suhteessa jäsenvaltion kansalliseen sisäiseen lakiin.

Sharian yhteensopimattomuus yleissopimuksen arvoihin vahvistettiin vuoden 2013 päätöksessä.

Piispa Michael Nazir-Ali kommentoi:

"Sharia perustuu tietyntyyppisten henkilöiden epätasa-arvoisuuteen, kun taas länsimaisen julkisoikeuden perustana on kaikkien ihmisten tasa-arvo. Muslimit, kuten kaikki muitakin uskoja edustavat ihmiset, voivat vapaasti harjoittaa uskoaan; mutta koska sharia ei ole yhteensopiva länsimaisen julkisoikeuden kanssa, sille ei saa antaa ylivaltaa länsimaiden kansallisen lain nojalla."

Voiko islamilainen uskonnollinen sharia syrjäyttää maan kansallisen lain Euroopassa? Tämä on se kysymys, jota Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuri jaosto nyt punnitsee.

Tim Dieppe toivoo, että tuomioistuin jatkaa linjaansa ja tunnustaa, ettei sharia ole yhteensopiva demokraattisen yhteiskunnan kanssa.

"Jos tuomioistuin kuitenkin katsoo, että shariaa olisi pitänyt soveltaa Molla Sali -tapauksessa, se pohjimmiltaan päättää, että sharia voi nauttia oikeudellista ylivaltaa kansakunnan sisäisessä lainsäädännössä, vaikka kaikkien osapuolten suostumusta sen käyttöön asiassa ei ole", Dieppe toteaa.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuren kamarin antamista tuomioista ei voi valittaa.

Tuomioistuimen odotetaan antavan päätöksensä lähikuukausina.

 

Tytti Salenius ma 25.12. 12:02

(Kaikki OM:n osoitteet vaihdettiin turvallisiksi https- osoitteiksi 28.10.2018. Muutos nollasi osan vanhoista FB peukutus- ja jakolaskureista)

Pääuutiset

blogit

Jukka Hankamäki

Tapahtuneiden tosiasioiden edessä

ma 10.12. 23:34

Arto Luukkanen

Petteri vaatii Suomeen hissunkissun vaaleja?

ma 10.12. 23:32

Timo Vihavainen

Symbolit ja historia

ma 10.12. 23:29

Professorin Ajatuksia

YK:n ihmisoikeuksien julistus täytti 70 vuotta

ma 10.12. 23:28

Heikki Porkka

Yle, YK, islam, Viro ja GCM

ma 10.12. 10:56

videot