Blogi: Petteri Hiienkoski, su 12.11.2017 11:02

Kristinusko ja islam VIII: Koraanin Jeesus ja maailman Vapahtaja

Valtamediassa levitetyn harhakäsityksen oikaisemiseksi olen osoittanut, että Koraanin Allah ei ole sama kuin Raamatun Jumala. Islamissa näet kielletään Jumalan (Allah) kolminaisuus (4:171; 5:73) eli kolmiykseys (triunity). Sitä erehdytään Koraanissa luulemaan monijumalaisuudeksi (polyteismi). Pyhän Hengen sijasta siihen vielä erehdytään tunkemaan neitsyt Maria eli Jeesuksen äiti (5:116).

Koraanin antama kuva kristillisestä uskosta ja Raamatun Jumalasta on yksinkertaisesti väärä. Tämän pitäisi haastaa muslimeja selvittämään mitä Raamattu opettaa. Raamatun opetus taas ei välttämättä ole nykypäivänä täysin selvä edes länsimaiselle yliopistoprofessorille.

Jumalan kolmiykseyden kieltämiseen liittyy sekin, että Koraanissa kielletään Jeesuksen jumaluus (4:171; 5:17, 72, 75; 9:30–31; 23:91). Tästä seuraa johdonmukaisesti se, ettei islamissa voi olla Jumalaa, joka olisi armollinen sanan varsinaisessa merkityksessä. Se, mitä Koraanissa Jeesuksesta kerrotaan, sisältää kuitenkin paljon sellaista, mikä on peräisin Raamatusta.

Allahin nimien korostaminen 

Allahilla kerrotaan hadithien eli perimätiedon mukaan olevan 99 eri nimeä. Yksimielisyyttä ei kuitenkaan ole siitä mitä nimet ovat. Niistä kunkin uskotaan korostavan jotain ominaisuutta. Nimien merkityksen korostaminen saattaa olla vastapaino islamin pelkistetylle monoteismille.

Ei liene sattuma, että yleisimmät Koraanissa käytetyt Allahin nimet Ar-Raḥmān ja Ar-Raḥīm viittaavat armeliaisuuteen ja laupeuteen. Kieltäessään Jeesuksen jumaluuden ja siten tämän sovitustyön, Koraani näet kieltää Jumalan armon, joka perustuu juuri Kristuksen ansaitsemaan syntien anteeksiantamukseen (1. Joh. 2:2).

Muslimille ei jää juuri muuta mahdollisuutta kuin kutsua Allahia esimerkiksi nimellä Al-Ghaffar, joka tarkoittaa anteeksiantajaa. Hän voi myös uskotella, että tämä ikään kuin katsoisi syntejä läpi sormien.

Se, että muslimi uskoo olevansa "suorassa yhteydessä" Allahiin ilman Kristusta (Joh. 14:6), osoittaa, ettei Allah ole pyhä Jumala vaan jotain muuta. Jumalan pyhyydestä näet Raamatun mukaan johtuu se, että ilman välittäjää hän on syntiselle ihmiselle kuin "kuluttavainen tuli" (Hepr. 12:29; vrt. 5. Moos. 4:24) ja "joka asuu valkeudessa, mihin ei kukaan taida tulla; jota yksikään ihminen ei ole nähnyt eikä voi nähdä" (1. Tim 6:16).

Asia ei tästä muutu vaikka Koraanin suurain alussa toistetaan sanontaa Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen. Pyhyydessä on kysymys muuttumattomasta olemuksesta. Jumalan pyhyys on jotain mitä lankeemuksen pimentämä ihmisjärki ei tahdo ymmärtää (1. Kor. 2:11 ).

Ainoa tie Jumalan yhteyteen

Koraani on Raamatun linjoilla liittäessään Jumalan yhteyteen pääsemisen hänen Poikaansa.

Raamatussa Jeesus vahvistaa olevansa Poikana ainoa tie muuten luoksepääsemättömän majesteettisen Jumalan yhteyteen.

 • ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.” (Joh. 14:6.)

Näyttää siis ilmeiseltä, ettei Koraanin Jeesus ole sama, joka – niin kuin Nikean uskontunnustus raamatunmukaisesti toteaa – meidän ihmisten tähden ja meidän autuutemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja neitsyt Mariasta ja tuli ihmiseksi, meidän edestämme myös ristiinnaulittiin Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kolmantena päivänä kuolleista Kirjoitusten mukaan, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kunniassa tuleva takaisin tuomitsemaan elävät ja kuolleet.

Tunnustus hyväksyttiin kirkolliskokouksessa Nikeassa vuonna 325 jKr. Sillä torjuttiin areiolaisuus. Tämä raamatunvastainen käsitys lähti kuitenkin myöhemmin taas leviämään. Se loi pohjaa islamin leviämiselle 600-luvulla.

Jeesuksen syntyminen neitsyt Mariasta ja ihmeteot

Koraanin Jeesus muistuttaa kuitenkin raamatullista esikuvaansa siinä, että hänkin sikisi ja syntyi Pyhän Hengen ihmeen kautta neitsyt Mariasta (3:47; 21:91).

Jeesuksen kerrotaan myös tehneen ihmeitä ja tunnustekoja (3:49; 5:110). Osa kerrotuista asioista tosin on peräisin gnostilaisista niin sanotuista apokryfikirjoituksista, jotka eivät ole apostolista alkuperää.

 • …Hän [Jeesus] on sanova heille: »Olen tullut luoksenne tuoden tunnusmerkkejä Herraltanne. Katso, minä muovailen savesta teille linnun muotoisen ja puhallan siihen, ja siitä tulee Jumalan sallimuksesta elävä lintu; minä olen Jumalan tahdosta parantava sokeana syntyneen ja pitaalisen ja olen herättävä kuolleet eloon. Ja minä sanon teille, mitä te tulette syömään ja mitä panemaan tallelle taloissanne. Tässä on totisesti tunnusmerkki teille, jos olette uskovaisia. (3:49.)
 • Kun Jumala sanoo: »Oi, Jeesus, Marian poika! Muistatko Minun suosiotani sinua ja äitiäsi kohtaan, kun minä vahvistin (sinua) pyhällä ilmestyksellä; (niin että sinä puhuit) ihmisille sekä kehdossa että vanhempana; kun Minä opetin sinulle Kirjoitukset ja viisauden, joka on Toorassa ja evankeliumissa ja kun sinä (muovailit) savea linnun näköiseksi - minun luvallani, ja sinä puhalsit hengen siihen ja minä sallin sen tulla linnuksi; ja kun sinä paransit sokeita ja spitaalisia minun luvallani, ja kun minä hillitsin Israelin lapset sinun tullessasi heidän luokseen selvin todistein, jolloin epäuskoiset heidän joukossaan sanoivat: »Eihän tämä ole muuta kuin ilmeistä noituutta.» (Pöydän suura 5:110 ilmoitettu Medinassa Hedzran viidennen ja kymmenennen vuoden välillä.)

Muhammed sen sijaan ei tehnyt yhtään ihmettä (29:50). Koraanin Jeesus oli kuitenkin "ainoastaan profeetta" (4:171; 5:75; 43:59). Islam-tutkimuksen professori Jaakko Hämeen-Anttilan mukaan Koraanissa hän "ei ole Jumalan edessä sen erityisempi kuin Aadamkaan, jonka Jumala loi sanallaan tomusta".

 • Katso, Jeesus on Jumalan edessä samankaltainen kuin Aadam; Hän loi hänet (Aadamin) maan tomusta, sitten Hän sanoi hänelle: »Ole!» ja hän oli (elävä sielu). (3:59.)

Ennen lankeemustaan Aadam oli Jumalan edessä sikäli samankaltainen kuin Jeesus, että molemmat olivat synnittömiä. Koraanissa Jeesusta kutsutaan muista profeetoista – myös Muhammedista (40:55; 47:1948:2) – poiketen synnittömäksi (ghulaaman-zakiyyan).

 • Hän vastasi: »Minä olen vain Herrasi lähettiläs ja tuon sinulle viattoman pojan.» (Marian suura 19:19 kuuluu Mekassa ilmoitettujen suurain varhaiseen ryhmään.)
 • Poika [Jeesus] vastasi: »...Hän antaa minulle siunauksensa missä tahansa olenkin...(Hän on luonut minut) hyväksi äitiäni kohtaan, eikä Hän ole tehnyt minua kapinalliseksi, onnettomaksi...» (19:30-32.)
 • …»ja olen antanut hänelle nimen Maria ja minä asetan hänet ja hänen jälkeläisensä Sinun suojelukseesi, varjele heitä kirotulta Saatanalta». (3:36.)

Jeesuksen synnittömyys todetaan Koraaniakin selvemmin Raamatussa (1. Joh. 3:5; 1. Piet. 3:18). Muista profeetoista poiketen Jeesusta kutsutaan Koraanissa myös Jumalan Sanaksi ja Messiaaksi (Al-Masih) (3:45; 4:171).

 • Ja katso, enkelit sanoivat: »Maria, Jumala ilmoittaa sinulle hyvän sanoman, että hänen Sanansa tulee sinulle. Hänen nimensä on oleva Messias, Jeesus, Marian poika, hän on kuuluisa tässä ja tulevassa elämässä…» (3:45.)
 • Messias, Jeesus, Marian poika, on ainoastaan Jumalan profeetta ja Hänen Marialle lähettämänsä Sana sekä Hänestä (hänen päällensä) tullut Henki. (4:171.)

Hämeen-Anttilan mukaan "Sana" viittaisi tässä Jeesuksen syntymään Jumalan Sanan voimasta. Raamatussa Jeesuksen kuitenkin ilmoitetaan olevan Jumalan persoonallinen Sana, joka on Jumala.

 • Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. (Joh. 1:1–3.)

Messias tarkoittaa luvattua Jumalan Pyhässä Hengessä "voideltua" eli Kristusta – ainakin Raamatussa (vrt. Hepr. 1:9; Ps. 45:8).

 • Hän [Andreas] tapasi ensin veljensä Simonin ja sanoi hänelle: ”Me olemme löytäneet Messiaan“, se on käännettynä: Kristus. (Joh. 1:41.)
 • Nainen [samarialainen] sanoi hänelle: ”Minä tiedän, että Messias on tuleva, hän, jota sanotaan Kristukseksi; kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki.“ Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen se, minä, joka puhun sinun kanssasi.“ (Joh. 4:25–26.)
 • Simon Pietari vastasi ja sanoi: “Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika.” (Matt. 16:16.)

Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus

Koraanin Jeesus näyttää kuitenkin häipyneen ennen H-hetkeä ristillä ja jättäneen sovitushomman hoitamatta. Sellaisesta "Jeesuksesta" ei ole apua syntiä, kuolemaa ja perkelettä vastaan. Hämeen-Anttila toteaa, että Koraanissa "hänen ristinkuolemansa ja sen myötä lunastustehtävänsä kiistetään jyrkästi".

 • …[he] sanoivat: »Me olemme totisesti surmanneet Messiaan, Jeesuksen, Marian pojan, Jumalan lähettilään - mutta he eivät olleet surmanneet eivätkä ristiinnaulinneet häntä, vaan siltä vain näytti heistä, ja ne, jotka siitä kiistelevät, ovat itsekin epätietoisia: heillä ei ollut varmaa tietoa, vaan he kehittelivät ainoastaan olettamuksia. Todellisuudessa he eivät ole surmanneet häntä (lopullisesti), vaan Jumala on ottanut hänet luokseen, sillä Jumala on mahtava ja viisas. (4:157–158.)

Hämeen-Anttilan mukaan Koraani "kiistää jyrkästi, että juutalaiset olisivat surmanneet ja ristiinnaulinneet Jeesuksen". Vaikka Jeesus Raamatun mukaan surmattiin ja ristiinnaulittiin juutalaisten vaatimuksesta (Ap.t. 2:36), tuomiovalta asiassa oli roomalaisilla, jotka myös panivat kuolemantuomion täytäntöön.

 • Niin Pilatus [roomalainen käskynhaltija] sanoi heille: ”Ottakaa te hänet ja tuomitkaa hänet lakinne mukaan.“ Juutalaiset sanoivat hänelle: ”Meidän ei ole lupa ketään tappaa“; että Jeesuksen sana kävisi toteen, jonka hän oli sanonut, antaen tietää, minkälaisella kuolemalla hän oli kuoleva. (Joh. 18:31–32.)

Se Jeesus – jonka Koraanissa kerrotaan olevan yksi niistä, jotka korotetaan Jumalan läheisyyteen (3:45) – sanoo Koraanissa myös jotain mikä viittaa hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa eli kuolleista herättämiseen.

 • »Hän [Jumala] antaa minulle siunauksensa missä tahansa olenkin, ja Hän on määrännyt minun tehtäväkseni rukoilemisen ja almut niin kauan kuin elän...Rauha ylläni sinä päivänä, jolloin synnyin, sinä päivänä, jolloin kuolen sekä sinä päivänä, jolloin minut herätetään kuolleista.» (19:31, 33.)
 • En minä [Jeesus] sanonut heille muuta, kuin minkä Sinä minulle uskoit: »Palvelkaa Jumalaa, minun Herraani ja teidän - Herraanne!» ja minä pidin vaarin heistä niin kauan, kuin minä olin heidän keskuudessaan, mutta kun Sinä annoit minun kuolla, Sinusta tuli heidän kaitsijansa, ja Sinä olet kaiken tapahtuvan todistaja. (5:117.)

Jos Marian suurassa mainittu kuolleista herättäminen (19:33) viittaisi yleiseen ylösnousemuksen päivään aikojen lopulla, sopisi se huonosti siihen, mitä Pöydän suurassa todetaan Jeesuksen maanpäällisestä vaelluksesta ja kuolemasta (5:117). Jeesuksen kuolleista herättämiseen sen sijaan sopii hyvin se, ettei häntä Koraanin mukaan surmattu lopullisesti, koskapa Jumalan kerrotaan korottaneen hänet.

 • Todellisuudessa he eivät ole surmanneet häntä (lopullisesti), vaan Jumala on ottanut hänet luokseen, sillä Jumala on mahtava ja viisas. (4:158.)

Jeesuksen korotukseen ei kuulu ainoastaan kuolleistanousemus, vaan myös korotus Jumalan luo, joka Koraanissakin todetaan (vrt. Matt. 28:18; Fil. 2:9).

 • Ja Jumala sanoi: »Jeesus, katso, Minä otan sinut, sitten olen ylentävä sinut luokseni ja vapauttava sinut niistä, jotka ovat uskottomia, sekä asettava ne, jotka sinua seuraavat, uskottomien yläpuolelle aina Ylösnousemuksen päivään saakka...» (3:55.)

Raamattu ilmoittaa Koraaniakin selvemmin Jeesuksen korottamisesta.

 • hän [Jumala, kirkkauden Isä] vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa, ylemmäksi kaikkia valtoja, voimia ja mahteja, ylemmäksi kaikkia herruuksia, jotka mainitaan tässä ja tulevassakin maailmassa. (Ef. 1:20-21.)

Raamatun mukaan roomalainen upseeri, joka näki mitä Golgatalla tapahtui, todisti, että ihminen, joka ristillä kuoli, oli todella Jumalan Poika, Jeesus Kristus. 

 • Mutta kun sadanpäämies, joka seisoi häntä vastapäätä, näki hänen näin antavan henkensä, sanoi hän: ”Totisesti tämä ihminen oli Jumalan Poika.“ (Mark. 15:39.)

Kuolemantuomiosta on mainintoja myös Uuden Testamentin ulkopuolisissa ei-kristillisissä historiallisissa lähteissä.

Raamatun Jeesus ei kuollut vain kristittyjen vaan kaikkien ihmisten – myös muslimien – sijasta sovittaakseen heidän syntinsä. Vanhassa Testamentissa luvattu Messias täytti jokikisen edestä Jumalan lain viimeistä piirtoa myöten (Matt. 5:17; Joh. 19:30) ja oli tämän tahdolle kuuliainen hamaan ristinkuolemaan asti (Fil. 2:8).

 • ...hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. (Jes. 53:5.)
 • joka [Jeesus] on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden. (Room. 4:25.)
 • Ja hän [Jeesus] on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. (1. Joh. 2:2.)
 • ...tämä [Jeesus] on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle. (Hepr. 10:12.)

Koraanissa tunnustetaan, että muiden syntien kantaminen on todellinen rangaistus uskottomille (29:13), vaikka suoraan ei myönnetä, että Jeesus otti muiden synnit kantaakseen. Toisaalta Koraanissa tunnustetaan sekin, että välittäjän valtuus on ainoastaan hänellä, joka todistaa totuudesta (43:86). Tämä sopii Raamatun Jeesukseen.

 • Jeesus vastasi:”...Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut, että minä todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni.“ (Joh. 18:37.)
 • Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä. (1. Tim. 2:5-6.)
 • Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. (2. Kor. 5:21.)

Jeesuksen tulemus ja viimeinen tuomio

Hämeen-Anttila muistuttaa, ettei islam ollut Muhammadin kuoltua (632 jKr.) vielä kehittynyt sellaiseksi millaisena se Koraanista ja perimätiedoista (hadithit) sittemmin tunnetaan. Hänen mukaansa 600-luvun loppupuolella islam omaksui runsaasti kristillistä ainesta ja myös ajatuksen Jeesuksen toisesta tulemisesta (kreik. parusia).

Näyttää siltä, että varhaiset muslimit omaksuivat [kristityltä] valtaväestöltä ajatuksen Jeesuksen toisesta tulemisesta. Varhaisimmat ns. hadithit (profeetta Muhammadin lausumina pidetyt perimätiedot, jotka todellisuudessa ajoittuvat vasta hänen kuolemansa jälkeisiin aikoihin, 600- ja 700-luvuille) esittävät Jeesuksen apokalyptisena messiaana, joka johtaa muslimien taistelua pahan voimia ja Antikristusta vastaan. (Hämeen-Anttila 2009.)

Koraanissa ei kerrota Antikristuksesta eikä lopunajallisesta taistelusta. Kirjassa on kuitenkin viittauksia siihen, että Jeesus tulee takaisin viimeisenä päivänä. Hän ei voi enää tulla profeettana, koska Koraanin mukaan Muhammed oli heistä viimeinen (33:40). Ylösnousemuksen päivänä hän tuleekin tuomarina.

 • Hän [Jeesus] on totisesti merkki [tulevasta] hetkestä [ylösnousemuksesta]; älkää siis epäilkö sitä [ylösnousemuksen hetkeä], vaan seuratkaa minua... (Koreuden suura 43:61 kuuluu Mekassa ilmoitettujen suurain keskiryhmään.)
 • Eikä Pyhän kirjan omaavien joukossa ole ketään, jolla ei olisi oikeata uskoa häneen ennen kuolemaansa, (muuten) Ylösnousemuksen päivänä hän [Jeesus] on todistava heitä vastaan. (4:159.)

Raamatussa Jeesuksen tulemus tuomiolle esitetään Koraania selvemmin. Häntä odottaville uskovilleen Kristus tulee pelastukseksi.

 • Jeesus huusi ja sanoi: “Joka uskoo minuun, se ei usko minuun, vaan häneen [Isään], joka on minut lähettänyt...Joka katsoo minut ylen eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa: se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä...” (Joh. 12:44, 48.)
 • Ja hän [Isä] on antanut hänelle [Pojalle] vallan tuomita, koska hän on Ihmisen Poika. Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen. (Joh. 5:27-29.)
 • Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio, samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. (Hepr. 9:27–28.)
 • Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta. (2. Tim. 4:1.)

Se valta, mikä Raamatussa on uskottu Jeesukselle, kuuluu Koraanissa Jumalalle.

 • Näin tapahtuu, koska Jumala on Totuus ja koska Hän saa kaiken kuolleen eloon ja koska Hänellä on mahti kaiken yli, ja koska tuomion hetki on epäilemättä tuleva, sillä Jumala on herättävä ne, jotka on kätketty hautoihin. (Pyhiinvaelluksen suura 22:6-7 ilmoitettu Mekassa.)

Hämeen-Anttilan mukaan myöhemmin, ilmeisesti 690-luvulla, islam otti uudelleen etäisyyttä kristinuskoon. Eron korostamiseksi kehitettiin Jeesuksen mallin mukainen toinen messias-hahmo.

Viimeisten aikojen tapahtumissa Jeesus syrjäytettiin ja hänen mallinsa mukaan kehitettiin toinen hahmo, Mahdi, jonka sanottiin olevan profeetta Muhammadin sukua. Jeesuksesta tehtiin Mahdin avustaja, ja hänen epäkristillisyyttään korostettiin. (Hämeen-Anttila 2009.)

Mahdia ei kuitenkaan mainita Koraanissa eikä siitä sen takia ole islamissa yksimielisyyttä. Koraani on lopunajoista muutenkin niukkasanainen. Haditheissa viimeisistä tapahtumista on kerrottu sitäkin kirjavammin. Sunni- ja shiia-muslimien käsitykset poikkeavatkin huomattavasti toisistaan. Tulkintaeroja riittää myös ainakin sunnien keskuudessa.

Koraanin Jeesuksella on monia yhtymäkohtia Raamatun Jeesuksen kanssa. Kristillisen uskon kannalta olennaisimmissa asioissa, jotka koskevat hänen jumalinhimillistä persoonaansa ja sovitustyötään, Koraani kuitenkin harhautuu Raamatun ilmoituksesta.

Petteri Hiienkoski

 

Lähteitä ja lisätietoja

John Gilchrist: "Kristus islamissa ja kristinuskossa". (CHRIST IN ISLAM AND CHRISTIANITY). Islamopas.net.

Jaakko Hämeen-Anttila: "Koraanin Jeesus on kunnioitettu profeetta mutta vain ihminen". Teologia.fi Julkaistu: 16.03.2009.

"Islam kristinuskon valossa". (ALLAH IN THE LIGHT OF THE CHRISTIAN FAITH). Islamopas.net.

"Is Mahdi mentioned in the narrations?" Questions on Islam 10-06-2008 11:00:00.

Kirkkoraamattu. Vuoden 1933/1938 kirkolliskokouksen käyttöön ottama suomennos.

Koraani suomeksi. Kustantaja Z. I. Ahsen Böre. Hämeen Kirjapaino Oy Tampere 1942.

William Miller: "Islamin kohtaaminen" (ISLAMIN SYNTY; MUSLIMIN USKO JA VELVOLLISUUDET; ISLAMIN JA KRISTINUSKON EROJA). Islamopas.net.

Nikealainen uskontunnustus. Luterilainen.com.

Petteri Hiienkoski su 12.11. 11:02

(Kaikki OM:n osoitteet vaihdettiin turvallisiksi https- osoitteiksi 28.10.2018. Muutos nollasi osan vanhoista FB peukutus- ja jakolaskureista)

Petteri Hiienkoski

Elokuva- ja tv-ilmaisun ja käsikirjoittamisen vastuuopettaja. VTM, TaK. Lastentarhanopettajavaimon aviomies ja neljän koululaisen isä. Toiminut aiemmin muun muassa vapaana toimittajana ja Ulkopoliittisen instituutin tutkijana. "Sydän taivaassa, jalat tukevasti maassa".

tuoreimmat

Ylen sokeat politrukit "natsijahdissa"

pe 07.12. 05:29

Kuka pelkää natseja?

su 09.09. 06:07

Vaiettu vehkeily ja Trumpin vaikeat valinnat

la 01.09. 19:52

Petri Jääskeläisen kirkollinen propagandatuutti

ke 22.08. 01:18

Yliopistorehtori nakertamassa demokratian ja tieteen perusteita

pe 10.08. 20:43

Kampanja poliittisesti epäkorrektin professorin vaientamiseksi

to 09.08. 06:12

Noitavaino Puolimatkaa vastaan

ma 06.08. 00:08

Räjähtävistä avaruuskivistä ydintuhon uhkaan

su 05.08. 06:35

Ylen kummallista sekoilua Trumpin globalisti-twiitistä

to 02.08. 23:01

YLE joutui tunnustamaan "Trump-bumpin"

la 28.07. 03:07

blogit

Vieraskynä

Kirja-arvio: Pilvikädet, M.A. Meretvuo

to 13.12.2018 23:30

Juha Ahvio

Sananvapaus on uhattuna Suomessa

to 06.12.2018 13:01

Professorin Ajatuksia

Pekka Haavisto ja Li Andersson viihteen parissa

la 15.12.2018 23:03

Jukka Hankamäki

Euroopan valtioiden itsenäistyminen etenee

la 15.12.2018 00:06

Petteri Hiienkoski

Ylen sokeat politrukit "natsijahdissa"

pe 07.12.2018 05:29

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Afrikan tulevaisuus huumeiden varjossa

su 09.12.2018 15:21

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Mitä termi "vihervasemmisto" tarkoittaa?

pe 24.08.2018 09:42

Arto Luukkanen

GCM - mitätön - laiton?

la 15.12.2018 23:05

Mika Niikko

Itsekkyyden naamiaiset

ma 02.07.2018 00:54

Musta Orkidea

Viimeisen muurin takana on totuus

ke 14.02.2018 10:55

Mikko Paunio

Vihreä metsäpolitiikka aiheutti Kalifornian metsäpalot

la 15.12.2018 11:54

Heikki Porkka

Facebook ja sananvapaus - mahdoton yhtälö?

to 13.12.2018 19:52

Olli Pusa

Ilmastokiima

pe 14.12.2018 12:26

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Yle asennekasvatuksen asialla

to 23.08.2018 14:57

Reijo Tossavainen

Agendatoimittajat turvautuvat jo natsien propagandajohtaja Göbbelsin oppeihin

la 08.12.2018 18:28

Jessica Vahtera

Työpaikkoja ei synny tilastotempuilla

pe 27.04.2018 12:59

Pauli Vahtera

Kokonaisuuden hahmottaminen

ti 17.10.2017 12:43

Timo Vihavainen

Hirmuisia asioita

la 15.12.2018 00:04

Matti Viren

Taas se Impivaara

ma 06.08.2018 22:40