Lasten oikeudet saattavat kaataa sukupuolineutraalin avioliiton

Aito Avioliitto -yhdistyksen yksi perustajista, Pasi Turunen: edellisen aloitteen käsittelyssä rikottiin hyvää lainsäädäntötapaa

Kotimaa ke 15.02.2017 18:08
Kuva: Pentti Tuovinen

Kansalaisaloitteesta alkunsa saaneen sukupuolineutraalin avioliittlain piti astua voimaan ensi maaliskuussa. Vasta-aloite aidon eli miehen ja naisen välisen avioliiton puolesta on kuitenkin selvinnyt ensin eduskunnan lakivaliokunnan käsittelyyn, läpäissyt perustuslakivaliokunnan syynin ja nyt se on tulossa eduskunnan täysistunnon käsittelyyn. Ei ole mikään mahdottomuus, että vasta-aloite yllättäisi vielä kerran ja avioliittolaki säilyisi ennallaan.

Soutaminen ja huopaaminen asiassa ei anna hyvää kuvaa suomalaisesta lainsäädäntötavasta. Se lienee ainoa asia, missä avioliittokysymyksen eri leirit ovat samaa mieltä.

“Eduskunta on päättänyt asian jo kertaalleen. Olisi parlamentarismin halventamista, mikäli lainsäädäntötyömme olisi näin poukkoilevaa. Tämä tulisi jokaisen tunnustaa, oli tasa-arvoisesta avioliittolaista sitten mitä mieltä tahansa”, Lapin kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) kirjoittaa tiedotteessaan Iltalehden mukaan.

Yksi Aito Avioliitto ry:n perustajista, radiotoimittaja Pasi Turunen on samaa mieltä siitä, ettei avioliittolain käsittelystä uuden kansalaisaloitejärjestelmän puitteissa voi antaa täysiä tyylipisteitä. Mutta syynä siihen on Turusen mukaan Tahdon2013-aloitteen puutteellinen käsittely eduskunnassa edellisellä hallituskaudella.

“Yksi tärkeä ulottuvuus, jota lakimiesavustajamme Jyrki Anttinen on koko ajan koittanut pitää esillä niin lakivaliokunnalle kuin perustuslakivaliokunnallekin antamissaan lausunnoissa on avioliittolain säätämisessä tapahtunut lainsäädäntömenettelyssä tapahtuva virhe”, Turunen kertoo.

Kärnän mielestä avioliitto on maallisen lainsäädännön näkökulmasta taloudellinen sopimus kahden täysivaltaisen ihmisen välillä, eikä siihen tule sotkea uskonnollisia näkökulmia.

“Maallisesta näkökulmasta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tulee olla ainoa päätöksentekoa ohjaava prosessi”, Kärnä kirjoittaa.

“Anttisen mukaan avioliittolain muutoslainvalmistelussa sivuutettiin hyvä lainvalmistelu ja lainsäädäntötapa”, Turunen sanoo. “Tämä peruste ei ole poliittinen, vaan puhtaasti oikeudellinen ja riippumaton siitä mitä mieltä ollaan sukupuolineutraalista avioliitosta.”

Lakimuutoksen yhteydessä ei pyydetty lausuntoa perustuslakivaliokunnalta, ja lapsivaikutusarvio, jota sekä lapsiasiavaltuutettu että lakivaliokunta suorastaan edellyttivät, on edelleen tekemättä.

”Jos lakiehdotuksesta olisi pyydetty lausunto perustuslakivaliokunnalta, on selvää, että avioliittolain muutoslain valmistelua ei olisi pidetty riittävänä,” Anttinen toteaa. ”Sote-uudistuskin kaatui perustuslakivaliokunnassa muun muassa riittämättömiin vaikutusarviointeihin sekä hyvän lainvalmistelu- ja lainsäädäntötavan ohittamiseen.”

Kun eduskunnassa käsiteltiin kansalaisaloitetta avioliittolain muuttamiseksi sukupuolineutraaliksi, lapsiasiavaltuutettu edellytti eduskunnan lakivaliokunnalle antamassaan lausunnossa tehtäväksi nimenomaisen lapsivaikutusten arvioinnin, Anttinen totesi lausunnossaan perustuslakivaliokunnalle:

”Lopuksi muistutamme, että jos kansalaisaloite etenee lainvalmisteluun, on valmistelussa tehtävä nimenomainen lapsivaikutusten arviointi. Lapsivaikutusten arviointi perustuu lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaiseen vaatimukseen asettaa lapsen etu ensisijaiseksi kaikessa lapsiin kohdistuvassa päätöksen teossa. Myös oikeusministeriö suosittaa arvioinnin tekemistä ohjeissaan.”

Myös lakivaliokunta edellytti mietinnössään lapsivaikutusten arvioinnin tekemistä:

”Valiokunta kiinnittää erityistä huomiota myös siihen, että ennen näin merkittävien perheoikeudellisten lainsäädäntömuutosten toteuttamista tulisi laatia lapsivaikutusten arviointi. Asia nousi esille valiokunnan asiantuntijakuulemisissa. Lapsivaikutusten arviointi perustuu lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaiseen vaatimukseen asettaa lapsen etu ensisijaiseksi kaikessa lapsiin kohdistuvassa päätöksenteossa. Myös oikeusministeriö suosittaa arvioinnin tekemistä ohjeissaan.”

Tämä velvoite sivuutettiin eduskunnan enemmistöpäätöksellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

“Uusi avioliittolaki on siis huonosti ja virheellisesti valmisteltu. Tämä on juridinen tosiasia. Mutta se on keskustelussa sivuutettu”, Turunen huomauttaa.

Sukupuolineutraalin avioliittolain kannattajat, kuten keskustan Mikko Kärnä, vetoavat lähes yksinomaan perustuslailliseen yhdenvertaisuusperiaatteeseen ja ihmisoikeuksiin.

Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin se, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen valossa ihmisoikeuksien puitteissa avioliiton voi säilyttää miehen ja naisen välisenä. Perinteinen avioliitto on myös perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan Suomen perustuslain mukainen.

Ainoa asia, josta ei ole varmuutta, on sukupuolineutraalin avioliiton perustuslainmukaisuus ja se, turvaako se lasten oikeudet.

Jos asia halutaan ratkaista pelkästään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nojalla, tulisi ensin selvittää, onko sukupuolineutraali avioliitto perustuslain mukainen ja edistääkö se YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen toteutumista.

Ellei, kääntyy vaaka perinteisen avioliiton puolelle. Jos taas sukupuolineutraali avioliitto läpäisee nämä kriteerit, jättävät niin ihmisoikeussopimuksien kuin perustuslaimmekin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaatimukset kansanedustajille poliittista liikkumavaraa päättää avioliitosta tarkoituksenmukaisuusperustein kumpaan suuntaan tahansa.

Marko Hamilo ke 15.02. 18:08

Pääuutiset

blogit

Henna Kajava

Etiopialaiset mysteerimiehet junassa

Klo 13:44.

Professorin Ajatuksia

Sademetsätuhon syyt

su 16.06. 23:39

Mikko Paunio

HBO Chernobyl sarja - Greenpeacen valheellista narratiivia

su 16.06. 10:20

Juha Ahvio

"Vihapuheen" torjunta, sananvapauden rajoittaminen ja ilmastohulluus etenevät

la 15.06. 22:54

Arto Luukkanen

Natsittaja Ohisalon pitää vastata puheistaan

la 15.06. 22:51

videot