Muslimimaahanmuuttajat viihtyvät parhaiten Suomessa - Suomi päihitti jopa Ruotsin

Syrjinnästä ilmoittaminen laajinta muslimien keskuudessa Suomessa

Kotimaa ti 26.09.2017 09:39

EU: n perusoikeusvirasto FRA: n uuden raportin mukaan muslimimaahanmuuttajat viihtyvät parhaiten Suomessa.

Tutkimuksessa muun muassa kysyttiin muslimeilta, kuinka vahvaksi he kokevat yhteyden maahan, johon he ovat muuttaneet.

Asteikolla arvosana 5 oli erittäin voimakkaasti kiintynyt ja arvosana 1 tarkoitti ei lainkaan kiintynyttä.

Suomi päihitti jopa Ruotsin ja sai "arvosanaksi" 4,6.

Ruotsi kipusi kuitenkin hyväksi kakkoseksi ja sai muslimimaahanmuuttajilta arvosanan 4,4. Iso-Britannian ja Ranskan luku oli 4,3 ja Belgian 4,2. Maita, joiden "tulokset" olivat pienimmät, olivat Italia 3,3, Alankomaat 3,4, Itävalta 3,5 ja Kreikka 3,6.

"Toinen Euroopan unionin vähemmistöjä ja syrjintää koskeva tutkimus: Muslimit - Valikoidut havainnot" -raportti on toinen EU:n perusoikeusviraston suorittama laajamittainen tutkimus.

Tutkimuksessa kysyttiin kotoutumisen merkeistä ja luottamuksesta julkisiin instituutioihin, sekä kokemuksia syrjinnästä, häirinnästä ja etniseen taustaan perustuvista poliisin pysäytyksistä sekä oikeuksia koskevasta tietoisuudesta.

Raportissa selvitettiin, miten erityispiirteet, kuten henkilön etu- ja sukunimi, ihonväri ja näkyvien uskonnollisten symbolien käyttäminen, kuten esimerkiksi huivin käyttö - voivat laukaista syrjivää kohtelua ja kiusaamista.

Raportissa tarkasteltiin yli 10 500 muslimimaahanmuuttajaa ja heidän lapsiaan 15 EU: n jäsenvaltiossa: Itävalta, Belgia, Kypros, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Italia, Malta, Alankomaat, Slovenia, Espanja, Ruotsi ja Iso-Britannia.

Raportti on osa laajempaa tutkimusta, jonka kohteena oli 25 500 maahanmuuttajaa ja vähemmistöihin kuuluvaa henkilöä EU:n 28 jäsenvaltiossa. Tutkimus perustuu FRA:n ensimmäiseen vastaavaan tutkimukseen vuodelta 2008.

Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) "mittava tutkimus" osoittaa, että huolimatta erinomaisesta viihtymisestä oleskelumaissa ja EU:n muslimien tuntemasta vahvasta luottamuksesta demokraattisiin instituutioihin, he kertovat kuitenkin kohtaavansa laaja-alaista syrjintää ja häirintää monenlaisissa tilanteissa - erityisesti etsiessä töitä, työpaikoilla ja muslimien yrittäessä päästä julkisiin tai yksityisiin palveluihin.

Lähes 40 prosenttia kaikista 15 maasta kyselyyn vastanneista ilmoitti kärsineensä syrjintää ja häirintää etnisen tai maahanmuuttajataustansa takia.

Uuden tutkimuksen mukaan vain joka viides syrjintätapahtuma raportoidaan Ruotsissa ja Tanskassa (19 prosenttia) verrattuna koko Euroopan 12 prosenttiin.

Syrjinnästä ilmoittaminen on korkein muslimien keskuudessa Suomessa, 31 prosenttia tapauksista ja Alankomaissa, 25 prosenttia tapauksista.

Raportissa viitataan myös vuoden 2015 Eurobarometriin, jossa ruotsalaisten todettiin olevan Euroopan "hyväksyvimpää kansaa". Barometrin mukaan 89 prosenttia ei-muslimiruotsalaisista tuntee olonsa mukavaksi, jos heidän työtoverinsa on muslimi.

Se oli korkein prosenttiosuus Euroopassa. Tšekissä vain 27 prosenttia väestöstä halusi työskennellä muslimien kanssa.

"Valikoitujen havaintojen" perusteella tutkimustulosten ja suosituksien uskotaan voivan tarjota hyvän perustan tukea tehokkaasti laaja-alaisia toimia integroitumisessa ja syrjimättömyydessä sekä sisäisessä turvallisuuspolitiikassa.

Sen väitetään tarjoavan ainutlaatuisen näkemyksen EU: n toisen suurimman uskonnollisen ryhmän kokemuksista ja käsityksistä, jotka edustavat noin 4 prosenttia EU: n koko väestöstä.

"Tutkimustuloksemme ovat ristiriidassa väitteen kanssa, että muslimit eivät olisi integroituneet yhteiskuntaamme. Päinvastoin, on nähtävissä, että muslimit luottavat demokraattisiin instituutioihin enemmän kuin suuri osa valtaväestöstä", väittää FRA: n johtaja Michael O'Flaherty tiedotteessa.


 

Tytti Salenius ti 26.09. 09:39

(Kaikki OM:n osoitteet vaihdettiin turvallisiksi https- osoitteiksi 28.10.2018. Muutos nollasi osan vanhoista FB peukutus- ja jakolaskureista)

Pääuutiset

blogit

Arto Luukkanen

GCM - mitätön - laiton?

la 15.12. 23:05

Professorin Ajatuksia

Pekka Haavisto ja Li Andersson viihteen parissa

la 15.12. 23:03

Mikko Paunio

Vihreä metsäpolitiikka aiheutti Kalifornian metsäpalot

la 15.12. 11:54

Jukka Hankamäki

Euroopan valtioiden itsenäistyminen etenee

la 15.12. 00:06

Timo Vihavainen

Hirmuisia asioita

la 15.12. 00:04

videot