Uusi virallinen raportti antisemitismistä Euroopassa

Tapauksissa, joissa joku hyökkäsi tai uhkasi, tekijät olivat muslimeja tai vasemmistolaisia.

Ulkomaat ma 28.08.2017 20:26

Antisemitistinen (juutalaisvastainen) väkivalta on nousussa Euroopassa ja pääsyylliset ovat nimenomaan muslimeja ja vasemmistolaisia, mutta monet poliitikot ja tiedotusvälineet pinnistelevät viimeiseen asti hämärtääkseen ja piilottaakseen tämän epämiellyttävän tosiasian.

Näin kirjoittaa Gatestone -instituutin artikkelissaan New York Timesin bestseller-kirjailija Bruce Bawer, joka tunnetaan muun muassa vuonna 2006 hänen julkaisemastaan teoksesta "Kun Eurooppa nukahti: Miten radikaali islam tuhoaa lännen sisältä".

Oslossa toimiva Holokaustin ja uskonnollisten vähemmistöjen tutkimuskeskus ja Oslon yliopiston tutkimuskeskus ovat yhteistyössä kesäkuussa 2017 julkaisseet uuden raportin "Antisemitistinen väkivalta Euroopassa vuosina 2005-2015".

Tutkimusjulkaisun kirjoittaja on Johannes Due Enstad, joka on tutkijatohtori Oslon yliopiston kirjallisuuden, aluetutkimuksen ja eurooppalaisten kielten laitoksella. Hän tekee yhteistyötä Oslon yliopiston tutkimuskeskuksen kanssa (C-REX) ja on aiemmin toiminut tutkijana Norjan puolustustutkimuslaitoksessa sekä Holokaustin ja uskonnollisten vähemmistöjen tutkimuskeskuksessa.

Enstad toteaa, että vaikka antisemitistinen väkivalta on vähentynyt Yhdysvalloissa vuodesta 1994 lähtien, se on ollut nousussa maailmanlaajuisesti.

Raportissa verrataan eri maiden antisemitistisiä väkivaltaisuuksia. Se on "otos" seitsemästä maasta, mutta vertailukelpoisia tietoja Enstadin mukaan on ainoastaan ​​Ranskasta, Iso-Britanniasta, Saksasta ja Ruotsista.

Ranskassa, Iso-Britanniassa, Saksassa ja Venäjällä ovat laajimmat juutalaisvähemmistöt Euroopassa. Lisäksi näissä maissa on kerätty ja julkaistu tietoa antisemitistisistä tapahtumista jo yli 10 vuoden ajan. Ranska on näistä ainoa maa, jossa on tapahtunut kuolemaan johtaneita antisemitistisiä tekoja.

Raportin mukaan juutalaisten altistuminen antisemitistiselle väkivallalle näytti olevan korkein Ranskassa, pienempi Ruotsissa ja Saksassa ja alhaisin Iso-Britanniassa.

Lähes 10 % ranskalaisista juutalaisista sanoo, että heidän päällensä on fyysisesti hyökätty juutalaisuuden vuoksi viiden viime vuoden aikana. Saksassa ja Ruotsissa luku on noin 7,5 %, Britanniassa lähes 5 %.

Kysyttäessä kysymys: "Ajattele tapausta, jossa joku hyökkäsi tai uhkasi sinua tavalla, joka pelotti sinua, koska olet juutalainen, kuka teki tämän sinulle?", vastaajat sanoivat ylivoimaisesti, että tekijät olivat muslimeja tai vasemmistolaisia.

Vastaajat kaikissa neljässä maassa useimmiten tunsivat tekijän olevan "joku, jolla on ääri-islamilainen näkemys".

Lisäksi Ranskassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa - mutta ei Saksassa - tekijän havaittiin olevan vasemmistolainen useammin kuin oikeistolainen.

Ranskassa 53 % tapauksiin syyllistyivät muslimit, 18 % vasemmistolaiset ja vain 4 % oikeistolaiset.

Ruotsissa vastaajat sanoivat, että 51 % vihamielisistä rikoksista tekivät muslimit, 25 % vasemmistolaiset ja 5 % oikeistolaiset.

Iso-Britanniassa 36 % antisemitistisiin vaaratilanteisiin syyllisiä olivat muslimit, 14 % vasemmistolaiset ja 7 % oikeistolaiset.

Vain Saksassa vastaajat mainitsivat enemmän oikeistolaisia ​​hyökkäyksiä (11 %) vasemmiston hyökkäyksiin verrattuna (9 %), vaikka muslimien väitettiin olevan selvä enemmistö vihatekojen takana (34 %).

Melkein 50 % ranskalaisista juutalaisista on harkinnut muuttavansa maasta, koska he kokevat vaarantavan siellä itsensä. Saksassa luku on 25 % ja Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vain alle 20 %.

Kysyttäessä, kuinka usein he "välttävät käymistä juutalaisissa tapahtumissa tai paikoissa" pelon takia, 7,9 % Ruotsin juutalaisista sanoo heidän näin toimivan usein. Sen jälkeen tulevat heidän uskonveljensä ja -sisarensa Ranskassa, Saksassa ja Britanniassa, joissa luku on vain 1,2 %.

Kysyttäessä "välttävätkö he juutalaista pukeutumista tai sellaisten asioiden tai tavaroiden mukana pitämistä tai näyttämistä" julkisesti, josta tunnistaisi heidät juutalaisiksi, 60 % ruotsalaisista juutalaisista sanoo toimivansa niin "koko ajan" tai "usein", ja jälleen Ranska, Saksa ja Iso-Britannia ovat järjestyksessä seuraavia.

Entä muut maat? Tanskassa on muutamia juutalaisia ja Norjassa jopa vähemmän, joten näillä kahdella maalla on suhteellisen vähäinen rooli Enstadin tutkimuksessa.

Enstadin mukaan Norjan, Tanskan ja Venäjän luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia eri tietolähteiden vuoksi.

Venäjä kuitenkin erottuu selkeästi näistä seitsemästä maasta erittäin pienellä määrällä antisemitistisiä tapahtumia huolimatta sen suhteellisen suuresta juutalaisväestöstä.

Venäjä on myös ainoa maa, jossa ei ole juurikaan merkkejä siitä, että juutalaiset välttävät henkilöllisyytensä näyttämistä julkisuudessa.

Bawerin mukaan on merkille pantavaa, että Venäjä on itse asiassa ainoa näistä seitsemästä maasta Enstadin tutkimuksessa, jossa oikeistolaisilla ääriryhmillä on todella merkittävä rooli antisemitistisissä teoissa. Mahdolliset juutalaisvihaajat Venäjällä kuitenkin tietävät, että jos heidät pidätetään tekemästä väkivaltaisuuksia, seuraukset eivät ole "kauniita".

Bawer korostaa, että Länsi-Euroopan tuomioistuimet ovat sen sijaan suvaitsevaisia, hölliä ja lempeitä, vankeuden ehdot ovat lyhyet ja vankilat ovat erittäin viihtyisiä ja mukavia.

"Muslimit tietävät, että heitä suojellaan Länsi-Euroopassa ja he pystyvät tekemään kaikenlaisia ​​rikkomuksia lähes täydellisellä rankaisemattomuudella."

Bawerin mukaan sekä Saksan että Ruotsin julkistamat tiedot ovat epäilyttäviä ja hämäriä.

Hän uskoo, että Saksan ja Ruotsin viranomaiset ovat yrittäneet piilottaa selkeitä tilastotietoja muslimien syyllisyyden suojelemiseksi.

"Joissakin tapauksissa virkamiehet selvästi yrittävät kavaltaa ja sievistellä numeroita tiettyjen epämiellyttävien tosiasioiden välttämiseksi. Vaikka riippumattomassa tutkimuksessa esimerkiksi tullaan tulokseen, että oikeistolaiset ääriliikkeet muodostavat pienen vähemmistön Saksan antisemitistisen väkivallan tekijöistä, Saksan poliisin tilastot syyttävät kaikesta tällaisesta väkivallasta juuri oikeistolaisia."

Bawerin mielestä Enstad raportissaan "kohteliaalla tavalla" ehdottaa, että tämä eroavuus ja epäjohdonmukaisuus olisi seurausta "luokitteluongelmasta".

"Voisiko olla mahdollista, että Saksan poliisi pitää antisemitismiä oikeistolaistyyppisenä ideologiana ja siten luokittelee useimmat antisemitistiset hyökkäykset oikeistolaisiksi riippumatta syyllisten etnisistä tai uskonnollisista taustoista?" Enstad epäilee.

Toinen kysymys on väkivaltaisten tapahtumien luonteet, joissa Saksan viranomaiset luokittelevat ne Israel-vastaisiksi eikä antisemitistisiksi.

Bawerista ei kuitenkaan ole yllättävää "tämankaltainen Saksan viranomaisten sanaleikki".

"Tällaisella temppuilulla sanojen merkityksillä ja tilastotiedoilla on tarkoituksena välttää paljastamasta lukuja muslimeista, jotka ovat ristiriidattomasti täysin johdonmukaisia muslimien tekemien seksuaalisten hyökkäyksien, pahoinpitelyjen, ahdistelujen, raiskauksien ja muiden rikosten laajuuden ja määrän kanssa. Juuri niitä sekä Saksan hallitus että tiedotusvälineet vähättelevät."

Esimerkiksi vuoden 2016 uudenvuodenaaton seksuaalinen joukkoahdistelu Kölnissä, minkä jälkeen kommentaattori Ezra Levant totesi, että ei ainoastaan Kölnin poliisipäällikkö valehdellut julmuuksien laajuudesta, vaan myös tiedotusvälineet, sekä oikeusministeri että pormestari.

"Se on myös johdonmukainen Saksan liittokansleri Angela Merkelin hallinnon hurjan päättäväisyyden kanssa, jossa muslimeihin kohdistuva kritiikki leimataan ja torjutaan."

Bawerin mukaan myös Ruotsin hallituksen luvut ovat arveluttavia ja kyseenalaisia. Vaikka antisemitistiset tapahtumat ovat "vähemmistössä", ne osoitetaan aina "oikeistolaisten ääriliikkeiden" syyksi. Viralliset ruotsalaiset raportit eivät halua kertoa, kuka niistä on vastuussa suurimmaksi osaksi. He toteavat korkeintaan vain esimerkiksi näin, että "antisemitismin ilmaisut liittyvät konflikteihin Lähi-idässä".

"Vaikuttaa siltä, ​​että tämä on kaunisteleva tapa osoittaa, että kyseiset tekijät ovat muslimeja. Joka tapauksessa todisteet tukevat voimakkaasti päätelmää, jonka mukaan suurin osa antisemitistisestä väkivallasta Ruotsissa on todellakin muslimien aiheuttamaa."

Esimerkiksi Malmössä asuva keskitysleiristä pelastunut Judith Popinski kertoi Sunday Telegraphille jo vuonna 2010, että hän oli alkanut kokea tätä samaa natsien aiemmin häneen suuntaamaa vihaa nyt Malmössä. Tällä kertaa se vain tulikin muslimimaahanmuuttajilta.

"En koskaan ajatellut, että voisin nähdä tämän vihan uudelleen elämässäni, ei Ruotsissa. Lähi-idän viha on tullut Malmöön. En ole nähnyt tällaista vihaa vuosikymmeniin. Se muistutti minua siitä, mitä olen nähnyt nuoruuteni aikana", Popinski sanoi.

Tuoreen tutkimuksen kirjoittaja Enstad viittaa myös vuonna 2015 julkaistuun Günther Jikelin “Antisemitistiset asenteet Euroopan muslimien keskuudessa" -tutkimusartikkeliin, joka on yleiskatsaus antisemitistisistä asenteista Euroopassa ja osoittaa, miten paljon laajemmalle levinneitä ne ovat muslimien parissa kuin ei-muslimien.

Tutkittuaan sekä virallisia että riippumattomia maiden välisiä lukuja Enstadin johtopäätös on, että oikeistolaiset kaikissa hänen tutkimissaan neljässä suurimmassa länsieurooppalaisessa maassa "muodostavat selvän vähemmistön tekijöinä".

Bawer korostaa, että jos länsimaiset tiedotusvälineet olisivat kiinnostuneita tosiseikoista, Enstadin raportti voisi saada laajan levikin ja räjäyttäisi varmasti muutamia islamiin liittyviä uskomuksia.


 

Tytti Salenius ma 28.08. 20:26

(Kaikki OM:n osoitteet vaihdettiin turvallisiksi https- osoitteiksi 28.10.2018. Muutos nollasi osan vanhoista FB peukutus- ja jakolaskureista)

Pääuutiset

blogit

Timo Vihavainen

Miten asiat on nähtävä?

ke 23.01. 22:22

Professorin Ajatuksia

Elintasopakolaisten merimatka päätyi Libyaan

ke 23.01. 22:21

Heikki Porkka

Vaarallinen hymy

ke 23.01. 19:09

Arto Luukkanen

Kurittaja-Orpo ja kaverikapitalistien jatkokausi

ma 21.01. 21:51

Laura Huhtasaari

Digitaaliset oikeudet ja sananvapaus

ma 21.01. 21:50

videot