Tutkimus: Matematiikan arvosanat eivät välttämättä kerro osaamistasosta

Eri oppilaitosten ja lukioiden arvosanat eivät ole keskenään verrannollisia

Kotimaa ti 14.03.2017 12:01

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) tutkimuksesta ilmenee, että toisen asteen koulutuksen lopussa oleva matematiikan osaaminen ja arvosanat eri oppilaitosten ja lukioiden välillä eivät ole keskenään verrannollisia ja samantasoisia. Arvosanalinjat poikkeavat toisistaan merkittävästi.

Opettajien antamien arvosanojen taso ei ole sama eri koulujen välillä.
Arviointiin osallistui 2051 lukion tai ammatillisen koulutuksen opiskelijaa.
Esimerkiksi vaativan lukion arvosanan 5 saanut opiskelijan osaaminen voi olla samaa tasoa jossakin toisessa lukiossa arvosanan 9 saaneen kanssa. 

Lukioissa, joissa matematiikan kursseilla edetään pidemmälle ja syvemmälle,  vaaditaan myös enemmän osaamista ja tulokset ovat parempia, kuin heikompia tuloksia saaneissa lukioissa. Lisäksi riippumatta opiskelijan todellisesta osaamistasosta lukion parhaille oppilaille voidaan antaa korkeita ja heikommille matalia arvosanoja.

”Opiskelijoilla, jotka tulevat tuloksiltaan parhaista lukioista, voi olla liian vaatimaton arvosana taitotasoon nähden”, kertoo Karvin erikoisasiantuntija Jari Metsämuuronen yhtenä esimerkkinä.

Erot tuottavat eriarvoisuutta ja heikentävät opiskelijoiden oikeusturvaa jatko-opintoihin hakeutuessa.

”Kun kaksi opiskelijaa hakee samaan jatkokoulutuspaikkaan, paremman arvosanan saanut opiskelija on ansiottomasti etulyöntiasemassa valinnassa.”

Karvi suosittelee, että lukion päättötodistuksen matematiikan arvosanaa ei pitäisi käyttää hakuvaiheessa keskeisenä opiskelijoiden pääsykriteerinä ennen kuin arvosanat on yhdenmukaistettu eritasoisten lukioiden välillä.

Tytti Salenius ti 14.03. 12:01

Kommentit: 0Kommentoidaksesi sinun
täytyy ensin kirjautua:


Jos sinulla ei ole vielä tunnuksia, voit liittyä joukkoomme ostamalla kommentointioikeuden:
Oikea Kommentointi 6kk, 19,90 €
Voit halutessasi kommentoida nimimerkillä.

Pääuutiset

blogit

Timo Vihavainen

Tolpat merellä

su 20.08. 21:05

Alan Salehzadeh

Terrori-iskut jatkuvat niin kauan, kun islamistien kanssa lepsuillaan

su 20.08. 13:33

Arto Luukkanen

Turusta seurasi: suomalainen on suomalaisen vihollinen?

su 20.08. 13:13

Reijo Tossavainen

Hallitsemattoman muuttoliikkeen seurauksia ymmärretään ja ei ymmärretä

su 20.08. 11:01

Heikki Porkka

On tekojen aika

su 20.08. 09:01

videot