Blogi: Vieraskynä , ti 24.10.2017 13:47

Simo Ruoho: Portland

Portland on kaupunki luoteis-Amerikassa, Oregonin ja Washingonin osavaltioiden rajalla, ja sen hallinto esittää olevansa globaali esimerkki vihreiden arvojen noudattamisesta ja ilmaston laadun parantamisesta. Yle Uutiset päätti käyttää Portlandia esimerkkinä, mutta kurkistus kulissien taakse paljastaa ettei ehkä olisikaan pitänyt, totuus tiedon valossa on nimittäin toinen. Keskityn tässä jutussa Ylen toimittajan ja Yhdysvaltain kirjeenvaihtajan Mika Hentusen väitteisiin koskien Portlandia. Heti ensi alkuun, "sähkönsudittaminen" ei suinkaan ole kansanhuvia Portlandin kaupungissa. Huvittavaa se kylläkin on, ja vielä huvittavammaksi sen tekee maininta Ylen uutisartikkelissa joka käsittelee ilmansaasteiden vähentämistoimia erittäin saastuneessa kaupungissa. Kaupunki pyrkii pitämään kiinni hyvästä julkisuuskuvasta, mutta...

Portlandin olisi syytä satsata ympäristöarvoihin huomattavasti enemmän, sillä kaupunki on ollut, ja on edelleen, tutkitusti ilmanlaadultaan yksi Yhdysvaltojen saastuneimmista. Viimeisin tutkimus aiheesta julkaistiin vuonna 2016, ja sen mukaan suuri osa saasteista on peräisin metalli- ja lasiteollisuudesta. Alueen teollisuus käsittää lisäksi polttoainevarastointia ja kuljetusta, panimoteollisuutta ja metsäteollisuutta. Myös "Portlandin betoni" on tunnettu käsite koko maassa, sillä samanlaisen betonin valmistus on levinnyt muuallekin.

Portlandin talouksien tulotaso on 5% Yhdysvaltojen keskimääräistä tulotasoa matalampi. Yksityisautoilua pidetään huomattavana saasteiden lähteenä, vaikka talouksien omistamien autojen määrä on 18% maan keskimäärää vähäisempi. Yksityisautoilu ei selitä keskimääräistä huomattavasti korkeampia lyijy- ja hiilimonoksidipäästöjä. Millaiset mahdollisuudet yksityisellä kulutuskäyttäytymisellä ja energian säästämisellä sitten on, verrattuna teollisuuteen? Kuluttaja on kuningas tehdessään valintoja, mutta Portlandissa ne eivät ole ilmeisesti vielä purreet.

Kaupungissa on lähes 400 kilometriä pyöräteitä, mutta ne eivät ole huomattavassa käytössä sillä esimerkiksi työmatkoista 75% taittuu vielä yksityisautoillen. Pyöräily on kuitenkin hyvässä nousussa kaupungin sisällä jo vuodesta 1990. Ratkaisevaa roolia silläkään ei ilmanlaatuun ole ollut. Jotkut kaupungin ulkopuolella asuvat Portlandin asukkaat haluavat silti osallistua ilmanlaatutalkoisiin ja ovat peräänkuuluttaneet mm. enemmän pysäköintipaikkoja yhteysliikenteen hyödyntämiseksi. Tähän ei kuitenkaan ole löytynyt kaupungilta varoja, ainakaan vielä. Sähköautoja on 640 000 asukkaan kaupungissa pari tuhatta. Valtio tukee niiden hankintaa $2,500 mutta talouksien yleinen tulotaso laahaa Yhdysvaltojen mediaanituloon verrattuna $5,000 jäljessä joten ne eivät vielä ole keskiluokalle edullisia.

Päinvastoin kuin julkisuuskuva antaa ymmärtää, Portland ei ole mikään edelläkävijä ilmastonsuojelussa. Yle muun muassa kertoo että Yhdysvaltain energiantuotannosta uusiutuvien energialähteiden osuus on noin kymmenen prosenttia, ja että Oregonin osavaltiossa jossa Portland sijaitsee se olisi noin 70 prosenttia. Valitettavasti uutinen jättää kuitenkin mainitsematta vastaavat luvut Portlandin omasta piirikunnasta (Multinomah County):

- Hiili 43%, Maakaasu 24% (fossiiliset polttoaineet yhteensä 67%)
- Vesivoima 25%, Tuulivoima 6%, Bioenergia 1%, muut 1% (uusiutuva energia yhteensä 33%)

Ilmastonsuojelusuunnitelmalle oli huonon ilmanlaadun takia todellinen tarve vuonna 1993, ja sellaisen Portland tekikin, Yhdysvaltojen kaupungeista ensimmäisenä. Myöskään hiilidioksidipäästöt eivät ole vähentyneet 35 prosentilla kyseisen suunnitelman ansiosta kuten Ylen faktalaatikko antaa ymmärtää, eivätkä itse asiassa ole vähentyneet edes näin paljon. Todistan tämän myös matemaattisesti alla. Vähennystä on kuitenkin tapahtunut jonkin verran mm. siksi että teollisuus on siirtänyt toimintaansa muualle. Esco on sulkenut kaksi kolmesta tehtaastaan. Escon raaka-aineena käyttämä kierrätysmetalli sisältää mm. lyijyä ja 37 muuta ilmaa saastuttavaa ainesta. Vuonna 2001 Chevronia vastaan nostettiin syyte sen polttoainevarastojen aiheuttamista päästöistä. Chevron hävisi oikeudenkäynnin ja päästöjä rajoitettiin huomattavasti oikeuden päätöksellä. Bullseye -lasiteollisuuden päästöt ovat valitettavasti edelleen kiistanalaiset. Kaupunki kertoi että uusiin päästömittauksiin tarvittavat varat olisivat loppuneet kesken ympäristöbudjetin jo ylityttyä.


Laskuoppia

Ylen väite 1: CO2 päästöt ovat pudonneet 35% asukasta kohti vuodesta 1993

Koska myös Portlandin hallinnon 2015 julkaisema päästöraportti mainitsee yhteen kuvaan liitetyssä tekstissä luvun 35% asukasta kohti, päättelen Ylen lukujen olevan kyseisestä raportista ja siten koskevan muutoksia vuoteen 2013. Mutta "asukasta kohti" on harhaanjohtava. Laskennallisesti se tarkoittaa, että jos esimerkiksi kaupungin väkiluku kaksinkertaistuu mutta päästöt pysyvät ennallaan, päästöjen voidaan kertoa vähentyneen puoleen "asukasta kohti", mutta paikallinen ilmasto on yhtä heikkolaatuista kuin ennenkin, sen hengittäjiä vain on tuplasti enemmän. Portlandin hallinnon raportin mukaan CO2 päästöt ovat vähentyneet kyseisellä aikavälillä 16%. Ikävin ongelma Ylen artikkelissa on kuitenkin se että CO2 päästöt eivät ole ongelman ydin Portlandiassa, vaan karsinogeenit, ja tämän Yle jättää kokonaan kertomatta.
 
Ylen väite 2: Kaupungin energiantarve on vähentynyt neljänneksellä vuodesta 2000. Energia on halventunut ja päästöjen väheneminen on seurannut kustannuksia.

Helpolla matematiikalla, päästöt olisivat näin ollen vähentyneet selvästi yli 25%. Päästöindeksi näyttää:

1990: 100 (Portlandin hallinnon julkaisu, vertailuarvo)
1993: 103
2000: 116
2013: 86

Lasku (116-86)/116 kertoo päästöjen vähentyneen 26% vuosivälillä 2000-2013. Yle siis onnistuu kuittaamaan koko päästövähennyksen vähentyneellä energiantarpeella, ja tämähän tietysti kertoo että energiaa ei tuotetakaan puhtaammin. No, ehkä tuon yhden prosentin verran? Uutinen ei myöskään mainitse että iso osa energiantarpeen vähenemisestä johtuu teollisuuden rakenneuudistuksista vaan antaa selvästi ymmärtää että "sähkönsudittaminen", torikauppa ja muut vastaavat yksityiset projektit olisivat tässä ratkaisevassa roolissa.

Ylen väite 3: Oregonin hiilidioksidipäästöistä 40 prosenttia tulee yhä autojen pakokaasuista

Autoilun osalta Portlandissa on hallinnon mukaan saavutettu ainoastaan 5% päästövähennys 20 vuodessa. Näin pieni määrä selittyy luontaisesti vähäpäästöisemmillä auton moottoreilla, mutta Portland näyttää tämän suhteen vähemmän edistyneeltä kuin monet muut Amerikan kaupungit. Parituhatta sähköautoa ja hyvin voiva polkupyöräily eivät taida vähennykseen paljoa lahjoittaa, sillä moottoriteollisuus on itse asiassa onnistunut vähentämään CO2 päästöjä huomattavasti yli 5% kahdenkymmenen viime vuoden aikana. Autot eivät enää kuluta kymmentä litraa sadalla, eivät edes yhdeksää ja puolta, eivät edes Portlandissa. Vai kuluttavatko sittenkin? Alhaisempi tulotaso on kuitenkin saattanut pitää kaupungin autokantaa vanhempana, joka kyllä osaltaan selittäisi miksi siellä on saavutettu tässä suhteessa muita vähemmän.

Ylen väite 4: "Siinä Yhdysvallat sitoutui vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vuoden 2005 tasosta 26–28 prosenttia vuoteen 2025 mennessä."

Yhdysvallat ei ole tietääkseni tämmöisestä tavoitteesta ilmoittanut. Olettaisin Ylen joko korjaavan tämän virheellisen lauseen, tai ilmoittavan kuka ja milloin tämän on sanonut.


Yhteenveto

Ylen uutisointi Amerikan kaupunkien ilmanlaadusta ja saastuttamisen vähentämiseen liittyvistä toimenpiteistä ei Mika Hentusen uutisartikkelin perusteella ole luotettavaa. Kaikkiaan uutinen vaikuttaakin enemmän tarkoitushakuiselta, yhdistäen jonkinlaista ilmastopropagandaa ja Trumpin vastaista propagandaa käyttäen lähteenään marginaalista joukkoa Portlandin ympäristöaktiiveja ja poimien kärkeviä yksityiskohtia ilmeisesti Portlandin hallinnon julkisuuskuvasta, ilman minkäänlaista kriittistä otetta.

Porlandissa on varmasti merkittävä määrä ihmisiä jotka ovat aidosti huolissaan kaupungin ilmanlaadusta, ja myös ihmisiä jotka tekevät sen eteen sekä yksilöllisiä että järjestöllisiä toimenpiteitä. Faktat paikallisista ilmansaasteista puhuvat kuitenkin sen puolesta että ratkaisevat askeleet ovat edelleen ottamatta, ja ongelmat koskevat aivan muita päästöjä kuin kasvihuonekaasuja. Tarkistettuani vuotuiset ilmanlaaturaportit jossa eri saasteet on eritelty toisistaan, huomasin surukseni että Portlandissa raja-arvot ylittyvät 17 eri ilmansaasteen osalta, ja että vaarallisimmissa päästöissä ei ole tapahtunut ratkaisevaa vähentymistä lyijyä lukuunottamatta. Tämä oli asia, joka sai minut tarttumaan Ylen uutiseen kriittisellä otteella, sillä on suorastaan uskomatonta että Suomalaisille annetaan valtakunnan päämediassa niin valheellinen kuva Portlandin ilmanlaadusta. Puhdasta CO2 ilmastopropagandaa sanon minä. Seuraavaksi kertovat varmaan kuinka vaarallista puun lämmityskäyttö on, sillä Portlandissa 2% talouksista lämpiää puilla, lisälämmittämisen (esim. takka) lisäksi.

Ylen uutisoinnilta, liittyen ilmansaasteisiin, toivoisin huomattavasti vankempaa taustoitusta sekä linkitettyjä lähteitä. Lähteiden poisjättäminen vaikeuttaa uutisten tarkistamista ja tekee myös lisätiedon hakemisesta työläämpää. Myös kommentointi heti uutisten alla olisi suotavaa, jotta vastaavat heikkolaatuiset uutiset eivät pääsisi väärällä tavalla vaikuttamaan kansan mielipiteisiin. Vai jättääkö Yle lähteet mainitsematta ja kommentit julkaisematta tarkoituksella, tietäen että jäisivät muutoin helpommin kiinni virheellisestä uutisoinnistaan?

Myös tuloerojen ja tulotason huomiotta jättäminen herätti journalistista silmääni, sillä uutisoitaessa yksityisen sektorin vaikutuksista ilmanlaatuun niillä on merkittävä rooli kulutuskäyttäytymisen kautta. Pienituloisuus pakottaa joskus esimerkiksi käyttämään vanhempaa autoa, ja pakottaa ostamaan ruoan sieltä mistä se tuotetaan halvalla, välittämättä tuotannon saastevaikutuksista. Varmasti moni meistäkin valitsisi puhtaasti tuotetun lähiruoan jos siihen olisi hyvät taloudelliset mahdollisuudet. Ruoan tuotantotapojen päästövaikutuksissa on huomattavia eroja. Samoin esimerkiksi kulutuselektroniikan.

Toivoisin lopuksi Ylen satsaavan enemmän myös kotimaan ilmanlaadun uutisointiin. Yllätyin viimeksi esimerkiksi HS:n julkaiseman tuoreen satelliittimittauksen kuvasta, jossa näkyi huomattava typpidioksidin lähde luonnonkauniin Pistohiekan alueen pohjoispuolella Itä-Suomessa. Tämmöiset asiat saattaisivat kiinnostaa suomalaisia enemmän kuin virheellinen uutisointi 8000 km:n päässä olevasta Portlandista.

Tämän artikkelin lähteet:

https://yle.fi/uutiset/3-9888560
http://www.portlandmercury.com/BlogtownPDX/archives/2016/02/03/arsenic-cadmium-levels-near-two-se-portland-schools-are-alarmingly-high-state-finds
https://www.portlandoregon.gov/bps/article/531994
https://www.portlandoregon.gov/bps/article/636700
http://www.oregon.gov/deq/Data-and-Reports/Pages/Publications.aspx (12 sources for air quality and air toxics pollutant)
https://oregoneconomicanalysis.com/
https://www.clrsearch.com/Portland-Demographics/OR/Pollution-Levels
https://www.clrsearch.com/Portland-Demographics/OR/Number-of-Vehicles-per-Household
https://www.clrsearch.com/Portland-Demographics/OR/Household-Income
http://www.oregonlive.com/opinion/index.ssf/2012/05/portlands_dirty_secret_its_air.html
http://www.opb.org/news/series/portland-oregon-air-pollution-glass/oregon-portland-kate-brown-bullseye-glass-cease-and-desist-order/
http://humantransit.org/2010/01/portland-another-challenging-chart.html
http://www.opb.org/news/article/7-things-you-need-to-know-about-portlands-toxic-air-situation/
http://www.martenlaw.com/newsletter/20091202-portland-climate-plan

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005411483.html

 

Simo Ruoho
Opettaja, hyvän medialukutaidon sekä totuuteen tähtäävän journalismin puolestapuhuja
Twitter @simoruoho

 

Vieraskynä ti 24.10. 13:47

Kommentit: 2

Pertti ti 24.10.2017 15:57 0

Tämän tästä meille uutisoidaan Yhdysvaltalaisten suurkaupunkien päätöksistä "pysyä Pariisin ilmastosopimuksessa".

Missään ei kuitenkaan ole kerrottu, millä tavalla ne tulevat osallistumaan globaaliin tulonsiirtojärjestelyyn. Varallisuuden siirtäminen pohjoiselta pallonpuoliskolta eteläiselle oli Trumpille tärkeä syy jättäytyä sopimuksen ulkopuolelle.

Kiina, Intia, Indonesia ja ainakin sata muuta maata odotelee innosta täristen tietoa, paljonko riihikuivaa on tulossa Portlandista, Pittsburghista jne.

Juha. ti 24.10.2017 17:08 0

Simo Ruoho todenti senkin seikan, että YLE valehtelee sumeilematta oli kysymyksessä sitten pakolais- tai ympäristöpolitiikka. Toki nämä kaksi asiaa nivoutuu toisiinsa kuin pikaliimalla nivoutettuna, koskapa molemmat ovat vihreän puolueen ja vihervasemmiston lempiasioita, jossa totuuden kertominen / uutisointi ei ole tärkeintä, vaan se poliittinen agenda mitä ajetaan ja millä pyritään aivopesemään suomalaiset pelkän nurkkajumalan varassa olevat ihmiset, jotka eivät osaa käyttää somea tai sitten kaikkein arimmat demarieläkeläiset on onnistuttu pelottelemaan internetin "valhemedioilla", joiden sivulle "eksyminen" merkitsee ebolaa ja pernaruttoa alta aikayksikön. Suomen imbessillit päättäjät ja vihreiden piiperöiden talutusnuorassa olevat periaatteettomat mammonan palvojat vailla poliittista rohkeutta, jota heidän asemassaan olevilta poliitikoilta vaaditaan. Tekivät saattohoito harakiri -ilmastosopimuksen EU:n kahjoseurueen kollegiaalisella tyhmyydellä, joka merkitsee Suomen teollisuudelle kuoliniskua ja valtavaa laskua Suomen valtiolle erilaisiin "rahastoihin", jotka ovat ylikansallisten pankkiirien ja yritysten sekä heidän lahjonnan alaisten poliitikkojen ympäritöpolitiikalla tehdyn anekaupan rahalippaita, jotka menevät sinne missä aurinko paistaa ja hula hula tytöt keinuttelevat kaislahameilla tuskinn peitettyjä lanteitaan. Kippis!Kommentointi on tilapäisesti pois käytöstä ohjelmistopäivitysten vuoksi. Palvelimille tehtiin DDoS hyökkäys 26.10.2017 jonka johdosta palvelimet asennettiin uusiksi ja kommenntointiratkaisu joudutaan toteuttamaan eri tavalla. Pahoittelemme keskeytystä kommentoinnissa. Sillä välin kirjoituksia voi kommentoida Facebook sivullamme.

Vieraskynä

Oikean Median vieraskynä -blogiin poimitaan mielenkiintoisia kirjoituksia henkilöiltä, jotka kirjoittavat harvemmin tai eivät voi omalla nimellään kirjoittaa valitsemistaan aiheista.

tuoreimmat

Gazan rintamalta kuuluu kyllä jotakin

to 04.01. 16:15

Palestiinalaisarabit ovat löytäneet uuden ikonin

ma 01.01. 16:34

Jerusalem, YK ja Trump

ke 27.12. 17:24

YK-äänestys, joka paljasti tekopyhyyden

la 23.12. 13:09

Ovatko kaikki ahdistelusyytökset aiheellisia?

to 21.12. 13:46

Muslimijohtajat muotoilevat Jerusalem-strategiaansa

la 16.12. 16:07

Presidentti Donald Trump tunnusti tosiasiat: Jerusalem on Israelin pääkaupunki

to 14.12. 17:28

Onnitteluni 100-vuotiaalle Suomelle

ti 05.12. 17:33

Uusi Suomi sensuroi Susanna Koivulan (Aito avioliitto ry pj.) kirjoituksen

la 25.11. 13:09

Monikulttuurinen Grooming-ahdistelu

pe 24.11. 12:40

blogit

Vieraskynä

Gazan rintamalta kuuluu kyllä jotakin

to 04.01.2018 16:15

Juha Ahvio

Mistä on kysymys Trumpin ja Bannonin vastakkainasettelussa?

ti 09.01.2018 17:58

Professorin Ajatuksia

Talouttamme vaivaa turvallisuushakuisuus

to 18.01.2018 16:15

Jukka Hankamäki

Gallup-kannatusten salaisuus

ke 17.01.2018 18:42

Petteri Hiienkoski

Kristinusko ja islam X: Allah on Raamatun Jumalan irvikuva

ke 06.12.2017 08:52

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Kutsutaan romanit Suomeen ja testataan Helsingin päätös

la 02.12.2017 20:53

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Feminististä ei ole miesliikkeen johtoon

pe 05.01.2018 08:15

Arto Luukkanen

Tänään Ylessä: matelevaisuuden huippu?

ma 15.01.2018 16:49

Mika Niikko

Toinen kierros konservatiivien käsissä

to 18.01.2018 16:21

Musta Orkidea

Älkää erehtykö luulemaan, että koko maailma ajattelee länsimaalaisittain

to 20.04.2017 20:11

Mikko Paunio

Vuosi 2017 ja terroriunohdusteollisuuden nousu

la 30.12.2017 11:36

Heikki Porkka

Ruotsi on ihmiselle EU:n vaarallisin maa

ma 15.01.2018 19:37

Olli Pusa

Onko Ruotsi menetetty maa?

to 18.01.2018 20:16

Alan Salehzadeh

Ääri-islamisteissa on myös naisia, ja he pystyvät miehiä tehokkaammin radikalisoimaan lapsia

ke 03.01.2018 19:52

Janne Suuronen

Sauli Niinistö uudenvuodenpuhe ja ilmastonmuutos

ma 01.01.2018 17:10

Reijo Tossavainen

Huhtasaaren poliittinen ajojahti on perusteeton

to 18.01.2018 09:58

Jessica Vahtera

Tehkää enemmän töitä, siskot!

ke 01.11.2017 09:55

Pauli Vahtera

Kokonaisuuden hahmottaminen

ti 17.10.2017 12:43

Timo Vihavainen

Vuoden 1918 sodan syyt

to 18.01.2018 16:16

Matti Viren

Paha saa palkkansa, vai saako?

ma 20.11.2017 12:49