Blogi: Vieraskynä , to 21.09.2017 19:57

Turku ja Suomi. Lintukoto joka romahti.

Kaikki näytti niin tavanomaiselta, kauniilta ja pettävän rauhalliselta perjantaina 18.8.2017 Turun kauppatorilla. Mitään, mikä viittaisi edes mahdollisuuteen, että jotain terrorismiin viittaavaakaan voisi tapahtua, ei noussut kenenkään mieleen. Ei sellaisia tekoja, joita on nähty Euroopassa, Ranskassa, Saksassa, Belgiassa, Hollannissa ja Israelista nyt edes puhumattakaan, voi milloinkaan tapahtua täällä koto-Suomessa. Eihän? Mehän olemme maailman onnellisin, rauhallisin ja vähiten korruptoitunut kristitty kansa. Me olemme sivistyneitä ja suhtaudumme kielteisesti kaikkeen väkivaltaan, otamme avuttomia maahanmuuttajia tänne avosylin ja annamme heille tukemme, rahaa, vaatteita, asunnot ja ruokimme heidät omalla kustannuksellamme.

Miksi siis Suomessa tarvitsisi edes ajatella sitä mahdollisuutta, että täällä voisi tapahtua mitään väkivallantekoa heidän taholtaan, joille olemme osoittaneet sellaista ystävällisyyttä. Mitä nyt muutamia raiskaustapauksia silloin tällöin, täytyyhän nuoria miehiä ymmärtää, he eivät ole ehtineet vielä tutustua suomalaiseen lainsäädäntöön ja tapakulttuuriin. Naisetkin kulkevat, vieläpä melko vähissä ja paljastavissa vaatteissa, aivan usein jopa ihan yksin ja ilman saattajaa. Sellaiseen täytyy suhtauta luonnollisesti siten, kuin oman lähtömaan tapakulttuuri sallii, jopa oikeuttaa, ja osoittaa naiselle kaapin paikan, aseman miehisessä machokulttuurissa, ja alistumaan siihen.

Edellä oleva ei ollut suinkaan selitys siihen, mitä Turussa tapahtui, eikä edes hyväksyttävä syykään. Mutta meillä Suomessa ei vain yksinkertaisesti osata, eikä edes haluta ymmärtää, sitä monimutkaista yhteiskunnallista rakennetta, joka usean maahanmuuttajan islamilaisessa lähtömaassa vallitsee. Turun iskun tekijä, eikä mitä ilmeisimmin vain pääepäilty, on kotoisin Marokosta - pintaa syvemmältä: luoteisessa Pohjois-Afrikassa sijaitsevasta entisestä Ranskan siirtomaasta. Arabivaltiosta, jossa pääuskonto on sunnalainen islam, ja jossa uskontoa myös noudatetaan eräänä maan sisäpolitiikkaa ohjeistavana tekijänä.

Naisen asema ei ole kehuttava juuri missään islamilaisessa valtiossa, mutta esimerkkitapauksen Marokossa, se on huonompi kuin monessa muussa muslimivaltiossa. Yksinäisen tai huonosti suojatun naisen kimppuun voidaan käydä vaikkapa keskellä kirkasta päivää, jopa väkijoukon keskellä ja tehdä hänelle mitä halutaankin. Ei kuitenkaan surmata, mutta raiskaustapaukset ovat enemmän kuin vain yleisiä eikä poliisikaan niihin juuri puutu. Oliko se sitten syy siihen, että Turun puukottaja, 22-vuotias Aberrahman Bouanane valitsi uhreiksi juuri naisia, sitä tekijä ei ole suostunut vielä kertomaan, eikä vielä tätä kirjoitettaessa mitään muutakaan motiivia.

Kukkia, kynttilöitä, suruviestejä, Raamatunlauseita, virsien säkeistöjä, osanottoja ja mietelauseita oli kertynyt yli kymmenentuhatta. Ne poistettiin 28.8. ja paikalle on suunniteltu pystytettäväksi eräänlainen muistopuu, jonne halukkaat voivat sitten käydä jättämässä jäähyväisensä.

Avuntarpeessa olevia ihmisiä tulee aina auttaa mahdollisuuksien mukaan, se on oikein ja kristillisen etiikan mukaista, näin myös usean maahanmuuttajan kohdalla on oikein ja on myös toteutunut. Mutta samalla on julkisuudessa noussut esille kysymyksiä, joihin viranomaisten on ollut vaikea vastata. Miksi heitä, joiden turvapaikkahakemukset on hylätty perusteettomina, ei ole palautettu lähtömaihinsa, vaan he ovat saaneet jäädä maahan paperittomina.

Tässä yhteydessä on myös hyvä ymmärtää, että koko maahanmuuttoepisodi yllätti koko Euroopan valmistautumattomana, tavallaan ”housut kintuissa.” Myös Suomen, ja kaiken lisäksi keskellä taloudellista kriisiä, jossa juuri ja juuri oltiin löytämässä pientä valonpilkahdusta alamäen kääntämiseksi edes tasamaalle, saati sitten noususuhdanteen utopiaan. Kuitenkin satoja miljoonia oli löydettävä välittömästi pakolaisapuun tilanteessa, jossa leikkaukset toisensa jälkeen kohdistuivat maan omiin kansalaisiin.

Maahanmuutto oli hallitsematonta, sitä ei käy kiistäminen. Se oli sitä eniten niiltä osin, joissa piti välittömästi, tai ainakin heikoin perustein päättää siitä, kenen hakemus turvapaikasta oli oikeutettu ja kenen taas ei sitä ollut. Näitä perusteettomia hakemuksia esittäneitä ei jostain syystä ymmärretty, ei ehkä ehditty tai sitten ei osattu palauttaa heti, vaan heidän sallittiin jäädä maahan, käytännössä valvomattomina. Siis käytännössä odottamaan mitä Suomen viranomaiset heidän kohdallaan tulisivat myöhemmin tekemään.

Marokkolaisilla on hyvin voimakkaat keskinäiset solidaariset siteet toisiinsa, niin täällä Suomessa kuin kautta koko Euroopan. He suojelevat ja auttavat omiaan käytännössä lähes joka tilanteessa, valitettavasti myös pahassa, siis terrorismiin liittyvissä tilanteissa. Se on heille sekä uskonnollinen, että heimo- perhe- ja sukukulttuuriin liittyvä perinne, ja ohittaa lähes aina paikallisen lainsäädännön tuomat velvoitteet. Tätä on länsimaissa vaikea ymmärtää, ja siksi useat terroristit ovat voineet piileksiä viikko- jopa kuukausikaupalla omiensa piilottamina erilaisissa turvataloissa, vaikka etsintäkuulutuksia on jaettu ja pidetty voimassa paikallisten viranomaisten, Inter- ja Europolin toimesta.

Toisena erikoisena ilmentymänä on ollut näiden turvapaikkaa hakeneiden ja hylättyjen ihmisten käyttäminen poliittisina pelinappuloina. Eri järjestöt, niin ihmisoikeus- kuin poliittisetkin, ovat kampanjoineet poliittisia päättäjiä vastaan ja vaatineet näille hylätyille vastaavaa kohtelua, kuin hyväksytyillekin. Tässä on ollut nähtävissä perusteetonta tarkoitushakuisuutta, jossa on etsitty, ei niinkään oikeutta ja tasa-arvoisuutta, kuin yritetty kerätä poliittisia irtopisteitä heikosti valmistellun maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan ympyröistä. Seurauksena on ollut se, että paperittomat ovatkin huomanneet, ettei heitä voi palauttaa takaisin noin vain, vaan väliin tulee sekä EU-lainsäädäntöä, että kotimaista poliittista kyvyttömyyttä toteuttaa maassamme vallitsevaa lakia.

Niinpä ei ole mitenkään perusteetonta väittää, että joistakin näistä kielteisen päätöksen saaneista turvapaikanhakijoista, on tullut turhautuneita ja joiden viha alkaakin suuntautua viranomaisten kyvyttömyyteen hoitaa asioita heidän haluamallaan tavalla. Osasta heistä voi tulla tikittäviä aikapommeja, jotka vain odottavat räjähtämistään. (eräs TS:n otsikko 27.8.2017). Sinänsä hyvin osuva otsikko, jopa hyvin perusteltukin. Sillä vaikka kyseinen marokkolainen puukottaja ei räjäyttänyt mitään pommia, hän teki sen omalla tavallaan kuitenkin, ja paljasti suomalaisen yhteiskunnan heikkouden ymmärtää islamilaisen yhteiskunnan moraali- ja käyttäytymissääntöjä.

Samalla on hyvä muistaa, että tämä tapahtuma ei ollut suinkaan yksittäinen ja muusta kokonaisuudesta irrallaan oleva äkillinen päähänpisto, vaan seurausta jo vuosikymmeniä jatkuneesta uskontojen, länsimaisen juutalais-kristillisen ja islamilaisuuden välisistä erilaisista käyttäytymismalleista. Maissa, joissa islam on valtauskonto, katsotaan siitä poikkeavia uskontoja harhaoppisiksi, samalla muslimit ajattelevat, ja heitä opetetaan ajattelemaan, että länsimainen kristillisyys on vihamielinen islamilaisuutta kohtaan. Tätä opetetaan jo kouluissa, samalla korostetaan kuitenkin islamin ylevymmyyttä kaikkia muita uskontoja kohtaan, saatesanat tähän löytyvät Koraanista.

Turun tapaus oli itse asiassa hyvin monen eri ajattelu- ja käyttäytymismallin summa. Eräs niistä on suuntautuminen ISIS-ryhmään ja sen esittämään tapaan toimia äärimmäistä islamia edustavan mallin mukaisesti. Länsimaissa ymmärretään huonosti sitä, että 70-80%:a (20-35 vuotiaista) eri islamilaisissa maissa tukee ja ymmärtää ISIS:in uutta kalifaattiajattelua, ja myös kannattaa sen toimintaa, vaikkakin vain gallupeissa, ei niinkään käytännössä. Se muodostaa vastapainon länsimaistuneelle islamille, jota monen mielestä kaikki, USA:n ja Euroopan kanssa tekemisissä olevat islamilaiset valtiot harrastavat. USA koetaan lähinnä Israelia tukevana ja voimassa pitävänä voimana, joten kaikki, mikä on pahaa, korruptoitunutta ja mädännäistä, kulminoituu nimenomaan USA:han.

Usean islamilaisen maan kohdalla ISIS-ajattelu on johtanut siihen, että samalla kun emojärjestö on joutunut ahtaalle Irakissa ja Syyriassa, sen etäispäätteet ovat sekä kouluttaneet, että lähettäneet

radikaaleja nuoria Eurooppaan. Heidät on opetettu vihaamaan ja halveksimaan länsimaita, heille on opetettu niiden lainsäädännön heikkoudet ja sen tietynlainen naiivisuus, jota on helppo käyttää hyväksi. Tässä kohden Marokko on eräs esimerkki, sillä maassa ei vallitse sotatilaa, eikä sieltä lähteneillä ole kovinkaan hyviä perusteluja etsiä turvapaikkaa Euroopasta. Paljon helpompaa on motivoitua etsimään helpompaa elintasoa ja toimeentuloa, kunhan ensin selvitään Välimeren yli.

Osa näistä nuorista, 18-25-vuotiaista, on ollut eräänlaisen värväystoiminnan uhreja, islamin oppineet, yleensä paikalliset ISIS-mieliset imaamit, ovat opettaneet heille motiivit, perustelut ja keinot, joilla pyritään assimiloitumaan länsimaisiin yhteiskuntiin. Tai turvapaikkahakemuksen tultua hylätyksi, purkamaan, heille muka oikeutettua vihaansa, yhteiskuntaan joka ei heitä hyväksy täysivaltaiseksi jäsenekseen. Pohjoismaat olivat maahanmuuton alussa kaikkein suosituimpia, Suomi etunenässä, sillä lainsäädäntömme ei ollut varautunut tämänkaltaiseen massamuuttoon, vaikka Schengen-sopimus olikin avannut rajat vapaaseen liikkumiseen Unionin alueella.

Kun kyse on tällaisesta järjestelmällisestä terrorismiin johtavasta toiminnasta, jollaista on toki vain pienen osan kohdalla, lähtömaiden osaavat kouluttajat ovat valmistaneet kohteensa erittäin hyvin. ISIS ilmoitti jo pari vuotta sitten, että he ovat lähettäneet Eurooppaan yli 4000 taistelijaansa odottamaan oikeaa ja sopivaa hetkeä iskeä tulomaansa heikkoon kohtaan mahdollisimman näyttävästi. Oliko Turun iskijä tällainen, tai sitten ei, se selviää – toivottavasti. Sillä se mikä on jo selvinnyt, on, että hänellä on ollut aktiivista toimintaa aikaisemmin Saksassa, ehkä muuallakin Euroopassa.

Hän ilmoitti aluksi olevansa 18-vuotias, samoin väärän nimen, tietäen, että nuoria kohdellaan Suomessa lempeämmin. Saadakseen helpommin turvapaikan, hän olisi voinut ilmoittautua vaikkapa kristityksi, sillä islamilaisessa maailmassa islamista pois kääntynyt on lupa surmata. Sitä hän ei kuitenkaan tehnyt, varsinainen motiivi on siis edelleen hämärän peitossa. Poliisi ei myöskään ampunut häntä surmatakseen, vaan haavoitti miestä, Euroopassa ja Israelissa hänet olisi ammuttu kuoliaaksi saman tien, meillä Suomessa sellainen ei ole tapana.

Mitä me siis tästä opimme, vai opimmeko mitään? Tällainen analyysi maamme lainsäädännön heikoista kohdista maahanmuuttajia kohtaan, ei selitä mitenkään Turun puukottajan motiivia ja syitä hänen, nimenomaan naisiin kohdistuviin, tekoihinsa. Itseäni, myös islamia jo pari vuosikymmentä tutkineena, ei tämä isku sellaisenaan yllättänyt, näitä tällaisia on sattunut sadoittain Israelissa, kymmenittäin myös Euroopassa, joten miksi ei siis milloinkaan täällä lintukoto-Suomessa...

 

Kirjoittaja on Pekka Sartola, pastori, kirjailija, kustantaja ja Lähi-idän asiantuntija

Vieraskynä to 21.09. 19:57

Kommentit: 1

Juha. to 21.09.2017 22:35 0

Suomen Arkkipiispa Kari Mäkinen sanoi aamuhartaudessaan: "Hänen (muslimiterroristi) - miksi edes kirjoittaa tuota - olevan yksi meistä." ???!!!

No, eipä tuo ole puhut "minun suullani" kohta 3 vuoteen, koska olen eronnut kirkosta vastalauseena Uusi-Testallisen kristinuskomme pyhien arvojen ja oppien hylkäämisestä ja asettumalla tukemaan Islamia, joka on pahuuden, kaikkinaisen julmuuden sekä verenvuodatuksen irvokas ja primitiivisen alkukantainen symboli makaaberimmillaan. Ns. v. 2015 "pakolaiskriisi" on ravistellut Eurooppaa ja Suomea monin erinäisin tavoin rakenteellisesti. Aiheuttaen säröjä, murtumia ja halkeamia läpi suomalaisen yhteiskunnan kansakuntana ja kaikkien istituutioiden murenemisena aina yhteiskunnan moraaliseen selkärankaan saakka. Tällä "Euroopan hullunjen vuosien" (1848) hulluudella jaettiin kansakunnat sisältä päin toisiaan vastaan, joka päästi valloilleen Pandoran lippaasta totalitärismin, sananvapauden kieltämisen, länsimaisen demokratian parhaimpien periaatteiden polkemisen lokaan, isänmaan rakkauden kriminalisoimisen ja Suomen lipun kunnioittamisen tekemiseksi äärioikestolaiseksi ja natsismiksi kutsutuksi toiminnaksi. Kuten sen, että tiettäväksemme on tehty tuomalla kokemuspiiriimme se, millaista oli elämä Rautaesiripun takana kommunistisen totalitäristisen kansanmurha hallinnon alla eläminen, joka vei ihmisiltä vapaan oikeuden puhua ilman pelkäämättä sanojensa merkitystä ja oikeellisuutta. Kuten wanhassa vitsissä puolalainen miehen korjasi Puolan salainenpoliisi keskitysleirille, koska hän käyntiin lähtemättömän Polski Fiatinsa konepellin aukaistuaan sanoi kaverilleen: "Puolan johdossa täytyy olla jotain vikaa."Kommentointi on tilapäisesti pois käytöstä ohjelmistopäivitysten vuoksi. Palvelimille tehtiin DDoS hyökkäys 26.10.2017 jonka johdosta palvelimet asennettiin uusiksi ja kommenntointiratkaisu joudutaan toteuttamaan eri tavalla. Pahoittelemme keskeytystä kommentoinnissa. Sillä välin kirjoituksia voi kommentoida Facebook sivullamme.

Vieraskynä

Oikean Median vieraskynä -blogiin poimitaan mielenkiintoisia kirjoituksia henkilöiltä, jotka kirjoittavat harvemmin tai eivät voi omalla nimellään kirjoittaa valitsemistaan aiheista.

tuoreimmat

Postmodernismin kritiikki - Jordan Peterson

ke 21.02. 20:37

Onko mahdollista tehdä alueliitoksia vastoin Trumpin toiveita?

pe 16.02. 21:55

Rauhaa ei saavuteta siellä, missä ylistetään terrorismia

su 11.02. 13:10

Älymystön sentimentaalinen autoritaarisuus

pe 09.02. 15:52

Netanyahu ja Putin keskustelevat Iranista

su 04.02. 14:48

Kulttuuria kaikille - myös konservatiiveille

pe 02.02. 13:21

John Kerry tekee myyräntyötä Trumpin Lähi-idän politiikalle

ma 29.01. 15:46

Pencen Knessetin-vierailu paljastaa millä puolella arabilainsäätäjät todella ovat

su 28.01. 11:09

Byrokratioista monikulttuuriseen itsepetokseen

ti 23.01. 10:12

Gazan rintamalta kuuluu kyllä jotakin

to 04.01. 16:15

blogit

Vieraskynä

Postmodernismin kritiikki - Jordan Peterson

ke 21.02.2018 20:37

Juha Ahvio

Uusimman ajan ensimmäinen kansanmurha kohdistui kirkkoon ja kristittyihin

pe 16.02.2018 19:19

Professorin Ajatuksia

Työttömyysaste - aktivimallin toimivuuden mittari

ke 21.02.2018 20:12

Jukka Hankamäki

Mykistävän typerää turvapaikkapolitiikkaa

su 18.02.2018 06:11

Petteri Hiienkoski

Kristinusko ja islam X: Allah on Raamatun Jumalan irvikuva

ke 06.12.2017 08:52

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Kutsutaan romanit Suomeen ja testataan Helsingin päätös

la 02.12.2017 20:53

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Sukupuolineutraali muoti - mitä se on?

ti 23.01.2018 06:34

Arto Luukkanen

Uganda-Suvi ja suomalaisen korruption sudet?

ti 20.02.2018 18:02

Mika Niikko

Yksi äiti, kaksi äitiä, kolme äitiä

ke 21.02.2018 20:30

Musta Orkidea

Viimeisen muurin takana on totuus

ke 14.02.2018 10:55

Mikko Paunio

Avoin kirje päätoimittajille ja JSN:lle

ke 07.02.2018 16:53

Heikki Porkka

Yle, Uganda ja uutisoinnin yleinen taso

ti 20.02.2018 09:55

Olli Pusa

USA:n vaalit ja Venäjä

su 18.02.2018 11:40

Alan Salehzadeh

Näkökulma: Turkin hyökkäys Pohjois-Syyriaan ruokkii konfliktia ja synnyttää pakolaisia

la 27.01.2018 19:25

Janne Suuronen

Hurstin valinta

la 27.01.2018 15:30

Reijo Tossavainen

Orpo: "Pakolaisten maahantulon motiivien arvostelu rasismia"

ke 21.02.2018 20:20

Jessica Vahtera

Tehkää enemmän töitä, siskot!

ke 01.11.2017 09:55

Pauli Vahtera

Kokonaisuuden hahmottaminen

ti 17.10.2017 12:43

Timo Vihavainen

Bashkiirit ja Suomi

ke 21.02.2018 20:32

Matti Viren

Plagiointi

pe 19.01.2018 16:36