Blogi: Petteri Hiienkoski, to 17.08.2017 10:20

Miten uskonpuhdistaja arvioi Koraania?

Martti Luther (1483–1546) ei tuntenut ainoastaan Raamattua. Uskonpuhdistaja tunsi myös Koraaninsa, jota hän Raamatun valossa arvioi. Yliopisto-opettajana hän luotti tiedon voimaan ja piti tärkeänä sitä, että muslimien pyhänä pitämä kirja käännettäisiin paitsi saksan- myös latinankielelle.

Vuonna 1542 Luther julkaisi esipuheen Veli RichardinKoraaniin, jonka hän oli kääntänyt saksaksi. Käännöstyö oli ollut hänellä mielessään toista kymmentä vuotta. Ajatusta pidettiin vaarallisena, koska käännöksen – poleemisella johdannollakin varustettuna –  pelättiin antavan islamille liian suuren merkityksen.

Esipuheessa reformaattori hämmästeli sitä, ettei Koraania ollut käännetty latinankielelle. Hän kertoi vastikään nähneensä ensimmäistä kertaa tällaisen käännöksen, mutta piti sitä erittäin huonolaatuisena. Myöhemmin samana vuonna julkaistiin uusi latinalainen versio Baselissa. Kaupungin maistraatti kuitenkin kielsi sen. Lutherin kerrotaan vedonneen maistraattiin, että julkaisukielto poistettaisiin. (Köstlin, 603.)

"...typerä ja häpeällinen kirja..."

Syyt uskonpuhdistajan aktiivisuudelle Koraanin kääntämiseksi eivät kuitenkaan perustuneet samanlaiseen käsitykseen islamista ja sen suhteesta kristinuskoon kuin mitä nykyteologit usein levittävät. Kirjoituksessaan Taistelusta turkkilaisia vastaan (1528) Luther lausui näkemyksensä Koraanista ja myös syyn sen kääntämisen tarpeeseen.

 • Sitä voitaisiin omalla kielellämme kutsua saarnojen tai oppien kirjaksi samalla tavalla kuin me puhumme paavin käskykirjeistä (dekretaalit). Kun minulla on aikaa, on minun käännettävä se omalle kielellemme, jotta jokainen voi nähdä, miten typerä ja häpeällinen kirja se on. (Taistelusta turkkilaisia vastaan.)

Uskonpuhdistaja tunnusti Raamatun mukaisesti kristillisen seurakunnan vallan (josta pohjoismainen kansanvalta juontuu) ja luotti kristittyjen arviointikykyyn. Siihen perustuivat myös monet hänen ajamansa uudistukset, kuten Raamatun kääntäminen kansankielelle sekä luku- ja kirjoitustaidon opettaminen. Uskonpuhdistus käynnisti laajan kansanopetuksen, jonka hedelmistä myös Pohjolan perukoilla on saatu nauttia.

Vielä pari vuotta ennen kuolemaansa Luther esitti niin sanotussa Genesis-kommentaarissaan (1544) Koraanista ja sen alkuperästä yhtä tylyjä arvioita kuin aiemminkin.

 • Niinhän ei muhamettilaisten hirviö, Koraani, parhaimmillaan ole mitään muuta kuin makkaraa, joka on tehty sekoittamalla lauseita laista ja evankeliumista. Kummaltakin taholta ovat vimman riivaamat ihmiset keräilleet sitä, mikä soveltuu heidän omaan opetukseensa ja lihalle. (Ensimmäisen Mooseksen kirjan selitys 8-17, 353.)

Vertaamalla Koraania saksalaisten rakastamaan makkaraan, jota valmistettiin täyttämällä siansuoli jauhetulla lihalla tai teurasjätteellä, Luther havainnollisti kansanomaisesti, miten sekavana wurstina hän muslimien kirjaa parhaimmillaankin piti. Siitä hän ilmeisesti päätteli, että useampi kuin yksi ihminen oli sen koonnut.

"Koraani ei voi olla Jumalan lakia [sanaa]"

Uskonpuhdistaja muistutti, että niin kauan kuin kristillinen oppi syntisen vanhurskauttamisesta pysyy puhtaana, Koraani on sen valossa helppo tunnistaa sisällöltään kadottavaksi eli sieluja murhaavaksi.

 • Niin kauan kuin tämä omattunnot rauhoittava oppi pysyy koskemattomana voimassa, kristityt ovat kaikkien oppien tuomareita ja koko maailman kaikkien lakien herroja. He voivat vapaasti todeta, että turkkilainen Koraaneineen on kadotuksen oma, koska hän ei kulje suoraa tietä, ei tunnusta olevansa kurja, tuomittu syntinen eikä tartu uskolla Kristukseen, niin että uskoisi saavansa synnit anteeksi Kristuksen tähden. (Galatalaiskirjeen selitys, 159–160.)

Muslimi ei Lutherin mukaan voi ymmärtää, että kaikki Koraanissa säädetyt teot eivät ole – uskotellusta hurskaudestaan huolimatta – muuta kuin synnillisiä ”lihan tekoja”. Ne eivät sen takia kelpaa Jumalalle vaan ovat epäjumalanpalvelusta.

 • Eikä turkkilainen usko ikinä, että Koraanin mukaan eläminen, pesut ja muut riitit, joita hän noudattaa, ovat kaikki lihan tekoja. On siis todella huomion arvoista se, että epäjumalan palvelu luetaan lihan tekojen joukkoon.(Galatalaiskirjeen selitys, 599–600.)

Luther torjui yksiselitteisesti Muhammedin (n. 570–632) väitteen, jonka mukaan Koraani olisi Jumalan sana. Uskonpuhdistajan mukaan on helppo nähdä, kuinka kaukana Evankeliumi on Koraanista.

 • Koraani ei voi olla Jumalan lakia [sanaa], koska sen enempää Vanhassa kuin Uudessakaan Testamentissa ei ole todistusta siitä, eikä niistä kumpikaan puheella eikä opillisesti muidenkaan [auktoriteettien] äänellä puolla sitä. Se [Koraani] on ristiriitainen eikä sitä ole vahvistettu ihmeillä eikä tunnusteoilla; se on järjen vastainen, levittää valheita, edistää murhaamista ja epäjärjestystä, on vahingollinen, [ja] on epäluotettava. Kaikki tämä on todistettu Koraanissa itsessään. (Verlegung des Alcoran Bruder Richardi. Suom. PH.)

Luther arveli, että nimensä Koraani oli saanut sanasta karā, joka tarkoittaa muun muassa saarnaamista, lukemista ja huutamista.

 • Sana karā tarkoittaa nimenomaan huutaa, kutsua, nimetä, lukea kirjasta, saarnata. Välistä se merkitsee myös 'kohdata'. Tältä pohjalta arvelen Muhammedin antaneen kirjalleen nimen Koraani, koska sen on määrä olla kokoomateos, oppikokoelma eli hänen Raamattunsa. …
 • Varmalta näyttää, että itse Perkele on uskotellut Koraanin kirjoittajalle, että pahat henget ovat saaneet alkunsa hyvistä enkeleistä siitä syystä, etteivät he muka tahtoneet kunnioittaa Aadamia. (Ensimmäisen Mooseksen kirjan selitys 25-31, 178, 307.)

"...valhe, murha ja avioliiton halveksinta..."

Koraanin sisällön uskonpuhdistaja tiivisti vuonna 1528 kolmeen kohtaan, jotka määräävät muslimien keskuudessa.

 • …Koraanin mukaan nämä kolme asiaa määräävät heidän keskuudessaan, nimittäin valhe, murha ja avioliiton halveksinta. (Taistelusta turkkilaisia vastaan.)

Kirkkopostillassaan 15 vuotta myöhemmin hän esitti samat asiat hieman eri sanoin.

 • Minä en tässä puhu Muhammedin Koraanista, siksi karkeaa se kaikki on kouraantuntuvien, häpäisevien ja törkeiden valheiden ansiosta; sitäpaitsi hän sallii julkisen murhan, aviorikoksen, epäsiveellisyyden ja avioerot, muita törkeitä kauhistuksia ja petoksia mainitsematta[kaan]. (Kirkkopostilla. Kolmas osa, 391)

Valheilla Luther viitannee siihen, että Koraanissa Muhammed poikkeaa Raamatun ilmoituksesta ja vääristelee sitä. Uskonpuhdistajalle näyttää olleen ilmeistä, että perkele oli Koraanissa saanut Muhammedin valtaansa: valheilla hän murhaa ihmisten sielut ja miekalla heidän ruumiinsa.

 • Sillä Kristus sanoo Joh. 8:44, että perkele on valehtelija ja murhaaja. Valheilla hän tappaa sieluja, murhalla ruumiita. Jos hän voittaa valheella, hän ei pidä vapaata ja viivyttele, vaan jatkaa murhaten. Niinpä kun valheen henki oli saanut Muhammedin valtaansa ja perkele oli murhannut ihmisten sielut hänen Koraanillaan ja tuhonnut kristittyjen uskon, hänen täytyi jatkaa, ottaa miekka ja pyrkiä murhaamaan heidät ruumiillisesti. …
 • Koska siis Muhammedin Koraani on niin suuri valheen henki, että se jättää tuskin mitään jäljelle kristillisestä totuudesta, ei sen hedelmänä voinut olla mitään muuta kuin, että siitä tuli suuri ja väkevä murhaaja, valhein ja murhin totuuden ja vanhurskauden varjossa. (Taistelusta turkkilaisia vastaan.)

Luther ei pitänyt islamia ”rauhan uskontona”, jollaiseksi sitä nykyisin on länsimaissa väitetty. Uskonpuhdistajan mukaan Koraanissa näet ylistetään miekkaa paljon:

 • …turkkilaisen Koraani ja uskontunnustus opettaa häntä tuhoamaan kristillisen uskon lisäksi myös ajallisen hallinnon. Hänen Muhammedinsa, kuten on sanottu, käskee hallitsemaan miekan avulla ja hänen Koraanissaan miekka on yleisin ja jaloin teko. (Taistelusta turkkilaisia vastaan.)

Valheen ja murhan lisäksi Koraanin kolmas määräävä opetus on Lutherin mukaan Jumalan säätämän avioliiton ja naisten halveksuminen.

 • …Muhammedin Koraani ei pidä avioliittoa missään arvossa, vaan sallii jokaisen ottaa vaimoja niin paljon kuin hän tahtoo. Sen tähden on turkkilaisten keskuudessa tavallista, että yhdellä miehellä on kymmenen tai kaksikymmentä vaimoa ja että hän hylkää tai myy kenet tahansa näistä jotka tahtoo.
 • Niinpä Turkissa naisia pidetään sanomattoman halpa-arvoisina ja halveksitaan. Heitä ostetaan ja myydään kuin karjaa. Vaikka saattaa olla muutamia, jotka eivät käytä tätä lakia hyödykseen, tämä on kuitenkin laki ja kuka tahansa voi noudattaa sitä, jos hän tahtoo.
 • Sellainen elämäntapa ei ole eikä voi olla avioliitto, koska kukaan heistä ei ota vaimoa eikä hänellä ole vaimoa sillä tarkoituksella, että hän pysyisi tämän kanssa koko elämän ajan, ikään kuin nämä kaksi olisivat yksi ruumis, niin kuin Jumalan sana sanoo: ”Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi” (1. Moos. 2:24).
 • Turkkilaisten avioliitto muistuttaa näin ollen läheisesti sitä siveetöntä elämää, jota sotilaat viettävät porttojensa kanssa, sillä turkkilaiset ovat sotilaita ja heidän täytyy toimia kuten sotilaat. (Taistelusta turkkilaisia vastaan.)

Koraanin (4:3) mukaan miehellä on lupa kerrallaan pitää enintään neljää vaimoa mutta niin sanottuja orjavaimoja saattaa olla rajattomasti, mihin Luther viitannee. Jumalan säätämän avioliiton halveksunta on monissa länsimaissa edennyt niin pitkälle, etteivät edes Koraanin määräykset todennäköisesti enää vaikuta niin etäisiltä kuin Lutherin aikana. Näkemyksensä islamista Luther perustaa Koraaniin ja on niiden oikeellisuudesta sen takia vakuuttunut.

 • Nämä kolme kohtaa olen tahtonut mainita. Olen varma niistä turkkilaisten Koraanin perusteella. Sitä mitä olen kuullut sen ohella, en voi tuoda esille, koska en voi olla siitä varma.(Taistelusta turkkilaisia vastaan.)

"...vera religio, vera politia ja vera oeconomia..."

Luther varoittaa siitä, että islaminen hallinto vaarantaa kristillisen uskon. Sellaista uskonnonvapautta, jossa islam sallii kaikkien uskoa mitä haluaa niin kauan kuin muslimit saavat hallita, reformaattori ei pitänyt todellisena. Se näet vaatii vaikenemaan kristillisestä totuudesta. Se ei anna arvostella eikä yrittää korjata Koraanin opettamaa valhetta, murhaamista eikä avioliiton ja naisten halveksuntaa. Islamin vaikutus ilmenee valtamedian itsesensuurina ja sananvapauden rajoittamisena jo nyt.     

 • Täytyyhän sitä paitsi jokaisen vaieta kristillisestä totuudesta eikä rohjeta moittia tai koettaa uudistaa näitä kolmea kohtaa [valhe, murha ja avioliiton halveksinta], vaan täytyy katsoa niitä ja suostua niihin, kuten pelkään, tai ainakin sikäli että vaikenee. Voiko olla kauhistuttavampaa, vaarallisempaa ja kammottavampaa vankeutta kuin elämä sellaisen hallinnon alaisuudessa?
 • Valheet tuhoavat hengellisen säädyn, murha maallisen säädyn, avioliiton halveksinta aviosäädyn. Kun maailmasta otetaan pois vera religio, vera politia ja vera oeconomia, ts. oikea hengellinen elämä, oikea maallinen hallinto ja oikea perhe-elämä, mitä muuta jää jäljelle kuin liha, maailma ja perkele? (Taistelusta turkkilaisia vastaan.)

Länsimainen yhteiskunta alkaa mainittujen kolmen asian kohdalla olla jo niin moraalisesti korruptoitunut, ettei Lutherin tarkoittamasta oikeasta hengellisestä elämästä, oikeasta maallista hallinnosta eikä oikeasta perhe-elämästä ole jäljellä paljoa puolustettavaa edes islamilta.

Kirkko on monessa kohden luopunut Raamatun opista ja sen mukaisesta tunnustuksesta. Valtiovalta tukee syyttömien lasten murhaamista äitinsä kohtuun mutta ei rankaise edes murhaajia ja raiskaajia ansionsa mukaan. Avioliiton ulkopuoliset suhteet ovat niin yleisiä, ettei aviorikosta pidetä useimmiten edes vääränä, ja koko Jumalan säätämä avioliittokäsitys on vääristetty luonnottomaksi irvikuvakseen.

Siellä, missä joskus oli Lutherin mainitsemat vera religio, vera politia ja vera oeconomia, jäljelle on monin paikoin jäänyt vain perisynnin turmelema liha, jumalaton maailma ja sen ruhtinas, perkele. Kun islam – niin kuin näyttää – valtaa Euroopan, ei jäljelle jää sitäkään vähää, mikä vielä pitää sen perustuksia pystyssä.

Raamatun ja kirkkohistorian perusteella Luther varoitti siitä, että Jumala rankaisee sanansa ja Kristuksen halveksimisen lähettämällä harhaoppeja. Islam on hänen mukaansa sellainen pahimmasta päästä, eikä Koraani parhaimmillaan muuta kuin makkaraa.

Petteri Hiienkoski

 

Lähteet:

Vom Kriege wider die Türken. 1528. WA 30 II, 107-148. Taistelusta turkkilaisia vastaan. Suom. Hannu Lehtonen. Osa julkaistu Concordia -lehdessä 4/2015, 25-27 (”Luterilaisten tunnustuskirjojen ja Lutherin lausumia islamista”).

Galatalaiskirjeen selitys. (In epistolam S.Pauli ad Galatas commentarius ex praelectione D. Martini Lutheri collectus. [1531] 1535. WA 40,1,15-688; 40,2,1-84.) Suom. Jukka Thurén. SLEY-Kirjat. Hämeenlinna 2003.

Verlegung des Alcoran Bruder Richardi. Marti. Luth. D. 1542. WA 53, [261] 271-396. (Sitaattien suomennos: PH.)

Kirkkopostilla. Kolmas osa. 1543. Suom. A. E. Koskenniemi. Kustannus Oy Arkki. Vaasa 2009.

Ensimmäisen Mooseksen kirjan selitys 8-17. (In Primum Librum Mose Enarrationes. 1544. WA 42, 335-673) Suom. Heikki Koskenniemi. Suomen Luther-Säätiö. Hämeenlinna 2004.

Ensimmäisen Mooseksen kirjan selitys 25-31. (In Primum Librum Mose Enarrationes. 1544. WA 43, 351-695; 44, 1-64.) Suom. Heikki Koskenniemi. Suomen Luther-Säätiö. Hämeenlinna 2006.

Julius Köstlin: Martin Luther. Sein Leben und seine Schriften, II. hg.v. Gustav Kawerau. 1883.

 

Aihepiiriin liittyvää:

"Arabien ja juutalaisten kiistan juuret Lutherin Genesis-kommentaarin mukaan" US Puheenvuoro20.5.2017.

"Uskonpuhdistaja islamin varjossa" US Puheenvuoro 4.6.2017.

"Islamin opilliset juuret ovat areiolaisuudessa" US Puheenvuoro  5.6.2017.

Petteri Hiienkoski to 17.08. 10:20

Kommentit: 0Kommentoidaksesi sinun
täytyy ensin kirjautua:


Jos sinulla ei ole vielä tunnuksia, voit liittyä joukkoomme ostamalla kommentointioikeuden:
Oikea Kommentointi 6kk, 19,90 €
Voit halutessasi kommentoida nimimerkillä.

Petteri Hiienkoski

Elokuva- ja tv-ilmaisun ja käsikirjoittamisen vastuuopettaja. VTM, TaK. Lastentarhanopettajavaimon aviomies ja neljän koululaisen isä. Toiminut aiemmin muun muassa vapaana toimittajana ja Ulkopoliittisen instituutin tutkijana. "Sydän taivaassa, jalat tukevasti maassa".

tuoreimmat

YLE ja STT vastuussa mielipidevainoista

ma 16.10. 17:42

Kristinusko ja islam II: Kaikki tiet vievät Roomaan?

pe 13.10. 18:27

Kristinusko ja islam I: Luikuriteologit harhakäsityksiä levittämässä

to 12.10. 15:13

Regimentit sekaisin? tunnustus maallisen ja hengellisen vallan erottamisesta

ma 09.10. 11:18

Mielipidevainot ovat totta, Markku Huusko

la 07.10. 11:56

Kertomus erillissodasta ei ole pelkkä myytti

ke 04.10. 21:19

Visio 2030 haastaa islamin sen synnyinmaassa

ma 02.10. 11:41

Muuttuuko Pohjois-Korean ja Yhdysvaltain sanasota aseelliseksi?

la 30.09. 18:23

Sisäministeri kansalaisten turvallisuutta ja avointa yhteiskuntaa vastaan

la 23.09. 10:41

Suomea integroidaan Euroopan yhteiseen puolustukseen millä mandaatilla?

to 21.09. 10:51

blogit

Vieraskynä

"Niiden, jotka haluavat rauhaa, tulee varautua sotaan"

to 12.10.2017 21:58

Juha Ahvio

Itsenäisen Suomen syntyvaiheet -ohjelmasarja Radio Patmoksen taajuuksilla

su 08.10.2017 18:14

Professorin Ajatuksia

Itävallassa toteutui kansan tahto

ma 16.10.2017 08:33

Jukka Hankamäki

Miksi vihapuheen käsite on vaarallinen?

la 07.10.2017 11:53

Petteri Hiienkoski

YLE ja STT vastuussa mielipidevainoista

ma 16.10.2017 17:42

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Lasten ja nuorten ääni maahanmuuton ongelmista kuuluville!

pe 13.10.2017 23:58

Piia Kattelus

Sotilaat poliisin avuksi

ti 10.10.2017 12:58

Henry Laasanen

Feministin ja cuck-miehen ero

ti 10.10.2017 09:24

Arto Luukkanen

Valtakunnansyyttäjä alistaa pakolla Suomen kansaa?

ma 16.10.2017 17:39

Mika Niikko

Äärinaivit päättäjät erityiskohteluineen

su 01.10.2017 20:27

Musta Orkidea

Älkää erehtykö luulemaan, että koko maailma ajattelee länsimaalaisittain

to 20.04.2017 20:11

Mikko Paunio

Valtakunnansyyttäjä vaarallisilla vesillä

su 15.10.2017 07:40

Heikki Porkka

Yleisradion Euroopan kirjeenvaihtaja toivoo paluuta menneeseen

ma 16.10.2017 12:37

Olli Pusa

Islam ja Eurooppa

ke 11.10.2017 11:12

Alan Salehzadeh

Turkki kääntää selkänsä EU:lle ja tiivistää yhteistyötään Venäjän ja Iranin kanssa - maassa saatetaan yrittää kohta uudestaan vallankaappausta

ke 04.10.2017 22:15

Janne Suuronen

Uusi Testamentti ja homoseksuaalisuus

ma 25.09.2017 17:21

Reijo Tossavainen

Euroopan kansat heräävät, nyt vuorossa Itävalta

ma 16.10.2017 10:01

Jessica Vahtera

Surusta vihaan ja pelon seurassa kotiin

ke 23.08.2017 09:27

Pauli Vahtera

Vaalimuistoja

ma 17.07.2017 11:31

Timo Vihavainen

Mielikuvien tärkeydestä

ma 16.10.2017 08:55

Matti Viren

Vihapuhe mallia DDR

ke 20.09.2017 14:02