Daily Mail: Englannissa yli 800 lasta määrätty sukupuolenvaihdoshoitoihin

Huippulääkärit: Lapset eivät täysin ymmärrä, mitä tarkoittaa mies tai nainen. Kysymyksessä saattaa olla vanhempien oma vaatimus saada identifioida oma lapsensa vastakkaiseksi sukupuoleksi

Ulkomaat ma 31.07.2017 23:50

Sunnuntain Daily Mail paljastaa, että Englannissa yli 800 lapselle on annettu kiistanalaisia lääkkeitä, jotka "auttavat" heitä muuttamaan sukupuolensa. Lontoon Yliopistollisen sairaalan Gender Identity Development Service -klinikalla yli 600 lapselle ja Leedsissä sijaitsevalla klinikalla 200 lapselle on määrätty "hoitoja", mitkä helpottavat lääkäreiden myöhemmin suorittamaa sukupuolenvaihdosleikkausta.

Tähän saakka on luultu vain muutaman lapsen ja nuoren saaneen injektionesteitä, jotka tunnetaan nimellä "murrosiänsalpaajat". Tehokkaat kuukausihormoni-injektiot estävät sukupuolielinten, rintojen ja ihokarvojen kehittymisen sekä pysäyttävät aikuisuuden alkamisen.

Iso-Britanniassa on 8 julkisen terveydenhuollon sukupuoli-identiteettiklinikkaa ja julkinen terveydenhuoltojärjestelmä NHS romutti vuonna 2014 ikärajan, joka oli aiemmin 16 vuotta. Nyt lääkkeitä määrätään nuorille hurjaa vauhtia ja lääkärit voivat antaa lapsille injektioita jopa jo puberteetin varhaisvaiheessa.

Viikko sitten hallitus ilmoitti, että se laillisesti sallii aikuisten muuttaa sukupuoltaan ilman lääketieteellistä diagnoosia. Tulevaisuudessa siis henkilöt, jotka haluavat vaihtaa sukupuolensa, voivat tehdä sen yksinkertaisesti vain lakisääteisellä tiedoksiannolla.

Häpeilemättä Lontoon ja Leedsin Gender identity service -klinikoiden johtava kliinikko, professori Gary Butler kertoo hänen klinikkansa hoitaneen yli 600 alle 18-vuotiasta "murrosiänestäjä-tapausta" ja Leeds Gender Identity Service on määrännyt heille vielä 200 nuorta lisää. Näistä hän sanoo "noin 230" olevan alle 14-vuotiaita ja nuorin on vain 10-vuotias.

Hän puolustaa salpaajalääkkeiden käyttöä ja väittää, että arvostelijat eivät ymmärrä transsukupuolisten nuorten murrosiän ahdistushäiriötä ja kiistää lääkkeillä olevan "pysyviä vaikutuksia" lisääntymisjärjestelmään tai kehoon kokonaisuutena.

Hän uskottelee lääkkeiden antavan paljon "helpotusta" potilaille ja heidän perheilleen.

Professori Butler kertoo sukupuoli-identiteettiklinikkansa nyt "rutiininomaisesti" määräävän murrosiänsalpaajalääkkeitä lapsille, joille on diagnosoitu "elinikäinen" sukupuolidysforia.

"Kun ryhmä tuntee nuoren olevan aidosti transsukupuolinen, he hyväksyvät murrosiänsalpaajalääkkeiden käytön jo heti alkuvaiheissa", hän toteaa ja jatkaa pröystäillen, että "Iso-Britanniassa olemme onnekkaita, että ihmiset pääsevät tähän hoitoon".

Grassrootsin konservatiivien kampanjaryhmän tiedottaja Mary Douglas ilmoitti, että "murrosikä on myllerryksen aikaa, jolloin juuri yritetään selvittää, kuka on":

"Sukupuoli on iso osa sitä. Niinpä tällaisen tehokkaan lääkityksen käyttöön ottaminen ei ole viisasta."

Myös Stephanie Davies-Arai Transgender Trend -vanhempainryhmästä on huolissaan vastakkaiseksi sukupuoleksi identifioiduista lapsista:

"Nämä lapset eivät ole tarpeeksi vanhoja tekemään elämää muuttavia päätöksiä, jotka vaikuttavat heidän koko loppuelämäänsä. On epäeettistä pyrkiä tällaisiin hoitolinjoihin lasten kanssa, jotka eivät ymmärrä mitä ovat tekemässä."

Monet lääketieteen asiantuntijat ovat kyseenalaistaneet hoidon turvallisuuden varoittaen olevan vielä vähän tietoa sen pitkäaikaisista henkisistä, psykologisista ja fyysisistä vaikutuksista.

Viime kuussa kolme amerikkalaista huippulääkäriä, professorit Paul Hruz, Paul McHugh ja Lawrence Mayer julkaisivat erittäin kriittisen raportin puberteettia estävien aineiden käytöstä sukupuolidysforian hoidossa.

Akateemisen The New Atlantis -aikakauslehden "Growing pains" -artikkelissa he pohtivat tällaisten "kokeellisten" hoitojen turvallisuutta ja painottavat, että hoitoja ei tue tiukka tieteellinen näyttö. Käytännössä tieteellisiä todisteita "hoitojen" tehokkuudesta tai turvallisuudesta ei ole. Nekin "hatarat ja niukat" todisteet, mitä on olemassa, perustuvat enemmänkin klinikoiden subjektiivisiin ja omakohtaisiin arviointeihin ja päättelyihin, kuin tiukkaan kokemusperäiseen näyttöön. Kaiken lisäksi kaikki on vielä kokeellista ja "kokeilu" on suoritettu hallitsemattomalla ja epäsystemaattisella tavalla, professorit huomauttavat artikkelissaan.

Heidän mukaansa murrosiän tukahduttaminen lääkkeillä on hyväksytty liian nopeasti monissa lääketieteellisissä yhteisöissä ja asianajajaryhmissä ilman tieteellistä tarkastelua "varovaisena ja myötätuntoisena tapana" auttaa nuoria sukupuolidysforiassa.

"Psykologitkaan eivät edes ymmärrä, mikä aiheuttaa sukupuolidysforiaa lapsilla ja nuorilla."

He eivät myöskään erota luotettavasti toisistaan sellaisia ​​lapsia, jotka vain väliaikaisesti ilmaisevat tunteita olla vastakkaista sukupuolta ja toisaalta taas niitä lapsia, joiden sukupuolidysforia on pysyvämpi.

Useimmat lapset, joilla on sukupuoli-identiteettiongelmia, päätyvät lopulta hyväksymään kuitenkin oman biologisen sukupuolensa ja lopettavat transuilunsa ennen pitkää.

Riippumatta lääkäreiden ja vanhempien "hyvistä aikeista", nuorten altistaminen tällaisille hoidoille vaarantaa todellisuudessa heidän elämänsä, artikkelissa todetaan.

"Lääkäreiden tulisi olla varovaisia ​​yleisesti kokeellisiin hoitomuotoihin ja välttää erityisesti lapsille tarkoitettuja hoitomuotoja."

Murrosiän tukahduttamislääkkeiden käytöstä ja kokemuksista on erilaisia havaintoja ja tutkimuksia.

Artikkelissa esitetään, että tällaisten lääkkeiden käyttö voi saada lapset pitämään itsepintaisesti kiinni identifoitumisestaan transsukupuoliseksi. Tutkimukset nimittäin osoittavat, että valtaosa sukupuolestaan huolissaan olevista alle 16-vuotiaista eivät edes jatka äärimmäiseen kirurgiseen toimenpiteeseen asti.

Artikkelissa viitataan myös toiseen tutkimukseen hollantilaiselta klinikalta, jossa lääkkeiden voitiinkin nähdä potilaiden tunteiden vahvistuvan "olla syntynyt väärään biologiseen sukupuoleen". Kaikki nuoret joille oli määrätty murrosiänsalpaajia, olivat edenneet sukupuolenvaihdoskirurgiaan.

Erityisen huolestuttavaa artikkelin mukaan on lasten sukupuolidysforian hallinta. Sukupuolidysforiset nuoret ja yleensä transsukupuoliset ihmiset ovat hyvin usein kärsineet erilaisista mielenterveysongelmista ja muodostavat näin erityisen haavoittuvassa asemassa olevan väestön, jossa on korkeita masennuslukuja ja jopa itsemurhaa. Lisäksi lapset eivät täysin ymmärrä, mitä tarkoittaa mies tai nainen. Nuoren aivot ovat liian lapselliset tekemään järkeviä päätöksiä. Kuitenkin odotamme emotionaalisesti levottomien nuorten päättävän sukupuoli-identiteeteistään ja vakavista lääketieteellisistä hoidoista jo 12-vuotiaina tai jopa nuorempina.

"Meidän on muistettava, että ne ovat vanhempia tai huoltajia, jotka tekevät päätökset lääketieteellisestä hoidosta. Eivät lapset itse."

Lääkäritrio muistuttaa sukupuoli-identiteetin kasvavasta merkityksestä yhteiskunnassamme. Heidän mielestä pitäisi tutkia yksityiskohtaisesti, mitä murrosikä ylipäätään on, miten se toimii ja onko murrosiän tukahduttaminen niin "turvallista", kuin sen kannattajat väittävät. Lisäksi he korostavat, että kysymyksessä saattaa olla vanhempien oma vaatimus saada identifoida oma lapsensa vastakkaiseksi sukupuoleksi.

Toinen huolestuttava kysymys, jota ei ole tarpeeksi laaja-alaisesti tutkittu, on se, mitä psykologisia seurauksia voi olla sukupuolidysforisille lapsille, joiden murrosikä on tukahdutettu ja jotka myöhemmin kuitenkin identifioituvat biologiseksi sukupuolekseen.

"Vastaamattomiin kysymyksiin tarvitaan enemmän tutkimusta. Ennen kuin sukupuolidysforiasta tiedetään enemmän ja niin kauan kun puberteetin tukahduttamiskokeita suoritetaan, tätä toimenpidettä on pidettävä kokeellisena. On jatkettava tutkimusta siitä, miten ja miksi sukupuolidysforia esiintyy, jatkuu ja jatkuu. Se voisi selventää uusia tapoja auttaa ihmisiä selviytymään sukupuolidysforiasta vähemmän pysyvin ja radikaalein vammoin, kuin ohjata heitä sukupuolenvaihdosleikkaukseen."

Tutkijoiden taistelussa sukupuolidysforian ymmärtämiseksi paremmin, ei ole järkevää sisällyttää hormonihoitoja ja sukupuolenvaihdosta ensimmäisiksi ja tärkeimmiksi terapeuttiseksi välineiksi tämän "sairauden", elämäntilanteen ja olosuhteiden hoitamiseksi, professorit täsmentävät artikkelissaan.


 

Tytti Salenius ma 31.07. 23:50

Kommentit: 1

Jaakko Hynninen30916 ti 01.08.2017 12:43 0

Perverssistä on tehty uusi normaali. Periaatteessa mikä tahansa psyykkinen häiriö voidaan kulttuurisesti perustellen julistaa normaaliksi ja terveeksi. Mutta jossain menee raja, joka menee välinpitämättömyyden ja vahingonteon puolelle. Psykoosisairaan ihmisen kuuluu saada neuroleptilääkitys ja lapsen, jolla on vakava ruumiinkuvan häiriö tulee saada häiriöön psykiatrista hoitoa, ei vahvistaa häiriötä hormoneilla ja leikkauksilla. "Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet"Kommentointi on tilapäisesti pois käytöstä ohjelmistopäivitysten vuoksi. Palvelimille tehtiin DDoS hyökkäys 26.10.2017 jonka johdosta palvelimet asennettiin uusiksi ja kommenntointiratkaisu joudutaan toteuttamaan eri tavalla. Pahoittelemme keskeytystä kommentoinnissa. Sillä välin kirjoituksia voi kommentoida Facebook sivullamme.

Pääuutiset

blogit

Juha Ahvio

Suomalainen sanan- ja mielipiteenvapaus orwellilaisen aivopesun kourissa

la 23.06. 17:03

Heikki Porkka

Yhdysvaltain Kansallinen rajavartioviranomaisten liitto nimittää Peter Fondaa terroristiksi

la 23.06. 10:26

Timo Vihavainen

Huumorinvastuu

pe 22.06. 16:01

Professorin Ajatuksia

Onko Kreikan kriisi nyt ohi?

pe 22.06. 16:00

Reijo Tossavainen

Vastarannalla huutaa suomalainen!

pe 22.06. 07:55

videot