Blogi: Janne Suuronen, su 04.06.2017 17:50

Mein Kampf kantaa hedelmää

 

Koraani on rasistinen kirja.

Koraanissa luetellaan erilaisia ihmisryhmiä, käsitellään ihmisiin liittyviä piirteitä ja kehotetaan kohtelemaan ihmisiä eri tavoin. Koraanissa jopa yllytetään tappamaan ateisteja.

Mohammed ei kuulemma osannut lukea eikä kirjoittaa. Islamin peruspilareissa Koraanin teksti tuli suoraan allahilta. Mohammedin käden ohjailun muodossa. Siksi muslimien uskossa Koraanin teksti ja sen sanoman täytyy olla virheetöntä. Koraanissa käytetty kieli ja siitä tehdyt käännökset luonnollisesti ovat jo huomattavasti tulkinnanvaraisempia asioita.

 

Ohessa esimerkinomaisia otteita Koraanista. Yritin valita esimerkit niin, ettei kontekstin pois jättäminen vääristä sisältöä.

1) Koraanin mukaan muslimit luonnollisesti ovat ylintä kastia

Omaa uskoa kannattavat erotellaan muista ihmisistä.

"92. Uskovainen ei saa surmata toista uskovaista, jollei se ehkä tapahdu vahingossa. Jos joku vahingossa surmaa uskovaisen, sovittakoon sen vapauttamalla yhden uskovaisen orjan ja maksamalla täyden henkisakon surmatun suvulle, jolleivät he häntä siitä vapauta"

"93. Mutta sen palkka, joka tahallisesti surmaa uskovaisen, on iankaikkisesta oleva Helvetti, sillä Jumala on vihastunut häneen, kironnut hänet ja valmistanut hänelle peloittavan rangaistuksen."

Lainaukset Naisten suurasta. Sama viesti toistuu monessa paikkaa Koraania.

 

Muslimi ei voi olla kristityn eikä juutalaisen ystävä

"51. Te, jotka uskotte! Älkää lyöttäytykö juutalaisten ja kristittyjen ystäviksi, - he ovat ystäviä vain toisilleen, ja joka ottaa heidät liittolaisikseen, on yksi heistä. Jumala ei totisesti ulota johdatustaan väärämielisiin."

Lainaus Pöydän suurasta.

 

2) Ylimmän muslimi-kastin jälkeen koraanissa tulevat kristityt

Koraanissa puhutaan paljon Kristityistä ja Juutalaisista. Muslimien ulkopuolisista uskonnoista Kristityistä puhutaan kaikkein neutraaleimmin. Koraanissa jopa vihjaillaan Kristittyjen mahdollisuudesta saada pelastus.

"62. (Koraaniin) uskovat ja myöskin ne jotka ovat juutalaisia, kristittyjä, saabalaisia, jos he uskovat Jumalaan ja Viimeiseen päivään ja elävät hurskaasti, saavat totisesti palkkansa Herransa luona; ei mikään pelko valtaa heitä, eikä heidän tarvitse murehtia."

Lainaus Lehmän suurasta.

"46. Ja Me lähetimme profeettain jälkeen Jeesuksen, Marian pojan, vahvistaen sen, mikä ennen Häntä oli sanottu Toorassa; Hänelle Me annoimme evankeliumin, joka sisälsi johdatuksen ja valkeuden sekä varmensi sen, mikä edellä oli sanottu Toorassa, - ollen myös johdatukseksi ja kehoitukseksi niille, jotka karttavat pahaa.

47. Ja evankeliumin seuraajien piti tuomita sen mukaisesti, kuin Jumala oli siinä ilmoittanut; mutta kuka ikinä ei tuominnut Jumalan ilmoituksen mukaisesti, kuuluu väärintekijöihin.

48. Näin Me olemme ilmaissut sinulle (Muhammed) Totuuden kirjan varmentaaksemme edeltäkäyneet kirjoitukset ja säilyttääksemme niiden tarkkuuden; arvostele siis niitä Jumalan ilmoituksen mukaisesti, äläkä seuraa sellaisten alhaisia vaistoja, jotka luopuvat sinulle ilmaistusta totuudesta; kullekin (heimollenne) Me sääsimme omat lakinsa ja tapansa. Jos olisi ollut Jumalan tahto, Hän olisi muovaillut teidät kaikki yhdeksi kansaksi, ellei Hän olisi tahtonut koetella teitä erikseen annetuin totuuksin; sentähden rientäkää kilvan toistenne kanssa hyveiden harjoittamiseen. Kaikkien on teidän palattava Jumalan eteen, ja Hän kyllä antaa teille lopullisen selvyyden siitä, mistä olitte erimielisiä."


 

3) Kolmantena kastina tulevat Juutalaiset

Juutalaisista Koraanissa kirjoitetaan Kristittyjä negatiivisempaan sävyyn. Samaistetaan ikäviä ominaisuuksia Juutalaisiin ja kuvaillaan Juutalaisten pahoja tekoja. Kuulostavatko vaikkapa anti-semitistien koronkiskontasyytökset tutuilta ?

"46. Juutalaisuuteen taipuvien keskuudessa on sellaisia, jotka sekoittavat sanat pois niiden oikeasta yhteydestä ja ääntäen niitä väärin parjaavat kielillään Uskoa (Islaamia) sanoen: »samicnaa wa casainaa» ja »ismac ghaira musmacin» ja »raacinaa» . Jos he sanoisivat »samicnaa wa atacnaa» ja »ismac» ja »unzurnaa» , niin olisi se heille parempi ja oikeampi, mutta Jumala on kironnut heidät heidän uskottomuutenta tähden; ainoastaan harvat heistä ovat uskovaisia.

47. Te jotka olette saaneet Pyhän kirjan, uskokaa siihen, mitä Me olemme ilmoittanut (Koraanissa) vahvistaen sen, minkä jo omistatte (Vanhan testamentin), (uskokaa) ennenkuin Me synkennämme ja vääristämme teidän kasvojenne piirteet tai kiroamme teidät samoin kuin Me kirosimme sapatinrikkojat , sillä Jumalan käskyt käyvät varmasti täytäntöön."

"160. ja juutalaisten jumalattomuuden tähden Me olemme kieltänyt heiltä eräitä hyviä ruokia, jotka ennen olivat heille sallittuja, ja tämän olemme tehnyt varsinkin siksi, että he estävät niin monia pääsemästä Jumalan tielle

161. ja harjoittavat koronkiskomista, vaikka se on kielletty, ja käyttävät väärin toisten ihmisten omaisuutta; niin, uskottomille heidän joukossaan olemme valmistanut tuskallisen rangaistuksen."

Lainaukset Naisten suurasta.


 

4) Neljäntenä kastina koraanissa mainitaan beduiinit

Teksti on jo aika ikävää. Tulee hieman mieleen rasistisia kuvauksia tietystä Suomen vanhoista vähemmistöistä.

"97. Beduiinit ovat piintyneimpiä epäuskoon ja ulkokultaisuuteen eivätkä ole taipuvaisia tuntemaan niitä lakeja, jotka Jumala on julistanut lähettiläänsä kautta. Jumala on kaikkitietävä, viisas.

98. Muutamat beduiinit pitävät antiosuuksiaan sakkona ja odottavat onnen kääntyvän teitä vastaan. Heille itselleen on käyvä huonosti. Jumala kuulee ja tietää kaiken.

99. Mutta muutamat beduiinit uskovat Jumalaan ja viimeiseen päivään ja pitävät osuuksiaan keinona päästä lähemmäksi Jumalaa ja saada Hänen lähettiläänsä siunaukset. Katsokaa, totisesti he tällä tavoin pääsevät lähemmäksi. Jumala on sulkeva heidät armoonsa. Totisesti, Jumala on anteeksiantavainen, armollinen.

100. Niihin, jotka ensimmäisinä ja etumaisina jättivät kotinsa, sekä avustajiin ja niihin, jotka seurasivat heitä hyvän teossa, heihin kaikkiin Jumala on tyytyväinen ja he ovat tyytyväiset Häneen. Hän on valmistanut heille puutarhat, joissa purot solisevat ja joissa he saavat alati asua. Tämä on ylin onni.

101. Beduiinien joukossa, jotka asuvat teidän ympärillänne, on ulkokultaisia, samoin myös kaupungin asukkaiden keskuudessa. He pysyvät ulkokultaisuudessaan. Te ette tunne heitä, mutta me heidät tunnemme. Me saatamme heidät kahdesti kärsimään, ja senjälkeen heitä kohtaa tuskallinen tuomio."

Lainaus Katumuksen suurasta.


 

5) Koraanin pahnan pohjimmaisena ovat monijumalaiset ja ateistit

Koraani ei pelkästään anna lupaa, vaan suorastaan yllyttää murhaamaan ateisteja.

Ensiksi vapautus vastuusta hirmutöiden tekemisestä:

"1. Tämä on Jumalan ja Hänen lähettiläänsä (julistama) vastuuvapaus niiden pakanain suhteen, joiden kanssa te (muslimit) olette tehneet sopimuksen.

2. Kulkekaa sentähden maassa vapaasti neljä kuukautta ja tietäkää, että olette Jumalan ulottuvilla sekä että Jumala saattaa uskottomat häpeään.

sitten vähän tutkailuaikaa:

3. Tämä on Jumalan ja Hänen lähettiläänsä julistus ihmisille suuren toivioretken päivänä, että Jumalaa ei sido kosketus pakanain kanssa, samoin kuin se ei sido Hänen lähettilästänsäkään. Ja jos käännytte (Hänen puoleensa), on se teille parhaaksi, jos kuitenkin käännätte selkänne, niin tietäkää, ettette voi välttää Jumalaa! Ja julista niille, jotka eivät usko, sanoma tuskallisesta rangaistuksesta,

lisäperusteluita sille, miksi uskottomat ovat huonompia ihmisiä:

4. lukuunottamatta niitä monijumalaisia, joiden kanssa olette tehneet sopimuksen, kun he eivät ole millään rikkoneet teitä vastaan eivätkä auttaneet ketään muuta teitä vastaan. Täyttäkää siis sopimuksenne heidän kanssaan määräaikaan asti. Jumala totisesti rakastaa kunniantuntoisia.

ja sitten itse asiaan:

5. Mutta kun pyhät kuukaudet ovat kuluneet, niin vuodattakaa pakanain verta missä tahansa heitä tapaattekin. Ahdistakaa ja piirittäkää heitä ja väijykää heitä kaikkialla, mutta jos he kääntyvät (oikeaan Jumalan uskoon), rukoilevat ja antavat almut, niin päästäkää heidät menemään. Jumala on totisesti anteeksiantava ja armollinen.

omituinen välihuomautus; khatin, hassiksen tai muun vaikutusta ?

6. Ja jos joku monijumalaisista anoo suojaasi, niin suo se hänelle, kunnes hän saa kuulla Herran sanan. Senjälkeen anna hänen päästä turvaan. Sillä he ovat ihmisiä, jotka eivät (parempaa) tiedä.

jonka jälkeen taas itse asiaan. Jatkoperustelua sille, mikseivät pakanat ole mitään:

7. Miten voisi Jumalaa ja Hänen lähettilästään sitoa sopimus pakanain kanssa? Paitsi niiden, joiden kanssa olette tehneet sopimuksen pyhän temppelin seutuvilla. Ja niin kauan kuin he pysyvät (sopimukselle) uskollisina, on teidänkin pysyttävä uskollisina heitä kohtaan. Jumala totisesti rakastaa hurskaita."

Lainaukset Katumuksen suurasta.


Mutta koraanihan on vain yksi kirja ? Ei sitä kannata kirjaimellisesti ottaa.

Valitettavasti tämä ei ole tilanne kaikkialla. Koraanin osia toteutettiin kirjaimellisesti jo ennen ISIStä ja toteutetaan tälläkin hetkellä lähi-idän ulkopuolella ISISikseen mitenkään liittymättä. Raajoja katkotaan, ihmisiä pilkkoutuu palasiksi, ruoska viuhuu.

Poliittinen Islam liittyy Fasismin (Natsismin) ja Kommunismin (Putinismin) jatkoksi viimeisen sadan vuoden pahimpien totalitaaristen liikkeiden joukkoon. Ylen radiokanavilla luettiin ja analysoitiin Marxin pääomaa villeinpinä taistolaisvuosina. Nyt Koraania. Mikä muka-fiksumpaa älymystöä vaivaa ? Ja en tosiaan kaipaa joukon jatkoksi Mein Kampfia, kuten olisi kaivannut kahta muutakaan mainittua.

Tiede-lehden aihetta sivuava kun kulttuuri sairastaa kannattaa ottaa sivulukemiseksi. Sairastavalla kulttuurilla viitataan länsimaiseen kerman elitistiseen kulttuurirelativistiseen ajatteluun. Artikkeli päätetäänkin lauseeseen: "Ensimmäinen askel sairaan kulttuurin parantamisessa on sama kuin sairaan ihmisen parantamisessa: ongelman avoin tunnustaminen."

 

Tämä puheenvuoro on julkaistu alunperin noin kaksi vuotta sitten. Silloin motiivina oli kritisoida käsittämätöntä Ylen aloittamaa Koraanin lukemista.

Koraania voi lukea ja tulkita ihmisystävällisesti, positiivisesti. Koraania voi myös tulkita tämän puheenvuoron esittämällä tavalla ja mitä maailmalla tehdäänkin. Koraanin ikävän tulkinnan häivyttäminen maailman väkivaltaisuuksista (terrorismi, lähi-idän väkivaltaisuudet) ovat länsimaiden älykköjen 2000-luvun aivopieru.

Montako radikaalia vielä lisää meidän täytyy kokea ja nähdä ? Ja päädymmekö länsimaissa lopulta turvallisuutemme vuoksi kaventamaan vapauksia ?

Mohammedin Koraani ja Hitlerin Mein Kampf ovat molemmat tekijöidensä elämänkertoja ja ideologioiden levittämiseen tarkoitettuja kirjoituksia.

Janne Suuronen su 04.06. 17:50

Kommentit: 1

Juha. su 04.06.2017 18:43 0

YLE tosiaan luki Koraanin "kannesta kanteen". Siis lainausmerkeissä. En itse ollut niin valveutunut, että olisin itse kuunnellut, mutta luotettavalta taholta kuulin, että YLE oli "siivonnut" pahimmat "kohdat" pois. Luki kuin piru Koraania eksyttäen vääräuskoisia jättämällä osuudet pois, jossa käsiteltiin pyhään sotaan liittyvää teurastusta ja veritekojen ihanuutta. Ja kun oikein kirjan päällä oli hypitty, siitä saatiin "rauhanuskonto". Joka sitten hämmentää entistä enemmän kaunistelun ja todellisuuden välistä ammottavaa aukkoa, mikä seuraa siitä kun yrittää sovittaa näitä kahta asiaa yhteen palasten kuitenkaan toisiinsa sopimatta. Koraanien suurissa on Jumala läsnä kuten Raamatussakin määrätyllä tavalla samalla tavalla Hänen pyrkimyksiensä kohottamaan ihmisen hyveellisyyden ja synnin karttamisella jotesankin järjellisellä tavalla. Mutta tuo kaikkii lopulta sotketaan rasismilla ja vihollishakuisuudella, joka on äärimmäisen jyrkkää suhteessa muihin uskontokuntiin ja etnisiin ryhmiin, jotka katsotaan epäpuhtaiksi ja saastaisiksi. Luonnollisesti oma uskonto ja etninen ryhmän katsotaan olevan muita ylempänä ja parempia. Juutalaisuuteen kuuluu samoja elementtejä suhteessa kristittyihin ja muslimeihin, jossa Talmud julistaa Goyimit eli pakana, joihin me kristitkin kuulumme etusijaisesti toisin kuin siionisti-kristityt kuvittelevat juutalaisuuden olevan parhampia ystäviämme ja puolimiehiämme. Tosiasiassa Talmud sanoo meidän valkoisten kristittyjen olevan ihmisen muotoon luotuja elämiä, joilla ei ole mitään inhimillisiä oikeuksia eikä edes sen suurempaa arvoa kuin eläimilläkään. Kristittyen asemaa voidaan kuvata samon kuin Jeesusta ristinpuulla kahden ryövärin välissä. Jeesus oli valmis antamaan anteeksi molemmille, mutta vain toinen sen hyväksyi, eikä pilkannut Jeesusta. Kristitytkin ovat historian saatossa syyllistyneet Katolisen kirkon mädännäisyyden vuoksi sotiin ja väärinkäytöksiin, mutta oikein tulkittuna ja Jeesuksen opetuksia seuraamalla. Kristityt ovat ainoa uskontKommentointi on tilapäisesti pois käytöstä ohjelmistopäivitysten vuoksi. Palvelimille tehtiin DDoS hyökkäys 26.10.2017 jonka johdosta palvelimet asennettiin uusiksi ja kommenntointiratkaisu joudutaan toteuttamaan eri tavalla. Pahoittelemme keskeytystä kommentoinnissa. Sillä välin kirjoituksia voi kommentoida Facebook sivullamme.

Janne Suuronen

Aktiivinen yhteiskunnallisten ilmiöiden havainnoija jo useiden vuosikymmenten ajalta. Mielellään rasisti, fasisti, konservatiivi ja muidenkin paheksuttujen arvojen kannattaja. Nuori kapinallinen uusia muodikkaita ihku-ilmöitä vastaan. Lopultakin kyse on vain termien sisällön määrittelystä poliittista käyttötarkoitusta varten.

tuoreimmat

Punikkitoimittajat taas vauhdissa

pe 06.04. 21:32

Kreml-Aho vs EU-Rehn

la 17.03. 13:29

Hurstin valinta

la 27.01. 15:30

Sauli Niinistö uudenvuodenpuhe ja ilmastonmuutos

ma 01.01. 17:10

Helsingin Sanomien missio

su 17.12. 17:21

Teoston Suomi 100 vuotta onnittelut

to 30.11. 11:23

Poliittinen poliisi

ma 30.10. 21:30

Uusi Testamentti ja homoseksuaalisuus

ma 25.09. 17:21

Ylikomisario Taponen on aivan oikeassa

ti 12.09. 13:39

Ylen disinformaatio jatkuu

ma 11.09. 16:04

blogit

Vieraskynä

Ooppera too

la 14.04.2018 14:49

Juha Ahvio

Salaperäisen suomalaisen voimahahmon taustat paljastuvat

pe 20.04.2018 16:04

Professorin Ajatuksia

Kohti parempaa journalismia

su 22.04.2018 13:33

Jukka Hankamäki

Maailma olisi parempi ilman mediaa

pe 20.04.2018 16:03

Petteri Hiienkoski

Kristinusko ja islam X: Allah on Raamatun Jumalan irvikuva

ke 06.12.2017 08:52

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Uusi Facebook-ryhmä: kantisten syntyvyys nousuun!

pe 13.04.2018 14:00

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

"Syrjäytyneet miehet romuttavat syntyvyyden" -narratiivi

ke 18.04.2018 06:51

Arto Luukkanen

Geza Szilvay ja pysäyttävä patriotismi

la 21.04.2018 21:45

Mika Niikko

Yksi äiti, kaksi äitiä, kolme äitiä

ke 21.02.2018 20:30

Musta Orkidea

Viimeisen muurin takana on totuus

ke 14.02.2018 10:55

Mikko Paunio

"Vain mamut synnyttävät" ja siinä on suurin turvallisuuspoliittinen uhkamme

la 21.04.2018 09:48

Heikki Porkka

Yleisradion toimittaja johti katsojia harhaan A-studiossa

pe 20.04.2018 14:03

Olli Pusa

Euroopan suuri huijaus

ti 17.04.2018 09:59

Alan Salehzadeh

Näkökulma: Turkin hyökkäys Pohjois-Syyriaan ruokkii konfliktia ja synnyttää pakolaisia

la 27.01.2018 19:25

Janne Suuronen

Punikkitoimittajat taas vauhdissa

pe 06.04.2018 21:32

Reijo Tossavainen

Kyllä kansa tietää ja on oikeassa. Siksi pitää toimia kansan tahdon mukaisesti.

la 21.04.2018 11:21

Jessica Vahtera

Tehkää enemmän töitä, siskot!

ke 01.11.2017 09:55

Pauli Vahtera

Kokonaisuuden hahmottaminen

ti 17.10.2017 12:43

Timo Vihavainen

Voimaantukaamme itse kukin

su 22.04.2018 13:34

Matti Viren

Vehviläinen

ke 11.04.2018 00:52