Blogi: Professorin Ajatuksia, to 18.05.2017 08:30

Muslimien parissa esiintyvän mielenvikaisuuden syyt tulisi selvittää

 

Yle teki mielenkiintoisen jutun islamin opetuksesta Suomessa. Sen mukaan se ei ole tunnustuksellista, eikä pyri kasvattamaan oppilaista "hyviä muslimeita". Jos asia on näin, niin hyvä.

Itse kiinnitin huomiota yhdeksäsluokkalaisen muslimin kommenttiin terrorismin ja islamin suhteesta. Kopioin sen myös arvoisan lukijani nähtäväksi seuraavaan.

"Jos sanoo ´terroristi´, niin ensimmäinen asia mitä tulee mieleen, on islamilainen terroristi. Se (islam) on ikään kuin syy siihen terrorismiin. Eikä vaikka se, että sillä on mielenterveysongelmia, se on yksinäinen, tai sillä on kostonhalua, ei. Vaan siksi, koska se on muslimi."

Oppilaan huomautus tarjoaa hyvän lähtökohdan maahanmuuttoon liittyvien ongelmien pohdintaan. Siksi sitä on syytä käsitellä myös tässä, koska tämän blogin yhdeksi kestoteemaksi on muodostunut islamilainen maahanmuutto ja sen seuraukset länsimaissa.

Lienee selvää, että jokainen terroristi on mielenvikainen. Näin myös siinä tapauksessa, että kyseessä on kostonhaluinen ihminen tai hänen motiivinsa on uskonnollinen fanatismi. Mielenvikaisia ovat lähtökohtaisesti myös seksuaalisen ja muun vakavan väkivallan tekijät.

Koska islamilainen maahanmuutto on kiistatta lisännyt terrorismin määrää Euroopassa, tulemme siihen loogiseen johtopäätökseen, että länteen muuttaneiden muslimien joukossa on paljon mielenvikaisia. Lisäksi on selvää, että koska länsimaissa terroritekoja tehneet muslimit ovat pääsääntöisesti toisen polven maahanmuuttajia, esiintyy myös länsimaissa syntyneiden maahanmuuttajataustaustaisten joukossa kantaväestöä enemmän terrorismiin johtavaa mielenvikaisuutta.

Varsinaisen terrorismin lisäksi muslimien piirissä näyttäisi siis esiintyvän mös seksuaalista ja muuhun väkivaltaan liittyvää mielenvikaisuutta. Tarkoitan tietenkin muslimien yliedustusta näissä rikollisuuden lajeissa.

Ensimmäinen edelle kirjoitetun perusteella esille nouseva kysymys koskee maahanmuuttajien parissa yleisen mielenvikaisuuden laatua. Johtuuko sen korkea esiintymissfrekvenssi toisessa sukupolvessa geneettisestä vai kulttuurisesta periytyvyydestä?

Käytännössä meillä ei ole tällä hetkellä tähän ongelmaan tieteellisesti pätevää vastausta, vaikka sellainen olisi äärettömän tärkeää maahanmuuttopolitiikan kannalta. Pikemminkin tällaisten asioiden tutkiminen on aiheena tabu, vaikka ihmisryhmien väliset erot sairauksissa ovatkin juuri nyt kuuma tutkimuksen aihe (esimerkki), eikä sille luultavasti olisi saatavissa edes rahoitusta mistään perinteisestä tieteen rahoituslähteestä.

Aiheen peitteleminen tai vältteleminen ei kuitenkaan poista itse ongelmaa. Eikä muuta sitä tosiasiaa, että tutkimuksen kautta se voitaisiin saada pois päiväjärjestyksestä samalla tavalla kuin moni muukin asia.

Jos kyseessä on tulijaväestön geneettinen erityisominaisuus, se voitaisiin periytymismekanismista riippuen mahdollisesti tunnistaa jonkinlaisella geenitestillä tulijaväestöstä ja estää näin mielenvikaisuutta aiheuttavien geenien virta länsimaihin. Ellei geenitesti olisi mahdollinen, saattaisi jonkinlainen fenotyyppinenkin testi avata ainakin joissain periytymismekanismien tapauksissa kohtuullisen luotettavan tunnistamismahdollisuuden.

Ellei yksittäisistä tulijoista voitaisi tunnistaa mielenterveysongelmiin johtavia geenejä, voitaisiin mielenterveysongelmien puhkeaminen mahdollisesti ehkäistä lääkityksen tai muun terapian keinoin. Tässä on kuitenkin muistettava, että matka tieteellisestä löydöksestä toimivaan lääketerapiaan kestää vuosia tai jopa vuosikymmeniä.

Mahdollinen lääke ei siten ratkaisisi juuri nyt akuuttia muslimimaahanmuuttajien mielenterveysongelmaa. Siten on selvä, että ainakin aluksi tulisi maahanmuutto väkivaltageenejä sisältävistä väestöryhmistä rajoittaa ehdottomaan minimiin tai mieluummin lopettaa yhteiskunnan turvallisuuden säilyttämiseksi.

Jos kyseessä ei ole geneettisesti periytyvä väkivaltaisuus vaan käsillä on kulttuurinen ongelma, ei tarvittaisi muslimien maahantulon rajoittamista aivan minimiin, vaan ratkaisu voitaisiin löytää myös tehokkaasta puuttumisesta tulijoiden kulttuuriin. Tämä palauttaa meidät islamin äärelle: onko uskonnolla osuutensa muslimien piirissä yleiseen väkivaltaan johtavaan mielenterveysongelmaan, vai onko taustalla muita kulttuurisia piirteitä?

Oli kyse kummasta tahansa, jää vastattavaksi kysymys siitä, miten ongelman aiheuttavaan kulttuuripiirrettä tulisi muuttaa, jotta väkivaltaisuuteen johtava mielenterveysongelma katoaisi maahanmuuttajien ja heidän jälkeläistensä parista. Ja miten mahdollinen ratkaisu saataisiin viedyksi läpi nyt täysin kritiikittömästi muslimimaahanmuuttoon suhtautuvan lehdistön ja poliittisen päätöksentekokoneiston vastustuksesta huolimatta.

Joka tapauksessa on selvää, että niin kauan kun meillä ei ole tieteellisesti luotettavaa tietoa Lähi- ja Keski-Aasiasta sekä Pohjois-Afrikasta tulevien muslimimaahanmuuttajien parissa yleisesti esiintyvistä väkivaltaan johtavista mielenterveysongelmista, on maahanmuuton tiukka rajoittaminen perusteltua. Koska maahamme on kuitenkin jo nyt muodostunut suuri - ja ilman maahanmuuttoakin - tulevaisuudessa kasvava muslimivähemmistö, tulisi tieteen keinoin selvittää luotettavasti heidän väkivaltaan johtavien mielenterveysongelmiensa syyt sekä mahdolliset hoitokeinot.

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Veret seisauttavia seksuaalirikostilastoja
Orlandon opetukset ja islam
Terroristien kuva paljastaa seuraavan sukupolven terroristien isät ja äidit

Professorin Ajatuksia to 18.05. 08:30

Kommentit: 4

Alcibiades to 18.05.2017 09:31 0

Taipumus mennä naimisiin lähisukulaisten kanssa (joissain maissa, kuten Pakistanissa ja Irakissa, jopa enemmistö lapsista syntyy serkuksille *tai jopa lähempää sukua oleville*). Sisäsiittoisuus lisää mielenvikaisuutta ja monia muitakin ongelmia.

Jotta noilla alueilla olisi ikinä mahdollisuutta vakautua, ensimmäiseksi pitäisi ryhtyä taisteluun sukurutsaa vastaan. Kun se saataisiin kitkettyä, ehkä lopulta myös uskonnollinen radikalismikin katoaisi tai ainakin muuttuisi paljon nykyistä marginaalisemmaksi ilmiöksi.

HTK to 18.05.2017 16:23 0

Edellisessä kommentissa mainittua naimisiinmenoa lähisukulaisten kanssa muistaakseni käsiteltiin jossain blogissa muutama vuosi sitten. Olisiko ollut Takkirauta tai Vasarahmmar? Siinä todettiin tämän olevan erittäin yleistä nimenomaan muslimien keskuudessa.

Aiheessa olisi ainesta laajempaankin tutkimiseen. Voipi vain olla, että tutkimuksen esittäjä istuisi jossain vaiheessa käräjillä syytettynä vihapuheesta ym. kiihottamisesta. Fobbia ja taposia löytyy tästäkin maasta; no, kukapa ei toisaalta halua urallaan eteenpäin.

Juha. to 18.05.2017 21:20 0

Muslimi ei muutu, vaikka ne he asuisivat kuussa. YLE tavallaan loukkaa ja pilkkaa tahtomattaan tai typeryyttään muslimeita pitämällä heitä pääsääntöisesti "mielenterveysongelmaisena", vallankin kun kyse on jihadistisesta itsemurhaiskusta. Toinen suosikkai YLE:n prattiikassa on "sairaskohtaus". Mielestäni Suomessa on v. 1990-luvun laman jälkeen karsittu mielenterveys sairaiden sairaalahoitopaikkoja suuret määrät "säästösystä" todella raskaalla kädellä, kun oli pakko ja koska se on ihmisryhmä jota on helppo tallata, kuten vanhuksia ja fyysisesti sairaita. Eikä tämäkään riittänyt vaan avohoitoa ja palveluja myös karsittiin joka vuosi näiden vuosikymmenien aikana. Siksi, jos kyse on vakavasta sairaudesta kun mielenterveyteen liittyvistä asioista. Ensisijaisesti on hoidettava ja lisättävä panostusta suomalaisten palveluiden lisäämiseen. Emme me saa alkaa hoitamaan koko islamilaista maailmaa "terveeksi", joka on täysin mahdotonta jo yksilötasollakin käytännön syistä. Tanskalainen psykiatri, joka on hoitanut muslimia 15-20-vuotiaita miehiä 20-vuotta. Totesi hieman kohua aiheuttaneessa haastattelussa suorapuheisuudellaan, sanomalla että terapeuttinen työ on heidän kanssaan aivan mahdotonta, eikä heitä voi muuttaa mitenkään. Tämä on täyttä totta. Jos haluaa todentaa voi nähdä vaivaa etsiäkseen, sillä tuo levisi ainakin pohjoismaisen tasoisesti. Muslimi ei anna missään asiassa tuumaakaan periksi. Ei tuumaakaan ja "hyökkäys on paras puollustus" heille. Länsimaisen ihmisen on aika palata luontoon ja alettava kuuntelemaan mitä vaistot ja aistit sanovat. Se on paras henkilökohtaisen turvallisuuden tae. Suvakki-yhteiskunta on pahin vihollisesi sen toisen rinnalla.

Omat Aivot la 20.05.2017 14:43 0

Tiede on nykyään korostetun alisteista politiikalle, eikä se voi käsitellä vapaasti genetiikasta, kulttuurista ja uskonnosta aiheutuvia ihmisryhmien eroja. Alttiutta erilaisiin sairauksiin ja niiden hoitoa voidaan kyllä selvittää, mutta niiden syihin puuttuminen on kiellettyä. Poikkeuksena tästä linjasta maassamme on suomalaisten (varsinkin miesten) kaikinpuolisen huonouden julistaminen. Huonouden voidaan korkeimman oikeudenkin luvalla arvioida aiheutuvan peräti geneettisistä erityspiirteistä. Edistyksellisimmät tutkijat vahvistavat tämän toteamalla, että suomalaisia ei ole olemassakaan.

Valitettavasti merkittävimmät tutkimukset ja johtopäätökset jäävät pöytälaatikoihin ja yhteiskunnallinen päätöksenteko etenee kovakalloisesti vastoin parempaa tietoa. Emeritustutkijat voivat jotain julkaista, mutta hekin joutuvat kirkonkiroukseen. Länsimaisessa tieteessä on palattu Galilein aikoihin ja ilmeisesti matka jatkuu siitä taaksepäin kohti 600-lukua, kun boko haram-tunnelma lisääntyy.

Rahoitus pitää poistaa niiltä tieteenaloilta, joilla on lupa tuottaa vain peruuttamattomiin vahinkoihin yllyttäviä kivatuloksia. Siten yliopistojen toimitilaongelmatkin helpottuvat. Tällä menolla on sitä paitsi pakko säästää kaikesta muustakin, paitsi ei tietenkään poliittisen poliisin ja poliittisen oikeuslaitoksen resursseista.Kommentoidaksesi sinun
täytyy ensin kirjautua:


Jos sinulla ei ole vielä tunnuksia, voit liittyä joukkoomme ostamalla kommentointioikeuden:
Oikea Kommentointi 6kk, 19,90 €
Voit halutessasi kommentoida nimimerkillä.

Professorin Ajatuksia

Professori on ammattitutkija, ja tullut valituksi professuuriin 2000-luvun alkupuolella. Kirjoitan blogia nimimerkillä voidakseni kommentoida vapaasti asioita, joista kaikki eivät välttämättä ole oikeaoppisia tai vallitsevan politiikan mukaisia.

tuoreimmat

Sikailua toisten juhlissa

Klo 10:20.

Riitelevät vennamolaisuuden perilliset

ke 18.10. 10:34

Ruotsin Kokoomus Itävallan Kansanpuolueen jalanjäljillä

ti 17.10. 11:04

Itävallassa toteutui kansan tahto

ma 16.10. 08:33

Maksamme velkaa

la 14.10. 10:44

Lenin-puistoon on koottava Leninin ajatuksia kaiken kansan nähtäväksi

pe 13.10. 18:16

Entä jos Suomessa olisi vain luomutiloja?

to 12.10. 15:08

Haataisen ja Vanhasen maahanmuuttopoliittiset linjaukset

ke 11.10. 13:01

Haluaisitko Suomeen 13 410 pakolaista?

ti 10.10. 13:35

Media kehitysuskoisille lukijoille

ma 09.10. 10:49

blogit

Vieraskynä

"Niiden, jotka haluavat rauhaa, tulee varautua sotaan"

to 12.10.2017 21:58

Juha Ahvio

Itsenäisen Suomen syntyvaiheet -ohjelmasarja Radio Patmoksen taajuuksilla

su 08.10.2017 18:14

Professorin Ajatuksia

Sikailua toisten juhlissa

to 19.10.2017 10:20

Jukka Hankamäki

Helsingin Sanomien kultaiset kuohijat vaarallistavat seksin

to 19.10.2017 10:32

Petteri Hiienkoski

Kristinusko ja islam III: "Teologian desantit" ja Aabrahamin usko

ke 18.10.2017 22:14

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Lasten ja nuorten ääni maahanmuuton ongelmista kuuluville!

pe 13.10.2017 23:58

Piia Kattelus

Sotilaat poliisin avuksi

ti 10.10.2017 12:58

Henry Laasanen

Touko Aalto vihapuhuu setiä vastaan

to 19.10.2017 08:40

Arto Luukkanen

Pelkoa Suomen herraan ja lomarahat takaisin!

ke 18.10.2017 10:59

Mika Niikko

Asunnottomat eivät tarvitse juhlapuheita

ti 17.10.2017 13:43

Musta Orkidea

Älkää erehtykö luulemaan, että koko maailma ajattelee länsimaalaisittain

to 20.04.2017 20:11

Mikko Paunio

Valtakunnansyyttäjä vaarallisilla vesillä

su 15.10.2017 07:40

Heikki Porkka

Yleisradion Euroopan kirjeenvaihtaja toivoo paluuta menneeseen

ma 16.10.2017 12:37

Olli Pusa

Islam ja Eurooppa

ke 11.10.2017 11:12

Alan Salehzadeh

Turkki kääntää selkänsä EU:lle ja tiivistää yhteistyötään Venäjän ja Iranin kanssa - maassa saatetaan yrittää kohta uudestaan vallankaappausta

ke 04.10.2017 22:15

Janne Suuronen

Uusi Testamentti ja homoseksuaalisuus

ma 25.09.2017 17:21

Reijo Tossavainen

Kuntaliitokset eivät tuoneet säästöjä. Liitoskuntien palvelut heikkenivät.

ke 18.10.2017 08:04

Jessica Vahtera

Surusta vihaan ja pelon seurassa kotiin

ke 23.08.2017 09:27

Pauli Vahtera

Kokonaisuuden hahmottaminen

ti 17.10.2017 12:43

Timo Vihavainen

Apteekin hyllyltä

to 19.10.2017 17:52

Matti Viren

Vihapuhe mallia DDR

ke 20.09.2017 14:02